Son Konular

Jeoistatistik

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Merak edilen jeostatistik coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Jeostatistik, coğrafik bilgi sistemleri (CBS) ve coğrafik bilgi işleme (GIS) gibi teknolojileri de kullanır.   Jeostatistik, çeşitli birçok alanlarda kullanılır. Örneğin, jeostatistik, çevre bilimleri, sağlık bilimleri, ekonomi, …

Devamını Oku »

Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon Arasındaki Fark Nedir?

Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon Arasındaki Fark Nedir?

Ekstrapolasyon, bilinen bir değerler veya gerçekler dizisinin genişletilmesine dayalı olarak bilinmeyen bir değerin tahmin edilmesi anlamına gelir. Tahmin yapmak, mevcut bilgilerden açıkça belirtilmeyen bir şey çıkarmaktır. Enterpolasyon, bir değerler dizisi içinde var olan bilinen iki değer içindeki bir değeri tahmin etme eylemidir.   Ekstrapolasyonu ve Enterpolasyonu anlama Hem ekstrapolasyon hem de enterpolasyon, diğer veri noktalarının gözlemine dayalı olarak bilinmeyen bir …

Devamını Oku »

Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

İncelenen her iki toprak derinliğinde de kil bünyeli tekstüre sahip olan araştırma alanı topraklarının kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Çalışma alanı içerisinde her iki toprak derinliğinde de pH düşük, Ca ise orta konumsal değişkenlikler gösterirken, OM ve N 0-30 cm derinlikte orta, 30-60 cm derinlikte yüksek konumsal değişkenlikler göstermişlerdir. İncelenen diğer kimyasal özelliklerin tamamı ise, her iki toprak derinliğinde …

Devamını Oku »

Regresyon nedir? Bir regresyon analizi size ne anlatır?

Regresyon nedir? Regresyon, bir bağımlı değişken (genellikle Y ile gösterilir) ve bir dizi başka değişken (bağımsız değişkenler olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü ve karakterini belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.   Bir regresyon analizi size ne anlatır? Bir dizi bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkileri tanımlamak için regresyon analizini kullanılır. Regresyon analizi, katsayıların her bağımsız değişken …

Devamını Oku »

CBS’yi kim kullanır ve neden bu kadar değerlidir?

CBS’yi kim kullanır ve neden bu kadar değerlidir? Küresel olarak, aynı araç seti şehir planlama, epidemiyoloji, demografi, yaban hayatı yönetimi ve sismoloji gibi çok çeşitli konulara uygulanabilir. CBS ayrıca değerlidir. Çünkü karmaşık fikirlerin iletilmesine yardımcı olur, çünkü haritanın güçlü aracını kullanır ve bu, yüzyıllardır bağlantıları açıklamaya yardımcı olur.   CBS’yi kim kullanır? CBS yazılımı hemen hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. CBS yazılımları; bireysel kullanıcı, …

Devamını Oku »

Kriging ne anlama geliyor? Kriging ne için kullanılır?

Kriging ne anlama geliyor? En küçük kareler tahmini anlamına gelen Kriging , verilerin en küçük kareler tahminini veren bir regresyon türüdür. Remy ve Doğrusal regresyon veya ters mesafe ağırlıklı enterpolasyondan farklı olarak, kriging enterpolasyonu temelde deneysel gözlemlere, gözlenen örnek veri noktalarına dayanır.   Kriging ne için kullanılır? Kriging , bir dizi ölçüm verilen bir coğrafi alandaki değeri tahmin eden bir …

Devamını Oku »

Regresyon Analiz Nedir? Temelleri, Türleri ve Uygulamaları

Regresyon Analiz Nedir? Temelleri, Türleri ve Uygulamaları

Regresyon analiz, bir veya daha fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki etkisini incelemek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem, özellikle sosyal bilimler, ekonomi, mühendislik ve tıp gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Regresyon analiz nedir? Regresyon analiz, hangi değişkenlerin ilgilenilen bir konu üzerinde etkisi olduğunu belirlemenin güvenilir bir yöntemidir. Bir regresyon gerçekleştirme süreci, hangi faktörlerin en önemli olduğunu, hangi faktörlerin göz …

Devamını Oku »