Resif nedir? Resif oluşum koşulları nelerdir?

Resif nedir? Resif oluşum koşulları nelerdir?
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Resif nedir?

Yerinde doğup büyüyen, koloniler teşkil edebilen, bağlayıcı olabilen ve dalgaya dayanıklı organizmaların iskeletlerinden oluşan ve morfolojik olarak tepe, yığın/kümbet şeklindeki kireçtaşı kütlelerine resif denir. Başlıca mercan ve alglerden ve daha az olarak da krinoid, bryozoa, sünger, mollusk ve diğer resif yapıcı organizmalardan oluşurlar.

 

Resifler, doğal süreçler veya insan faaliyetleri sonucunda oluşabilir. Doğal olarak oluşan resifler, genellikle mercan polipleri, kabuklular veya diğer deniz canlıları tarafından oluşturulur. İnsan yapımı resifler ise genellikle deniz duvarları veya diğer yapılardan oluşur. Resifler, dünyanın en çeşitli ekosistemlerinden biridir. 250.000’den fazla deniz türünün resiflerde yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, okyanuslardaki tüm türlerin %25’ine eşittir.

 

Resif oluşum koşulları nelerdir?

Günümüzdeki resiflerin büyük bir çoğunluğu sığ tropikal denizlerde büyüyüp gelişmektedir. Tercih ettikleri ortam 45 m.den daha derin olmayan, 27-40 tuzluluk değerlerinde ve 20 °C’den daha ılık olan tropikal denizlerdir. Bu sınırlayıcı faktörlerin dışındaki koşullarda gelişebilen resifler de bulunmaktadır.

 

Resif oluşumu için gerekli koşullar şunlardır:

 • Sıcaklık: Mercanlar, 20-29 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda gelişir. Bu sıcaklıklardan daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklar, mercanların sağlığını olumsuz etkiler.
 • Işık: Mercanlar, fotosentez yapan algler ile simbiyotik ilişki içinde yaşar. Bu ilişkide, mercanlar alglerden besin ve oksijen alır, algler ise mercanların ürettiği karbondioksit ve azottan faydalanır. Alglerin fotosentez yapabilmesi için ışığa ihtiyacı vardır. Bu nedenle, mercan resifleri, güneş ışığının bol olduğu bölgelerde bulunur.
 • Tuzluluk: Mercanlar, tuzlu suda yaşar. Tuzluluğun % 25-35 arasında olduğu bölgelerde mercanlar gelişir. Bu tuzluluktan daha düşük veya daha yüksek tuzluluklar, mercanların sağlığını olumsuz etkiler.
 • Su kalitesi: Mercan resifleri, temiz su gerektirir. Kirlilik, mercanların sağlığını olumsuz etkiler.
 • Okyanus tabanı: Mercanlar, sert bir yüzeye tutunarak büyür. Bu nedenle, mercan resifleri, kayalık veya kumlu okyanus tabanlarına yakın yerlerde oluşur.

 

Resiflerin Geometrilerine göre tipleri

Resifler geometrilerine göre üç ana tipte görülmektedir. Bunlar;

Resiflerin geometrilerine göre tipleri; saçak resifi, bariyer resifi, atol
Resiflerin geometrilerine göre tipleri; saçak resifi, bariyer resifi, atol

 

Saçak resifleri: Kıyıya paralel ve/veya bitişik olarak gelişmişlerdir. Jeoloji kayıtlarında seyrek olarak bulunmaktadır.

 

Bariyer/Set Resifleri: Çizgisel geometrili ve karadan lagünlerle ayrılan karbonat yığınaklarıdır. Eski resifler içinde en çok görülenler bu tiplerdir. Bariyer resifleri, kıyı şeridinden uzakta bulunan geniş resiflerdir. Genellikle kıyıdan birkaç kilometre uzakta bulunur ve kıyı şeridini bir dizi ada veya adacıkla korur.

 

Atoller: Atol, mercan adaları veya ada grupları ile çevrili bir lagündür. Atolller, genellikle bir volkan patlamasının ardından oluşur. Volkan patlaması, okyanus tabanında bir çukur oluşturur ve bu çukur, mercan polipleri tarafından doldurulur.

 

Platform resifleri: Platform resifleri, kıyıdan uzakta bulunan, düz bir yüzeye sahip resiflerdir. Platform resifleri, genellikle deniz seviyesindeki değişimlerle oluşur. Deniz seviyesi düştüğünde, mercan polipleri, deniz seviyesinin altında kalan düz bir yüzey oluşturmak için kalsiyum karbonat salgılar.

 

Pinnacle resifleri: Pinnacle resifleri, sudan yükselen sivri kaya oluşumlarıdır. Pinnacle resifleri, genellikle deniz tabanında bulunan bir dik kayaya mercan poliplerinin yerleşmesiyle oluşur.

 

Mercan resifleri nedir ve nasıl oluşurlar?

Mercan resifleri, serbest yüzen mercan larvaları, adaların veya kıtaların kenarları boyunca batık kayalara veya diğer sert yüzeylere bağlandığında oluşmaya başlar. Mercanlar büyüdükçe ve genişledikçe, resifler üç ana karakteristik yapıdan birini alır; saçak, bariyer veya atol.

 

Mercan resifleri, dünyanın en çeşitli ekosistemlerinden biridir. 250.000’den fazla deniz türünün mercan resiflerinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, okyanuslardaki tüm türlerin %25’ine eşittir.

 

Mercan resifleri, aşağıdaki üç ana tipte sınıflandırılabilir:

 • Kıyı resifleri: Kıyı resifleri, kıyı şeridine yakın bulunur.
 • Barrier resifleri: Bariyer resifleri, kıyı şeridinden uzakta bulunan geniş resiflerdir.
 • Atol: Atol, mercan adaları veya ada grupları ile çevrili bir lagündür.

 

Mercan resifleri, aşağıdaki adımlarla oluşur:

 1. Mercan polipleri, bir kayaya veya başka bir sert yüzeye tutunur.
 2. Polip, kalsiyum karbonat salgılar.
 3. Salgılanan kalsiyum karbonat, sert bir iskelet oluşturur.
 4. Yeni polipler, mevcut iskelete tutunur ve kendi iskeletlerini salgılar.

 

Mercan resifinin iklimi nasıldır?

Mercan resifinin iklimi nasıldır?
Mercan resifinin iklimi nasıldır?

 

Sıkı çevresel kısıtlamalar nedeniyle, mercan resifleri genellikle tropikal ve yarı tropikal sularla sınırlıdır. Çoğu 73° ile 84° Fahrenheit (23° – 29° Celsius) arasındaki su sıcaklıklarında optimum şekilde büyür. Ancak bazıları kısa süreler için 104° Fahrenheit (40° Celsius) kadar yüksek sıcaklıklara tahammül edebilir.

 

Mercan resifleri, tropik ve subtropik okyanuslarda bulunur. Bu bölgeler, sıcak ve güneşli iklimlere sahiptir. Mercan resiflerinin iklimi, aşağıdaki faktörlerden etkilenir:

 • Sıcaklık: Mercanlar, 20-29 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda gelişir. Bu sıcaklıklardan daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklar, mercanların sağlığını olumsuz etkiler.
 • Işık: Mercanlar, fotosentez yapan algler ile simbiyotik ilişki içinde yaşar. Bu ilişkide, mercanlar alglerden besin ve oksijen alır, algler ise mercanların ürettiği karbondioksit ve azottan faydalanır. Alglerin fotosentez yapabilmesi için ışığa ihtiyacı vardır. Bu nedenle, mercan resifleri, güneş ışığının bol olduğu bölgelerde bulunur.
 • Tuzluluk: Mercanlar, tuzlu suda yaşar. Tuzluluğun % 25-35 arasında olduğu bölgelerde mercanlar gelişir. Bu tuzluluktan daha düşük veya daha yüksek tuzluluklar, mercanların sağlığını olumsuz etkiler.

 

İklimi, bu faktörlerin kombinasyonundan etkilenir. Bu faktörler için ideal olan bölgelerde bulunur.

 

Mercan resifleri insanlar için neden önemlidir?

Mercan ekosistemleri milyonlar için besin kaynağıdır; kıyı şeridini fırtınalardan ve erozyondan korumak; ekonomik açıdan önemli balık türleri için habitat, yumurtlama ve fidanlık alanları sağlamak; balıkçılık, eğlence ve turizmden yerel ekonomilere iş ve gelir sağlamak; yeni ilaçların üretiminde en büyük kaynak olarak kullanılır.

 

Mercan resifleri, insanlar için çok önemli ekosistemlerdir. İşte bazı nedenleri:

 • Biyoçeşitlilik açısından zengindirler: Mercan resifleri, dünyanın en çeşitli ekosistemlerinden biridir. 250.000’den fazla deniz türü mercan resiflerinde yaşar. Bu, okyanuslardaki tüm türlerin %25’ine eşittir. Mercan resifleri, balıklar, yumuşakçalar, kabuklular, denizanaları ve deniz kaplumbağaları gibi çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yapar.
 • Ekonomik açıdan önemlidirler: Mercan resifleri, turizm ve balıkçılık için önemli bir kaynaktır. Her yıl milyonlarca turist mercan resiflerini ziyaret eder. Mercanlar, ticari balıkçılık için de önemli bir kaynaktır.
 • Koruyucu bir işlevi vardır: Mercan resifleri, kıyı şeridini fırtınalardan ve dalgalardan korur. Mercanlar, dalgaların enerjisini azaltarak kıyı şeridini erozyondan korur.
 • Okyanusların sağlığını korumaya yardımcı olurlar: Mercan resifleri, okyanusların sağlığını korumaya yardımcı olur. Mercanlar, okyanustaki karbondioksiti emer ve okyanustaki oksijen miktarını artırır. Mercanlar ayrıca, okyanustaki besin döngüsünde önemli bir rol oynar.

 

Mercan resifleri oksijen üretir mi?

Çoğu mercan, diğer cnidarians gibi, gastrodermal hücrelerinde zooxanthellae adı verilen simbiyotik bir alg içerir. Karşılığında algler oksijen üretir ve mercanın atıkları uzaklaştırmasına yardımcı olur. En önemlisi, mercana organik fotosentez ürünleri sağlarlar.

 

Resiflerdeki mercanlar, fotosentez yapan algler ile simbiyotik ilişki içinde yaşar. Bu ilişkide, mercanlar alglerden besin ve oksijen alır, algler ise mercanların ürettiği karbondioksit ve azottan faydalanır. Mercanların içinde yaşayan algler, fotosentez yoluyla güneş ışığından enerji kullanarak su ve karbondioksitten oksijen ve organik madde üretir. Bu oksijen, mercanlar tarafından tüketilir ve ayrıca resifin etrafındaki sulara salınır. Bu nedenle, mercan resifleri, okyanusların ve dünyanın oksijen kaynağı olarak önemli bir rol oynar.

 

Mercan resifleri, okyanusların % 0,2’sini kaplasa da, okyanustaki oksijenin % 25’ini üretir. Bu, mercan resiflerinin okyanusların ve dünyanın oksijen dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak, mercan resifleri, iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler, mercan resiflerinin oksijen üretme kapasitesini azaltabilir. Bu nedenle, mercan resiflerini korumak, okyanusların ve dünyanın oksijen dengesini korumak için önemlidir.

 

Mercan bir bitki mi yoksa hayvan mı?

Mercan bir bitki mi yoksa hayvan mı?
Mercan bir bitki mi yoksa hayvan mı?

 

Peki mercanlar tam olarak nedir? Mercanlar aslında her ikisi de denilebilir. Buna simbiyoz denir. Eski ve eşsiz bir ortaklık ile, ihtiva yapar. Ayrıca hayvan ve bitki okyanusta hayatın vazgeçilmez parçası olarak bilinir. Mercan olan hayvanlar kendi yiyecek yapmazlar çünkü, tüketebilecekleri bitkiler yoktur.

 

Mercanlar, bitkilere benzer bazı özelliklere sahiptir. Örneğin, mercanlar fotosentez yapmazlar, ancak fotosentez yapan algler ile simbiyotik ilişki içinde yaşarlar. Bu ilişkide, mercanlar alglerden besin ve oksijen alır, algler ise mercanların ürettiği karbondioksit ve azottan faydalanır.

 

Mercanlar, bitkilere benzer diğer özelliklere de sahiptir. Örneğin, mercanlar genellikle suyun dibinde yaşarlar. Ancak, bu özellikler mercanların bitki olmadığını göstermez. Mercanlar, bitkilerin sahip olduğu birçok özelliği göstermezler. Örneğin, mercanlar üremek için çiçek açmazlar, tohum üretmezler ve fotosentez yapmazlar.

 

Mercan resiflerini korumak için neler yapılıyor?

EPA tarafından korunan mercan resifleri, Temiz Su Yasası programlarını uygulayarak bu koruma havzalarının ve kıyı bölgelerinde, su kalitesini ve mercan resifi alanlarını bir dizi koruma önlemi hayata geçirir. EPA’nın mercan resiflerini korumaya yönelik çalışmalarının çoğu, diğer federal kurumlar, eyaletler ve bölgeler ile ortaklaşa yürütülmektedir.

 

Mercan resiflerini korumak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, aşağıdakileri içerir:

 • İklim değişikliğiyle mücadele: İklim değişikliği, mercan resifleri için en büyük tehditlerden biridir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.
 • Kirliliğin azaltılması: Kirlilik, mercan resifleri için bir diğer önemli tehdittir. Deniz kirliliği, mercan poliplerinin sağlığını olumsuz etkiler. Kirliliği azaltmak için, endüstriyel ve evsel atık suların arıtılması gibi çalışmalar yapılmaktadır.
 • Aşırı avlanma: Aşırı avlanma, mercan resifleri için bir diğer tehdittir. Mercan resiflerinde yaşayan balıkların ve diğer deniz canlılarının sayısını azaltır. Aşırı avlanmayı azaltmak için, sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları teşvik edilmektedir.
 • Koruma alanları oluşturulması: Koruma alanları, mercan resiflerini korumanın en etkili yollarından biridir. Koruma alanlarında, balıkçılık ve diğer insan faaliyetlerinin kısıtlanması veya yasaklanması yoluyla mercan resiflerinin korunması sağlanır.
 • Eğitim ve farkındalık: Mercan resiflerinin önemi hakkında farkındalık yaratmak ve insanları koruma konusunda teşvik etmek için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 

Büyük Set Resifi’ni ilk kim keşfetti?

Avrupa keşifi sırasında resif bölgesinde İngiliz kaşif Kaptan James Cook,’un gemisi 1770 yılında karaya oturarak keşif başladı. Cook tarafından başlatılan resif labirentinde kanalların ve geçitlerin grafik çalışması 19. yüzyılda da devam etti.

 

Büyük Set Resifi’ni ilk keşfeden kişi, 11 Haziran 1770 tarihinde Kaptan James Cook’tur. Cook, Endeavour adlı gemisiyle Avustralya’yı keşif gezisindeyken, resiflerde karaya oturmuştur. Cook ve ekibi, gemiyi batmaktan kurtarmayı başarmış ve günümüzde Cooktown, Queensland olarak bilinen bölgede gemilerini sahile taşımayı başararak kurtarmışlardır. Geminin onarımı yedi hafta sürmüştür ve daha sonra Cook ile mürettebatı yolculuklarına devam etmişlerdir.

 

Cook, resifi “Büyük Mercan Bariyer” olarak adlandırmıştır. Bu isim, resifin büyüklüğünü ve önemini vurgulamaktadır. Bazı kaynaklara göre, Büyük Set Resifi’ni Avrupalılardan önce Avustralya’nın yerli halkları tarafından keşfedilmiş olabilir. Ancak, bu konuda kesin bir bilgi yoktur.

 

Neden Büyük Set Resifi deniyor?

Büyük Bariyer Resifi, dünyanın gerçek bir mucizesidir ve ziyaret için muhteşem bir yerdir. Kayalık olarak adlandırılanBarrier‘ Reef bir dış yapısına sahip. Çünkü kayalık sahil arasındaki kanal ile Avustralya kıta sahanlığı boyunca yer alan, Resifin yaklaşık 60m olan bir derinliğe ulaştığı günümüzde bilinmektedir.

 

Resif, birbirinden ayrı 2.900 resif ve 900 adadan oluşur. Resifin toplam alanı 344.400 kilometrekaredir. Bu, yaklaşık 400.000 futbol sahasına eşdeğerdir. Büyük Set Resifi, mercan polipleri adı verilen küçük organizmalarla oluşmuştur. Mercan polipleri, kalkerli bir iskelet oluşturmak için kalsiyum karbonat salgılar. Bu iskeletler, yıllar içinde birikerek resifleri oluşturur. Büyük Set Resifi, dünyanın en büyük biyoçeşitlilik alanlarından biridir. Resifte, 1.500’den fazla balık türü, 400’den fazla mercan türü ve 4.000’den fazla yumuşakça türü yaşar.

 

Büyük Set Resifi nerede başlayıp nerede bitiyor?

Great Barrier Reef
Great Barrier Reef

 

Great Barrier Reef, Avustralya’nın kuzeydoğu kıyısında, Mercan Denizi’nde yer almaktadır. Kuzeyde Cape York Yarımadası‘nın ucundan başlayıp güneyde Bundaberg‘e kadar uzanan Queensland eyaletinin kıyı şeridi boyunca 2.300 km‘den fazla uzanır. Büyük Set Resifi, kuzeydoğu Avustralya’nın Queensland sahili açıklarında bulunan Mercan Denizi’nde yer almaktadır. Resif, yaklaşık 2.600 km uzunluğunda ve 2.300 km genişliğindedir.

 

Resifin kuzey ucu, Queensland’in Cape York Yarımadası’nda yer alan Lizard Adası’nda başlar. Güney ucu ise Queensland’in Moreton Adası’nda biter. Resif, birbirinden ayrı 2.900 resif ve 900 adadan oluşur. Resifin toplam alanı 344.400 kilometrekaredir. Resif, mercan polipleri adı verilen küçük organizmalarla oluşmuştur.

 

Mercan polipleri, kalkerli bir iskelet oluşturmak için kalsiyum karbonat salgılar. Bu iskeletler, yıllar içinde birikerek resifleri oluşturur. Büyük Set Resifi, dünyanın en büyük biyoçeşitlilik alanlarından biridir. Resifte, 1.500’den fazla balık türü, 400’den fazla mercan türü ve 4.000’den fazla yumuşakça türü yaşar.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular