Son Konular

Son İçerikler

Hidrojeoloji

Paleontoloji

Carnivora Dişleri

Carnivorların çeneleri otçulların aksine, daha yuvarlak bir condyle sahiptir ve çene hareketini birkaç farklı kasla sağlamasına karşın, en önemlisi temporal kastır. Bu kasın en güçlü olduğu türler köpek ve sırtlan gibi kemik kırmak için özelleşmiş dişlere sahip olan türlerdir (Hillson, 1990). Eti sıyırarak beslenen (özellikle leşlerden parça koparan) türler için dişler özelleşerek kırma, kesme ve saplama gibi hareketleri yapmaya yönelik …

Devamını Oku »

Carnivora Evrimi Feliformia (Alt Takım)

Kedigiller (Carnivora özellikli feliformia) etle beslenen bir alt takımda yer alan canlılardır. İçerisinde misk kedisi, firavun faresi ve sırtlanları içeren alt takımdır. Feliformia dışında caniformia olarak tanımlanan bir alt tür daha vardır. Caniformia alt takımı için de köpek benzeri carnivorlar denebilir, en önemli özellikleri ise ön kısımda dört adet karnasyal dişe sahip olmalarıdır (Akçay, 2014). Yaşayan bütün taksonların ortak bir …

Devamını Oku »

Carnivorların Anatomisi

Carnivora takımından bir canlı, yaşamı boyunca koşma, tırmanma, sıçrama, sürünme, yakalama, parçalama, kazma ve yüzme hareketlerini yapabilir. İskelet üyeleri, omurgası, kas yapısı oldukça güçlü ve hareketlidir. Denge ve tırmanma için kullandıkları kuyrukları genellikle uzun yapıdadır. Carnivora takımındaki sırtlanlar hariç hemen hemen tüm türlerde arka üyeler öne göre biraz daha uzundur. İşte bu özellikten kaynaklı carnivora takımı üyeleri iyi sıçrayabilen, iyi …

Devamını Oku »

Trilobitler ve Özellikleri

Trilobit nedir? 550 milyon yıl önce yaşamış, ancak şimdi soyu tükenmiş omurgasız deniz yaşamı türüne trilobit denir. Bu sert kabuklu tarih öncesi yaratıklar deniz tabanını ve mercan resiflerini yiyecek bulmak için dolaşırlarmış. Büyük çeşitlilikleri ve ince taneli kayalarda genellikle mükemmel korunması nedeniyle, koleksiyoncular arasında en popüler fosillerden biridir.   Yaş: Kambriyen – Permiyen # Tümüyle denizel, bentik organizmalardır # Bilinen en yaşlı …

Devamını Oku »

Organizmaların Yaşamını Etkileyen Faktörler

Biyolojik arıtma sistemlerinde mikroorganizmaların kontrollü olarak büyümeleri istenir. Dolayısıyla organizmaların büyümesinde hangi faktörlerden etkileniyorsa, bu faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu faktörler, arıtma verimi ve arıtma sistemlerinin çalışma prensipleri üzerinde önemli etkiye sahiptirler. Büyümeyi etkiyen çevre şartları aşağıda verilmiştir. Organizmalar bir seri reaksiyon sonucu besinleri parçalayarak enerji sağlamaktadırlar. Organizmalar besinleri yani besi maddelerini sonuç olarak CO2 ve H2O ya indirgiyorlar. Bu bağlamda …

Devamını Oku »

Archaeocyatha

  Arhaeocyathidler pancar biçiminde içi boş bir yapıya, karbonatlı çift duvarlı bir dış iskelete sahip olan, nesli tükenmiş bir organizmadır. Ortalama yüksekliği 1,5- 3 cm, çapları ise 0,5-1 cm kadardır. Hem gövde duvarı hem de bölmeler gözeneklidir. Alt ve Orta Kambriyende kalın resifal kireçtaşları meydana getirmişlerdir. Arhaeocyathidler bölmeli yapı göstermeleriyle mercanlara, gözenekli bir gövde duvarına sahip olmasıyla da süngerlere benzerler. …

Devamını Oku »

Optik Mineroloji

Temmuz, 2020

 • 1 Temmuz

  Kristal İkizleri

  Aynı mineralin iki veya daha çok sayıdaki kristal bireyi belli yasalara (ikiz yasası) uyarak yapışık olarak büyürse bunlara kristal ikizi denir. İkizlerde yapışık büyüyen birey sayısı iki olursa bunlara basit ikiz, ikiden fazla olursa üçüz, dördüz ve genel olarak çokuz adı verilir. Basınç ikizlerine daha çok dilinimin iyi geliştiği kristallerde rastlanır. Çünkü, dilinim düzlemleri kristallerde zayıf düzlemlerdir. İkizlerin birleştiği yüzeyi …

  Devamını Oku »

Kasım, 2016

 • 25 Kasım

  Çift Nikolde Yapılan İncelemeler

  Çift nikolde minerallere ait şu özellikler tayin edilir: 1-) İzotropluk İzotrop cisimlerde ışık, her yönde aynı hızda yayılır, yani ışık hızı istikamete bağlı olarak değişmez. Ayrıca, bunlara gelen bir ışın kırılmış bir tek ışın verir. Bütün gazlar ve adi sıvılar, cam halindeki (kristalleşmemiş) katılar ve küp sisteminde kristalleşmiş cisimler izotrop ve tek kırıcıdırlar. Analizör, polarizöre dik olarak devreye sokulduğunda göze …

  Devamını Oku »
 • 25 Kasım

  Tek Nikolde Yapılan Tayinler

  Tek Nikolde Yapılan Tayinler

  Bu nikolde polarizör devrededir ve polarizör devredeyken minerallere ait şu özellikler tayin edilir: 1-) Şefaflık Derecesi veya Opaklık İnce kesit kalınlığında minerallerin büyük bir kısmı ışığı geçirirler yani şeffaf olurlar. Bazı mineraller ise hangi incelikte olursa olsunlar ışığı geçirmezler. Bunlara opak mineraller denir ve teknikolde devamlı siyah olmalarıyla tanınırlar. Ne tam şeffaf ne de tam opak olan minerallere de “yarı …

  Devamını Oku »

Ocak, 2012

 • 5 Ocak

  Becke Çizgisi Nedir? Becke Çizgisi Oluşumu ve Belirleme Yöntemi

  Becke Çizgisi Nedir? becke çizgisi, moleküllerdeki bağ enerjisi, tepkime mekanizmaları ve kimyasal reaktivitenin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, atomik orbital bazlı bir yaklaşımdır ve moleküllerin elektronik yapılarını, atomlar arasındaki bağların güçlerini ve moleküllerin özelliklerini belirlemede kullanılır. Bu makalede, Becke çizgisi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.   Farklı ancak birbirine yakın optik engebesi olan minerallerin sınırlarındaki tam yansıma olayına dayanır. Minerallerden …

  Devamını Oku »
 • 5 Ocak

  Renk Pleokroizma Nedir? Pleokroizma Oluşumu ve Özellikleri

  Renk Pleokroizma Nedir? Pleokroizma Oluşumu ve Özellikleri

  renk pleokroizma Nedir? Bir mineralin ortoskop konum ve tek nikolde yönlere göre renk değiştirmesi özelliğine renk pleokroizma denir. Renk pleokroizma, bazı minerallerin farklı ışın yönleriyle farklı renklerde görünmesi durumudur. Bu optik özellik, mineralin moleküler yapısına bağlıdır ve ışığın mineral içinde farklı yönlere doğru yayılmasıyla ilgilidir. renk pleokroizması, mineralin kristal yapısı ve bileşimi hakkında önemli bilgiler sağlar ve mineral tanımlama sürecinde …

  Devamını Oku »