Traverten Oluşumu ve Traverten Taraçaları/Havuzları

Traverten taraçaları ve havuzları, jeotermal suların karbondioksit kaybı sonucu traverten adı verilen karbonat minerallerinin çökelmesiyle oluşan doğal oluşumlardır.

Traverten Oluşumu ve Traverten Taraçaları - Havuzları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Konumuz olan traverten taraçaları ve havuzları, jeotermal suların karbondioksit kaybı sonucu traverten adı verilen karbonat minerallerinin çökelmesiyle oluşan doğal oluşumlardır. Bu oluşumlar, jeolojik ve jeomorfolojik açıdan önemli bir yere sahiptir ve saha jeolojisi derslerinde önemli bir inceleme konusudur.

 

Traverten Oluşumu

Traverten oluşumu, jeotermal suların yeryüzüne çıkması ve karbondioksit gazını kaybetmesi ile gerçekleşir. Karbondioksit kaybı, suyun pH’ını yükselterek kalsiyum karbonatın çökelmesine neden olur. Çökelen kalsiyum karbonat, traverten adı verilen beyaz renkli bir kaya oluşturur.

 

Traverten Oluşumunun Aşamaları

Jeotermal Su Kaynağı

Jeotermal enerji, yeraltında bulunan ısıdan elde edilen enerjidir. Bu ısı, magmadan ve radyoaktif elementlerin bozunmasından kaynaklanır. Jeotermal enerji, elektrik üretimi, ısınma, soğutma ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için kullanılabilir.

 

Jeotermal Su Kaynağının Oluşumu

Yağmur ve kar sularının yeraltına sızmasıyla oluşur. Bu sular, magmanın ısısıyla ısınır ve minerallerle zenginleşir. Isınan ve minerallerle zenginleşen sular, jeotermal su olarak adlandırılır.

 

Jeotermal Su Kaynağının Özellikleri

Jeotermal suların sıcaklığı, kaynağına ve derinliğine bağlı olarak değişir. Sıcaklık 30°C’nin altında olan sular “alçak sıcaklıklı”, 30°C ile 150°C arasındaki sular “orta sıcaklıklı”, 150°C’nin üzerinde olan sular ise “yüksek sıcaklıklı” olarak kabul edilir. Jeotermal sular, kalsiyum, bikarbonat, sülfat, magnezyum, potasyum ve silika gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, jeotermal sulara çeşitli faydalar sağlar.

 

Jeotermal Su Kaynağının Türleri

Jeotermal su kaynakları, kapalı ve açık olmak üzere iki türe ayrılır:

 • Kapalı Jeotermal Sistemler: Bu sistemlerde, yeraltındaki sıcak su ve buhar, geçirgen olmayan kayalar tarafından hapsedilmiştir. Kapalı sistemlerde, su ve buhar yüksek basınç altında bulunur.
 • Açık Jeotermal Sistemler: Bu sistemlerde, yeraltındaki sıcak su ve buhar, yeryüzüne ulaşabilir. Açık sistemlerde, su ve buhar atmosferik basınca yakın bir basınç altında bulunur.

 

Yeryüzüne Çıkış

Jeotermal suyun yeryüzüne çıkışı, traverten oluşumunun ikinci aşamasıdır. Oluşan jeotermal sular, yeraltındaki çatlak ve faylardan yeryüzüne doğru yükselir. Bu yükselme sırasında, sular basınç değişimine maruz kalır. Basınçtaki düşüş, suda çözünmüş olan gazların, özellikle de karbondioksitin, serbest kalmasına neden olur.

 

Basınç Düşüşünün Etkileri
 • Karbondioksit Kaybı: Basınçtaki düşüş, suda çözünmüş olan karbondioksitin gaz halinde atmosfere karışmasına neden olur. Bu durum, suyun pH’ını yükselterek kalsiyum karbonatın çökelmesini tetikler.
 • Sıcaklık Düşüşü: Yeryüzüne yükselen jeotermal sular soğur. Soğuma, kalsiyum karbonatın çözünürlüğünü azaltarak çökelmesini teşvik eder.
 • Gaz Çıkışı: Karbondioksitin yanı sıra suda çözünmüş diğer gazlar da yeryüzüne yükselme sırasında serbest kalabilir. Bu gazlar arasında hidrojen sülfür, metan ve radon gibi gazlar bulunur.

 

Yeryüzüne Çıkış Yolları

Jeotermal sular, farklı yollarla yeryüzüne çıkabilir:

 • Kaplıcalar: Jeotermal sular, yeryüzüne ulaştığında kaplıcalar olarak ortaya çıkar. Kaplıcalar, sağlık ve turizm açısından önemli bir değere sahiptir.
 • Gayzerler: Jeotermal sular, yeraltındaki basınçla yeryüzüne fışkırarak gayzerleri oluşturur. Gayzerler, turistik açıdan ilgi çekici doğal güzelliklerdir.
 • Fumarol ve Solfatarlar: Jeotermal sular, yeryüzüne ulaşmadan önce buharlaşarak fumarol ve solfatarları oluşturur. Fumarol ve solfatarlar, volkanik aktivitenin göstergeleridir.

 

Karbondioksit Kaybı

Karbondioksit kaybı, jeotermal suların yeryüzüne çıkışı sırasında atmosfer ile temas etmesi sonucu suda çözünmüş olan karbondioksit gazının atmosfere karışması olayıdır. Bu olay, traverten oluşumunda önemli bir rol oynar.

 

Karbondioksit Kaybının Nedenleri
 • Basınç Düşüşü: Jeotermal sular yeraltından yeryüzüne yükselirken basınç düşer. Basınçtaki düşüş, suda çözünmüş olan gazların, özellikle de karbondioksitin, serbest kalmasına neden olur.
 • Sıcaklık Düşüşü: Yeryüzüne çıkan jeotermal sular soğur. Soğuma, karbondioksitin suda çözünürlüğünü azaltarak gaz halinde atmosfere karışmasına neden olur.
 • Atmosfer ile Temas: Jeotermal sular yeryüzüne çıktıktan sonra atmosfer ile temas eder. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu suda çözünmüş olandan daha düşüktür. Bu nedenle, suda çözünmüş olan karbondioksit gazı atmosfere karışır.

 

Karbondioksit Kaybının Etkileri
 • pH Artışı: Karbondioksit kaybı, suyun pH’ını yükseltir. Kalsiyum karbonat, düşük pH‘ta suda çözünürken, yüksek pH’ta suda daha az çözünür hale gelir ve çökelmeye başlar.
 • Kalsiyum Karbonat Çökelmesi: Yüksek pH’ta suda çözünürlüğü azalan kalsiyum karbonat kristalleri çökelmeye başlar. Bu kristaller, zamanla birikerek traverten adı verilen kayaç oluşumunu oluşturur.

 

Karbondioksit Kaybını Etkileyen Faktörler
 • Sıcaklık: Sıcak sular, soğuk sulara göre daha fazla karbondioksit taşır. Bu nedenle, sıcak jeotermal sular traverten oluşumu için daha elverişlidir.
 • Suyun Kimyasal Bileşimi: Suyun kalsiyum ve bikarbonat iyonu içeriği traverten oluşumunu etkileyen önemli faktörlerdir. Yüksek kalsiyum ve bikarbonat içeriğine sahip sular daha fazla traverten oluşumu sağlar.
 • Çevresel Faktörler: Sıcaklık, nem, rüzgar gibi çevresel faktörler traverten oluşumunun hızını ve şeklini etkileyebilir.

 

pH Artışı

pH, bir suyun asitlik veya alkalilik derecesini gösteren bir ölçüttür. pH değeri 0 ile 14 arasında değişir. pH değeri 7 olan bir su nötr, 7’den düşük olan bir su asidik, 7’den yüksek olan bir su ise alkaliktir.

 

Karbondioksit Kaybı ve pH Artışı

Jeotermal sular yeryüzüne çıkarken karbondioksit gazını atmosfere bırakır. Bu durum, suyun pH’ını yükselterek alkalik hale getirir. Asitlik ve alkalilik, hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonuyla ters orantılıdır. Karbondioksit kaybı, suda çözünmüş olan H+ konsantrasyonunu düşürerek pH’ı yükseltir.

 

Kalsiyum Karbonatın Çökelmesi

Kalsiyum karbonat (CaCO3), suda düşük oranda çözünür bir tuzdur. Suyun pH’ı 7’nin üzerindeyken CaCO3’ün çözünürlüğü azalır ve çökelmeye başlar. Jeotermal suların pH’ı karbondioksit kaybı sonucu 7’nin üzerine çıkarak CaCO3’ün çökelmesine neden olur.

 

pH’ı Etkileyen Faktörler
 • Sıcaklık: Sıcak sular, soğuk sulara göre daha fazla karbondioksit taşır. Bu nedenle, sıcak jeotermal suların pH’ı soğuk jeotermal sulara göre daha düşük olma eğilimindedir.
 • Suyun Kimyasal Bileşimi: Suyun kalsiyum ve bikarbonat iyonu içeriği pH’ı etkileyen önemli faktörlerdir. Yüksek kalsiyum ve bikarbonat içeriğine sahip suların pH’ı daha yüksek olma eğilimindedir.
 • Çevresel Faktörler: Sıcaklık, nem, rüzgar gibi çevresel faktörler pH’ı etkileyebilir.

 

pH Artışı ve Traverten Oluşumu

Jeotermal suların pH’ındaki artış, traverten oluşumunun önemli bir tetikleyicisidir. Yüksek pH, CaCO3’ün çökelmesine ve traverten oluşumuna yol açar. Çöken CaCO3 kristalleri zamanla birikerek traverten teraslarını, havuzlarını ve şelalelerini oluşturur.

 

Traverten Çökelmesi

Traverten çökelmesi, jeotermal suların yeryüzüne çıkışı ve karbondioksit gazını atmosfere bırakması sonucu suda çözünmüş olan kalsiyum karbonatın (CaCO3) kristalleşerek katılaşması ve birikmesi olayıdır. Bu olay, traverten oluşumunun son aşamasıdır.

 

Traverten Çökelmesinin Mekanizması
 • Jeotermal Su Kaynağı: Magmatik kayaçların ısınmasıyla oluşan jeotermal sular, kalsiyum ve bikarbonat gibi mineraller açısından zengindir.
 • Yeryüzüne Çıkış: Jeotermal sular, yeraltındaki çatlak ve faylardan yeryüzüne yükselir.
 • Karbondioksit Kaybı: Yeryüzüne çıkan jeotermal sular, atmosfer ile temas ettiğinde karbondioksit gazını atmosfere bırakır.
 • pH Artışı: Karbondioksit kaybı, suyun pH’ını yükselterek alkalik hale getirir.
 • Kalsiyum Karbonat Çökelmesi: Yüksek pH’ta CaCO3’ün çözünürlüğü azalır ve kristalleşerek çökelmeye başlar.
 • Son olarak Traverten Oluşumu: Çöken CaCO3 kristalleri zamanla birikerek traverten adı verilen kayaç oluşumunu oluşturur.

 

Traverten
Traverten

 

Traverten Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Karmaşık bir jeokimyasal süreçtir ve birçok faktörden etkilenir. Bu faktörler, jeotermal suyun sıcaklığı, kimyasal bileşimi ve çevresel koşullar olarak üçe ayrılabilir.

 

Jeotermal Suyun Sıcaklığı

Sıcaklık, traverten oluşumunu doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sıcak sular, soğuk sulara göre daha fazla karbondioksit taşır ve daha yüksek pH’a sahiptir. Bu nedenle, sıcak jeotermal sular traverten oluşumu için daha elverişlidir.

 

Sıcaklığın Etkileri
 • Daha yüksek sıcaklık, daha fazla karbondioksit taşınmasına ve daha yüksek pH’a yol açar.
 • Yüksek pH, kalsiyum karbonatın çökelmesini teşvik eder.
 • Sıcak sular, soğuk sulara göre daha hızlı traverten oluşumu sağlar.

 

Suyun Kimyasal Bileşimi

Suyun kimyasal bileşimi, traverten oluşumunun bir diğer önemli faktörüdür. Özellikle kalsiyum ve bikarbonat iyonu konsantrasyonları traverten oluşumunu doğrudan etkiler.

 

Kalsiyum ve Bikarbonat İyonlarının Etkileri
 • Yüksek kalsiyum ve bikarbonat konsantrasyonları, daha fazla traverten oluşumuna yol açar.
 • Kalsiyum iyonu, travertenin temel bileşenidir.
 • Bikarbonat iyonu, kalsiyum karbonatın suda çözünürlüğünü artırır.

 

Çevresel Faktörler

Sıcaklık, nem ve rüzgar gibi çevresel faktörler de traverten oluşumunun hızını ve şeklini etkileyebilir.

 

Sıcaklığın Etkisi

Yüksek sıcaklık, suyun buharlaşmasını hızlandırarak traverten oluşumunu hızlandırır.

 

Nem

Düşük nem, suyun buharlaşmasını hızlandırarak traverten oluşumunu hızlandırır.

 

Rüzgar

Rüzgar, suyun yüzeyindeki karbondioksit kaybını hızlandırarak traverten oluşumunu hızlandırır.

 

Diğer Faktörler
 • Jeotermal sistemin türü: Kapalı sistemler, açık sistemlere göre daha fazla traverten oluşumuna yol açabilir.
 • Suyun akış hızı: Hızlı akan sular, daha az traverten oluşumuna yol açabilir.
 • Mikroorganizmalar: Bazı mikroorganizmalar, traverten oluşumunu hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.

 

Traverten Oluşumunun Görsel Özellikleri

Travertenler, görsel açıdan oldukça etkileyici ve çeşitlilik gösteren jeolojik oluşumlardır. Renkleri, şekilleri ve dokuları, jeotermal suyun kimyasal bileşimi, suyun akış hızı, çevresel koşullar ve yosun gibi diğer organizmaların varlığı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

 

Renk

 • Beyaz: En yaygın traverten rengi beyazdır. Beyaz renk, suyun saflığını ve kalsiyum karbonatın yüksek konsantrasyonunu gösterir.
 • Krem Rengi: Krem rengi travertenler, demir oksit gibi minerallerin varlığıyla oluşur.
 • Bej Rengi: Bej rengi travertenler, organik madde ve alüminyum gibi elementlerin varlığıyla oluşur.

 

Şekil

 • Teraslar: Jeotermal sular yamaçlardan aşağı aktıkça, basamaklı teraslar oluşabilir.
 • Havuzlar: Jeotermal suların biriktiği çukur alanlarda havuzlar oluşabilir.
 • Şelaleler: Jeotermal suların yüksek bir yerden döküldüğü yerlerde şelaleler oluşabilir.
 • Diğer: Travertenler, dikit, sarkıt, sütun gibi farklı şekillerde de oluşabilir.

 

Doku

 • Kristalli: Travertenler, genellikle kristalli bir dokuya sahiptir.
 • Süngerimsi: Bazı travertenler, süngerimsi bir dokuya sahip olabilir.
 • Lifli: Travertenler, lifli bir dokuya da sahip olabilir.

 

Yosun ve Diğer Organizmalar

 • Yosun ve diğer organizmalar, travertenlere farklı renkler ve dokular katabilir.
 • Yosunlar, travertenlerin üzerinde yeşil, kahverengi veya siyah lekeler oluşturabilir.
 • Diğer organizmalar, travertenlerin üzerinde delikler veya oyuklar oluşturabilir.

 

Travertenlerin Görsel Çeşitliliği

Travertenlerin görsel çeşitliliği, jeotermal suyun kimyasal bileşimi, suyun akış hızı, çevresel koşullar ve yosun gibi diğer organizmaların varlığı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, travertenler her bölgede farklı görsel özellikler gösterebilir.

 

Traverten Taraçaları ve Havuzları

Taraçalar ve Havuzlar
Taraçalar ve Havuzlar

 

Traverten Taraçaları

Traverten Taraçaları Nedir?

Bu traverten terasaları, jeotermal suların yamaçlardan aşağı aktıkça basamaklı bir yapı oluşturması sonucu oluşan jeolojik oluşumlardır. Bu oluşumlar, genellikle beyaz veya krem rengindedir ve farklı boyutlarda olabilir. Traverten terasaları, jeotermal suların varlığını ve geçmişteki jeolojik faaliyetleri gösteren önemli bir jeolojik göstergedir.

 

Traverten Taraçalarının Oluşumu

Oluşumu aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

 • Magmatik kayaçların ısınmasıyla jeotermal sular oluşur.
 • Jeotermal sular, yeraltındaki çatlak ve faylardan yeryüzüne yükselir.
 • Sular yeryüzüne çıktıkça karbondioksit gazını atmosfere bırakır.
 • Suyun pH’ı yükselir ve kalsiyum karbonat çökelmeye başlar.
 • Çöken kalsiyum karbonat kristalleri, yamaçlarda birikerek teras şeklini oluşturur.

 

Traverten Taraçalarının Özellikleri

 • Renk: Traverten terasaları, genellikle beyaz veya krem rengindedir. Bu renk, suyun saflığını ve kalsiyum karbonatın yüksek konsantrasyonunu gösterir.
 • Şekil: Traverten terasaları basamaklı bir yapıya sahiptir. Bu basamakların yüksekliği ve genişliği değişkenlik gösterebilir.
 • Boyut: Traverten terasaları, küçük alanlarda oluşabileceği gibi kilometrelerce uzanabilir.
 • Su Sıcaklığı: Traverten teraslarındaki suyun sıcaklığı, jeotermal kaynağın sıcaklığına bağlı olarak değişir.

 

Traverten Havuzları

Traverten Havuzları Nedir?

Bu traverten havuzları, traverten teraslar üzerinde bulunan ve suyla dolu çukurluklardır. Bu oluşumlar, jeotermal suların birikmesi ve soğuması sonucu oluşur. Traverten havuzlarının derinliği ve genişliği değişkenlik gösterebilir. Bazı havuzlar oldukça sığken, bazıları ise yüzme imkanı sunacak kadar derin olabilir.

 

Traverten Havuzlarının Oluşumu

Traverten havuzlarının oluşumu aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

 • Magmatik kayaçların ısınmasıyla jeotermal sular oluşur.
 • Jeotermal sular, yeraltındaki çatlak ve faylardan yeryüzüne yükselir.
 • Sular yeryüzüne çıktıkça karbondioksit gazını atmosfere bırakır.
 • Suyun pH’ı yükselir ve kalsiyum karbonat çökelmeye başlar.
 • Çöken kalsiyum karbonat kristalleri, çukur alanlarda birikerek havuz şeklini oluşturur.

 

Traverten Havuzlarının Özellikleri

 • Renk: Traverten havuzlarının rengi, suyun saflığına ve kalsiyum karbonat konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Beyaz, krem rengi, turkuaz ve yeşil gibi farklı renklerde olabilirler.
 • Şekil: Traverten havuzları yuvarlak, oval, dikdörtgen veya düzensiz şekillerde olabilir.
 • Derinlik: Traverten havuzlarının derinliği, birkaç santimden birkaç metreye kadar değişebilir.
 • Genişlik: Traverten havuzlarının genişliği, birkaç metrekarede yüzlerce metrekareye kadar değişebilir.
 • Su Sıcaklığı: Traverten havuzlarındaki suyun sıcaklığı, jeotermal kaynağın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bazı havuzlar soğukken, bazıları ise oldukça sıcak olabilir.

 

Traverten Taraçalarına ve Havuzlarına Örnekler

Taraçalara ve Havuzlara Örnekler
Taraçalara ve Havuzlara Örnekler

Pamukkale, Türkiye

Pamukkale, Türkiye
Pamukkale, Türkiye

 

Türkiye’nin Denizli ilinde bulunan ve traverten terasaları ve havuzlarıyla dünyaca ünlü bir bölgedir. Hierapolis antik kentinin de bulunduğu bu bölgede, jeotermal sular yamaçlardan aşağı akarak basamaklı teraslar ve havuzlar oluşturmuştur. Beyaz travertenler, turkuaz renkli havuzlarla muhteşem bir görsel şölen sunar. Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde yer almaktadır.

 

Pamukkale’nin Tarihi

Pamukkale’nin tarihi M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Hierapolis antik kenti, bölgedeki traverten terasları üzerinde kurulmuştur. Kent, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Antik kentte, traverten terasları ve havuzları arasında bulunan hamamlar, tapınaklar ve agoralar gibi birçok tarihi yapı günümüze ulaşmıştır.

 

Pamukkale’nin Coğrafi Özellikleri

Pamukkale, Denizli ilinin kuzeyinde yer alır. Bölge, traverten terasları ve Hierapolis antik kenti ile bilinir. Travertenler, jeotermal suların yamaçlardan aşağı akarak oluşturduğu basamaklı teraslardır. Beyaz travertenler, turkuaz renkli havuzlarla muhteşem bir görsel şölen sunar.

 

Pamukkale’deki Jeotermal Sular

Pamukkale’deki jeotermal sular, yeraltındaki fay hatlarından yeryüzüne çıkar. Bu sular, kalsiyum ve bikarbonat bakımından zengindir. Sular yeryüzüne çıktıkça karbondioksit gazını atmosfere bırakır ve kalsiyum karbonat çökelmeye başlar. Çöken kalsiyum karbonat kristalleri, traverten teraslarını ve havuzlarını oluşturur.

 

Pamukkale’deki Travertenler

Pamukkale’deki travertenler, dünyanın en güzel traverten oluşumlarından biridir. Beyaz travertenler, turkuaz renkli havuzlarla muhteşem bir görsel şölen sunar. Travertenler, birçok canlı türü için habitat oluşturur.

 

Pamukkale’deki Tarihi Yapılar

Pamukkale’de Hierapolis antik kenti ve Kleopatra Havuzu gibi birçok tarihi yapı bulunur. Hierapolis antik kentinde, traverten terasları ve havuzları arasında bulunan hamamlar, tapınaklar ve agoralar gibi birçok tarihi yapı günümüze ulaşmıştır. Kleopatra Havuzu ise antik dönemden kalma bir yüzme havuzudur.

 

Hierapolis, Türkiye

Hierapolis, Türkiye
Hierapolis, Türkiye

 

Pamukkale travertenlerinin üzerinde kurulmuştur. Kent, M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuş ve Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Antik kentte, traverten terasları ve havuzları arasında bulunan hamamlar, tapınaklar ve agoralar gibi birçok tarihi yapı günümüze ulaşmıştır.

 

Hierapolis’in Tarihi

Hierapolis antik kenti, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı tarafından kurulmuştur. Kent, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Hierapolis’in şifalı suları ve traverten terasları, Romalılar tarafından çok saygı görmüştür. Kentte, birçok hamam, tapınak ve agora gibi Roma mimarisinin en güzel örneklerini görebilirsiniz.

 

Hierapolis’te Görülecek Yerler

 • Apollon Tapınağı: Hierapolis’in en önemli yapılarından biri olan Apollon Tapınağı, kentin batı kısmında yer alır. Tapınak, Apollon tanrısına adanmıştır ve çok sayıda heykel ve kabartma ile süslenmiştir.
 • Plutonion: Plutonion, yeraltı tanrısı Hades’e adanmış bir kutsal alandır. Bu alanda zehirli bir gaz çıkışı bulunur ve bu gazın kehanet yeteneği verdiğine inanılırdı.
 • Roma Hamamları: Hierapolis’te çok sayıda Roma hamamı bulunmaktadır. Bu hamamlar, Romalıların günlük yaşamında önemli bir yere sahipti.
 • Agora: Agora, kentin ticari ve sosyal merkeziydi. Agorada, birçok dükkân, tapınak ve kamu binası bulunmaktadır.
 • Hierapolis Tiyatrosu: Hierapolis Tiyatrosu, kentin güney kısmında yer alır ve 15.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Tiyatroda, gladyatör dövüşleri ve oyunlar düzenlenmiştir.
 • Nekropol: Hierapolis’in nekropolü, kentin kuzeyinde yer alır. Nekropolde, çok sayıda mezar ve anıt mezar bulunmaktadır.

 

Yellowstone Milli Parkı, ABD

Yellowstone Milli Parkı
Yellowstone Milli Parkı

 

ABD’nin Wyoming eyaletinde bulunan ve dünyanın ilk milli parkı olma özelliğini taşımaktadır. Parkta, jeotermal aktivitenin yoğun olduğu birçok bölge bulunur. Bunlardan biri de traverten terasaları ve havuzlarıyla ünlü Mammoth Hot Springs’tir. Farklı renklerde travertenler ve sıcak su havuzları, Yellowstone Milli Parkı’nın en ilgi çekici bölgelerinden biridir.

 

Yellowstone Milli Parkı’nın Tarihi

Yellowstone Milli Parkı, 1 Mart 1872’de ABD Kongresi tarafından kurulmuştur. Parkın kurulması, Yellowstone’ın jeotermal harikalarını koruma ve gelecek nesillere aktarma arzusundan doğmuştur.

 

Yellowstone Milli Parkı’nın Coğrafi Özellikleri

Yellowstone Milli Parkı, 8.983 km²’lik bir alanı kaplar. Park, Rocky Dağları’nın ortasında yer alır ve Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerini kapsar. Parkın jeolojik açıdan oldukça aktif bir bölgede olduğu bilinmektedir.

 

Yellowstone Milli Parkı’ndaki Jeotermal Aktivite

Yellowstone Milli Parkı, dünyanın en büyük jeotermal alanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Parkta 10.000’den fazla gayzer, 300’den fazla kaplıca ve 1.000’den fazla fumarol bulunmaktadır. Old Faithful Gayzer, Grand Prismatic Spring ve Mammoth Hot Springs, parkın en popüler jeotermal oluşumlarıdır.

 

Yellowstone Milli Parkı’ndaki Travertenler

Mammoth Hot Springs, Yellowstone Milli Parkı’nın en önemli traverten oluşumudur. Travertenler, jeotermal suların havuzlarda birikmesi ve soğuması sonucu oluşmuştur. Farklı renklerde travertenler ve sıcak su havuzları, parkın en ilgi çekici bölgelerinden biridir.

 

Yellowstone Milli Parkı’ndaki Flora ve Fauna

Yellowstone Milli Parkı, 2.000’den fazla bitki türüne ve 670’den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Parkta gri kurtlar, bizonlar, geyikler, ayılar ve vaşaklar gibi birçok vahşi hayvan yaşamaktadır.

 

Egeria, İtalya

Egeria, İtalya
Egeria, İtalya

 

İtalya’nın Lazio bölgesinde bulunan ve Pamukkale’ye benzeyen traverten terasları ve havuzlarıyla turistlerin ilgisini çeken bir bölgedir. Bölgede bulunan termal sular, traverten oluşumuna neden olmuştur. Bölgedeki Egeria traverten terasları, Pamukkale kadar büyük olmasa da, beyaz travertenler ve turkuaz renkli havuzlarıyla güzel bir görsel şölen sunmaktadır.

 

Egeria’nın Tarihi

Egeria’nın tarihi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bölgenin Romalılar tarafından bilindiği ve termal sularının şifalı olduğuna inanıldığı düşünülmektedir. Egeria’daki traverten terasları ve havuzları, 19. yüzyılda turistler tarafından keşfedilmiştir.

 

Egeria’nın Coğrafi Özellikleri

Egeria, İtalya’nın Lazio bölgesinde, Roma’nın yaklaşık 40 km güneyinde yer alır. Bölge, Monti Sabini dağlarının eteklerinde yer alır ve yemyeşil bir doğaya sahiptir. Traverten terasları ve havuzları, küçük bir vadide yer alır.

 

Egeria’daki Travertenler

Egeria’daki traverten terasları, Pamukkale kadar büyük olmasa da, beyaz travertenler ve turkuaz renkli havuzlarıyla güzel bir görsel şölen sunmaktadır. Traverten terasları, farklı seviyelerde bulunur ve havuzlar doğal bir şekilde oluşmuştur.

 

Egeria’daki Termal Sular

Egeria’daki traverten teraslarının oluşmasına neden olan termal sular, 23 °C sıcaklığa sahiptir. Suların kalsiyum ve bikarbonat bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Bu suların şifalı olduğuna inanılır ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği düşünülür.

 

Bagan, Myanmar

Bagan, Myanmar
Bagan, Myanmar

 

Budist tapınaklarıyla ünlü bir bölgedir. Bölgede bulunan Irrawaddy Nehri’nin kıyısında, traverten terasları ve havuzları da bulunmaktadır. Bagan’daki travertenler, Pamukkale veya Egeria’daki kadar büyük olmasa da, tarihi tapınaklarla birlikte güzel bir manzara oluşturmaktadır.

 

Bagan’ın Tarihi

Bagan, Myanmar’ın Mandalay Bölgesi’nde bulunan ve 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Pagan Krallığı’nın başkenti olan bir şehirdir. Bagan, Budist tapınaklarıyla ünlüdür ve bölgede 2.000’den fazla tapınak bulunmaktadır. En ünlü tapınaklar arasında Ananda Tapınağı, Thatbyinnyu Tapınağı ve Dhammayangyi Tapınağı yer alır.

 

Bagan’ın Coğrafi Özellikleri

Bagan, Irrawaddy Nehri’nin kıyısında yer alır ve yassı bir ovaya sahiptir. Bölge, kurak bir iklime sahiptir ve yaz ayları oldukça sıcak olabilir.

 

Bagan’daki Travertenler

Bagan’daki traverten terasları, Irrawaddy Nehri’nin kıyısında yer alır ve Pamukkale veya Egeria’daki kadar büyük olmasa da, tarihi tapınaklarla birlikte güzel bir manzara oluşturmaktadır. Traverten terasları, farklı seviyelerde bulunur ve havuzlar doğal bir şekilde oluşmuştur.

 

Waimangu Geotermal Vadisi, Yeni Zelanda

Waimangu Geotermal Vadisi, Yeni Zelanda
Waimangu Geotermal Vadisi, Yeni Zelanda

 

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda bulunan ve renkli traverten terasları ve jeotermal havuzlarıyla turistlerin ilgisini çeken bir bölgedir. Bölgede bulunan jeotermal aktivite, traverten oluşumuna neden olmuştur. Travertenler, farklı renklerdedir ve bu da bölgeyi oldukça ilgi çekici hale getirmektedir.

 

Waimangu Geotermal Vadisi’nin Tarihi

Waimangu Geotermal Vadisi, 1886 yılında Tarawera Dağı’nın patlaması sonucu oluşmuştur. Patlama, büyük bir krater gölü ve birçok jeotermal oluşum oluşturmuştur. 1900’lerin başında turistlere açılmıştır ve o zamandan beri Yeni Zelanda’nın en popüler turistik yerlerinden biri haline gelmiştir.

 

Waimangu Geotermal Vadisi’nin Coğrafi Özellikleri

Waimangu Geotermal Vadisi, Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda, Rotorua şehrinin yaklaşık 20 km güneyinde yer alır. Vadi, 17 km²’lik bir alanı kaplar ve birçok jeotermal oluşuma ev sahipliği yapar.

 

Waimangu Geotermal Vadisi’ndeki Travertenler

Waimangu Geotermal Vadisi’ndeki travertenler, farklı renklerdedir ve bu da bölgeyi oldukça ilgi çekici hale getirmektedir. Travertenlerin renkleri, minerallerin varlığına bağlıdır. Beyaz travertenler, kalsiyum karbonattan oluşur. Turuncu ve sarı travertenler, demir oksitten oluşur. Yeşil travertenler, alglerden oluşur.

 

Waimangu Geotermal Vadisi’ndeki Diğer Jeotermal Oluşumlar

Diğer jeotermal oluşumlar arasında gayzerler, kaplıcalar ve çamur havuzları yer alır. Waimangu Geotermal Vadisi’nde dünyanın en büyük gayzeri olan Lady Knox Gayzeri bulunur. Lady Knox Gayzeri, her 10 dakikada bir 20 metre yüksekliğe su fışkırtır.

 

Diğer Örnekler

Eğirdir Gölü, Türkiye

Eğirdir Gölü’nün güneybatısında, küçük bir traverten oluşumu bulunmaktadır. Bu oluşum, Pamukkale veya Hierapolis’teki kadar büyük olmasa da, göl manzarasıyla güzel bir görsel şölen sunmaktadır. Eğirdir Gölü travertenleri, beyaz renktedir ve teras şeklindedir.

 

Pamukkale-Denizli, Türkiye

Pamukkale’nin yakınında, Hierapolis antik kentinin kuzeyinde, dünyaca ünlü traverten terasları ve havuzları bulunmaktadır. Pamukkale travertenleri, beyaz renktedir ve teras şeklindedir. Travertenler, termal suların yeryüzüne çıkması ve soğuması sonucu oluşmuştur. Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir bölgedir.

 

Saturnia Şelaleleri, İtalya

Saturnia Şelaleleri’nin yakınında, küçük bir traverten oluşumu bulunmaktadır. Bu oluşum, Pamukkale veya Hierapolis’teki kadar büyük olmasa da, şelalelerin manzarasıyla güzel bir görsel şölen sunmaktadır. Saturnia travertenleri, beyaz renktedir ve teras şeklindedir.

 

Jiuzhaigou Vadisi, Çin

Renkli traverten terasları ve havuzları bulunmaktadır. Jiuzhaigou travertenleri, Pamukkale veya Hierapolis’teki kadar büyük olmasa da, vadi manzarasıyla güzel bir görsel şölen sunmaktadır. Jiuzhaigou travertenleri, farklı renklerdedir ve teras şeklindedir.

 

Hancock, New York, ABD

The Travertine Terrace: New York’un tek doğal traverten oluşumudur.

Konum: Delaware Nehri’nin kıyısında yer alır.

 

Özellikler

 • Yaklaşık 60 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindedir.
 • Teraslar, yosun ve minerallerin varlığı nedeniyle yeşilden pembeye kadar çeşitli renklerdedir.
 • Yaz aylarında teraslardan sızan sular küçük havuzlar oluşturur.
 • Ziyaret: Ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

 

Mammoth Hot Springs, Wyoming, ABD

Dünyanın en büyük traverten oluşumudur.

Konum: Yellowstone Milli Parkı’nda yer alır.

 

Özellikler

 • Binlerce traverten terası ve havuzundan oluşur.
 • Teraslar, beyaz, krem ve kahverengi gibi çeşitli renklerdedir.
 • Bölgede birçok gayzer ve kaplıca da bulunur.
 • Ziyaret: Giriş ücreti karşılığında ziyaret edilebilir.

 

Te Puia, Yeni Zelanda

The Pink and White Terraces: Yeni Zelanda’nın en popüler turistik yerlerinden biridir.

Konum: Taupo Gölü’nün yakınında yer alır.

 

Özellikler

 • Pembe ve beyaz traverten teraslarından oluşur.
 • Teraslar, 1886 yılında Tarawera Dağı’nın patlaması sonucu oluşmuştur.
 • Bölgede Maori kültürü ile ilgili birçok yer de bulunur.
 • Ziyaret: Giriş ücreti karşılığında ziyaret edilebilir.

 

Hierve el Agua, Meksika

Donmuş Şelaleler olarak da bilinir.

Konum: Oaxaca’da yer alır.

 

Özellikler

 • Traverten terasları ve doğal havuzlarından oluşur.
 • Teraslar, 2.500 metre yükseklikte yer alır.
 • Bölge, muhteşem manzaralar sunar.
 • Ziyaret: Ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular