Son Konular

Hidrojeoloji

Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Çeşitleri Nelerdir?

Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Çeşitleri Nelerdir?

Su döngüsü, suyun Dünya’nın karası, okyanusu ve atmosferi aracılığıyla nasıl değiştirildiğini (döndüğünü) açıklar. Su her zaman üç yerde ve göller ve nehirler, buzullar ve buz tabakaları, okyanuslar ve denizler, yeraltı akiferleri ve hava ve bulutlardaki buhar gibi birçok biçimde bulunur.   Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Yağış Su döngüsü üç ana süreçten oluşur: buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış.   buharlaşma Buharlaşma, bir sıvının …

Devamını Oku »

Hidrotermal, Gömülme ve Dalma – Batma Metamorfizması

Hidrotermal Metamorfizma Sıcak, iyona doygun akışkanlar kırık – çatlak boyunca kaya içinde dolaşınca hidrotermal metamorfizma oluşur (bir altta bulunan görsele bakınız). Bu tür metamorfizma magma faaliyeti ile iç içe gelişir, çünkü iyon göçünü hızlandıracak ısı enerjisi bu ortamda bulunur.     Böylece büyük plütonların etrafında kontak metamorfizma zonlarında hidrotermal metamorfizma faaliyetlerine de rastlarız. Büyük magma kütlesinin katılaşması sürecinde kristal yapılarına …

Devamını Oku »

Yeraltı suları nasıl oluşur?

Yeraltı suyu ne kadar önemlidir? Yer yüzeyinin altındaki akiferlerde bulunan yeraltı suları, Ulusun en önemli doğal kaynaklarından biridir. Yeraltı suyuna erişim yüzey suyunun aksine genellikle daha fazla iş ve maliyet gerektirir, ancak kara yüzeyinde çok az su olduğunda yeraltı suları insanların su ihtiyaçlarını karşılayabilir.   Yeraltı suları nasıl oluşur? Yağmur yere düştüğünde, bir kısmı kara yüzeyi boyunca akarsulara, nehirlere veya göllere akar, bir kısmı da toprağı nemlendirir. Bu …

Devamını Oku »

Yeraltı suyu hidrolojisi nedir?

Yeraltı suyu hidrolojisi nedir? Yeraltı suyu, toprak gözenek boşluklarında ve kaya oluşumlarının çatlaklarında Dünya yüzeyinin altında bulunan sudur. Dağıtımı ve hareket çalışması gerçekleşen ve yeraltı içinde bulunan su kısımlarının incelenmesine hidrojeoloji yada yeraltı suyu hidrolojisi olarak adlandırılır.   Yeraltı suyu ne kadar derine gider? ABD Jeolojik Araştırmalarına (USGS) göre, yeraltı suyu Dünya yüzeyine yakın veya 30.000 fit kadar derin olabilir.   Yeraltı suyunun ana kaynağı …

Devamını Oku »

Alternatif Enerji Kaynakları (Gaz Hidratlar)

alternatif enerji kaynakları

Yeryüzünün derinliklerinde bulunan metan stoklarının veya deniz diplerinde oluşan tortular ile beslenen bakterilerin çıkardıkları metanın deniz veya okyanus diplerinde uygun ısı ve basınçta su ile donmasıyla oluşan gaz hidratlar geleceğin yakıtları arasında sayılmaktadır.   İnsanoğlu yer altı enerji kaynaklarını tüketmeye devam ediyor. Nüfus artışı ve beraberinde getirdiği artan ihtiyaçlar nedeniyle dünyanın yer altı kaynakları çok yakın bir gelecekte tükenecek. Dünya …

Devamını Oku »

Yeraltı Suyu Bölgeleri

yeraltı suyu

Yeryüzünden itibaren akifere sızan sular akiferin tabanından itibaren gözenekleri doldurarak yükselir. Akiferin yeryüzüne yakın yerlerdeki gözenekleri ise kısmen su kısmen de hava ve su buharı ile doludur. Böylece bir akiferde yeryüzünden itibaren doymamış bölge ile bunun altında doymuş bölge meydana gelir.   Doymamış bölgeye “havalandırma bölgesi“, “vadoz su bölgesi” de denir. Bu bölgenin üst kısmında bitki köklerinin erişebildiği kısım olan …

Devamını Oku »

Darcy Permeabilite Katsayısını Etkileyen Faktörler

darcy permeabilite

Dane Çapının Etkisi Hazen, (1985), K= (γ/μ).cd² formülüyle permeabilite katsayısının ortamı oluşturulan dane boyunun karesi ile orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar bu bağıntının K= 100.d10² şeklinde olduğunu göstermiştir. Boyut homojenliği olmayan bu formülde d10 elek analiz eğrisi hesabıyla elde edilen etkin dane boyu (cm); K ise cm/sn birimindedir. Sıcaklığın Etkisi Sıcaklığın permabilite katsayısı üzerindeki etkisi, sıcaklığın viskozite üzerindeki etkisinden …

Devamını Oku »

Akım Çeşitleri ve Akım Rejimleri

reynolds sayısı

Sıvıların hareketinde iki türlü akım vardır. Bunlar kararlı (permanan) akım ve kararsız (permanan olmayan) akım çeşitleridir. Bir akım alanında bulunan herhangi bir noktadaki hız vektörü hep aynı şiddet ve yönde kalıyorsa, yani zamandan bağımsızca bu akım kararlı akımdır. Eğer hız vektörünün şiddeti veya yönü zamanla değişiyorsa bu akım kararsız bir akımdır.   Herhangi bir sıvı heraket etmeye başlarsa sıvının viskozitesinden …

Devamını Oku »

Suyun Gözenekli Ortamlardaki Hareketi

suyun hareketi

Gözenekli ortamlardaki yeraltı suyu mekanik, termik ve kimyasal enerji gibi değişik enerji türlerine sahiptir. Doğada gözenekli ortamda bu enerjinin toplam değeri her noktada aynı değildir. Bu farklılık nedeniyle su iki nokta arasındaki enerji farkı yok oluncaya kadar hareket eder.     Yeraltı suyunun sahip olduğu enerjiler içinde en büyük değeri mekanik enerji oluşturur. Sıcak su kaynaklarının dışında yer altı suları …

Devamını Oku »

Kaynakların Sınıflandırılması

kaynakların sınıflandırılması

Kaynakların debisi, kimyasal bileşimi, oluşumu ve kaynak suyu sıcaklıkları gibi değişik özelliklere göre sınıflamaları yapılmıştır. Debi Değerlerine Göre Kaynakların Sınıflandırılması Kaynakların debisi kaynağı besleyen drenaj alanının büyüklüğüne ve yıllık beslenme değerine bağlıdır. Kaynakların debi değerlerine göre sınıflaması Mainzer, tarafından yapılmıştır.   Kaynakların debilerine göre sınıflandırılması şu şekildedir; Kaynağın şiddeti                  Ortalama Debisi Birinci …

Devamını Oku »