Karst Yeraltı Suyu Nedir? Oluşumu ve Özellikleri

Karst yeraltı suyu, kireçtaşı ve dolomit gibi çözünebilen kayalardan oluşan karst arazilerinde bulunan yeraltı suyu türüdür. Bu özel araziler, yeraltı drenaj sistemleri, mağaralar ve karstik kaynaklar gibi eşsiz jeolojik oluşumlar ile karakterize edilir.

Karst Yeraltı Suyu Nedir? Oluşumu ve Özellikleri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Karst yeraltı suyu, kireçtaşı ve dolomit gibi çözünebilen kayalardan oluşan karst arazilerinde bulunan yeraltı suyu türüdür. Bu özel araziler, yeraltı drenaj sistemleri, mağaralar ve karstik kaynaklar gibi eşsiz jeolojik oluşumlar ile karakterize edilir. Karst yeraltı suları, hem içme suyu hem de sulama gibi çeşitli amaçlar için önemli bir kaynak oluşturur.

 

Su akışı düzensiz ve kestirilmesi zor paternlerde olduğundan, mağaraları kireçtaşları normal yeraltı suyu koşullarına uymazlar. Kireçtaşlarındaki su tablaları karmaşık olup, topoğrafya ile bir ilişkileri yoktur. Karstik yeraltı suyunun çekimi veya kontrolü zor olmakla birlikte, sondaj kuyuları ana akış devrelerini ıskalayabilir. Yeraltı nehirleri sulanmamış kirleticileri kaynaklara taşırlar.

 

Karst Yeraltı Suyu Oluşumu

Karstik yeraltı suları, karst arazilerde bulunan ve özel jeolojik koşullar altında oluşan önemli bir su kaynağıdır.

 

Karst Yeraltı Suyu Oluşumu
Karst Yeraltı Suyu Oluşumu

 

Yağış ve Sızma

Karst yeraltı suyu oluşumunun ilk aşaması yağış ve kar gibi meteorolojik suların yeraltına sızmasıdır. Yağış alan bölgelerde, suyun bir kısmı toprak tarafından emilir ve yeraltı suyu oluşturur. Karst arazilerde, karbonatlı kayalar (kireçtaşı, dolomit vb.) hakim olduğu için suyun sızması kolaylaşır. Bu kayalar, çözünür yapıları nedeniyle karst arazilerin oluşmasına ve yeraltı suyunun depolanmasına imkan verir.

 

Karbonatlı Kayaların Rolü

Yağmur suları, karst arazilerde bulunan karbonatlı kayalarda bulunan çatlaklar, boşluklar ve karst kanalları aracılığıyla yeraltına sızmaya başlar. Bu sular, kayalardaki karbon dioksit ile reaksiyona girerek kalsiyum bikarbonat ve magnezyum bikarbonat gibi çözünür mineraller oluşturur. Bu kimyasal çözünme süreci, karst arazilerin tipik jeolojik özelliklerinin oluşmasına ve yeraltı suyunun zenginleşmesine katkıda bulunur.

 

Yeraltı Akiferleri

Sızan sular, karst arazilerde yeraltı akiferlerini oluşturur. Akiferler, su depolayan ve aktaran jeolojik katmanlardır. Karst akiferleri, genellikle kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı kayalardan oluşur. Bu kayaların yüksek geçirgenliği, karst yeraltı sularının hızlı bir şekilde akmasını ve depolanmasını sağlar.

 

Karstik Mağaralar ve Obruklar

Karst yeraltı suları, uzun yıllar boyunca karbonatlı kayaları (kireçtaşı, dolomit vb.) aşındırarak karstik mağaralar ve obruklar gibi büyüleyici jeolojik oluşumlar yaratabilir. Bu oluşumlar, karst arazilerin tipik özelliklerindendir ve yeraltı sularının yeraltındaki akışı ve depolanması hakkında önemli bilgiler verir.

 

Karstik Mağaralar

 • Oluşum: Karstik mağaralar, karbonatlı kayaların yeraltı suları tarafından aşındırılması sonucu oluşur. Yağmur suları, kayalardaki çatlaklardan sızmaya başlar ve zamanla bu çatlaklar genişleyerek mağaralar oluşur.
 • Türleri: Karstik mağaralar, oluşum biçimlerine ve içeriklerine göre farklı türlere ayrılır. Freatic mağaralar, yeraltı su seviyesinin yakınında oluşurken, vadoz mağaralar ise yeraltı su seviyesinin üzerinde bulunur. Dikey mağaralar genellikle obruklarla bağlantılıdır.
 • Özellikleri: Karstik mağaralar, dikitler, sarkıtlar, travertenler ve yeraltı gölleri gibi etkileyici jeolojik oluşumlar barındırabilir. Bu oluşumlar, mağaraların uzun jeolojik geçmişi hakkında bilgi verir.
 • Önemi: Karstik mağaralar, bilimsel, turistik ve kültürel açıdan önemlidir. Mağaralar, yeraltı suları ve jeoloji hakkında bilgi edinmek için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda, turizm ve mağaracılık gibi aktiviteler için de ilgi çekici alanlardır.

 

Obruklar

 • Oluşum: Obruklar, yeraltındaki boşlukların çökmesi sonucu oluşan huni biçimli çukurlardır. Bu boşluklar, karst yeraltı sularının aşındırması sonucu oluşur. Zamanla, yeraltı tavanı çöker ve obruklar oluşur.
 • Türleri: Obruklar, çökme mekanizmalarına ve boyutlarına göre farklı türlere ayrılır. Doğal obruklar, jeolojik süreçler sonucu oluşurken, antropojenik obruklar ise insan faaliyetleri sonucu oluşur.
 • Özellikleri: Obruklar, genişlikleri ve derinlikleri bakımından büyük farklılık gösterebilir. Obrukların tabanında mağaralar veya yeraltı su kaynakları bulunabilir.
 • Önemi: Obruklar, karst arazilerin tipik bir özelliğidir ve yeraltı suları hakkında bilgi edinmek için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda, bilimsel, turistik ve kültürel açıdan da önemlidir.

 

Karstik Kaynaklar

Karstik kaynaklar, karst arazilerde bulunan ve yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı özel noktalardır. Bu kaynaklar, karstik arazilerin en önemli su kaynaklarından biridir ve içme suyu, sulama ve sanayi gibi çeşitli amaçlarda kullanılır.

 

Karstik Kaynakların Oluşumu

Karstik kaynaklar, karst yeraltı sularının yeraltındaki akiferlerden yeryüzüne çıkışı sonucu oluşur. Bu akiferler, karbonatlı kayalarda bulunan boşluklar ve kanallar aracılığıyla oluşur. Yeraltı suyu, bu boşluklardan ve kanallardan geçerek karstik kaynaklardan yeryüzüne çıkar.

 

Karstik Kaynakların Özellikleri

 • Debi: Karstik kaynakların debisi, yağış miktarına ve mevsimlere göre değişkenlik gösterebilir. Yağışlı mevsimlerde debi artarken, kurak mevsimlerde debi azalabilir.
 • Su Kalitesi: Karstik kaynak suları, genellikle yüksek kalitede ve temizdir. Karbonatlı kayalardan süzülen su, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir.
 • Su Sıcaklığı: Karstik kaynak sularının sıcaklığı, yeraltı suyunun derinliğine ve kaynağın bulunduğu yere göre değişir. Genellikle soğuk veya ılık su akışı görülür.
 • Çevresel Etki: Karstik kaynaklar, sulak alanlar ve akarsular gibi ekosistemler için önemli bir su kaynağıdır. Aynı zamanda turistik ve kültürel açıdan da önemli bir değere sahiptir.

 

Karst yeraltı suyu oluşumunu etkileyen faktörler

Karst yeraltı suları, karst arazilerde bulunan ve özel jeolojik koşullar altında oluşan önemli bir su kaynağıdır. Bu özel su kaynağının oluşumunu etkileyen birkaç temel faktör bulunur.

 

Yağış Miktarı ve Dağılımı

Yağış, karst yeraltı suyu oluşumunun en önemli faktörlerinden biridir. Yüksek yağış alan bölgelerde, suyun sızma ve yeraltı suyu oluşturma ihtimali daha yüksektir. Yağış miktarının yanı sıra yağış dağılımı da önemlidir. Düzenli ve mevsimsel yağış alan bölgelerde karst yeraltı suyu oluşumu daha istikrarlıdır.

 

Karbonatlı Kayaların Türü ve Dağılımı

Karbonatlı kayalar (kireçtaşı, dolomit vb.), karst arazilerin temelini oluşturur. Bu kayalar, suyun çözme ve aşındırma etkisine karşı hassastır. Bu nedenle, karst arazilerde yeraltı suyu akışı ve depolanması için uygun koşullar oluşur. Kireçtaşı ve dolomit gibi çözünebilen kayaların bulunduğu bölgelerde karst yeraltı suyu oluşumu daha yaygındır.

 

Jeolojik Yapı

Karstik arazilerin jeolojik yapısı, yeraltı suyunun akışını ve depolanmasını doğrudan etkiler. Katmanların eğimi, fay hatları ve karstik boşlukların dağılımı gibi jeolojik özellikler, yeraltı suyu akışının yönünü ve hızını belirler. Jeolojik yapı, karst yeraltı sularının miktarını ve kalitesini de etkileyebilir.

 

Bitki Örtüsü

Bitki örtüsü, yağmur sularının yeraltına sızmasını kolaylaştırır. Yoğun bitki örtüsüne sahip bölgelerde, yağmur sularının buharlaşması ve yüzey akışı azalır, sızma oranı artar. Bu durum, karst yeraltı suyu oluşumunu olumlu yönde etkiler.

 

İklim

Sıcak ve kurak iklimlerde, buharlaşma oranı yüksektir. Bu durum, yağmur sularının yeraltına sızmadan önce buharlaşmasına neden olur. Bu da karst yeraltı suyu oluşumunu olumsuz etkiler. Soğuk ve nemli iklimlerde ise buharlaşma oranı düşük ve yağış miktarı yüksektir. Bu durum, karst yeraltı suyu oluşumunu olumlu yönde etkiler.

 

Topografya

Yamaçlı arazilerde, yağmur suları daha hızlı akar. Bu durum, yağmur sularının yeraltına sızma imkanını azaltır. Düz arazilerde ise yağmur suları daha uzun süre kalarak yeraltına sızma imkanı artar. Bu da karst yeraltı suyu oluşumunu olumlu yönde etkiler.

 

İnsan Faaliyetleri

Kirlilik ve aşırı su kullanımı gibi insan faaliyetleri karst yeraltı sularını olumsuz etkileyebilir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasallar, endüstriyel atıklar ve evsel atık sular karst yeraltı sularını kirletebilir. Aşırı su kullanımı ise yeraltı su seviyesinin düşmesine ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesine neden olabilir.

 

Karst Yeraltı Suyunun Özellikleri

Karst Yeraltı Suyunun Özellikleri
Karst Yeraltı Suyunun Özellikleri

 

Yüksek Akış Hızı

Karst arazilerde bulunan geniş boşluklar ve kanallar, karst yeraltı sularının hızlı bir şekilde akmasına imkan verir. Bu akış hızı, karstik arazilerin jeolojik yapısına ve yağış miktarına göre değişebilir. Yüksek akış hızı, karst yeraltı sularının kirliliğe karşı daha az hassas olmasını sağlar.

 

Yüksek Akış Hızının Nedenleri

 • Karst arazilerin jeolojik yapısı: Karst arazilerde bulunan kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı kayalar, suyun çözme ve aşındırma etkisine karşı hassastır. Bu nedenle, bu kayalarda geniş boşluklar, mağaralar ve yeraltı kanalları oluşabilir. Bu boşluklar ve kanallar, karst yeraltı sularının hızlı bir şekilde akmasına imkan verir.
 • Yağış miktarı: Yüksek yağış alan bölgelerde, karst yeraltı sularının akış hızı da artar. Yağmur suları, yeraltına sızdıktan sonra karst boşluklarından hızla akar ve karst kaynaklarından yeryüzüne çıkar.

 

Yüksek Akış Hızının Etkileri

 • Kirliliğe karşı direnç: Yüksek akış hızı, karst yeraltı sularının kirliliğe karşı daha az hassas olmasını sağlar. Kirleticiler, karst boşluklarından hızla taşınır ve yeraltı suyunu kirletme imkanı azalır.
 • Yeraltı suyunun yenilenmesi: Yüksek akış hızı, yeraltı suyunun daha hızlı yenilenmesini sağlar. Yağmur suları, karst boşluklarından hızla yeraltına sızdırılır ve yeraltı su rezervuarlarını besler.
 • Ekosistemler: Yüksek akış hızı, karst kaynaklarından çıkan suyun oksijen seviyesini artırır. Bu durum, sulak alanlar ve akarsular gibi ekosistemler için faydalıdır.

 

Değişken Debi

Karstik kaynakların debisi, yağış miktarına ve mevsimlere göre değişkenlik gösterebilir. Yağışlı mevsimlerde debi artarken, kurak mevsimlerde debi azalabilir. Bu debi değişimleri, karst arazilerin jeolojik yapısına ve yeraltı su rezervuarlarının kapasitesine göre de değişir.

 

Değişken Debinin Nedenleri

 • Yağış miktarı: Yağış, karst kaynaklarının debisini etkileyen en önemli faktördür. Yağışlı mevsimlerde yeraltı su seviyesi yükselir ve karst kaynaklarının debisi artar. Kurak mevsimlerde ise yeraltı su seviyesi düşer ve karst kaynaklarının debisi azalır.
 • Mevsimler: Mevsimlere göre sıcaklık ve buharlaşma da değişir. Yaz aylarında buharlaşma arttığından karst kaynaklarının debisi azalabilir. Kış aylarında ise buharlaşma azaldığından karst kaynaklarının debisi artabilir.
 • Karst arazilerin jeolojik yapısı: Karbonatlı kayaların türü, katmanların eğimi ve yeraltı boşluklarının dağılımı gibi jeolojik özellikler, karst kaynaklarının debi ve akış rejimini etkiler.
 • Yeraltı su rezervuarlarının kapasitesi: Yeraltı su rezervuarlarının kapasitesi, karst kaynaklarının debi ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Kapasitesi küçük rezervuarlar, kurak mevsimlerde debiyi daha fazla etkileyebilir.

 

Değişken Debinin Etkileri

 • Su kullanımı: Değişken debi, karst kaynaklarından su kullanan insan faaliyetlerini etkileyebilir. Kurak mevsimlerde su kıtlığı yaşanabilir.
 • Ekosistemler: Değişken debi, sulak alanlar ve akarsular gibi ekosistemleri de etkileyebilir. Kurak mevsimlerde su seviyesinin düşmesi, biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyebilir.
 • Enerji üretimi: Karst kaynaklarından elektrik üretmek için kullanılan hidroelektrik santraller, debi değişimlerinden etkilenir. Kurak mevsimlerde enerji üretimi azalabilir.

 

Düşük Kirlilik

Karst yeraltı suları, derinlerde bulunduğundan ve toprak tabakaları tarafından filtrelendiğinden genellikle düşük kirliliğe sahiptir. Bu durum, karst yeraltı sularının içme suyu olarak kullanılmasını mümkün kılar.

 

Düşük Kirliliğin Nedenleri

 • Derinlik: Karst yeraltı suları, derinlerde bulunur. Bu durum, kirleticilerin yeraltı suyuna ulaşmasını zorlaştırır.
 • Toprak tabakaları: Karst yeraltı suları, toprak tabakaları tarafından filtrelenir. Bu filtreleme işlemi, kirleticilerin yeraltı suyuna karışmasını önler.
 • Hızlı akış: Karst yeraltı suları, hızlı bir şekilde akar. Bu durum, kirleticilerin yeraltı suyunda uzun süre kalmasını engeller.
 • Doğal jeokimyasal süreçler: Karst arazilerde bulunan karbonatlı kayalar, kirleticileri absorbe etme ve etkisiz hale getirme özelliğine sahiptir.

 

Düşük Kirliliğin Etkileri

 • Temiz içme suyu: Düşük kirlilik, karst yeraltı sularının içme suyu olarak kullanılmasını mümkün kılar. Bu durum, insan sağlığı için büyük önem taşır.
 • Ekosistemlerin korunması: Düşük kirlilik, sulak alanlar ve akarsular gibi ekosistemlerin korunmasına yardımcı olur. Kirleticiler, biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyebilir.
 • Tarımsal üretim: Düşük kirlilik, karst yeraltı sularının tarımsal sulama için kullanılmasını mümkün kılar. Bu durum, tarımsal üretim ve gıda güvenliği için önemlidir.

Kireç İçeriği

Karst yeraltı suları, çözünen karbonatlı kayalardan dolayı yüksek kireç içeriğine sahip olabilir. Bu durum, suyun sertliğini artırabilir ve tıbbi açıdan bazı faydalar sağlayabilir.

 

Yüksek Kireç İçeriğinin Nedenleri

 • Karbonatlı kayalar: Karst arazilerde bulunan kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı kayalar, suyun çözme ve aşındırma etkisine karşı hassastır. Bu nedenle, karst yeraltı suları bu kayalardan kalsiyum karbonat (kireç) çözer.
 • Jeolojik süreçler: Karst arazilerde uzun süreli jeolojik süreçler, karbonatlı kayaların çözünmesine ve yeraltı boşluklarının oluşmasına neden olur. Bu boşluklardan akan yeraltı suları daha fazla kireç çözer.

 

Yüksek Kireç İçeriğinin Etkileri

 • Su sertliği: Karst yeraltı sularının yüksek kireç içeriği, suyun sertliğini artırır. Sert su, sabun köpürmesini zorlaştırabilir ve ev aletlerinde kireçlenme sorununa neden olabilir.
 • Tıbbi faydalar: Kireç, kemik ve diş sağlığı için önemli bir mineraldir. Yüksek kireç içerikli suların kemik erimesini önlediği ve diş çürüklerine karşı koruma sağladığı bilinmektedir.
 • Tarımsal üretim: Kireç, toprağın pH değerini düzenlemeye yardımcı olur. Yüksek kireç içerikli suların bazı toprak tipleri için faydalı olduğu bilinmektedir.

 

Soğuk Su Sıcaklığı

 • Nedeni: Karst yeraltı suları, derinlerde bulunur. Derinlerde sıcaklık düşüktür. Bu nedenle, karst yeraltı sularının sıcaklığı da düşüktür.
 • Etkileri: Soğuk su sıcaklığı, karst yeraltı sularının tazeliğini ve lezzetini korumasına yardımcı olur. Ayrıca, soğuk su bazı tıbbi faydalar da sağlayabilir.
 • Önemi: Soğuk su sıcaklığı, karst yeraltı sularının içme suyu olarak kullanılmasını mümkün kılar. Ayrıca, soğuk su tarımsal sulama ve sanayi için de kullanılabilir.

 

Doğal Mineralizasyon

 • Nedeni: Karst yeraltı suları, karbonatlı kayalardan çözünen mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller, suya özel bir tat ve lezzet verir.
 • Etkileri: Doğal mineralizasyon, karst yeraltı sularının sağlık açısından faydalı olmasını sağlar. Bazı mineraller, kemik ve diş sağlığı için önemlidir.
 • Önemi: Doğal mineralizasyon, karst yeraltı sularının içme suyu olarak kullanılmasını mümkün kılar. Ayrıca, mineralli sular tıbbi tedavilerde de kullanılabilir.

 

Mavi Renk

 • Nedeni: Karst kaynaklarından çıkan sular, ışık kırılması nedeniyle mavi bir renk gösterebilir. Su molekülleri, kırmızı ve sarı gibi uzun dalga boylu ışıkları absorbe ederken, mavi gibi kısa dalga boylu ışıkları daha fazla saçar.
 • Etkileri: Mavi renk, karst kaynaklarının estetik açıdan güzel görünmesini sağlar. Ayrıca, mavi renk temizliği ve saflığı simgeler.
 • Önemi: Mavi renk, karst kaynaklarının turistik açıdan çekici olmasını sağlar. Ayrıca, mavi renk karst kaynaklarının kirlenmemiş olduğunu gösterir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular