Elek analizinin amacı nedir? Kaç çeşit elek var?

Elek analizinin amacı nedir? Kaç çeşit elek var?
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Elek analizinin amacı nedir?

Elek analizi tasarımı, üretim kontrol gereksinimleri ve doğrulama özelliklerine uygunluğu belirlemek için (belli bir örnek içinde, boyutuna göre, agrega parçacıklarının dağılımı) derecelenme belirler. Yaygın olarak elek olarak da bilinen ince gözlü bir süzgeç, istenen öğeleri istenmeyen malzemeden ayırmak veya tipik olarak bir ağ veya metal gibi dokuma bir elek kullanarak bir numunenin parçacık boyutu dağılımını karakterize etmek için kullanılan bir cihazdır. “Elemek” kelimesi ” elek ” kelimesinden türemiştir.

 

Bir elek sıvılar ya da daha küçük parçalar bir şey için geniş parçalarının katıların ayrılması için kullanılan bir araçtır. Altında bir tel veya plastik ağ bulunan, sıvı veya daha küçük parçaların içinden geçtiği metal veya plastik bir halkadan oluşur.

 

Elek analizi, çeşitli malzemelerin tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılabilen bir yöntemdir. Bu analiz, toprak, çimento, atık ve diğer malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

 

Elek analizinin amacı, aşağıdakileri belirlemektir:

 • Malzemenin en büyük ve en küçük tane boyutları
 • Malzeme tane boyutu aralığı
 • Malzemenin tane boyutu dağılımının üniformluk derecesi
 • Malzeme tane boyutu dağılımının eğrilik derecesi

 

Bu bilgiler, malzemenin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Örneğin, çimentonun tane boyutu dağılımı, çimentonun kalitesini belirlemek için kullanılır. Elek analizinin amacı, malzemenin özelliklerini belirlemek ve malzemenin performansını ve kullanım koşullarını optimize etmektir.

 

Elek analizi, aşağıdaki endüstrilerde yaygın olarak kullanılır:

 • İnşaat: Çimento, beton, asfalt ve diğer inşaat malzemeleri için
 • Gıda: Un, şeker, tuz ve diğer gıda maddeleri için
 • Kimya: Boyalar, plastikler ve diğer kimyasal ürünler için
 • Toprak bilimi: Toprak, kum ve diğer toprak malzemeleri için
 • Metalurji: Demir, çelik ve diğer metaller için
 • Atık: Atık yönetimi ve geri dönüşüm için

 

Kaç çeşit elek var?

Kaç çeşit elek var?
Kaç çeşit elek var?

 

İki tip kuru test elekleri ve ıslak yıkama test elekleridir. Her iki elek çeşidinin de görevleri farklıdır.

 

Eleklerin çeşitleri, eleğin yapısına, eleğin delik şekline, eleğin delik açıklığına ve eleğin kullanım amacına göre sınıflandırılabilir.

 

Yapısına göre elekler:

 • Dokuma elekler: Dokuma elekler, tel veya ip gibi malzemelerden dokunarak yapılır. Dokuma elekler, en yaygın kullanılan elek türüdür.
 • Döküm elekler: Döküm elekler, metal veya plastik gibi malzemelerden dökülerek yapılır. Döküm elekler, daha dayanıklı ve sağlamdır.
 • Taslak elekler: Taslak elekler, metal veya plastik gibi malzemelerden kesilerek yapılır. Taslak elekler, daha basit ve ekonomiktir.

 

Delik şekline göre elekler:

 • Dairesel elekler: Dairesel elekler, en yaygın kullanılan elek türüdür. Dairesel elekler, delik açıklığı daire şeklindedir.
 • Kare elekler: Kare elekler, delik açıklığı kare şeklindedir. Kare elekler, özellikle çimento ve mineraller için kullanılır.
 • Dikdörtgen elekler: Dikdörtgen elekler, delik açıklığı dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen elekler, özellikle toz malzemeler için kullanılır.

 

Delik açıklığına göre elekler:

 • Standart elekler: Standart elekler, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen standartlara göre üretilir. Standart elekler, dünya çapında yaygın olarak kullanılır.
 • Özel elekler: Özel elekler, belirli bir uygulama için özel olarak tasarlanır. Özel elekler, standart elekler bulunmayan durumlarda kullanılır.

 

Kullanım amacına göre elekler:

 • Eleme elekleri: Eleme elekleri, malzemeyi tane boyutuna göre ayırmak için kullanılır. Eleme elekleri, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
 • Filtreleme elekleri: Filtreleme elekleri, malzemeyi sıvı veya gazdan ayırmak için kullanılır. Filtreleme elekleri, gıda, ilaç ve kimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.
 • Süzme elekleri: Süzme elekleri, sıvı veya gaz içindeki katı maddeleri çıkarmak için kullanılır. Süzme elekleri, gıda, ilaç ve kimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.

 

Bu sınıflandırmalara göre, eleklerin çok çeşitli türleri vardır. Malzemenin özelliklerine ve uygulama amacına göre yapılır.

 

Elek analizi neyi belirler?

Belirli bir toprak numunesinin parçacık boyutu dağılımını belirler ve bu nedenle bir toprağın mekanik özelliklerinin kolay tanımlanmasına yardımcı olur.

 

Bir malzemenin tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, bir dizi elekten geçirilen malzemenin, her bir eleğin altında kalan miktarın tartılmasıyla gerçekleştirilir. Çeşitli malzemelerin tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılabilen bir yöntemdir. Bu analiz, toprak, çimento, atık ve diğer malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

 

Elek analizi, aşağıdakileri belirler:

 • Malzemenin en büyük ve en küçük tane boyutları
 • Malzeme tane boyutu aralığı
 • Malzemenin tane boyutu dağılımının üniformluk derecesi
 • Malzeme tane boyutu dağılımının eğrilik derecesi

 

Bu bilgiler, malzemenin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Örneğin, çimentonun tane boyutu dağılımı, çimentonun kalitesini belirlemek için kullanılır.

 

Elek analizi, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • Basit ve hızlı bir yöntemdir.
 • Maliyet açısından uygundur.
 • Çeşitli malzemeler için kullanılabilir.

 

Elek analizinin dezavantajları şunlardır:

 • Numunenin homojen olması gerekir.
 • Numunenin boyutu, eleklerin boyutuna uygun olmalıdır.
 • Eleklerin boyutları, analizin doğruluğu için önemlidir.

 

Eleme prensibi nedir?

Eleme sırasında numune seçilen yönteme göre yatay veya dikey harekete tabi tutulur. Bu, parçacıklar ve elek arasında göreceli bir harekete neden olur; boyutlarına bağlı olarak, tek tek parçacıklar ya elek ağından geçer ya da elek yüzeyinde tutulur.

 

Eleme, farklı boyutlarda malzeme içeren bir yığının en az iki veya daha fazla fraksiyona ayırma işlemine denir. Eleme işlemi ayırmak istediğimiz boyutun belirli bir açıklıktan geçmesini sağlamaktır. Böylelikle açıklıktan geçebilen malzemeyle geçemeyen malzeme birbirinden ayrışmış olur.

 

Elekleme işlemi, aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Elek seti hazırlanır. Farklı boyutlarda delik açıklığına sahip bir dizi elekten oluşur. Analiz edilecek malzemenin tane boyutu aralığına göre seçilir.
 • Materyal numunesi hazırlanır. Numune, elek analizi için uygun bir boyuta getirilir.
 • Materyal numunesi elekten geçirilir. Numune, en büyük delik açıklığına sahip elekten başlayarak, gittikçe küçülen delik açıklığına sahip elekler aracılığıyla geçirilir.
 • Eleklerin altında kalan malzeme miktarı tartılır. Her bir eleğin altında kalan malzeme miktarı, ayrı ayrı tartılır.
 • Sonuçlar değerlendirilir. Her bir eleğin altında kalan malzeme miktarı, malzemenin tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılır.

 

Eleme işleminde, eleğin delik açıklığı, malzemenin tane boyutu ile karşılaştırılır. Malzemenin tane boyutu, eleğin delik açıklığından küçükse, malzeme elekten geçebilir. Malzemenin tane boyutu, eleğin delik açıklığından büyükse, malzeme elekten geçemez.

 

Elek analizi için hangi ekipman kullanılır?

Elek analizi için hangi ekipman kullanılır?
Elek analizi için hangi ekipman kullanılır?

 

Ultrasonik temizleyiciler ve Depolama Rafları, eleme ekipmanınızın en iyi çalışır durumda kalmasına yardımcı olur.

 

Kullanılan ekipman, aşağıdakileri içerir:

 • Elek seti: Farklı boyutlarda delik açıklığına sahip bir dizi elekten oluşur. Elek seti, analiz edilecek malzemenin tane boyutu aralığına göre seçilir.
 • Tartı: Tartı, eleklerin altında kalan malzeme miktarının tartılması için kullanılır.
 • Elek sarsma makinesi: Elek sarsma makinesi, eleklerin üzerinde bulunan malzemeyi daha hızlı ve eşit bir şekilde dağıtmak için kullanılır.

 

Elek analizi, manuel olarak veya otomatik olarak yapılabilir. Manuel elek analizinde, elek seti, numune ve tartı kullanılarak analiz yapılır. Otomatik elek analizinde ise, elek seti, numune, tartı ve elek sarsma makinesi bir araya getirilerek kullanılır. Otomatik elek analizi, manuel elek analizine göre daha hızlı ve doğru sonuçlar verir. Ancak, otomatik elek analizi için daha pahalı ekipmanlara ihtiyaç vardır.

 

Elek analizi için kullanılan ekipmanların bakım ve kalibrasyonunun düzenli olarak yapılması önemlidir. Bu, analiz sonuçlarının doğruluğunun korunmasına yardımcı olur. Elek analizi, çeşitli malzemelerin tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntem, toprak, çimento, atık ve diğer malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

 

Büyüklüklerine göre Partikül Boyutu Dönüşüm Tablosu

Elek Tanımı Nominal Elek Açıklığı
Standart Örgü inç
4,76 mm 4 numara 0.187
4,00 mm 5 numara 0.157
3,36 mm 6 numara 0.132

 

 

Elek analizinde CU ve CC nedir?

dane dağılım eğrisi
dane dağılım eğrisi

 

Tekdüzelik katsayısı (Cu) ve gradasyon katsayısı (Cc), zemin gradasyonunun ölçüleridir. Bu katsayılar, toprağı iyi derecelendirilmiş veya kötü derecelendirilmiş olanların yanı sıra sınıflandırmaya yardımcı olur.

 

CU, Üniformluk katsayısı olarak da bilinir. Bir malzemenin tane boyutu dağılımının ne kadar üniform olduğunu gösterir. CU, aşağıdaki formülle hesaplanır:

 

CU = D60 / D10

 

D60, malzemenin %60’ının geçtiği elek boyutudur. D10, malzemenin %10’unun geçtiği elek boyutudur. CU değeri 1’e yakınsa, malzemenin tane boyutu dağılımı üniformdur. CU değeri 1’den büyükse, malzemenin tane boyutu dağılımı eşitsizdir. CC, Eğrilik katsayısı olarak da bilinir. Bir malzemenin tane boyutu dağılımının ne kadar eğri olduğunu gösterir. CC, aşağıdaki formülle hesaplanır:

 

CC = (D30 - D10) / (D60 - D10)

 

D30, malzemenin %30’unun geçtiği elek boyutudur. CC değeri 0’a yakınsa, malzemenin tane boyutu dağılımı düzdür. CC değeri 0’dan büyükse, malzemenin tane boyutu dağılımı eğridir.

 

CU ve CC değerleri, malzemenin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Örneğin, CU değeri, bir malzemenin geçirgenliğini ve stabilitesini belirlemek için kullanılır. CC değeri, bir malzemenin geçirgenliğini ve sıkılığını belirlemek için kullanılır. CU ve CC değerleri, bir malzemenin tane boyutu dağılımının özelliklerini tanımlamak için kullanılan önemli indekslerdir. Bu indeksler, malzemenin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

 

Elek analizini nasıl yaparsınız?

1: Yaklaşık 500 g ağırlığında, temsili bir fırında kurutulmuş numune alın.

2: Parçacıklar toplanmış veya kümelenmişse, topakları ezin, ancak havan tokmağı kullanarak parçacıkları ezmeyin.

3: Numunenin kütlesini doğru bir şekilde belirleyin – Ağırlık (g).

4: Bir test eleği yığını hazırlayın.

 

Elek analizi, çeşitli malzemelerin tane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılabilen bir yöntemdir. Bu analiz, toprak, çimento, atık ve diğer malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

 

Elek analizinin avantajları şunlardır:

 • Basit ve hızlı bir yöntemdir.
 • Maliyet açısından uygundur.
 • Çeşitli malzemeler için kullanılabilir.

 

Elek analizinin dezavantajları şunlardır:

 • Numunenin homojen olması gerekir.
 • Numunenin boyutu, eleklerin boyutuna uygun olmalıdır.
 • Eleklerin boyutları, analizin doğruluğu için önemlidir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular