Sedimanların Tane Boyu Parametreleri Nelerdir?

Sedimanların Tane Boyu Parametreleri Nasıl Ölçülür?

Sedimanların Tane Boyu Parametreleri Nelerdir
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Sedimentler, yer kabuğunun yüzeyinde ve altında bulunan, fiziksel ve kimyasal süreçler tarafından parçalanmış ve taşınmış malzemelerdir. Sedimanların boyutları, onların oluşum ortamını, taşınma süreçlerini ve hatta geçmişi hakkında bilgi verir. Bu nedenle, sedimanların tane boyutu parametreleri, sedimantolojide önemli bir rol oynar.

 

Sedimanların Tane Boyu Parametreleri Nelerdir?

Sedimanların tane boyutu parametreleri, tane boyutlarını tanımlamak için kullanılan sayısal ölçülerdir. Bu parametreler, tane boyutunun dağılımını, ortalamasını, varyasyonunu ve diğer özelliklerini yansıtır. Sedimanların tane boyutu parametrelerinden bazıları şunlardır:

 

Tane boyutu sınıfları

Kum taneleri, siltler ve kil olmak üzere üç ana tane boyutu sınıfına ayrılır. Kum taneleri, 2 mm’den büyük olan tanelerdir. Siltler, 2 mm’den küçük, 0,0625 mm’den büyük olan tanelerdir. Kil, 0,0625 mm’den küçük olan tanelerdir.

Tane boyutu sınıfları
Tane boyutu sınıfları
Sınıf Tane Boyutu Aralığı (mm) Örnek
Çok kaba toprak 63 – 200 Çakıl
Kaba toprak 20 – 63 Çakıl, kum
Orta dereceli kum 6,3 – 20 Kum
İnce kum 2,0 – 6,3 Kum
Silt 0,063 – 2,0 Silt, silttaşı
Kil 0,002 – 0,063 Kil, killi toprak

 

Çok Kaba Toprak

Çok kaba toprak, 63 mm’den büyük olan tanelerdir. Bu taneler, genellikle kaya parçaları veya büyük çakıllardan oluşur. Çok kaba topraklar, genellikle hızlı akışlı ortamlarda oluşur.

 

Kaba Toprak

Kaba toprak, 20 mm’den büyük, 63 mm’den küçük olan tanelerdir. Bu taneler, genellikle çakıl, kum ve orta büyüklükte kaya parçalarından oluşur. Kaba topraklar, genellikle akış hızı daha düşük olan ortamlarda oluşur.

 

Orta Dereceli Kum

Orta dereceli kum, 6,3 mm’den büyük, 20 mm’den küçük olan tanelerdir. Bu taneler, genellikle kum taneleri ve küçük çakıllardan oluşur. Orta dereceli kumlar, genellikle deniz, nehir ve göl gibi ortamlarda oluşur.

 

İnce Kum

İnce kum, 2,0 mm’den büyük, 6,3 mm’den küçük olan tanelerdir. Bu taneler, genellikle kum taneleri ve siltlerden oluşur. İnce kumlar, genellikle deniz, nehir ve göl gibi ortamlarda oluşur.

 

Silt

Silt, 0,063 mm’den büyük, 2,0 mm’den küçük olan tanelerdir. Bu taneler, genellikle silt taneciklerinden oluşur. Siltler, genellikle rüzgar, su ve buz gibi süreçler tarafından taşınır.

 

Kil

Kil, 0,002 mm’den büyük, 0,063 mm’den küçük olan tanelerdir. Bu taneler, genellikle kil taneciklerinden oluşur. Killer, genellikle su ve buz gibi süreçler tarafından taşınır.

 

Tane Boyutu Dağılımı

Tane boyutu dağılımı, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımını gösteren bir grafiktir. Bir örnekteki tane boyutlarının ortalamasını, varyasyonunu ve diğer özelliklerini yansıtır.

 

Tane Boyutu Dağılımının Özellikleri

Aşağıdaki gibi bazı özellikleri vardır:

Ortalama tane boyutu: Tane boyutu dağılımının ortalaması, bir örnekteki tüm tane boyutlarının ortalamasını gösteren bir parametredir. Bir örnekteki tane boyutlarının büyüklük sırasını yansıtır. Örneğin, ortalama tane boyutu büyük olan bir örnek, küçük tane boyutu olan bir örnekten daha kabadır.

 

Varyans: Tane boyutu dağılımının varyansı, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının genişliğini gösteren bir parametredir. Bir örnekteki tane boyutlarının homojenliğini yansıtır. Örneğin, varyansı yüksek olan bir örnek, varyansı düşük olan bir örnekten daha heterojendir.

 

Çeyrek boyu parametreleri: Tane boyutu dağılımının çeyrek boyu parametreleri, bir örnekteki tane boyutlarının belirli bir yüzdesini temsil eden tane boyutlarını gösteren parametrelerdir. Bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini yansıtır. Çeyrek boyu parametreleri, aşağıdaki gibi tanımlanır:

 

 • Düşük eşik: Bir örnekteki tane boyutlarının %25’ini temsil eden tane boyutudur.
 • Orta eşik: Bir örnekteki tane boyutlarının %50’sini temsil eden tane boyutudur.
 • Yüksek eşik: Bir örnekteki tane boyutlarının %75’ini temsil eden tane boyutudur.

 

Çeyrek boyu parametreleri, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini yansıtır. Örneğin, düşük ve yüksek eşikler arasında büyük bir fark olan bir dağılım, asimetrik bir dağılım gösterir.

 

Tane Boyutu Dağılımının Örnekleri

Tane boyutu dağılımının çeşitli şekilleri vardır. Bazı yaygın örnekler şunlardır:

Tanelerin Boyut Dağılımının Örnekleri
Tanelerin Boyut Dağılımının Örnekleri
 • Uniform dağılım: Bu dağılım, tüm tane boyutlarının aynı frekansa sahip olduğu bir dağılımdır. Uniform dağılım, genellikle rüzgarla taşınan sedimanların karakteristiğidir.
 • Normal dağılım: Bu dağılım, tane boyutlarının normal bir dağılım gösterdiği bir dağılımdır. Normal dağılım, genellikle su ve buzla taşınan sedimanların karakteristiğidir.
 • Asimetrik dağılım: Bu dağılım, tane boyutlarının bir tarafta diğer tarafa göre daha yoğun olduğu bir dağılımdır. Asimetrik dağılım, genellikle farklı taşınma süreçleri tarafından etkilenen sedimanların karakteristiğidir.

 

Tane Boyutu Dağılımının Grafikleri

Tane boyutu dağılımı, genellikle histogram veya ogive şeklinde çizilir. Histogram, tane boyutlarının frekansını gösteren bir grafiktir. Ogive, tane boyutlarının frekansının kumulatif bir özetini gösteren bir grafiktir. Histogramlar, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının genel şeklini göstermek için kullanılır. Ogiveler, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini ve homojenliğini daha ayrıntılı olarak göstermek için kullanılır.

 

Ortalama Tane Boyutu

Bir örnekteki tüm tane boyutlarının ortalamasını gösteren bir parametredir. Örnekteki tane boyutlarının büyüklük sırasını yansıtır. Ortalama tane boyutu, aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Ortalama Tane Boyutu = (Toplam Tane Boyutu / Toplam Tane Sayısı)

 

Örneğin, bir örnekteki tane boyutları 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 5 mm ise, ortalama tane boyutu 3 mm’dir.

 

Ortalama Tane Boyutu Kullanılan Uygulamalar

Ortalama tane boyutu, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Sedimantasyon ortamlarının belirlenmesi: Ortalama tane boyutu, bir sediman oluşum ortamının özelliklerini belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, ortalama tane boyutu büyük olan bir ortam, küçük tane boyutu olan bir ortama göre daha hızlı akışlı bir ortamda oluşur.
 • Taşınma süreçlerinin anlaşılması: Ortalama tane boyutu, sedimanların taşınma süreçlerini anlamak için kullanılabilir. Örneğin, ortalama tane boyutu büyük olan sedimanların, ortalama tane boyutu küçük olan sedimanlara göre daha az taşınma eğiliminde olduğu söylenebilir.
 • İklim değişikliğinin etkilerinin incelenmesi: Ortalama tane boyutu, iklim değişikliğinin etkilerini incelemek için kullanılabilir. Örneğin, iklim değişikliğinin deniz seviyesini yükseltmesi, kıyı bölgelerindeki sedimanların ortalama tane boyutunu değiştirebilir.

 

Ortalama Tane Boyutunun Sınırlamaları

Ortalama tane boyutu, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini yansıtmaz. Örneğin, iki örnekte aynı ortalama tane boyutu olsa bile, bu örneklerin tane boyutları dağılımı farklı olabilir. Bu nedenle, ortalama tane boyutunun yanı sıra, tane boyutu dağılımının diğer özelliklerini de değerlendirmek önemlidir.

 

Varyans 

Varyans, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının genişliğini gösteren bir parametredir. Örnekteki tane boyutlarının homojenliğini yansıtır.

Varyans, aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Varyans = (Toplam (Tane Boyutu - Ortalama Tane Boyutu)^2 / Toplam Tane Sayısı)

 

Örneğin, bir örnekteki tane boyutları 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 5 mm ise, ortalama tane boyutu 3 mm’dir. Bu durumda, varyans aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Varyans = (1 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + (3 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (5 - 3)^2 / 5
 = 2.25 / 5
Varyans = 0.45

 

Örnekteki tane boyutlarının dağılımının genişliğini yansıtır. Varyans değeri yüksek olan bir örnek, varyans değeri düşük olan bir ortama göre daha heterojen bir dağılıma sahiptir.

 

Varyansın kullanıldığı uygulamar

Varyans, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

 

 • Sedimantasyon ortamlarının belirlenmesi: Varyans, bir sediman oluşum ortamının özelliklerini belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, varyans değeri yüksek olan bir ortam, varyans değeri düşük olan bir ortama göre daha değişken bir ortamda oluşur.
 • Taşınma süreçlerinin anlaşılması: Varyans, sedimanların taşınma süreçlerini anlamak için kullanılabilir. Örneğin, varyans değeri yüksek olan sedimanların, varyans değeri düşük olan sedimanlara göre daha kolay taşınma eğiliminde olduğu söylenebilir.
 • İklim değişikliğinin etkilerinin incelenmesi: Varyans, iklim değişikliğinin etkilerini incelemek için kullanılabilir. Örneğin, iklim değişikliğinin deniz seviyesini yükseltmesi, kıyı bölgelerindeki sedimanların varyansını değiştirebilir.

 

Varyansın Sınırlamaları

Varyans, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini yansıtmaz. Örneğin, iki örnekte aynı varyans değeri olsa bile, bu örneklerin tane boyutları dağılımı farklı olabilir. Bu nedenle, varyansın yanı sıra, tane boyutu dağılımının diğer özelliklerini de değerlendirmek önemlidir.

 

Çeyrek Boyu Parametreleri

Çeyrek boyu parametreleri, bir örnekteki tane boyutlarının belirli bir yüzdesini temsil eden tane boyutlarını gösteren parametrelerdir. Örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini yansıtır.

 

Çeyrek Boyu Parametrelerin Tanımlaması

Çeyrek boyu parametreleri, aşağıdaki gibi tanımlanır:

Düşük eşik: Bir örnekteki tane boyutlarının %25’ini temsil eden tane boyutudur.
Orta eşik: Bir örnekteki tane boyutlarının %50’sini temsil eden tane boyutudur.
Yüksek eşik: Bir örnekteki tane boyutlarının %75’ini temsil eden tane boyutudur.

 

Çeyrek boyu parametreleri, bir örnekteki tane boyutlarının dağılımının şeklini yansıtır. Örneğin, düşük ve yüksek eşikler arasında büyük bir fark olan bir dağılım, asimetrik bir dağılım gösterir.

 

Çeyrek Boyu Parametrelerin Adlandırılması

Çeyrek boyu parametreleri, aşağıdaki gibi adlandırılabilir:

 • Düşük eşik: Aşağıda kalan tanelerin %25’lik sınırı
 • Orta eşik: Orta tane boyutu
 • Yüksek eşik: Yukarıda kalan tanelerin %25’lik sınırı

 

Çeyrek boyu parametrelerinin sınırlamaları

Çeyrek boyu parametreleri, tane boyutu dağılımının şeklini tam olarak yansıtmayabilir. Örneğin, çok küçük veya çok büyük tanelerin elemesi zor olabilir.

 

Çeyrek boyu parametrelerinin avantajları

Tane boyutu dağılımının şeklini hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilir. Çeyrek boyu parametreleri, çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Sedimanların Tane Boyu Parametreleri Nasıl Ölçülür?

Sedimanların tane boyutu parametreleri, çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. En yaygın kullanılan yöntemler şunlardır:

 

Elekleme

Elekleme, tane boyutlarını boyutlarına göre ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Eleme, bir örnekteki tanelerin, açıklıkları farklı olan bir dizi elekten geçirilmesi işlemidir. Açıklığı daha büyük olan elekler, daha büyük tanelerin geçmesine izin verir. Açıklığı daha küçük olan elekler, daha küçük tanelerin geçmesine izin verir. Elekleme, tane boyutu dağılımının belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Eleme, ayrıca, bir örnekteki tane boyutlarının homojenliğini veya heterojenliğini belirlemek için de kullanılabilir.

elekleme ilk yöntemdir
elekleme ilk yöntemdir

Elekleme Yöntemleri

Çeşitli yöntemlerle yapılabilir. En yaygın yöntemler şunlardır:

 

 • El eleme: Bu yöntemde, bir örnek, el ile tutulan bir dizi elekten geçirilir. Bu yöntem, küçük miktardaki örnekler için uygundur.
 • Mekanik eleleme: Bu yöntemde, bir örnek, bir elek makinesine yerleştirilir. Elek makinesi, örneği otomatik olarak bir dizi elekten geçirir. Bu yöntem, büyük miktardaki örnekler için uygundur.

 

Elekleme Sonuçlarının Yorumlanması

Elekleme sonucunda elde edilen sonuçlar, bir örnekteki tane boyutu dağılımının grafiksel bir gösterimi olan eleme dağılımını oluşturmak için kullanılabilir. Eleme dağılımı, bir örnekteki tane boyutlarının büyüklük sırasını ve homojenliğini yansıtır.

 

Elekleme Sınırlamaları

Elekleme, bazı sınırlamalara sahiptir. Bu sınırlamalar şunlardır:

 

 • Elekleme, sadece tane boyutlarını boyutlarına göre ayırabilir. Örneğin, bir örnekteki tanelerin şeklini veya kimyasal bileşimini belirleyemez.
 • Elekleme, tane boyutu dağılımının şeklini tam olarak yansıtmayabilir. Örneğin, çok küçük veya çok büyük tanelerin elemesi zor olabilir.

 

Elekleme Uygulamaları

Elekleme, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

 

 • Sedimantoloji: Sedimanların oluşum ortamlarını belirlemek için kullanılır.
 • Jeoloji: Kayaların oluşumunu ve özelliklerini belirlemek için kullanılır.
 • Madencilik: Madenlerde bulunan mineralleri ayırmak için kullanılır.
 • Endüstri: Gıda, inşaat ve tekstil gibi çeşitli endüstrilerde kullanılır.

 

Süzme

Süzme, tane boyutlarını boyutlarına göre ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir örnekteki tanelerin, gözenekleri farklı olan bir süzgeçten geçirilmesi işlemidir. Gözenekleri daha büyük olan süzgeçler, daha büyük tanelerin geçmesine izin verir. Gözenekleri daha küçük olan süzgeçler, daha küçük tanelerin geçmesine izin verir.

2.yöntem süzme
2.yöntem süzme

Süzme, tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Ayrıca, bir örnekteki tane boyutlarının homojenliğini veya heterojenliğini belirlemek için de kullanılabilir.

 

Süzme Yöntemleri

Çeşitli yöntemlerle yapılabilir. En yaygın yöntemler şunlardır:

 

El süzme: Bu yöntemde, bir örnek, el ile tutulan bir süzgeçten geçirilir. Bu yöntem, küçük miktardaki örnekler için uygundur.

Mekanik süzme: Bu yöntemde, bir örnek, bir süzgeç makinesine yerleştirilir. Süzgeç makinesi, örneği otomatik olarak bir süzgeçten geçirir. Bu yöntem, büyük miktardaki örnekler için uygundur.

 

Süzme ve Eleme Arasındaki Farklar

Tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan iki yaygın yöntemdir. Süzme ve eleme arasındaki temel farklar şunlardır:

 

 • Süzme, tane boyutlarına göre ayırma işlemini gözenek boyutuna göre yapar. Eleme ise, tane boyutlarına göre ayırma işlemini açıklık boyutuna göre yapar.
 • Süzme, tane boyutu dağılımının şeklini daha doğru yansıtır. Eleme ise, tane boyutu dağılımının şeklini tam olarak yansıtmayabilir.
 • Süzme, elemeye göre daha yavaş bir işlemdir.

 

Süzme ve Elemenin Avantajları ve Dezavantajları

Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Süzmenin avantajları
 • Tane boyutu dağılımının şeklini daha doğru yansıtır.
 • Daha ince tane boyutlarını ayırabilir.

 

Süzmenin dezavantajları
 • Daha yavaş bir işlemdir.
 • Daha karmaşık bir ekipman gerektirir.

 

Elemenin avantajları
 • Daha hızlı bir işlemdir.
 • Daha basit bir ekipman gerektirir.

 

Elemenin dezavantajları
 • Tane boyutu dağılımının şeklini tam olarak yansıtmayabilir.
 • Daha kaba tane boyutlarını ayırabilir.

 

Optik Yöntemler

Optik yöntemler, tane boyutlarını boyutlarına göre ayırmak için kullanılan daha hassas yöntemlerdir. Bu yöntemler, tanelerin boyutlarını ölçmek için ışık veya lazer kullanır.

 

Optik Yöntemlerin Sınıflandırılması

Optik yöntemler, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 

Saçılma yöntemler: Bu yöntemlerde, ışık veya lazer ışınları tanelerden saçılır. Saçılan ışığın şiddeti veya açısı, tanelerin boyutu hakkında bilgi verir.
Kırılma yöntemler: Bu yöntemlerde, ışık veya lazer ışınları tanelerden geçerken kırılır. Kırılma açısı, tanelerin boyutu hakkında bilgi verir.
Yansıma yöntemler: Bu yöntemlerde, ışık veya lazer ışınları tanelerden yansır. Yansıyan ışığın şiddeti veya açısı, tanelerin boyutu hakkında bilgi verir.

 

Optik Yöntemlerin Avantajları ve Dezavantajları

Optik Yöntemlerin Avantajları

Aşağıdaki gibi avantajlara sahiptir:

 • Tane boyutu dağılımının şeklini doğru bir şekilde yansıtır.
 • Çok ince tane boyutlarını ayırabilir.

 

Optik Yöntemlerin Dezavantajları

Optik yöntemler, aşağıdaki gibi dezavantajlara sahiptir:

 • Daha pahalı bir ekipman gerektirir.
 • Daha karmaşık bir işlemdir.

 

Optik Yöntemlerin Kullanıldığı Yöntemleri

Optik yöntemler, aşağıdaki gibi yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir:

Lazer kırınımı: Bu yöntemde, bir örnekteki tanelerden geçen lazer ışınlarının kırılma açısı ölçülür. Kırılma açısı, tanelerin boyutu hakkında bilgi verir.
Lazer difüzyonu: Bu yöntemde, bir örnekteki tanelerden saçılan lazer ışınlarının şiddeti ölçülür. Saçılan ışığın şiddeti, tanelerin boyutu hakkında bilgi verir.
Difüzyon optiği: Bu yöntemde, bir örnekteki tanelerden saçılan ışığın şiddeti veya açısı ölçülür. Saçılan ışığın şiddeti veya açısı, tanelerin boyutu hakkında bilgi verir.

 

Optik yöntemler, tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan en hassas yöntemlerdir. Bu yöntemler, özellikle çok ince tane boyutlarını ayırmak için idealdir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular