Aplite Oluşumu, Aplite Özellikleri ve Kullanım Alanları

Aplite, ince taneli ve açık renkli magmatik bir kayaç türüdür. Genellikle granit ve pegmatitlerle ilişkili olarak bulunur ve kuvars, feldispat ve mika minerallerinden oluşur.

Aplite Oluşumu, Aplite Özellikleri ve Kullanım Alanları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Aplite, ince taneli ve açık renkli magmatik bir kayaç türüdür. Genellikle granit ve pegmatitlerle ilişkili olarak bulunur ve kuvars, feldispat ve mika minerallerinden oluşur. Magmanın son aşamalarında kristalleşmesiyle oluşur ve genellikle damarlar veya mercekler halinde bulunur.

 

Aplite Oluşumu

Aplite, magmanın son aşamalarında kristalleşmesiyle oluşan ince taneli ve açık renkli bir kayaç türüdür. Bu oluşum süreci, magmanın soğuması ve bileşiminin değişmesi ile karmaşık bir şekilde gerçekleşir.

 

Magma Oluşumu

Aplite oluşumu, magmanın oluşmasıyla başlar. Magma, yeraltında yüksek sıcaklık ve basınç altında bulunan erimiş kayaçtan oluşur. Bu erimiş kayaç, genellikle tektonik plakaların hareketi veya radyoaktif bozunma gibi jeolojik süreçler sonucu oluşur.

 

Magma Farklılaşması

Magma oluştuktan sonra, yeraltında yukarı doğru hareket etmeye başlar. Bu hareket sırasında, magma farklılaşmaya uğrar. Farklılaşma, magmadaki minerallerin farklı sıcaklıklarda kristalleşmesi ve magmadan ayrılması sonucu magmanın bileşiminin değişmesidir.

 

Aplite Oluşumu
Aplite Oluşumu

 

Aplite Oluşumu

Magma farklılaşmasının son aşamalarında, kalan magma daha konsantre hale gelir ve silika, alüminyum ve potasyum gibi elementler bakımından zenginleşir. Bu konsantre magma, daha düşük sıcaklıklarda kristalleşerek apliteyi oluşturur. Aplite kristalleri, magmadaki diğer kristallerden daha küçük boyuttadır.

 

Aplite Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Magmanın son aşamalarında kristalleşmesiyle oluşan ince taneli ve açık renkli bir kayaç türüdür. Aplite oluşumunu etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörleri detaylı ve ayrıntılı bir şekilde inceleyelim:

 

Magma Bileşimi

Magmadaki elementlerin oranları, aplite oluşumunu doğrudan etkiler. Aplite oluşumu için en önemli elementler şunlardır:

 • Silika (SiO2): Silika, aplite’nin ana bileşenidir. Yüksek silika içeren magmalar, aplite oluşumuna daha elverişlidir.
 • Alüminyum (Al2O3): Alüminyum, aplite’nin ikinci ana bileşenidir. Yüksek alüminyum içeren magmalar, aplite oluşumuna daha elverişlidir.
 • Potasyum (K2O): Potasyum, aplite’de bulunan önemli bir elementtir. Potasyum içeren magmalar, aplite oluşumuna daha elverişlidir.

 

Bunlara ek olarak, magnezyum, kalsiyum ve sodyum gibi elementlerin de aplite oluşumu üzerinde etkisi vardır.

 

Sıcaklık

Aplite, magmanın son aşamalarında, daha düşük sıcaklıklarda kristalleşir. Magmanın soğuma hızı da aplite oluşumunu etkileyebilir.

 • Yavaş Soğuma: Magma yavaş soğursa, aplite kristalleri daha kolay oluşur ve daha büyük boyutlara ulaşabilir.
 • Hızlı Soğuma: Magma hızlı soğursa, aplite kristalleri daha küçük boyutlarda oluşur ve aplite kayaç daha ince taneli olur.

 

Basınç

Basınç, magmanın kristalleşme sürecini etkileyen bir faktördür. Düşük basınç altında, aplite kristalleri daha kolay oluşabilir.

 • Yüksek Basınç: Yüksek basınç altında, magmadaki elementler farklı mineraller oluşturmaya eğilimlidir. Bu nedenle, yüksek basınç altında aplite oluşumu daha az yaygındır.
 • Düşük Basınç: Düşük basınç altında, magmadaki elementler aplite kristalleri oluşturmaya daha eğilimlidir. Bu nedenle, düşük basınç altında aplite oluşumu daha yaygındır.

 

Suyun Varlığı

Suyun varlığı, magmanın kristalleşme sürecini etkileyebilir ve aplite oluşumunu kolaylaştırabilir.

 • Su Etkisi: Su, magmadaki viskoziteyi (akışkanlık) düşürür ve kristalleşmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle, su içeren magmalar, aplite oluşumuna daha elverişlidir.
 • Suyun Kaynağı: Su, magmaya yeraltındaki kayaçlardan veya magmanın erittiği kayaçlardan sızabilir.

 

Aplite Oluşumunu Etkileyen Diğer Faktörler

Aplite oluşumunu etkileyebilecek diğer faktörler şunlardır:

 • Magmanın oksidasyon durumu: Yüksek oksidasyonlu magmalar, aplite oluşumuna daha elverişlidir.
 • Magmanın kimyasal bileşimi: Magmadaki elementlerin oranları, aplite’nin mineral bileşimini de etkiler.

 

Aplite Özellikleri

Aplite, magmanın son aşamalarında kristalleşmesiyle oluşan ince taneli ve açık renkli bir kayaç türüdür. Aplite’nin birçok özelliği onu diğer kayaç türlerinden ayırır.

 

Aplite Özellikleri
Aplite Özellikleri

 

Dokusu

 • Aplite, ince taneli bir kayaçtır. Bu, aplite’yi oluşturan kristallerin çok küçük olduğu anlamına gelir. Kristallerin ortalama boyutu 0,1 mm ile 1 mm arasındadır.
 • Aplite’nin dokusu, granüler veya aplitik olarak adlandırılır. Granüler doku, kristallerin birbirine eşit şekilde dağıldığı anlamına gelir. Aplitik doku ise, kristallerin boyutlarının değişken olduğu ve bazı kristallerin diğerlerinden daha büyük olduğu anlamına gelir.

 

Aplite Dokusunun Çeşitleri

Aplite dokusu iki ana gruba ayrılır:

 • Granüler doku: Kristallerin birbirine eşit şekilde dağıldığı doku. Kristallerin boyutu genellikle 0,1 mm ile 1 mm arasındadır.
 • Aplitik doku: Kristallerin boyutlarının değişken olduğu ve bazı kristallerin diğerlerinden daha büyük olduğu doku. Kristallerin boyutu 0,1 mm ile 5 mm arasında değişebilir.

 

Rengi

 • Aplite, açık renkli bir kayaçtır. En yaygın renkleri beyaz, gri ve kremdir.
 • Aplite’nin rengi, içindeki minerallerin türüne ve miktarına bağlıdır. Örneğin, kuvars bakımından zengin apliteler beyaz renkteyken, mika bakımından zengin apliteler kahverengi veya gri renkte olabilir.

 

Aplite Mineralojisi

Aplite, kuvars, feldispat ve mika minerallerinden oluşan ince taneli ve açık renkli bir kayaç türüdür. Aplite’nin mineralojisi, kayaç türünü ve özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynar.

 

Kuvars

 • Aplite’nin en yaygın mineralidir. Genellikle aplite’nin %50’sinden fazlasını oluşturur.
 • Sert ve dayanıklı bir mineraldir. Mohs sertlik skalasında 7 değerine sahiptir.
 • Renksiz veya beyaz renktedir.
 • Kimyasal bileşimi SiO2’dir.
 • Aplite’de genellikle granüler formda bulunur.

 

Feldispat

 • Aplite’nin ikinci en yaygın mineralidir. Genellikle aplite’nin %20 ila %40’ını oluşturur.
 • Birkaç farklı türü vardır. En yaygın türleri potasyum feldispatı (K-feldispat) ve plajiyoklaz feldispatı (Na-Ca feldispatı)dır.
 • Potasyum feldispatı, genellikle pembe veya kırmızı renktedir. Plajiyoklaz feldispatı ise genellikle beyaz veya gri renktedir.
 • Kimyasal bileşimi KAlSi3O8 (potasyum feldispatı) ve NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 (plajiyoklaz feldispatı)dır.
 • Aplite’de genellikle granüler formda bulunur.

 

Mika

 • Aplite’nin üçüncü en yaygın mineralidir. Genellikle aplite’nin %5 ila %20’sini oluşturur.
 • Birkaç farklı türü vardır. En yaygın türleri biyotit ve muskovittir.
 • Biyotit, genellikle kahverengi veya siyah renktedir. Muskovit ise genellikle renksiz veya beyaz renktedir.
 • Kimyasal bileşimi K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2 (biyotit) ve KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 (muskovit)dir.
 • Genellikle tabaka halinde bulunur.

 

Aplite’de Bulunan Diğer Mineraller

Aplite’de kuvars, feldispat ve mika dışında az miktarda bulunan diğer mineraller şunlardır:

 • Amfibol: Genellikle yeşil veya siyah renktedir.
 • Garnet: Genellikle kırmızı veya kahverengi renktedir.
 • Apatite: Genellikle yeşil veya mavi renktedir.
 • Magnetit: Siyah renktedir.

 

Aplite Fiziksel Özellikleri

Aplite, ince taneli ve açık renkli bir kayaç türüdür. Birçok farklı fiziksel özelliğe sahiptir.

 

Sertlik

 • Aplite, sert ve dayanıklı bir kayaçtır. Mohs sertlik skalasında 6 – 7 değerine sahiptir. Bu, aplite’nin camı çizebileceği ve bıçakla çizilemeyeceği anlamına gelir.
 • Aplite’nin sertliği, kuvars ve feldispat gibi minerallerin sertliğinden kaynaklanır.

 

Asit Direnci

 • Aplite, asitlere karşı dayanıklı bir kayaçtır. Asitlere maruz kaldığında kolayca çözünmez.
 • Aplite’nin asit direnci, kuvars ve feldispat gibi minerallerin asitlere karşı direncinden kaynaklanır.

 

Porozite

 • Aplite, düşük poroziteye sahip bir kayaçtır. Bu, aplite’nin çok az gözenekli olduğu anlamına gelir.
 • Aplite’nin düşük porozitesi, kristallerin birbirine sıkıca bağlı olmasından kaynaklanır.

 

Yoğunluk

 • Aplite’nin yoğunluğu 2,6-2,8 g/cm³‘tür. Bu, aplite’nin granitten biraz daha az yoğun olduğu anlamına gelir.
 • Aplite’nin yoğunluğu, minerallerin yoğunluğuna ve kayaçtaki gözenek miktarına bağlıdır.

 

Diğer Fiziksel Özellikler

 • Aplite, kırılgan bir kayaçtır. Kolayca kırılabilir veya parçalanabilir.
 • Düşük ısı iletkenliğine sahiptir. Bu, aplite’nin ısıyı iyi iletmediği anlamına gelir.
 • Aplite, düşük elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu, aplite’nin elektriği iyi iletmediği anlamına gelir.

 

Aplite Kullanım Alanları

Aplite, ince taneli ve açık renkli bir kayaç türüdür. Sertliği, dayanıklılığı ve asitlere karşı direnci gibi birçok özelliğe sahip olması nedeniyle birçok farklı alanda kullanılır. Bu kullanım alanlarına şu şekilde örnekler verilebilir;

 

Aplite Kullanım Alanları
Aplite Kullanım Alanları

 

Yapı Taşı

 • Sert ve dayanıklı bir kayaç olması nedeniyle yapı taşları olarak kullanılır.
 • Genellikle duvar örme, kaldırım yapımında ve temel oluşturmada kullanılır.
 • Kesilerek ve cilalanarak da kullanılabilir. Cilalı aplite, binaların iç ve dış dekorasyonunda kullanılır.

 

Heykel ve Anıt Yapımı

 • Heykel ve anıt yapımında da kullanılır.
 • Aplite’nin kolay işlenebilmesi ve dayanıklı olması onu heykel ve anıt yapımında ideal bir malzeme haline getirir.
 • Yapılan heykeller ve anıtlar, aşınmaya ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

 

Seramik ve Cam Yapımı

 • Aplite, seramik ve cam yapımında da kullanılır.
 • Yüksek silika içeriği onu seramik ve cam yapımında ideal bir malzeme haline getirir.
 • Aplite, seramik ve cama mukavemet ve dayanıklılık kazandırır.

 

Asitlere Dayanıklı Kaplamalar

 • Aplite, asitlere karşı dayanıklı bir kayaç olması nedeniyle asitlere dayanıklı kaplamalarda kullanılır.
 • Asit tankları, asit boruları ve asit depoluları yapımında kullanılır.
 • Aplite, asitlere maruz kalan yapıları korumaya yardımcı olur.

 

Elektronik Cihazlarda Yalıtım Malzemesi

 • Aplite, düşük elektrik iletkenliğine sahip olması nedeniyle elektronik cihazlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
 • Transistörler, diyotlar ve kapasitörler gibi elektronik bileşenleri yalıtmak için kullanılır.
 • Aplite, elektronik cihazların arızalanmasını önlemeye yardımcı olur.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular