Graptolitler (Graptolithina): Denizin Gizemli Sakinleri

Graptolitler (Graptolithina), soyu tükenmiş deniz canlıları. Bu makalede graptolitlerin evrimi, morfolojisi, ekolojisi, jeolojik önemi ve 2024'teki yeni keşifler ele alınıyor.

Graptolitler (Graptolithina): Denizin Gizemli Sakinleri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Graptolitler (Graptolithina), Ordovisyen ve Silüriyen dönemlerinde denizlerde yaşamış soyu tükenmiş bir koloni hayvanı grubudur. Hemichordata şubesine ait bu canlılar, planktonik bir yaşam tarzı sürdürmüş ve deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynamışlardır. Bunların fosilleri, jeolojide önemli bir stratigrafik gösterge olarak kullanılır.

 

Graptolitlerin Evrimi

Graptolitlerin evrimi hakkında net bilgiler olmasa da, ilk graptolitlerin Kambriyen döneminde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ordovisyen ve Silüriyen dönemlerinde graptolitler büyük bir çeşitliliğe ulaşmış ve denizlerde egemen canlı gruplarından biri haline gelmiştir. Devoniyen döneminde ise graptolitlerin çeşitliliği azalmaya başlamış ve Karbonifer döneminde soyları tükenmiştir.

 

Didymograptus
Didymograptus

 

İlk Graptolitler

Graptolitlerin ilk olarak Kambriyen döneminde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu ilk graptolitler oldukça basit bir yapıya sahipti ve tek bir zooidten oluşan koloniler halinde yaşıyordu. Zamanla graptolitler evrimleşerek daha karmaşık bir yapıya sahip oldular ve kolonilerde birden fazla zooid yer almaya başladı.

 

Ordovisyen ve Silüriyen Dönemleri

Ordovisyen ve Silüriyen dönemlerinde graptolitler büyük bir çeşitliliğe ulaştı. Bu dönemlerde graptolitlerin kolonileri farklı şekiller ve boyutlarda evrimleşti. Bazı graptolitlerin kolonileri tek sıralı bir dizilimde bulunurken, bazılarında ise spiral veya dalgalı bir şekilde dizilirler. Graptolitlerin bu çeşitliliği deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynamalarını sağladı.

 

Devoniyen Döneminde Gerileme

Devoniyen döneminde graptolitlerin çeşitliliği azalmaya başladı. Bunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, iklim değişiklikleri ve deniz seviyesindeki değişimler önemli bir rol oynamış olabilir. Ayrıca, Devoniyen döneminde ortaya çıkan yeni balık türlerinin graptolitlerle avlanması da soylarının tükenmesine katkıda bulunmuş olabilir.

 

Graptolitlerin evrimi, paleontologlara denizlerin geçmişi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Graptolitlerin fosilleri, jeolojik katmanları tarihlemek ve farklı jeolojik bölgeleri karşılaştırmak için kullanılır. Ayrıca graptolitlerin evrimi, deniz ekosistemlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve farklı türlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur.

 

Graptolitlerin Morfolojisi

Graptolitler, koloni halinde yaşayan küçük canlılardır. Koloniler, tek bir stipe (sap) veya rhabdosome (orta eksen) üzerinde bulunan zooid adı verilen bireylerden oluşur. Zooidlerin şekli ve yapısı graptolit türüne göre değişir. Graptolitlerin bazı türlerinde zooidler tek sıralı bir dizilimde bulunurken, bazılarında ise spiral veya dalgalı bir şekilde dizilirler.

 

Graptolit morfolojisi
Graptolit morfolojisi

 

Temel Yapı

Graptolit kolonileri, stipe (sap) veya rhabdosome (orta eksen) adı verilen bir ana eksenden oluşur. Stipe, koloniyi deniz tabanına veya diğer nesnelere tuttururken, rhabdosome koloniye destek sağlar. Zooid adı verilen bireyler, stipe veya rhabdosome üzerinde bulunur.

 

Zooidlerin Yapısı

Zooidler, graptolitlerin temel yapısal birimleridir. Her zooid, beslenme, üreme ve atılım gibi fonksiyonları yerine getiren çeşitli organellere sahiptir. Zooidlerin şekli ve yapısı graptolit türüne göre değişir.

 

Zooid Çeşitleri

 • Autozooid: Beslenme ve üreme fonksiyonlarını yerine getiren zooidlerdir.
 • Theca: Zooidleri saran ve koruyan bir yapıdır.
 • Sicula: Koloninin ilk zooididir ve diğer zooidlerin oluşmasını sağlar.
 • Virgula: Koloninin şeklini ve boyutunu kontrol eden bir yapıdır.

 

Koloni Şekilleri

Graptolit kolonileri farklı şekillerde olabilir. En yaygın koloni şekilleri şunlardır:

 • Tek sıralı: Zooidler tek bir sıra halinde dizilir.
 • Spiral: Zooidler spiral bir şekilde dizilir.
 • Dalgalı: Zooidler dalgalı bir şekilde dizilir.
 • Diktangüler: Zooidler dikdörtgen bir çerçeve içinde dizilir.

 

Morfofonksiyonel Adaptasyonlar

Graptolitler, deniz yaşamına adaptasyon sağlayabilmek için çeşitli morfolojik değişiklikler geçirmiştir. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır:

 • Planktonik yaşam tarzı: Graptolitlerin kolonileri genellikle planktonik bir yaşam tarzı sürmüştür. Bu nedenle koloniler hafif ve suda kolayca hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Beslenme: Zooidler, denizdeki planktonik organizmalarla beslenmek için özel filtreleme sistemlerine sahipti.
 • Korunma: Theca gibi yapılar zooidleri yırtıcılardan korumaya yardımcı olmuştur.

 

Graptolitlerin Ekolojisi

Graptolitler, planktonik bir yaşam tarzı sürdürmüştür. Denizdeki planktonik organizmalarla beslenmiş ve deniz ekosistemlerinde önemli bir besin kaynağı oluşturmuştur. Graptolitlerin bazı türleri deniz tabanına tutunarak da yaşayabilmiştir.

 

Monograptus
Monograptus

 

Beslenme

Graptolitler, planktonik bir yaşam tarzı sürdürmüştür. Denizdeki planktonik organizmalarla beslenmiş ve deniz ekosistemlerinde önemli bir besin kaynağı oluşturmuştur. Zooidler, denizdeki küçük algleri ve diğer planktonları filtrelemek için özel yapılara sahipti.

 

Habitat

Graptolitler, denizlerin açık sularında ve kıyı şeridi yakınlarında yaşamıştır. Farklı graptolit türleri farklı habitatlara uyum sağlamıştır. Bazı graptolitler deniz tabanına tutunarak yaşamışken, bazıları ise suda serbestçe yüzmüştür.

 

Predatörler

Graptolitler, balıklar ve diğer deniz canlıları tarafından avlanmıştır. Theca gibi yapılar zooidleri yırtıcılardan korumaya yardımcı olmuştur.

 

Ekosistemdeki Rolü

Graptolitler, deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynamıştır. Planktonik organizmaları tüketerek denizdeki besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Ayrıca graptolitlerin fosilleri, jeolojide önemli bir stratigrafik gösterge olarak kullanılır.

 

Graptolitlerin Sınıflandırılması

Graptolitlerin sınıflandırılması, morfolojik özelliklerine göre yapılmaktadır. Bu sınıflandırma, graptolitlerin evrimini ve deniz ekosistemlerindeki rollerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 

Diplograptus
Diplograptus

 

Temel Sınıflandırma

Graptolitler, morfolojik özelliklerine göre iki ana gruba ayrılır:

 • Dendroidea: Bu gruptaki graptolitlerin kolonileri, dalgalı veya spiral bir şekilde dallanır.
 • Graptoloidea: Bu gruptaki graptolitlerin kolonileri, tek sıralı bir dizilimde bulunur.

 

Tetragraptus
Tetragraptus

 

Graptoloidea Grubu

Bu grup daha da alt gruplara ayrılır. En yaygın graptolit türlerinden bazıları şunlardır:

 • Monograptus: Tek bir zooidten oluşan graptolitlerdir.
 • Didymograptus: İki zooidten oluşan graptolitlerdir.
 • Cryptograptus: Zooidleri bir tüp içinde bulunan graptolitlerdir.
 • Diplograptus: İki zooid sırasına sahip graptolitlerdir.
 • Tetragraptus: Dört zooid sırasına sahip graptolitlerdir.

 

Graptolitlerin Soyunun Tükenmesi

Graptolitlerin soyu tükenmesinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, Devoniyen döneminde yaşanan iklim değişiklikleri ve deniz seviyesindeki değişimler önemli bir rol oynamış olabilir. Ayrıca, Devoniyen döneminde ortaya çıkan yeni balık türlerinin graptolitlerle avlanması da soylarının tükenmesine katkıda bulunmuş olabilir.

 

Cyrtograptus
Cyrtograptus

 

Bu gizemli deniz canlılarının soyu Devoniyen döneminde tükenmiştir. Graptolitlerin soylarının tükenmesinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç teori öne sürülmüştür.

 

Olası Nedenler

 • İklim Değişikliği: Devoniyen döneminde dünya ikliminde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler deniz seviyesinde dalgalanmalara ve deniz suyu sıcaklığında değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerin graptolitlerin yaşaması için uygun koşulları ortadan kaldırdığı düşünülmektedir.
 • Deniz Seviyesi Değişiklikleri: Devoniyen döneminde deniz seviyesinde önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu dalgalanmalar graptolitlerin yaşam alanlarını tahrip etmiş ve soylarının tükenmesine katkıda bulunmuş olabilir.
 • Yeni Türlerin Rekabeti: Devoniyen döneminde yeni balık türleri ortaya çıkmıştır. Bu yeni türlerin graptolitlerle avlanması ve besin için rekabet etmesi soylarının tükenmesine neden olmuş olabilir.
 • Diğer Faktörler: Volkanik patlamalar, meteorit düşmeleri gibi diğer jeolojik olaylar da graptolitlerin soylarının tükenmesine katkıda bulunmuş olabilir.

 

Graptolitlerin soylarının tükenmesinin tek bir nedeni olmayıp, birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu faktörlerin tam olarak ne olduğu ve hangi etkenin daha fazla rol oynadığı hala araştırma konusudur.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular