Zemin Tipleri – Özellikleri: Oluşumlarına Göre Sınıflandırma

Zemin tipleri, oluşumlarına göre üç ana gruba ayrılır: kalıntı, taşınmış ve yapay zeminler. Bu makalede, her bir zemin türünün özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edineceksiniz.

Zemin Tipleri - Özellikleri: Oluşumlarına Göre Sınıflandırma
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Zemin, yer kabuğunun yüzeyini kaplayan ve üzerinde yapıların inşa edildiği, insanların ve hayvanların yaşadığı doğal bir malzemedir. Zeminlerin oluşumu, jeolojik süreçlerin etkisiyle gerçekleşir. Bu süreçler sonucunda meydana gelen zeminlere, oluşumlarına göre üç ana grupta sınıflandırılabilir:

 • Kalıntı (rezidüel) zeminler
 • Taşınmış zeminler
 • Yapay (dolgu) zeminler

 

Kalıntı (Rezidüel) Zeminler

Kalıntı (rezidüel) zeminler, yer kabuğunun oluşumundan bu yana, jeolojik süreçlerin etkisiyle yerinde değişime uğrayan zeminlerdir. Bu zeminler, kayaların fiziksel ve kimyasal ayrışması sonucunda meydana gelir.

 

Kalıntı (Rezidüel) Zeminler
Kalıntı (Rezidüel) Zeminler

 

Kalıntı zeminlerin oluşumu

Aşağıdaki süreçler sonucunda gerçekleşir:

 • Mekanik ayrışma: Kayaların, fiziksel kuvvetlerin etkisiyle parçalanması ve ufalanması sonucunda meydana gelir. Bu kuvvetler arasında, rüzgar, su, buzullar ve yer çekimi yer alır.
 • Kimyasal ayrışma: Kayaların, kimyasal reaksiyonlar sonucunda parçalanması ve ufalanması sonucunda meydana gelir. Bu reaksiyonlar arasında, erozyon, çözünme ve hidrasyon yer alır.

 

Kalıntı zeminlerin türleri

Kalıntı zeminlerin başlıca türleri şunlardır:

 • Killi zeminler: Killi zeminler, kil minerallerinin bol miktarda bulunduğu zeminlerdir. Bu zeminler, genellikle yumuşak ve plastik özelliktedir. Killi zeminler, suyun etkisiyle şişme ve çekme özelliğine sahiptir. Bu özellik, yapıların temellerinde sorun yaratabilir.
 • Tınlı zeminler: Tınlı zeminler, kil ve kum minerallerinin eşit miktarda bulunduğu zeminlerdir. Bu zeminler, genellikle killi zeminlerden daha sert ve daha az plastik özelliktedir. Tınlı zeminler, killi zeminlere göre daha az su geçirgendir.
 • Kumlu zeminler: Kumlu zeminler, kum minerallerinin bol miktarda bulunduğu zeminlerdir. Bu zeminler, genellikle sert ve gevşek özelliktedir. Kumlu zeminler, suyun etkisiyle şişme ve çekme özelliğine sahip değildir. Bu özellik, yapıların temellerinde sorun yaratmaz.
 • Çakıllı zeminler: Çakıllı zeminler, çakıl ve kum minerallerinin birlikte bulunduğu zeminlerdir. Bu zeminler, genellikle kumlu zeminlerden daha sert ve daha az gevşek özelliktedir. Çakıllı zeminler, suyun etkisiyle şişme ve çekme özelliğine sahip değildir.

 

Kalıntı zeminlerin özellikleri

Kalıntı zeminlerin özellikleri, tane boyut dağılımına, tane şekline, tane dağılımına ve su içeriğine göre değişir.

 • Tane boyutu dağılımı: Tane boyutu dağılımı, zemindeki tanelerin boyutlarının dağılımıdır. Kalıntı zeminlerde, tane boyutu dağılımı genellikle homojendir. Ancak, bazı durumlarda heterojen bir tane boyutu dağılımı da görülebilir.
 • Tane şekli: Tane şekli, zemindeki tanelerin şeklidir. Kalıntı zeminlerde, tane şekli genellikle yuvarlaktır. Ancak, bazı durumlarda köşeli tanelere de rastlanabilir.
 • Tane dağılımı: Tane dağılımı, zemindeki tanelerin dağılımıdır. Kalıntı zeminlerde, tane dağılımı genellikle homojendir. Ancak, bazı durumlarda heterojen bir tane dağılımı da görülebilir.
 • Su içeriği: Su içeriği, zemindeki suyun miktarıdır. Kalıntı zeminlerde, su içeriği genellikle düşüktür. Ancak, bazı durumlarda yüksek su içeriğine sahip kalıntı zeminler de görülebilir.

 

Kalıntı zeminlerin kullanım alanları

Kalıntı zeminler, çeşitli alanlarda kullanılır. Bu alanlar şunlardır:

 • Temel yapımı: Kalıntı zeminler, yapıların temellerinin yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle sağlam ve dayanıklı bir temel oluşturmak için tercih edilir.
 • Yol yapımı: Kalıntı zeminler, yol yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle yolların dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak için tercih edilir.
 • Havalimanı yapımı: Kalıntı zeminler, havalimanı yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle havalimanı pistlerinin dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak için tercih edilir.

 

 Taşınmış zeminler

Taşınmış zeminler, yer kabuğunun oluşumundan sonra, çeşitli jeolojik süreçlerin etkisiyle taşınarak başka bir yere yerleşen zeminler olarak tanımlanabilir. Bu zeminler, genellikle akarsu, rüzgar ve buzullar tarafından taşınır.

 

Taşınmış zeminler
Taşınmış zeminler

 

Taşınmış zeminlerin oluşumu

Başlıca türleri şunlardır:

 • Alüvyal zeminler: Akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşan zeminlerdir. Alüvyal zemin, genellikle killi, tınlı ve kumlu zeminler karışımından oluşur. Genellikle düzlüklerde ve ovalarda görülür.
 • Kolüvyal zeminler: Yamaçlardan aşağı doğru hareket eden kolüvyonların birikmesiyle oluşan zeminlerdir. Kolüvyal zeminler, genellikle killi ve tınlı zeminler karışımından oluşur. Genellikle yamaçlarda ve dağlık alanlarda görülür.
 • Eolian zeminler: Rüzgarın taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşan zeminlerdir. Eolian zeminler, genellikle kumlu ve çakıllı zeminler karışımından oluşur. Genellikle çöllerde ve yarı çöllerde görülür.
 • Glaciyal zeminler: Buzulların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşan zeminlerdir. Genellikle killi, tınlı ve kumlu zeminler karışımından oluşur. Glacial zeminler, genellikle buzulların bulunduğu bölgelerde görülür.

 

Taşınmış zeminlerin özellikleri

Taşınmış zeminlerin özellikleri, taşınma sürecine bağlı olarak değişir. Taşınma sürecinde, zeminler genellikle fiziksel ve kimyasal değişimlere uğrar. Bu değişimler, taşınmış zeminlerin özelliklerini etkiler. Taşınmış zeminlerin özellikleri, tane boyutu dağılımına, tane şekline, tane dağılımına ve su içeriğine göre değişir.

 • Tane boyutu dağılımı: Taşınmış zeminlerde, tane boyutu dağılımı genellikle heterojendir. Bu, taşınma sırasında zemindeki tanelerin farklı boyutlarda biriktirilmesinden kaynaklanır.
 • Tane şekli: Taşınmış zeminlerde, tane şekli genellikle yuvarlaktır. Bu, taşınma sırasında zemindeki tanelerin aşınmasından kaynaklanır.
 • Tane dağılımı: Taşınmış zeminlerde, tane dağılımı genellikle heterojendir. Bu, taşınma sırasında zemindeki tanelerin farklı şekillerde biriktirilmesinden kaynaklanır.
 • Su içeriği: Taşınmış zeminlerde, su içeriği genellikle yüksektir. Bu, taşınma sırasında zemindeki tanelerin suyla temas etmesinden kaynaklanır.

 

Taşınmış zeminlerin kullanım alanları

Taşınmış zeminler, çeşitli alanlarda kullanılır. Bu alanlar şunlardır:

 • Temel yapımı: Taşınmış zeminler, yapıların temellerinin yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle sağlam ve dayanıklı bir temel oluşturmak için tercih edilir.
 • Yol yapımı: Taşınmış zeminler, yol yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle yolların dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak için tercih edilir.
 • Havalimanı yapımı: Taşınmış zeminler, havalimanı yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle havalimanı pistlerinin dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak için tercih edilir.

 

Yapay (dolgu) zeminler

Yapay (dolgu) zeminler, insan müdahalesi ile oluşturulan zeminlerdir. Bu zeminler, genellikle inşaat atıkları, moloz ve toprak gibi malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Genellikle kalıntı ve taşınmış zeminlerden daha az dayanıklı ve daha az geçirgendir.

 

Yapay (dolgu) zeminler
Yapay (dolgu) zeminler

 

Yapay zeminlerin türleri

Başlıca türleri şunlardır:

 • Kum dolgu zeminler: Kum dolgu zeminler, kum ve suyun karıştırılmasıyla oluşturulan zeminlerdir. Kum dolgu zeminler, genellikle yol yapımında ve temel yapımında kullanılır.
 • Toprak dolgu zeminler: Toprak dolgu zeminler, toprak ve suyun karıştırılmasıyla oluşturulan zeminlerdir. Toprak dolgu zeminler, genellikle yol yapımında ve temel yapımında kullanılır.

 

Yapay (dolgu) zeminlerin özellikleri

Kullanılan malzemelere ve karıştırma oranlarına bağlı olarak değişir. Genellikle kalıntı ve taşınmış zeminlerden daha az dayanıklı ve daha az geçirgendir.

Yapay zeminlerin özellikleri, tane boyutu dağılımına, tane şekline, tane dağılımına ve su içeriğine göre değişir.

 • Tane boyutu dağılımı: Yapay zeminlerde, tane boyutu dağılımı genellikle homojendir. Bu, kullanılan malzemelerin genellikle aynı boyutlarda olmasından kaynaklanır.
 • Tane şekli: Yapay zeminlerde, tane şekli genellikle yuvarlaktır. Bu, kullanılan malzemelerin genellikle aşınmış olmasından kaynaklanır.
 • Tane dağılımı: Yapay zeminlerde, tane dağılımı genellikle homojendir. Bu, kullanılan malzemelerin genellikle aynı şekilde biriktirilmesinden kaynaklanır.
 • Su içeriği: Yapay zeminlerde, su içeriği genellikle yüksektir. Bu, kullanılan malzemelerin genellikle suyla temas etmesinden kaynaklanır.

 

Yapay zeminlerin kullanım alanları

Yapay zeminler, çeşitli alanlarda kullanılır. Bu alanlar şunlardır:

 • Yol yapımı: Yapay zeminler, yol yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle yolların dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak için tercih edilir.
 • Temel yapımı: Yapay zeminler, yapıların temellerinin yapımında kullanılır. Bu zeminler, genellikle sağlam ve dayanıklı bir temel oluşturmak için tercih edilir.
 • Dolgu alanları: Yapay zeminler, dolgu alanları oluşturmak için kullanılır. Bu zeminler, genellikle yollar, yapılar ve diğer yapıların inşası için gerekli olan alanı oluşturmak için kullanılır.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular