Dasit: Özellikleri, Oluşumu ve Kullanım Alanları

Dasit, volkanik kayaçlardan biridir. Bu yazıda dasitin ne olduğunu, özelliklerini, oluşumunu ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz.

Dasit: Özellikleri, Oluşumu ve Kullanım Alanları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Dasit Nedir?

Dasit, volkanik kökenli bir kayaç türüdür. Felsik magmanın soğuması ve kristalleşmesi sonucu oluşur. Kuvars, feldispat ve biyotit gibi mineraller içerir. Dasit, genellikle açık gri veya pembe renktedir. Sert ve dayanıklı bir kayaçtır.

 

Dasit Özellikleri

Makro "Dasit" Örneği
Makro “Dasit” Örneği

 

Renk

Dasit, genellikle açık gri, pembe, kahverengi veya krem rengindedir. Renk, kayacın mineral bileşimine ve oksidasyon seviyesine bağlı olarak değişir. Örneğin, yüksek demir içeriği kayaçlara kahverengi veya kırmızı bir renk verebilir.

 

Dasit Renk Çeşitleri

Dasit, genellikle açık gri, pembe, kahverengi veya krem rengindedir. Ancak, daha az yaygın olarak, aşağıdaki renklerde de bulunabilir:

 • Siyah: Yüksek biyotit içeriği nedeniyle.
 • Yeşil: Amfibollerin varlığı nedeniyle.
 • Kırmızı: Yüksek demir içeriği nedeniyle.
 • Sarı: Pirit veya limonit varlığı nedeniyle.

 

Mineral İçeriği

Dasit’te bulunan mineraller, kayaçların özelliklerini ve davranışlarını belirler. Minerallerin kimyasal bileşimi, sertliği, dokusu ve rengi gibi birçok özelliği etkiler.

 

Dasit’te Yaygın Olarak Bulunan Mineraller

 • Kuvars: Dasit’te en yaygın bulunan mineraldir. Sert ve camsı bir görünüme sahiptir. SiO2’den oluşur ve kayaçlara sertlik ve dayanıklılık kazandırır.
 • Feldispat: Dasit’te en yaygın bulunan ikinci mineraldir. Farklı türleri vardır ve kayaçlara renk ve doku kazandırır. Al2O3, SiO2 ve K2O veya Na2O’dan oluşur.
 • Biyotit: Mika grubundan bir mineraldir. Siyah veya kahverengi renktedir ve parlak bir görünüme sahiptir. K, Mg, Fe ve Al içeren silikatlardan oluşur ve kayaçlara esneklik ve elektriksel iletkenlik kazandırır.

 

Dasit’te Daha Az Yaygın Olarak Bulunan Mineraller

 • Amfiboller: Siyah, yeşil veya kahverengi olabilirler. Fe, Mg ve Ca içeren silikatlardan oluşur ve kayaçlara sertlik ve dayanıklılık kazandırır.
 • Pirit: Altın sarısı renktedir. FeS2’den oluşur ve kayaçlara parlaklık ve özgül ağırlık kazandırır.
 • Apatite: Yeşil, mavi veya kahverengi olabilir. Ca5(PO4)3F’den oluşur ve kayaçlara fosfor ve flor kazandırır.

 

Minerallerin Dasit Özellikleri Üzerindeki Etkileri

 • Sertlik: Dasit’in sertliği, kuvars ve feldispat gibi minerallerin varlığına bağlıdır.
 • Renk: Dasit’in rengi, biyotit, amfiboller ve pirit gibi minerallerin varlığına bağlıdır.
 • Doku: Dasit’in dokusu, kuvars ve feldispat gibi minerallerin boyutuna ve şekline bağlıdır.
 • Kimyasal Bileşim: Dasit’in kimyasal bileşimi, kayaçtaki tüm minerallerin kimyasal bileşiminin bir toplamıdır.

 

Doku

Dasit dokusu, magmanın soğuma ve kristalleşme hızına bağlıdır. Hızlı soğuma, ince taneli veya afanitik bir doku oluştururken, daha yavaş soğuma porfirik bir doku oluşturur.

 

Dasit Doku Çeşitleri

 • İnce taneli: Minerallerin çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu doku. Bu doku, magmanın hızlı soğuması sonucu oluşur.
 • Afanitik: Kristallerin çok küçük ve birbirine kenetli olduğu doku. Bu doku da magmanın hızlı soğuması sonucu oluşur.
 • Porfirik: Büyük kristallerin (fenokristaller) ince taneli bir zemin matrisinde gömülü olduğu doku. Bu doku, magmanın nispeten yavaş soğuması sonucu oluşur.

 

Dasit Dokusunun Özellikleri

 • İnce taneli: Sert ve dayanıklı bir dokudur.
 • Afanitik: Sert ve dayanıklı bir dokudur.
 • Porfirik: Fenokristallerin büyüklüğüne ve şekline bağlı olarak değişen bir dokuya sahiptir.

 

Sertlik

Dasit sertliği, Mohs ölçeğinde 6-7 olarak tanımlanır. Bu, dasitin camdan daha sert ancak kuvarstan daha yumuşak olduğu anlamına gelir. Mohs ölçeği, minerallerin çizilme direncine dayanan bir sertlik ölçümüdür.

 

Dasit Sertliğini Etkileyen Faktörler

Dasit sertliği, kayaçtaki minerallerin türüne ve miktarına bağlıdır. Kuvars ve feldispat gibi sert mineraller, dasitin sertliğini artırır. Biyotit ve amfiboller gibi daha yumuşak mineraller ise sertliği azaltır.

 

Yoğunluk

Dasit yoğunluğu, 2.5-2.7 g/cm³ olarak tanımlanır. Bu, dasitin granitten biraz daha hafif olduğu anlamına gelir. Yoğunluk, bir maddenin birim hacme düşen kütlesidir.

 

Dasit Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

Dasit yoğunluğu, kayaçtaki minerallerin türüne ve miktarına bağlıdır. Ağır mineraller, dasitin yoğunluğunu artırır. Hafif mineraller ise yoğunluğu azaltır.

 

Kimyasal Bileşim

Dasit’in kimyasal bileşimi, SiO2 (%60-70), Al2O3 (%15-20), K2O (%5-10), Na2O (%3-5), CaO (%1-3) ve MgO (%0-2) olarak tanımlanır. Bu, dasitin büyük ölçüde silikadan (SiO2) oluştuğu ve önemli miktarda alüminyum oksit (Al2O3), potasyum oksit (K2O), sodyum oksit (Na2O), kalsiyum oksit (CaO) ve magnezyum oksit (MgO) içerdiği anlamına gelir.

 

Dasit’in Kimyasal Bileşimini Etkileyen Faktörler

Dasit’in kimyasal bileşimi, kayaçtaki minerallerin türüne ve miktarına bağlıdır. Kuvars ve feldispat gibi silikat mineralleri, dasitin kimyasal bileşiminde en büyük paya sahiptir. Biyotit ve amfiboller gibi diğer mineraller ise daha az miktarda bulunur ve kimyasal bileşimi de buna göre değişir.

 

Dasit’in Kimyasal Bileşiminin Ölçülmesi

Dasit’in kimyasal bileşimi, X-ışını floresansı (XRF), atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) ve inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) gibi teknikler kullanılarak ölçülür.

 

Dasit Oluşumu

Dasit Oluşumu
Dasit Oluşumu

 

Magmanın soğuması ve kristalleşmesi sonucu oluşur. Magma, yeraltında bulunan erimiş kayaçtır. Magma soğudukça, içindeki mineraller kristalleşmeye başlar. Dasit, magmanın nispeten hızlı bir şekilde soğuduğu ortamlarda oluşur.

 

Dasit Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Magmanın Bileşimi

Dasit’in kimyasal bileşimi, magmanın bileşimine doğrudan bağlıdır. Dasit oluşumu için gerekli elementler (SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, CaO ve MgO) magmada yeterli miktarda bulunmalıdır. Bu elementlerin oranları da dasitin kimyasal bileşimini ve özelliklerini etkiler.

 

Magmanın Bileşimini Etkileyen Faktörler

 • Kayaçların Erimesi: Magma, kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında erimesi sonucu oluşur. Eriyen kayaçların bileşimi, magmanın bileşimini belirler.
 • Fraksiyonel Kristalleşme: Magmadaki bazı mineraller, diğerlerinden daha önce kristalleşir. Bu kristaller magmadan ayrıldıkça, magmanın bileşimi de değişir.
 • Magma Karışımı: Farklı bileşimlere sahip magmalar karışabilir ve yeni bir magma bileşimi oluşturabilir.

 

Soğuma Hızı

Magmanın soğuma hızı, dasitin dokusunu ve minerallerini önemli ölçüde etkiler. Hızlı soğuma, ince taneli veya afanitik bir doku ve daha az kristalleşmiş mineraller ile sonuçlanır. Bu, magmanın kristalleşmeye zaman bulamadan katılaşması anlamına gelir. Daha yavaş soğuma ise daha taneli bir doku ve daha fazla kristalleşmiş mineraller ile sonuçlanır. Bu, magmadaki minerallerin daha büyük ve daha mükemmel kristaller oluşturmasına zaman verir.

 

Soğuma Hızını Etkileyen Faktörler

 • Çevre Sıcaklığı: Magma, daha soğuk bir ortamda daha hızlı soğur.
 • Magma Yükselme Hızı: Magma, yer kabuğunun yukarısına daha hızlı yükseldikçe daha hızlı soğur.
 • Magma Miktarı: Daha küçük magma kütleleri daha hızlı soğur.

 

Basınç

Basınç, magmanın kristalleşme şeklini etkileyebilir. Yüksek basınç altında, daha fazla mineral kristalleşebilir ve bu da daha yoğun bir kayaç oluşturabilir. Basınç, magmadaki minerallerin çözünürlüğünü de etkileyebilir.

 

Basıncı Etkileyen Faktörler

 • Derinlik: Magma, yer kabuğunun derinliklerinde daha yüksek basınç altındadır.
 • Üstteki Kayaçların Katmanları: Üstteki kayaç katmanlarının ağırlığı, magmanın üzerinde basınç oluşturur.

 

Dasit Oluşumunu Etkileyen Diğer Faktörler

 • Suyun Varlığı: Magmadaki suyun varlığı, dasitin dokusunu ve minerallerini etkileyebilir.
 • Oksijenin Varlığı: Magmadaki oksijenin varlığı, dasitin minerallerini etkileyebilir.

 

Dasit Oluşumunun Aşamaları

Dasit oluşumu, magmanın yeraltında oluşmasından başlayıp, soğuması ve kristalleşmesi ile tamamlanan bir dizi aşamadan oluşur. Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Magma Oluşumu

Dasit oluşumunun ilk aşaması, magmanın oluşmasıdır. Magma, yeraltındaki yüksek sıcaklık ve basınç altında kayaçların erimesi sonucu oluşur. Bu erime, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

 • Tektonik Hareketler: Tektonik plakaların hareketi, kayaçların sürtünmesine ve ısınmasına neden olarak erimelerini tetikleyebilir.
 • Volkanik Aktivite: Volkanik patlamalar sırasında açığa çıkan magma, yeraltındaki kayaçları eritebilir.
 • Yüksek Sıcaklıklı Kayaçlar: Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan yüksek sıcaklıklı kayaçlar, erime noktasına ulaşarak magmaya dönüşebilir.

 

Magma, erimiş kayaçlardan oluşan bir sıvı veya yarı-sıvı faz olarak bulunur. Magmanın bileşimi, erimiş kayaçların bileşimine bağlıdır ve dasit oluşumunu doğrudan etkiler.

 

Magma Yükselmesi

Magma, yeraltında oluştuktan sonra, daha az yoğun olduğu için yer kabuğunun yukarısına doğru yükselir. Bu yükselme sırasında, magma çevredeki kayaçları ısıtabilir ve eritebilir. Magma yükseldikçe, basınç da azalır. Bu basınç azalması, magmadaki gazların çözünürlüğünü düşürerek gaz kabarcıklarının oluşmasına neden olabilir.

 

Soğuma ve Kristalleşme

Magma yükseldikçe, çevredeki soğuk kayaçlarla temas ederek soğumaya başlar. Soğuma ile birlikte, magmadaki mineraller kristalleşmeye başlar. Kristalleşen minerallerin türü ve miktarı, magmanın bileşimine ve soğuma hızına bağlıdır.

 

Hızlı Soğuma

Magma hızlı bir şekilde soğursa, kristallerin büyümesi için yeterli zaman olmaz. Bu durumda, ince taneli veya afanitik bir dokuya sahip dasit oluşur.

 

Yavaş Soğuma

Magma yavaş bir şekilde soğursa, kristallerin büyümesi için zaman olur. Bu durumda, daha taneli bir dokuya sahip dasit oluşur.

 

Dasit Oluşumu

Magma yeterince soğuduğunda ve kristalleştiğinde dasit oluşur. Dasit, genellikle volkanik patlamalar sırasında lav olarak dışarı atılır. Ayrıca, yeraltında magmatik dayklar ve silller oluşturabilir.

 

Dasit Oluşumunun Görüldüğü Yerler

Dasit, volkanik bölgelerde, kıtasal kabuğun derin bölgelerinde ve okyanus kabuğunun bazı bölgelerinde bulunur.

 

Volkanik Bölgeler

Dasit, volkanik patlamalar sırasında lav olarak dışarı atılan bir kayaç türüdür. Bu nedenle, aktif ve sönmüş volkanların bulunduğu bölgelerde yaygın olarak bulunur. Dünyadaki bazı önemli volkanik bölgeler şunlardır:

 • Pasifik Ateş Çemberi
 • Akdeniz Volkanik Kuşağı
 • Endonezya
 • Japonya
 • Kamçatka Yarımadası

 

Kıtasal Kabuğun Derin Bölgeleri

Magma, yer kabuğunun derinliklerinde de bulunabilir. Derinlerde bulunan magma, daha yavaş bir şekilde soğur ve kristalleşir. Bu nedenle, kıtasal kabuğun derin bölgelerinde dasit oluşabilir.

 

Okyanus Kabuğunun Bazı Bölgeleri

Okyanus kabuğunun bazı bölgelerinde de dasit oluşabilir. Bu bölgeler genellikle okyanus ortası sırtları ve volkanik adalar gibi aktif jeolojik alanlardır.

 

Dasit Oluşumunun Görüldüğü Ülkeler

Dünyanın birçok ülkesinde bulunur. Dasit oluşumunun görüldüğü bazı önemli ülkeler şunlardır:

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Kanada
 • Meksika
 • İtalya
 • Türkiye
 • Japonya
 • Endonezya
 • Yeni Zelanda

 

Dasit Oluşumunun Görüldüğü Türkiye’deki Yerler

Türkiye, volkanik açıdan aktif bir ülkedir. Bu nedenle, Türkiye’de birçok yerde dasit oluşumuna rastlanabilir. Dasit oluşumunun görüldüğü bazı önemli Türkiye’deki yerler şunlardır:

 • Nemrut Dağı (Bitlis)
 • Hasan Dağı (Aksaray)
 • Süphan Dağı (Bitlis)
 • Erciyes Dağı (Kayseri)
 • Kuşadası (Aydın)

 

Dasit Kullanım Alanları

Magmanın soğuması ve kristalleşmesi sonucu oluşan bir kayaç türüdür. Sert ve dayanıklı bir kayaç olması nedeniyle dasit, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Dasit kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dasit Kullanım Alanları
Dasit Kullanım Alanları

 

İnşaat Malzemesi

Dasit, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Agregalar, yol yapım malzemeleri ve kaldırımlar için kullanılır. Dasitin sağlamlığı ve dayanıklılığı, onu inşaat için ideal bir malzeme yapmaktadır.

 

Heykel ve Oymacılık

Dasit, heykel ve oymacılık için de kullanılan bir malzemedir. Kolayca işlenebilen bir kayaç olması nedeniyle, heykeltıraşlar tarafından tercih edilmektedir. Dasitten yapılan heykeller ve oymalar, uzun yıllar dayanıklılığını korumaktadır.

 

Dekorasyon

Dasit, duvar kaplamaları ve zemin döşemeleri için de kullanılır. Estetik bir görünüme sahip olması nedeniyle, dekorasyonda tercih edilmektedir. Dasit duvar kaplamaları ve zemin döşemeleri, mekanlara doğal ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.

 

Cam Yapımında

Dasit, cam yapımında kullanılan bir hammaddedir. Camın sertliğini ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır. Dasit içeren camlar, daha sağlam ve uzun ömürlüdür.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular