Magmatik Kayaçların Tanımlanma – Sınıflandırılması Test Soru

Bu sorular, magmatik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda daha ileri düzeyde bilgileri test etmektedir. Soruların zorluk seviyesi, orta-ileri düzeydedir.

Magmatik Kayaçların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Test Soru - Cevap
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Bu sorular, magmatik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda daha ileri düzeyde bilgileri test etmektedir. Soruların zorluk seviyesi, orta-ileri düzeydedir. Umarım bu sorular, magmatik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması konusundaki bilginizi test etmenize yardımcı olur.

 

Jeoloji dersi

Magmatik Petrografi

 

Sınav Konusu

Magmatik Kayaçların Tanımlanması ve Sınıflandırılması

 

Sınav Türü

Test

 

Soru sayısı ve Zorluk Seviyesi

35 adet soru – cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: orta-ileri düzey.

Magmatik Kayaçların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Test Soru - Cevap
Magmatik Kayaçların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Test Soru – Cevap

 

1. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçtır?

A) Mermer

B) Kumtaşı

C) Konglomera

Ɗ) Granit

 

2. Magmatik kayaçlar nasıl oluşur?

A) Lavın soğuması ve katılaşmasıyla oluşur.

B) Suyun buharlaşmasıyla oluşur.

C) Tortul malzemelerin sıkıştırılmasıyla oluşur.

Ð) Magmanın soğuması ve katılaşmasıyla oluşur.

 

3. Magmatik kayaçlar, kimyasal bileşimlerine göre kaç gruba ayrılır?

A) 2

B) 3

C) 4

Ð) 5

 

4. Asitik magmatik kayaçlarda silisyum dioksit (SiO2) oranı nedir?

A) %52’nin altında

B) %52-65 arasında

C) %65’in üzerinde

Ɗ) %75’in üzerinde

 

5. Bazaltik magmatik kayaçlarda silisyum dioksit (SiO2) oranı nedir?

A) %52’nin altında

B) %52-65 arasında

C) %65’in üzerinde

𝐷) %75’in üzerinde

 

6. Ultrabazaltik magmatik kayaçlarda silisyum dioksit (SiO2) oranı nedir?

A) %52’nin altında

B) %52-65 arasında

C) %65’in üzerinde

Ð) %75’in üzerinde

 

7. Aşağıdakilerden hangisi derinlik kayaçlarıdır?

A) Granit

B) Bazalt

C) Andezit

𝐷) Riyolit

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yüzey kayaçlarıdır?

A) Granit

B) Bazalt

C) Andezit

 

9. Aşağıdakilerden hangisi holokristalin bir magmatik kayaçtır?

A) Granit

B) Bazalt

C) Andezit

𝐷) Riyolit

 

10. Aşağıdakilerden hangisi afanitik bir magmatik kayaçtır?

A) Granit

B) Bazalt

C) Andezit

Ð) Riyolit

 

11. Aşağıdakilerden hangisi porfirik bir magmatik kayaçtır?

A) Granit

B) Bazalt

C) Andezit

𝐷) Riyolit

 

12. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçların oluşum şekline göre sınıflandırılmasında kullanılan bir terimdir?

A) Asitik

B) Bazaltik

C) Ultrabazaltik

D) Derinlik

 

13. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçların kimyasal bileşimine göre sınıflandırılmasında kullanılan bir terimdir?

A) Asitik

B) Bazaltik

C) Ultrabazaltik

D) Derinlik

 

14. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçların dokusuna göre sınıflandırılmasında kullanılan bir terimdir?

A) Asitik

B) Bazaltik

C) Ultrabazaltik

D) Holokristalin

 

15. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçların dokusuna göre sınıflandırılmasında kullanılan bir terimdir?

A) Asitik

B) Bazaltik

C) Ultrabazaltik

D) Afanitik

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların oluşum koşullarından biridir?

A) Magmanın bileşimi

B) Magmanın sıcaklığı

C) Magmanın basıncı

D) Tüm bu faktörler

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların jeolojik önemlerinden biridir?

A) Yer kabuğunun oluşumunda rol oynarlar.

B) Volkanizma ve depremlerin oluşumunda rol oynarlar.

C) Maddenin dolaşımında rol oynarlar.

D) Tüm bu faktörler

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların kullanım alanlarından biridir?

A) Yapı malzemesi olarak kullanılırlar.

B) Seramik ve cam yapımında kullanılırlar.

C) Madencilik ve metalurjide kullanılırlar.

D) Tüm bu faktörler

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların fiziksel özelliklerinden biridir?

A) Yoğunluk

B) Sertlik

C) Kırılganlık

D) Tüm bu faktörler

 

20. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların kimyasal özelliklerinden biridir?

A) Silika oranı

B) Alkali oranı

C) Demir oranı

D) Tüm bu faktörler

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların oluşum koşulları ile ilgili doğru bir ifadedir?

A) Magmatik kayaçların oluşum koşulları, kimyasal bileşimine göre değişir.

B) Magmatik kayaçların oluşum koşulları, oluşum şekline göre değişir.

C) Magmatik kayaçların oluşum koşulları, hem kimyasal bileşimine hem de oluşum şekline göre değişir.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaç değildir?

A) Granit

B) Bazalt

C) Kumtaşı

D) Andezit

 

23. Magmatik kayaçlar, hangi faktörlere bağlı olarak oluşur?

A) Magmanın bileşimi

B) Magmanın sıcaklığı

C) Magmanın basıncı

D) Tüm bu faktörler

 

24. Magmatik kayaçların kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırılması, hangi temele dayanır?

A) Silisyum dioksit (SiO2) içeriğine

B) Mineral bileşimine

C) Kristalleşme hızına

D) Tüm bu faktörlere

 

25. Aşağıdakilerden hangisi asitik magmatik kayaçtır?

A) Bazalt

B) Gabro

C) Peridolit

D) Granit

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bazaltik magmatik kayaçtır?

A) Granit

B) Andezit

C) Riyolit

D)Bazalt

 

27. Aşağıdakilerden hangisi ultrabazaltik magmatik kayaçtır?

A) Granit

B) Gabro

C) Peridolit

D) Bazalt

 

28. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların dokularına göre sınıflandırılmasında kullanılan bir terimdir?

A) Asitik

B) Bazaltik

C) Ultrabazaltik

D) Derinlik

 

29. Aşağıdakilerden hangisi, asitik magmatik kayaçların en yaygın mineralidir?

A) Kuvars

B) Feldspat

C) Amfibol

D) Piroklast

 

30. Aşağıdakilerden hangisi, bazaltik magmatik kayaçların en yaygın mineralidir?

A) Kuvars

B) Feldspat

C) Amfibol

D) Piroklast

 

31. Aşağıdakilerden hangisi, ultrabazaltik magmatik kayaçların en yaygın mineralidir?

A) Kuvars

B) Feldspat

C) Amfibol

D) Olivin

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, magmatik kayaçların oluşumuna etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Magmanın bileşimi

B) Magmanın sıcaklığı

C) Magmanın basıncı

D) Magmanın yaşı

 

33. Aşağıdakilerden hangisi, asitik magmatik kayaçlarda bulunan, ancak bazaltik magmatik kayaçlarda bulunmayan bir mineraldir?

A) Kuvars

B) Feldspat

C) Amfibol

D) Olivin

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, bir volkanik patlama sırasında, magmanın yüzeye püskürmesi ve soğuması sonucu oluşan magmatik kayaç türüdür?

A) Plüton

B) Derinlik kayaçları

C) Yüzey kayaçları

D) Volkanik kayaçlar

 

35. Aşağıdakilerden hangisi, bir magmanın yer kabuğunun üst kısmında, soğuma ve katılaşma hızı hızlı olan magmatik kayaç türüdür?

A) Derinlik kayaçları

B) Yüzey kayaçları

C) Volkanik kayaçlar

D) Plüton

 

36. Aşağıdakilerden hangisi, bir magmanın yer kabuğunun altında, soğuma ve katılaşma hızı çok yavaş olan magmatik kayaç türüdür?

A) Derinlik kayaçları

B) Yüzey kayaçları

C) Volkanik kayaçlar

D) Plüton

 

CEVAPLAR
 1. D
 2. D
 3. C
 4. C
 5. B
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A
 10. D
 11. C
 12. D
 13. A
 14. D
 15. D
 16. D
 17. D
 18. D
 19. D
 20. D
 21. C
 22. C
 23. D
 24. A
 25. D
 26. D
 27. C
 28. D
 29. A
 30. C
 31. D
 32. D
 33. A
 34. D
 35. B
 36. A

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular