Yüzeysel Ortam Koşulları ve Maden Yataklarının Oluşumu

Yüzeysel ortam koşullarında gelişen olaylar, Yüzeysel ortam koşullarında oluşan maden yatakları

Yüzeysel Ortam Koşulları ve Maden Yataklarının Oluşumu
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Yüzeysel ortam koşulları, yerkabuğunun üst kısmında, atmosfer, hidrosfer ve pedosfer ile etkileşim halinde olan bölgeyi ifade eder. Bu bölge, kayaların ve minerallerin fiziksel ve kimyasal olarak ayrıştığı, aşındığı ve taşındığı bir alandır. Yüzeysel ortam koşulları, maden yataklarının oluşumunda önemli bir rol oynar.

 

Yüzeysel ortam koşullarında gelişen olaylar

Fiziksel parçalanma

Kayaçların ve minerallerin, fiziksel kuvvetler tarafından parçalanmasıdır. Bu kuvvetler, rüzgar, su, buz ve yerçekimi gibi dış kuvvetlerdir. Fiziksel parçalanma, kayaların ve minerallerin boyutunu küçültür, ancak kimyasal bileşimini değiştirmez.

Yüzeysel ortam koşullarında fiziksel parçalanma
Yüzeysel ortam koşullarında fiziksel parçalanma

Fiziksel parçalanmanın türleri

Mekanik parçalanma: Kayaların ve minerallerin, dış kuvvetler tarafından doğrudan parçalanmasıdır. Bu kuvvetler, kayaların ve minerallerin yüzeyinde çatlaklar oluşturarak veya onları parçalara ayırarak etki eder. Mekanik parçalanmanın en yaygın nedenleri rüzgar, su ve buzdur.

 

İklimsel parçalanma: Kayaların ve minerallerin, sıcaklık değişimleri ve diğer iklimsel faktörler tarafından parçalanmasıdır. Bu faktörler, kayaların ve minerallerin içindeki ve çevresindeki gerilimleri artırarak etki eder. İklimsel parçalanmanın en yaygın nedenleri sıcaklık değişimleri ve donma-çözülme döngüleridir.

 

Organik parçalanma: Kayaların ve minerallerin, bitki ve hayvanların kökleri tarafından parçalanmasıdır. Bitki ve hayvanların kökleri, kayaların ve minerallerin yüzeyinde çatlaklar oluşturarak veya onları parçalara ayırarak etki eder. Organik parçalanmanın en yaygın nedenleri bitki kökleri ve mantarlardır.

 

Fiziksel parçalanma, kayaların ve minerallerin yüzeyini büyüterek, kimyasal bozunmanın daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle, fiziksel parçalanma, maden yataklarının oluşumunda önemli bir rol oynar.

 

Fiziksel parçalanmanın hızını ve şiddetini etkileyen faktörler

 •  Kayaçların ve minerallerin türü ve sertliği: Bazı kayalar ve mineraller, diğerlerine göre daha kolay parçalanır. Örneğin, kumtaşı ve kil taşı, granit ve bazalttan daha kolay parçalanır.
 • İklim koşulları: Sıcak ve kuru iklimler, fiziksel parçalanmayı hızlandırır. Soğuk ve nemli iklimler ise fiziksel parçalanmayı yavaşlatır.
 • Topografya: Yamaçlar ve uçurumlar, fiziksel parçalanmayı hızlandırır. Düz araziler ise fiziksel parçalanmayı yavaşlatır.

 

Fiziksel parçalanma, Dünya’nın yüzeyinde önemli değişikliklere neden olur. Örneğin, fiziksel parçalanma, dağların aşınmasına ve toprak oluşumuna katkıda bulunur.

 

Kimyasal bozunma

Kimyasal bozunma, kayaların ve minerallerin, kimyasal reaksiyonlar sonucunda bozunmasıdır. Bu reaksiyonlar, su, oksijen, karbondioksit ve diğer kimyasallar tarafından başlatılabilir. Kimyasal bozunma, kayaların ve minerallerin kimyasal bileşimini değiştirir.

Yüzeysel ortam koşullarında kimyasal bozunma
Yüzeysel ortam koşullarında kimyasal bozunma

Kimyasal bozunmanın türleri

 • Hidroliz: Suyun, kayaların ve minerallerin kimyasal bağlarını kırarak bozunmasına neden olduğu bir reaksiyondur. Hidroliz, kayaların ve minerallerin en yaygın kimyasal bozunma şeklidir.
 • Oksidasyon: Bir elementin, oksijenle reaksiyona girerek elektron kaybettiği bir reaksiyondur. Oksidasyon, kayaların ve minerallerin rengi ve bileşimini değiştirebilir.
 • Karbonasyon: Karbondioksitin, kayaların ve minerallerle reaksiyona girerek karbonat bileşikleri oluşturduğu bir reaksiyondur. Karbonasyon, kayaların ve minerallerin sertliğini ve aşınma direncini azaltabilir.
 • Hidratasyon: Suyun, kayaların ve minerallerin kimyasal yapısına dahil olduğu bir reaksiyondur. Hidratasyon, kayaların ve minerallerin hacmini ve ağırlığını artırabilir.

 

Kimyasal bozunmayı etkileyen faktörler

 • Kayaçların ve minerallerin türü ve bileşimi: Bazı kayalar ve mineraller, diğerlerine göre daha kolay bozunur. Örneğin, karbonat kayaları, silikat kayalarından daha kolay bozunur.
 • Suyun varlığı: Su, kimyasal bozunmanın en önemli katalizörüdür. Suyun varlığı, kimyasal bozunma reaksiyonlarının hızını önemli ölçüde artırabilir.
 • İklim koşulları: Sıcak ve nemli iklimler, kimyasal bozunmayı hızlandırır. Soğuk ve kuru iklimler ise kimyasal bozunmayı yavaşlatır.

 

Kimyasal bozunma, Dünya’nın yüzeyinde önemli değişikliklere neden olur. Örneğin, kimyasal bozunma, toprak oluşumuna, dağların aşınmasına ve maden yataklarının oluşumuna katkıda bulunur.

 

Depolanma

Depolama, ayrışan kaya ve minerallerin, rüzgar, su veya buz gibi ajanlar tarafından taşınması ve depolanmasıdır. Depolanma, maden yataklarının oluşumunda önemli bir rol oynar.

Yüzeysel ortam koşullarında depolanma
Yüzeysel ortam koşullarında depolanma

Depolanmanın türleri

 • Rüzgarla taşınma: Rüzgar, toz ve kum gibi ince parçaları taşıyabilir. Bu parçalar, rüzgarın hızı ve yönü ile birlikte, rüzgarla taşınarak yeni yerlere depolanabilir.
 • Su ile taşınma: Su, akarsular, nehirler, göller ve okyanuslar gibi su yollarında taşınabilir. Bu parçalar, suyun akış hızı ve yönü ile birlikte, su ile taşınarak yeni yerlere depolanabilir.
 • Buz ile taşınma: Buz, buzullar ve buzul göllerinde taşınabilir. Bu parçalar, buzulların hareketi ile birlikte, buz ile taşınarak yeni yerlere depolanabilir.

 

Depolanmayı etkileyen faktörler

 • Kayaların ve minerallerin türü ve boyutu: Bazı kayalar ve mineraller, diğerlerine göre daha kolay taşınır. Örneğin, toz ve kum gibi ince parçalar, daha büyük parçalardan daha kolay taşınır.
 • Taşıyan ajanın türü ve hızı: Rüzgar, su ve buz gibi taşıyıcı ajanlar, farklı hızlarda ve farklı şekillerde hareket edebilir. Bu nedenle, taşıyıcı ajanın türü ve hızı, depolanma şeklini ve yerini etkileyebilir.
 • Topografya: Yamaçlar ve uçurumlar, depolanma sürecini hızlandırabilir. Düz araziler ise depolanma sürecini yavaşlatabilir.

 

Depolanma, Dünya’nın yüzeyinde önemli değişikliklere neden olur. Örneğin, depolanma, çöllerin oluşumuna, deltaların oluşumuna ve maden yataklarının oluşumuna katkıda bulunur.

 

Yüzeysel ortam koşullarında oluşan maden yatakları

Kalıntı yatakları

Maden kalıntı yatakları, kayaların ve minerallerin yüzeysel ortam koşullarında kimyasal bozunması sonucunda oluşan yataklardır. Kalıntı yataklar, genellikle demir, alüminyum, titanyum ve nikel gibi metaller bakımından zengindir.

Yüzeysel ortam koşullarında oluşan kalıntı maden yatakları
Yüzeysel ortam koşullarında oluşan kalıntı maden yatakları

Kalıntı yatakların oluşum aşamaları

Kayaçların ve minerallerin bozunması: Kayalar ve mineraller, su, oksijen, karbondioksit ve diğer kimyasallar tarafından kimyasal reaksiyonlar sonucunda bozunur.
Elemanların yığılması: Bozunan kaya ve minerallerden ayrılan elementler, yüzeysel ortam koşullarında yığılır.
Depolanma: Yığılan elementler, rüzgar, su veya buz gibi ajanlar tarafından taşınarak yeni yerlere depolanabilir.

 

Kalıntı yatakların sınıflandırılması

 • Boksit yatakları: Boksit, demir ve alüminyum bakımından zengin bir mineraldir. Boksit yatakları, tropikal iklimlerde, demir bakımından zengin kayaların bozunması sonucunda oluşur.
 • Laterit yatakları: Laterit, demir, alüminyum ve silis bakımından zengin bir toprak türüdür. Laterit yatakları, tropikal iklimlerde, demir ve alüminyum bakımından zengin kayaların bozunması sonucunda oluşur.
 • Manganez yatakları: Manganez, demir, magnezyum ve diğer elementler bakımından zengin bir mineraldir. Manganez yatakları, karasal ve denizel ortamlarda, manganez bakımından zengin kayaların bozunması sonucunda oluşur.

 

Kalıntı yataklar, önemli bir ekonomik kaynaktır. Örneğin, boksit yatakları, alüminyum üretiminde kullanılır. Laterit yatakları, demir ve alüminyum üretiminde kullanılır. Manganez yatakları, çelik üretiminde kullanılır.

 

Çökel yatakları

Yüzeysel çökel maden yataklar, kayaların ve minerallerin, rüzgar, su veya buz gibi ajanlar tarafından taşınması ve depolanması sonucunda oluşan yataklardır. Çökel yataklar, genellikle altın, gümüş, bakır, kurşun ve çinko gibi metaller bakımından zengindir.

Yüzeysel ortam koşullarında oluşan çökel maden yatakları
Yüzeysel ortam koşullarında oluşan çökel maden yatakları

Çökel yatakların oluşum aşamaları

 • Kayaçların ve minerallerin bozunması: Kayalar ve mineraller, fiziksel ve kimyasal süreçler sonucunda bozunur.
 • Elemanların taşınması: Bozunan kaya ve minerallerden ayrılan elementler, rüzgar, su veya buz gibi ajanlar tarafından taşınır.
 • Elemanların depolanması: Taşınan elementler, yeni bir yere depolanır.

 

Çökel yatakların sınıflandırılması

 • Klastik çökel yataklar: Klastik çökel yataklar, kaya ve mineral parçacıklarının rüzgar, su veya buz gibi ajanlar tarafından taşınması ve depolanması sonucunda oluşur. Klastik çökel yataklar, genellikle kum, silt ve kil gibi ince malzemelerden oluşur.
 • Kimyasal çökel yataklar: Kimyasal çökel yataklar, suda çözünen elementlerin çökelmesi sonucunda oluşur. Kimyasal çökel yataklar, genellikle kireç taşı, dolomit ve tuz gibi malzemelerden oluşur.
 • Organik çökel yataklar: Organik çökel yataklar, bitki ve hayvan kalıntılarının çökelmesi sonucunda oluşur. Organik çökel yataklar, genellikle kömür, petrol ve doğal gaz gibi malzemelerden oluşur.

 

Çökel yataklar, önemli bir ekonomik kaynaktır. Örneğin, altın ve gümüş yatakları, mücevher ve elektronik endüstrilerinde kullanılır. Bakır yatakları, elektrik ve inşaat endüstrilerinde kullanılır. Kurşun ve çinko yatakları, akü ve inşaat endüstrilerinde kullanılır. Kireç taşı, çimento ve inşaat endüstrilerinde kullanılır. Dolomit, çimento ve inşaat endüstrilerinde kullanılır. Tuz, gıda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Kömür, enerji üretiminde kullanılır. Petrol ve doğal gaz, enerji üretiminde kullanılır.

 

Çökel yatakların oluşumu, Dünya’nın yüzeyinde önemli değişikliklere neden olur. Örneğin, çökel yatakları, deltaların, kıyı şeritlerinin ve çöllerin oluşumuna katkıda bulunur.

 

Otomorf yatakları

Yüzeysel otomorf yataklar, yerkabuğunun yüzeyinde veya yakınında, kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan yataklardır. Otomorf yataklar, genellikle uranyum, radyoaktif elementler ve bazı metaller bakımından zengindir.

Yüzeysel ortam koşullarında oluşan otomorf maden yatakları (Uranyum)
Yüzeysel ortam koşullarında oluşan otomorf maden yatakları (Uranyum)

Otomorf yatakların oluşum aşamaları

 • Kayaçların ve minerallerin bozunması: Kayalar ve mineraller, su, oksijen, karbondioksit ve diğer kimyasallar tarafından kimyasal reaksiyonlar sonucunda bozunur.
 • Elemanların yığılması: Bozunan kaya ve minerallerden ayrılan elementler, yerkabuğunun yüzeyinde veya yakınında yığılır.
 • Depolanma: Yığılan elementler, yerinde kalır veya rüzgar, su veya buz gibi ajanlar tarafından taşınabilir.

 

Otomorf yatakların sınıflandırılması

 • Uranyum yatakları: Uranyum, radyoaktif bir elementtir. Uranyum yatakları, yerkabuğunun yüzeyinde veya yakınında, uranyum bakımından zengin kayaların bozunması sonucunda oluşur.
 • Radyoaktif element yatakları: Radyoaktif elementler, uranyum, toryum ve plütonyum gibi elementlerdir. Radyoaktif element yatakları, yerkabuğunun yüzeyinde veya yakınında, radyoaktif elementler bakımından zengin kayaların bozunması sonucunda oluşur.
 • Metal yatakları: Bazı metaller, otomorf yataklar şeklinde bulunabilir. Örneğin, bakır, demir ve nikel gibi metaller, otomorf yataklar şeklinde bulunabilir.

 

Otomorf yataklar, önemli bir ekonomik kaynaktır. Örneğin, uranyum yatakları, nükleer enerji üretiminde kullanılır. Radyoaktif element yatakları, tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Metal yatakları, inşaat, imalat ve diğer endüstrilerde kullanılır. Otomorf yatakların oluşumu, Dünya’nın yüzeyinde önemli değişikliklere neden olur. Örneğin, otomorf yataklar, yeraltı sularının kalitesini ve madencilik faaliyetlerini etkileyebilir.

 

Yüzeysel ortam koşulları, maden yataklarının oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu faktörler, maden yataklarının oluşumunun hızını, şeklini ve bileşimini belirler.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular