Metamorfik Dokular Sınava Hazırlık Sorular ve Cevaplar

Metamorfik dokular ile ilgili sınavlara hazırlık olmak üzere 15 adet soru ve cevapları sizlere yardımcı olması ve bilgilerinizi güncel tutmak için paylaşıyoruz.

Metamorfik Dokular Sınava Hazırlık
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Metamorfik dokular ile ilgili sınavlara hazırlık olmak üzere 15 adet soru ve cevapları sizlere yardımcı olması ve bilgilerinizi güncel tutmak için paylaşıyoruz.

 

Jeoloji Dersi

Metamorfik Kayaçlar

 

Sınav Konusu

Metamorfik Dokular

 

Sınav Türü

Yazılı (Klasik)

 

Soru sayısı ve Zorluk Seviyesi

15 adet soru – cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: orta-ileri düzey.

 

Metamorfik Dokular Sınava Hazırlık
Metamorfik Dokular Sınava Hazırlık

 

1. Metamorfik dokular, hangi kayaç türlerinde görülür?

Cevap: Metamorfik dokular, metamorfik kayaçlarda görülür. Metamorfik kayaçlar, önceden oluşmuş kayaçların sıcaklık, basınç ve kimyasal değişimlerin etkisiyle değişerek oluşmuş kayaçlardır.

 

2. Metamorfik dokuları sınıflandırmak için kullanılan kriterler nelerdir?

Cevap: Metamorfik dokuları sınıflandırmak için kullanılan kriterler, minerallerin boyutları, şekilleri ve yönlenme dereceleridir.

 

3. Minerallerin boyutlarına göre metamorfik dokuları sınıflandırınız.

Cevap: Minerallerin boyutlarına göre metamorfik dokular, faneritik ve afanitik olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda mineraller çıplak gözle görülebilecek kadar büyüktür. Afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda ise mineraller çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür.

 

4. Minerallerin şekillerine göre metamorfik dokuları sınıflandırınız.

Cevap: Minerallerin şekillerine göre metamorfik dokular, granoblastik, lepidoblastik, nematoblastik ve fibroblastik olmak üzere dört ana kategoriye ayrılır.

 • Granoblastik dokuda, mineraller yuvarlak veya oval şekillerdedir.
 • Lepidoblastik dokuda, mineraller yaprak benzeri şekillerdedir.
 • Nematoblastik dokuda, mineraller iplik benzeri şekillerdedir.
 • Fibroblastik dokuda, mineraller lif benzeri şekillerdedir.

 

5. Minerallerin yönlenme derecelerine göre metamorfik dokuları sınıflandırınız.

Cevap: Minerallerin yönlenme derecelerine göre metamorfik dokuları, yönlü ve yönsüz olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Yönlü dokuya sahip metamorfik kayaçlarda mineraller, belirli bir yöne doğru yönelmiştir. Yönsüz dokuya sahip metamorfik kayaçlarda ise mineraller, belirgin bir yöne doğru yönelmemiştir.

 

6. Metamorfik dokuların oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap: Metamorfik dokuların oluşumunu etkileyen faktörler, basınç, sıcaklık ve kimyasal aktif akışkanlardır.

 • Basınç, minerallerin şekillerini değiştirerek metamorfik dokuların oluşumunda önemli bir rol oynar. Yüksek basınç altında, mineraller daha uzun ve daha ince şekiller alır. Düşük basınç altında ise mineraller daha yuvarlak ve daha kalın şekiller alır.
 • Sıcaklık, minerallerin reaksiyon hızını ve yeni minerallerin oluşumunu sağlayarak metamorfik dokuların oluşumunda önemli bir rol oynar. Yüksek sıcaklık altında, mineraller daha hızlı reaksiyona girer ve yeni mineraller oluşur. Düşük sıcaklık altında ise minerallerin reaksiyon hızı yavaşlar ve yeni minerallerin oluşumu zorlaşır.
 • Kimyasal aktif akışkanlar, minerallerin kimyasal bileşimini değiştirerek metamorfik dokuların oluşumunda önemli bir rol oynar. Kimyasal aktif akışkanlar, minerallerin çözünmesini ve yeniden çökelmesini sağlayarak yeni minerallerin oluşumuna katkıda bulunur.

 

7. Metamorfizma derecesi, metamorfik dokuların oluşumunda nasıl bir rol oynar?

Cevap: Metamorfizma derecesi, metamorfik dokuların oluşumunda önemli bir rol oynar. Düşük dereceli metamorfizmada, basınç ve sıcaklık daha düşüktür. Bu nedenle, metamorfik dokuların oluşumunda kimyasal aktif akışkanların etkisi daha fazladır. Yüksek dereceli metamorfizmada ise basınç ve sıcaklık daha yüksektir. Bu nedenle, metamorfik dokuların oluşumunda basınç ve sıcaklığın etkisi daha fazladır.

 

8. Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre nasıl farklılık gösterir?

Cevap: Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha dayanıklı ve sağlamdır. Bu, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda minerallerin daha büyük ve daha düzenli şekillerde bulunmasından kaynaklanır. Afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlar ise faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha yumuşak ve daha kırılgandır.

 

9. Metamorfik dokuların, metamorfik kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerine etkileri nelerdir?

Cevap: Metamorfik dokuların, metamorfik kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerine önemli etkileri vardır. Metamorfik dokuların, metamorfik kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerine önemli etkileri vardır.

 • Kırılganlık: Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha az kırılgandır. Bu, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda minerallerin daha büyük ve daha düzenli şekillerde bulunmasından kaynaklanır.
 • Sertlik: Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha serttir. Bu, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda minerallerin daha büyük ve daha düzenli şekillerde bulunmasından kaynaklanır.
 • Çekme dayanımı: Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha yüksek çekme dayanımı gösterir. Bu, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda minerallerin daha büyük ve daha düzenli şekillerde bulunmasından kaynaklanır.
 • Basınç dayanımı: Faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha yüksek basınç dayanımı gösterir. Bu, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda minerallerin daha büyük ve daha düzenli şekillerde bulunmasından kaynaklanır.

 

10. Metamorfik dokuların, jeolojik çalışmalarda nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayınız.

Cevap: Metamorfik dokular, jeolojik çalışmalarda çeşitli amaçlar için kullanılır. Metamorfizma derecesini belirlemek, metamorfik kayaçları sınıflandırmak ve jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek için kullanılabilir.

 • Metamorfizma derecesini belirlemek: Metamorfizma derecesi, metamorfik dokuların özelliklerinden yararlanılarak belirlenebilir. Örneğin, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, düşük dereceli metamorfizmada oluşur. Afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlar ise yüksek dereceli metamorfizmada oluşur.
 • Metamorfik kayaçları sınıflandırmak: Metamorfik dokuların özellikleri, metamorfik kayaçları sınıflandırmak için kullanılabilir. Örneğin, faneritik dokuya sahip ve mineralleri belirgin bir yönlenme gösteren metamorfik kayaçlar, gnays olarak sınıflandırılır. Afanitik dokuya sahip ve mineralleri belirgin bir yönlenme gösteren metamorfik kayaçlar ise şist olarak sınıflandırılır.
 • Jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek: Metamorfik dokuların özellikleri, jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir bölgenin metamorfik kayaçlarında görülen faneritik doku, o bölgenin düşük dereceli metamorfizmaya maruz kaldığını gösterir. Bu bilgi, o bölgenin jeolojik tarihini ve o bölgedeki jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek için kullanılabilir.

 

11. Metamorfik dokuların, kayaç oluşumundaki rolünü nasıl açıklarsınız?

Cevap: Metamorfik dokular, kayaç oluşumundaki önemli bir rol oynar. Metamorfik dokular, kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini, kimyasal bileşimini ve mineral içeriğini etkiler.

 • Fiziksel ve mekanik özellikler: Metamorfik dokuların, metamorfik kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilediği yukarıda belirtilmiştir. Bu etkiler, kayaçların dayanıklılığını, sağlamlığını ve oluşumunu sağlar.
 • Kimyasal bileşim: Metamorfik dokuların, metamorfik kayaçların kimyasal bileşimini etkilediği de belirtilmiştir. Bu etkiler, kayaçların oluşumunu ve gelişimini sağlar.
 • Mineral içeriği: Metamorfik dokuların, metamorfik kayaçların mineral içeriğini etkilediği de belirtilmiştir. Bu etkiler, kayaçların oluşumunu ve gelişimini sağlar.

 

12. Metamorfik dokuların, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanmasındaki önemini açıklayınız.

Cevap: Metamorfik dokular, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanması için önemli bir kriterdir. Metamorfik dokular, kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini, kimyasal bileşimini ve mineral içeriğini yansıtır. Bu nedenle, metamorfik dokular, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanması için önemli bir bilgi kaynağıdır.

 • Metamorfizma derecesini belirlemek: Metamorfizma derecesi, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanması için önemli bir bilgidir. Metamorfizma derecesi, metamorfik dokuların özelliklerinden yararlanılarak belirlenebilir. Örneğin, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, düşük dereceli metamorfizmada oluşur. Afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlar ise yüksek dereceli metamorfizmada oluşur.
 • Metamorfik kayaçları sınıflandırmak: Metamorfik dokuların özellikleri, metamorfik kayaçları sınıflandırmak için kullanılabilir. Örneğin, faneritik dokuya sahip ve mineralleri belirgin bir yönlenme gösteren metamorfik kayaçlar, gnays olarak sınıflandırılır. Afanitik dokuya sahip ve mineralleri belirgin bir yönlenme gösteren metamorfik kayaçlar ise şist olarak sınıflandırılır.
 • Jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek: Metamorfik dokuların özellikleri, jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir bölgenin metamorfik kayaçlarında görülen faneritik doku, o bölgenin düşük dereceli metamorfizmaya maruz kaldığını gösterir. Bu bilgi, o bölgenin jeolojik tarihini ve o bölgedeki jeolojik olayların zamanlamasını belirlemek için kullanılabilir.

 

13. Örnek vererek, metamorfik dokuların, kayaçların kullanımı ve işlenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklayınız.

Cevap: Metamorfik dokuların, kayaçların kullanımı ve işlenmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, inşaat ve yol yapımı gibi uygulamalarda daha yaygın olarak kullanılır. Bu kayaçlar, dayanıklı ve sağlam oldukları için bu uygulamalar için uygundur. Afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlar ise aşınmaya daha dayanıklı oldukları için, aşınma yüzeylerinde ve aşındırıcı malzemelerin yapımında daha yaygın olarak kullanılır.

 

Örneğin, granit, faneritik dokuya sahip bir metamorfik kayaçtır. Granit, dayanıklı ve sağlam olduğu için inşaat ve yol yapımında yaygın olarak kullanılır. Mermer ise faneritik dokuya sahip bir metamorfik kayaçtır. Mermer, güzel görünümü ve dayanıklılığı nedeniyle, bina ve mobilya yapımında yaygın olarak kullanılır. Şist, afanitik dokuya sahip bir metamorfik kayaçtır. Şist, aşınmaya dayanıklı olduğu için, aşınma yüzeylerinde ve aşındırıcı malzemelerin yapımında yaygın olarak kullanılır.

 

14. Metamorfik dokuların, kayaçların oluşumundaki rolünü açıklayınız.

Cevap: Metamorfik dokular, kayaçların oluşumundaki önemli bir rol oynar. Metamorfik dokular, kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini, kimyasal bileşimini ve mineral içeriğini etkiler. Bu etkiler, kayaçların dayanıklılığını, sağlamlığını ve oluşumunu sağlar.

 

Örneğin, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlar, afanitik dokuya sahip metamorfik kayaçlara göre daha dayanıklı ve sağlamdır. Bu, faneritik dokuya sahip metamorfik kayaçlarda minerallerin daha büyük ve daha düzenli şekillerde bulunmasından kaynaklanır. Metamorfik dokular, kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini etkileyerek, kayaçların dayanıklılığını ve sağlamlığını sağlar. Bu etkiler, kayaçların oluşumunu ve gelişimini sağlar.

 

15. Metamorfik dokuların, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanmasındaki önemini açıklayınız.

Cevap: Metamorfik dokular, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanması için önemli bir kriterdir. Metamorfik dokular, kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerini, kimyasal bileşimini ve mineral içeriğini yansıtır. Bu nedenle, metamorfik dokular, jeolojik olayların anlaşılması ve yorumlanması için önemli bir bilgi kaynağıdır.

 

Metamorfik dokular, metamorfik kayaçlarda görülen minerallerin boyutları, şekilleri ve yönlenme derecelerine göre sınıflandırılır. Metamorfik dokular, kayaçların oluşumunu, fiziksel ve mekanik özelliklerini, kimyasal bileşimini ve mineral içeriğini etkiler.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular