Metamorfik Zonlar Hakkında Sınava Hazırlık Soru ve Cevaplar

Bu sorular, metamorfik zonlar hakkındaki daha ileri düzey bilgileri test etmeyi amaçlamaktadır. Sorular, farklı zorluk seviyelerindedir ve doğru cevapları bulmak için bilgi ve akıl yürütme gerektirir.

Metamorfik Zonlar Hakkında Sınava Hazırlık Soru ve Cevaplar
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Bu sorular, metamorfik zonlar hakkındaki daha ileri düzey bilgileri test etmeyi amaçlamaktadır. Sorular, farklı zorluk seviyelerindedir ve doğru cevapları bulmak için bilgi ve akıl yürütme gerektirir.

 

Jeoloji Dersi

Metamorfik Kayaçlar

 

Sınav Konusu

Metamorfik Zonlar

 

Sınav Türü

Test

 

Soru sayısı ve Zorluk Seviyesi

30 adet soru – cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: ileri düzey ve akıl yürütme

 

Metamorfik Zonlar Sınava Hazırlık
Metamorfik Zonlar Sınava Hazırlık

 

1. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonların oluşumuna neden olan jeolojik süreçlerden biri değildir?

 • Faylanma
 • Tektonik hareketler
 • Volkanik patlamalar
 • Kimyasal reaksiyonlar

 

Cevap: Volkanik patlamalar

 

2. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonlarda görülen kaya türlerinden biri değildir?

 

Cevap: Seyreltik kayalar

 

3. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonların türlerinden biridir?

 • Termal metamorfizma
 • Kataklastik metamorfizma
 • Reaksiyon metamorfizma
 • Tümünü kapsar

 

Cevap: Tümünü kapsar

 

4. Termal metamorfizma, fay zonunun içinde ve çevresinde hangi değişikliklere neden olur?

 • Renk, sertlik, yoğunluk, kırılma dayanıklılığı ve mineral bileşimini değiştirebilir.
 • Sadece renk ve mineral bileşimini değiştirebilir.
 • Sadece sertlik ve yoğunluğunu değiştirebilir.
 • Hiçbir değişiklik yapmaz.

 

Cevap: Renk, sertlik, yoğunluk, kırılma dayanıklılığı ve mineral bileşimini değiştirebilir.

 

5. Kataklastik metamorfizma, fay zonunun içinde ve çevresinde hangi değişikliklere neden olur?

 • Kırık ve çatlakların oluşumuna, kayaların parçalanmasına ve breş oluşumuna neden olabilir.
 • Sadece kırık ve çatlakların oluşumuna neden olabilir.
 • Sadece breş oluşumuna neden olabilir.
 • Hiçbir değişiklik yapmaz.

 

Cevap: Kırık ve çatlakların oluşumuna, kayaların parçalanmasına ve breş oluşumuna neden olabilir.

 

6. Reaksiyon metamorfizma, fay zonunun içinde ve çevresinde hangi değişikliklere neden olur?

 • Minerallerin yeniden kristalleşmesine ve yeni minerallerin oluşumuna neden olabilir.
 • Sadece minerallerin yeniden kristalleşmesine neden olabilir.
 • Sadece yeni minerallerin oluşumuna neden olabilir.
 • Hiçbir değişiklik yapmaz.

 

Cevap: Minerallerin yeniden kristalleşmesine ve yeni minerallerin oluşumuna neden olabilir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonların jeolojik ve tektonik özelliklerini anlamak için kullanılır?

 • Metamorfik kayaların özellikleri
 • Fay zonlarının özellikleri
 • Depremlerin ve volkanik patlamaların özellikleri
 • Tümünü kapsar

 

Cevap: Metamorfik kayaların özellikleri ve fay zonlarının özellikleri

 

8. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonların depremlerde nasıl bir rol oynadığını gösterir?

 • Fay zonlarının içindeki kayaların kırılma ve çatlamasına neden olabilir.
 • Fay zonlarının içindeki kayaların özelliklerini değiştirerek depremlerin şiddetini ve yayılımını etkileyebilir.
 • Her ikisini de yapabilir.

 

Cevap: Her ikisini de yapabilir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonların volkanik patlamalarda nasıl bir rol oynadığını gösterir?

 • Fay zonlarının içindeki kayaların sıcaklığına ve basıncına neden olarak volkanik patlamalara neden olabilir.
 • Fay zonlarının içindeki kayaların özelliklerini değiştirerek volkanik patlamaların şiddetini ve yayılımını etkileyebilir.
 • Her ikisini de yapabilir.

 

Cevap: Her ikisini de yapabilir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi metamorfik zonların ekonomik önemini gösterir?

 • Değerli mineraller içerebilir.
 • İnşaat malzemeleri için kullanılabilir.
 • Su kaynaklarına ev sahipliği yapabilir.
 • Tümünü kapsar

 

Cevap: Tümünü kapsar.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların oluşumunda en önemli faktördür?

 • Fayların zon içindeki kayaların sıcaklığı
 • Fay zonunun içindeki kayaların basıncı
 • Fay zonunun içindeki kayaların kimyasal bileşimi
 • Tümünü kapsar

 

Cevap: Fayların zon içindeki kayaların sıcaklığı

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların oluşumunda en az önemli faktördür?

 • Fayın zonunun içindeki kayaların sıcaklığı
 • Fay zonunun içindeki kayaların basıncı
 • Fay zonunun içindeki kayaların kimyasal bileşimi
 • Fayın zonun içindeki kayaların türü

 

Cevap: Fayın zonun içindeki kayaların türü

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda en yaygın görülen minerallerden biridir?

 

Cevap: Hepsi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda oluşan bir mineral türüdür?

 

Cevap: Hepsi

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda oluşan bir kaya türüdür?

 • Şeritli mermer
 • Breş
 • Şist
 • Hepsi

 

Cevap: Hepsi

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda bulunan bir ekonomik kaynaktır?

 

Cevap: Hepsi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların yaygın olarak görüldüğü bir ülkedir?

 • Türkiye
 • Rusya
 • Çin
 • Tümünü kapsar

 

Cevap: Tümünü kapsar

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de metamorfik zonların yaygın olarak görüldüğü bir bölgedir?

 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Marmara Bölgesi

 

Cevap: Doğu Anadolu Bölgesi

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların depremlerde oynadığı bir roldür?

 • Depremlerin oluşumunu doğrudan tetikleyebilir.
 • Depremlerin şiddetini ve yayılımını etkileyebilir.
 • Her ikisini de yapabilir.

 

Cevap: Her ikisini de yapabilir.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların volkanik patlamalarda oynadığı bir roldür?

 • Volkanik patlamaların oluşumunu doğrudan tetikleyebilir.
 • Volkanik patlamaların şiddetini ve yayılımını etkileyebilir.
 • Her ikisini de yapabilir.

 

Cevap: Her ikisini de yapabilir.

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda görülen deformasyonlardan biridir?

 • Kırık ve çatlaklar
 • Kayaların parçalanması
 • Breş oluşumu
 • Hepsi

 

Cevap: Hepsi

 

22. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda görülen deformasyonlardan biri değildir?

 • Kayaların bükülmesi
 • Kaya yığılması
 • Kayaların erimesi

 

Cevap: Kayaların erimesi

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda görülen mineral değişimlerinden biridir?

 • Feldspatların kuvarsa dönüşmesi
 • Kalsitin silisle birleşmesi
 • Mikaların grafite dönüşmesi
 • Hepsi

 

Cevap: Hepsi

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda görülen mineral değişimlerinden biri değildir?

 • Kuvarsın mikalara dönüşmesi
 • Kalsitin feldspata dönüşmesi
 • Grafitin silisle birleşmesi

 

Cevap: Kuvarsın mikalara dönüşmesi

 

25. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların oluşumunu etkileyen ek faktörlerden biridir?

 • Kayaların yaş ve türü
 • Fay zonunun hareket hızı
 • Fay zonunun yönu

 

Cevap: Fay zonunun yönu

 

26. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların oluşumunda sıcaklık ve basıncın etkisini gösteren bir örnektir?

 • Kayaların sıcaklığı arttıkça, minerallerin kristal boyutları büyür.
 • Kaya basıncı arttıkça, minerallerin kristal boyutları küçülür.
 • Kayaların sıcaklığı ve basıncı arttıkça, yeni mineraller oluşabilir.

 

Cevap: Kayaların sıcaklığı ve basıncı arttıkça, yeni mineraller oluşabilir.

 

27. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonlarda görülen mineral değişimlerinin nedenini gösteren bir örnektir?

 • Feldspatların kuvarsa dönüşmesi, feldspatların içindeki silis ve alkali elementlerin ayrılması nedeniyle olur.
 • Kalsitin silisle birleşmesi, kalsitin içindeki kalsiyum ve silis elementlerinin birleşmesi nedeniyle olur.
 • Mikaların grafite dönüşmesi, mikaların içindeki oksijen ve karbon elementlerinin ayrılması nedeniyle olur.

 

Cevap: Feldspatların kuvarsa dönüşmesi, feldspatların içindeki silis ve alkali elementlerin ayrılması nedeniyle olur.

 

28. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların depremlere etkisini gösteren bir örnektir?

 • Metamorfik zonlardaki kayaların kırılma ve çatlamasına neden olarak depremlere neden olabilir.
 • Metamorfikteki zonlardaki kayaların sertliğini ve yoğunluğunu artırarak depremlerin şiddetini artırabilir.
 • Metamorfik zonlardaki kayaların içindeki suyun basıncını artırarak depremlerin şiddetini artırabilir.

 

Cevap: Metamorfik zonlardaki kayaların kırılma ve çatlamasına neden olarak depremlere neden olabilir.

 

29. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların volkanik patlamalara etkisini gösteren bir örnektir?

 • Metamorfik zonlardaki kayaların erimesi ve yükselmesi nedeniyle volkanik patlamalara neden olabilir.
 • Metamorfikteki zonlardaki kayaların içinde bulunan suyun buharlaşması nedeniyle volkanik patlamalara neden olabilir.
 • Metamorfik zonlardaki kayaların içindeki minerallerin kimyasal reaksiyonları nedeniyle volkanik patlamalara neden olabilir.

 

Cevap: Metamorfik zonlardaki kayaların erimesi ve yükselmesi nedeniyle volkanik patlamalara neden olabilir.

 

30. Aşağıdakilerden hangisi, metamorfik zonların ekonomik önemini gösteren bir örnektir?

 • Metamorfik zonlarda bulunan değerli mineraller, mücevher ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
 • Metamorfikteki zonlarda bulunan kayalar, inşaat ve yol yapımı gibi sektörlerde kullanılabilir.
 • Metamorfik zonlarda bulunan su kaynakları, içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılabilir.

 

Cevap: Metamorfik zonlarda bulunan değerli mineraller, mücevher ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

 

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular