Maden Yatakları Klasik Sorular

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Jeoloji mühendisliği dersleri ile alakalı soru paylaşmaya devam ediyoruz. 20 soru ve cevaptan oluşan maden yatakları soruları genellikle kısa cevaplardır. Maden yatakları sınavında karşınıza çıkacak muhtemel sınav sorularıdır. Aynısı çıkmasa bile benzer sınav soruları olacaktır. Çünkü bu sorular önemli konulardan derlenerek ve geçmiş sınavlardan seçilerek hazırlanmıştır. İlk etapta 40 soru bulunmaktadır. Şuan ilk 20 soruyu sizinle paylaşıyoruz. İlerleyen zamanda diğer 20 soruyu da sizlerle paylaşacağız. Daha fazla paylaşım için lütfen bizi takip edin ve sitemizi paylaşmayı ihmal etmeyin.

 

1) Kararlı izotop elementleri nelerdir?

Cevap: C,H,O,S

2) Bir elementin tüm özelliklerini ne belirler? Neden?

Cevap: Proton sayısı belirler. Çünkü elektron sayıları proton sayılarına eşittir.

3) Radyoaktif ve kimyasal olaylar elementin neresi ile alakalıdır?

Cevap: Radyoaktif; atomun çekirdeğiyle, Kimyasal olaylar; atom çekirdeğinin yörüngesiyle

4) İzotop çalışmalarının amacı nelerdir?

Cevap: Kayaçların veya hidrotermal çözeltilerin ya da cevher çözeltilerinin oluşum ve ortam koşulları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

5) Hidrotermal çözeltilerdeki suların özellikleri neler ve nereden gelmiştir?

Cevap: Özellikleri; asidik, akıcı, sıcak, bol elementli ve bol sulu. Geldiği yerler; Mağmadan, yeraltı sularından, fosil sularından, sulu kayaç

 

6) Elementler nereden gelir?

Cevap: Magmadan, yan kayaçlardan ve mantodan gelir.

7) İzotoplar kaça ayrılır, yazınız?

Cevap: Kararlı, kararsız ve yapay

8) Cevherleşmede killer varsa ve sıvı kapanımlarında hangi yöntem kullanılır?

Cevap: Killer varsa = K/Ar , Sıvı kapanımları için Rb/Sr

9) Spinel grupları nelerdir, yazınız?

Cevap: Magnezyum ferrit, magnezyum kromit, kromit, manyetit, spinel ve hersinit

10) Kremitin yoğunluğu kaçtır ve neye göre değişir?

Cevap: 4 ile 8 arasındadır. Fe fazlaysa 8’e yaklaşır. Al ve Mg fazlaysa 4’e yaklaşır.

 

11) Kromit hangi kayaçlarda bulunur?

Cevap: Ultramafik ve damar kayaçlarda bulunur.

12) Rezerv, tenör nedir?

Cevap: Rezerv; belirli tenördeki cevherden ne kadar ton veya metre küplük bir kütle olduğunu belirtir. Tenör; belirli bir miktar kütle içinde ton veya metre küpte ne kadar metal ve bileşiğin bulunduğunu belirtir.

13) Cevher oluşturan mineraller nelerdir?

Cevap: Pirit, hematit, galen, zinober

14) Rezerv çeşitleri nelerdir, açıklayınız?

Cevap: Görünür Rezerv; Hata payı + ve – %10’dır. Cevher yatağını 3 boyutlu olarak tespit edip, hacim ve yoğunluğuyla çarpılmasıdır. Muhtemel Rezerv; 2 boyutlu tespit edilen rezervlerdir. Mümkün Rezerv; Göz kararı ile tespit edilen rezervdir.

15) Sıvı kapanımı nedir? Birincil ve ikincil kapanım nedir?

Cevap: Minerallerin oluşumları sırasında mineralin kristal atom ağında kapsolmuş sıvı damlarına sıvı kapanım denir. Birincil kapanım; kristallenme ile aynı zamanda oluşmuş kapanımdır. İkincil kapanım; kristallenmeden sonra oluşan kapanımdır. Sıvı kapanımlarının içerisinde; su buharı, CO2, CH4, tuz kristalleri, silisli cam bulunur.

 

16) Işığı geçiren mineraller nelerdir?

Cevap: Dolomit, topaz, kuvars, florit, kalsit, apatit, sfalerit, kassiterit

17) Sıvı kapanımlarından nasıl faydalaanılır ve nerelerde gözlenir?

Cevap: *Hidrotermal çözeltileri oluşturan suların kökeni. *Sıvı / çözelti içindeki çözülmüş haldeki tuzun cinsi. *Çözelti içerisindeki kompleks metal iyonlarının türleri. *Çözeltinin içerisinden geçip gittikleri birimlerin cinsi. *Çözeltiyi oluşturan suların kökenleri. *Cevherin oluşum sıcaklığı hakkında bilgi sağlayabiliriz. *Cevherin / çözeltilerin bileşimlerini taşınma şekillerini sağlayabiliriz. *Kapanımda Rb/Sr izotop çalışması ile cevherleşmenin oluşum yaşı saptanabilir.

18) Bozunma sonucu ne oluşur?

Cevap: Sedimanter kayaçlar ve sedimanter maden yatakları oluşur.

19) Ortamlar hakkında bilgi veriniz?

Cevap: Derin ortamlar; *Basınç çok yüksek (1000 atm). *Sıcaklık çok yüksek (1000 °C). *H2O, CO2, O çok azdır. Yüzeysel ortamlar; *Basınç çok düşük (1 atm). Sıcaklık çok düşük (25 °C). *H2O, CO2, O çok fazla.

20) Bozunmanın nedenini yazınız?

Cevap: Yüzeysel (atmosferik) koşullar altında yani ortama uyan veya uyabilen minerallerin (kayaç yada cevherlerin) oluşmasıyla bozunur. Bozunma türleri ise; fiziksel, kimyasal, biyokimyasal

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular