Kaba Taneli Kırıntılı Ana Çökelme Ortamları

Kaba taneli kırıntılı ve silisli kırıntılı kayaçların ana çökelme ortamları

Kaba Taneli Kırıntılı Ana Çökelme Ortamları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Kırıntılı çökel ortamları, tektonik hareketler, erozyon ve iklim gibi faktörler tarafından şekillendirilen, kırıntılı kaya parçalarının biriktiği ortamlardır. Bu ortamlar, karasal, denizel ve geçişli olarak sınıflandırılabilir. Kaba taneli kırıntılı ve silisli kırıntılı kayaçların ana çökelme ortamları maddeler halinde belirttikten sonra hepsini açıklamaya başlayalım.

Kırıntılı çökelme ortamları

Akarsu ortamları

Karasal kırıntılı çökel ortamları arasında akarsu ortamları, en yaygın olanıdır. Akarsulu ortamlarında, kırıntılı kaya parçaları, akarsuyun aşındırıcı ve taşıma gücünün etkisiyle birikir. Akarsu ortamları, akış hızına, akış yönüne ve akış hacmine göre farklı tiplere ayrılır. Akarsu ortamlarının başlıca tipleri şunlardır:

 • Kanal çökelleri: Akarsuyun ana yatağında ve kollarında oluşan çökellerdir. Kanal çökelleri, çakıl, kum, silt ve kil gibi farklı tane boyutlarındaki kırıntılı kaya parçalarından oluşabilir.
 • Ovalama çökelleri: Akarsuyun taşkın ovası ve deltalarında oluşan çökellerdir. Ovalama çökelleri, genellikle kum ve siltten oluşur.
 • Alüvyal yelpazeler: Akarsuyun dağlık alanlarda ana yataktan ayrılarak oluşturduğu yelpaze şeklindeki çökeltilerdir. Alüvyal yelpazeler, genellikle çakıl ve kumdan oluşur.
Akarsu ortamları
Akarsu ortamları

 

Akarsu ortamlarında oluşan kırıntılı çökellerin özellikleri, akarsuyun akış hızına, akış yönüne ve akış hacmine bağlı olarak değişir. Akış hızı yüksek olan akarsularda, kırıntılı kaya parçaları daha ince tane boyutlarında olur. Akış hızı düşük olan akarsularda ise, kırıntılı kaya parçaları daha iri tane boyutlarında olabilir.

 

Akarsu ortamlarında oluşan kırıntılı çökellerin dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir. Akarsuyun akış hızının yüksek olduğu durumlarda, kırıntılı kaya parçaları daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur. Akış hızının düşük olduğu durumlarda ise, kırıntılı kaya parçaları daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.

 

Akarsu ortamlarında oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, ekonomik açıdan önemli olabilir. Örneğin, kum ve çakıl, inşaat ve yol yapımında kullanılır. Kil ise, seramik, tuğla ve çimento üretiminde kullanılır. Akarsu ortamları, kırıntılı çökel ortamları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür.

 

Çöl ortamları

Karasal kırıntılı çökel ortamları arasında çöl ortamları, önemli bir yere sahiptir. Bu çöl ortamlarında, kırıntılı kaya parçaları, rüzgar ve suyun aşındırıcı ve taşıma gücünün etkisiyle birikir. Çöl ortamları, iklim, bitki örtüsü ve topoğrafya gibi faktörlere göre farklı tiplere ayrılır. Çöl ortamlarının başlıca tipleri şunlardır:

 • Eolian çökelleri: Rüzgarın etkisiyle oluşan çökellerdir. Eolian çökelleri, genellikle kum, silt ve kilden oluşur.
 • Akifer çökelleri: Suyun etkisiyle oluşan çökellerdir. Akifer çökelleri, genellikle çakıl, kum ve siltten oluşur.
 • Taşkın çökelleri: Akarsuların taşkınlarıyla oluşan çökellerdir. Taşkın çökelleri, genellikle kum ve siltten oluşur.

 

Çöl ortamları
Çöl ortamları

 

Çöl ortamlarında oluşan kırıntılı çökellerin özellikleri, iklim, bitki örtüsü ve topoğrafya gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

 • Kurak iklimlerde, kırıntılı kaya parçaları, rüzgar tarafından daha kolay taşınır ve daha ince tane boyutlarında çökelir.
 • Yağışlı iklimlerde, kırıntılı kaya parçaları, su tarafından daha kolay taşınır ve daha iri tane boyutlarında çökelir.
 • Bitki örtüsü, rüzgarın hızını ve kırıntılı kaya parçalarının taşınmasını azaltır.
 • Topoğrafya, kırıntılı kaya parçalarının biriktiği alanları etkiler.

 

Çöl ortamlarında oluşan kırıntılı çökellerin dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Rüzgarın etkisiyle oluşan çökellerde, kırıntılı kaya parçaları, daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.
 • Suyun etkisiyle oluşan çökellerde, kırıntılı kaya parçaları, daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.

 

Örnek:

Çöl ortamlarında oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan biri, kumtaşıdır. Kumtaşının, genellikle kum tanelerinden oluşmuş bir çökel kayaçtır. Örnekteki kumtaşı, inşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır. Kumtaşı, çöl ortamlarında rüzgarın etkisiyle oluşabilir. Rüzgar, kum tanelerini taşıyarak biriktirir ve kumtaşı oluşur. Genellikle düz tabakalanma gösterir. Kumtaşının ekonomik değeri yüksektir. İnşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır.

 

Göller

Karasal kırıntılı çökel ortamları arasında göller, önemli bir yere sahiptir. Göllerde, kırıntılı kaya parçaları, rüzgar, su ve buz gibi faktörlerin etkisiyle birikir. Göller, iklim, topoğrafya ve bitki örtüsü gibi faktörlere göre farklı tiplere ayrılır. Göllerin başlıca tipleri şunlardır:

 • Krater gölleri: Volkanik patlamalar sonucunda oluşan göllerdir. Krater gölleri, genellikle çakıl, kum ve siltten oluşur.
 • Dağ gölleri: Dağlık alanlarda oluşan göllerdir. Dağ gölleri, genellikle çakıl, kum ve siltten oluşur.
 • Düzlük gölleri: Düz alanlarda oluşan göllerdir. Düzlük gölleri, genellikle çakıl, kum ve siltten oluşur.
 • Tuz gölleri: Yüksek tuzluluk oranına sahip göllerdir. Tuz gölleri, genellikle çakıl, kum ve siltten oluşur.

 

Göller
Göller

 

Göllerde oluşan kırıntılı çökellerin özellikleri, iklim, topoğrafya ve bitki örtüsü gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

 • Kurak iklimlerde, kırıntılı kaya parçaları, rüzgar tarafından daha kolay taşınır ve daha ince tane boyutlarında çökelir.
 • Yağışlı iklimlerde, kırıntılı kaya parçaları, su tarafından daha kolay taşınır ve daha iri tane boyutlarında çökelir.
 • Topoğrafya, göllerin derinliğini ve şeklini etkiler.
 • Bitki örtüsü, rüzgarın hızını ve kırıntılı kaya parçalarının taşınmasını azaltır.

 

Göllerde oluşan kırıntılı çökellerin dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Rüzgarın etkisiyle oluşan çökellerde, kırıntılı kaya parçaları, daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.
 • Suyun etkisiyle oluşan çökellerde, kırıntılı kaya parçaları, daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.

 

Örnek:

Göllerde oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan biri, kumtaşıdır. Genellikle kum tanelerinden oluşmuş bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır. Kumtaşı, göllerde rüzgarın etkisiyle oluşabilir. Rüzgar, kum tanelerini taşıyarak biriktirir ve kumtaşı oluşur. Genellikle düz tabakalanma gösterir.

 

Göllerde oluşan diğer kırıntılı çökel kayaçlar arasında silttaşı, marn ve kiltaş sayılabilir. Silttaşı, genellikle silt tanelerinden oluşmuş bir çökel kayaçtır. Marn, kil ve silt tanelerinin bir arada bulunduğu bir çökel kayaçtır. Kiltaşı ise, kil tanelerinden oluşmuş bir çökel kayaçtır. Bu kayaçlar da inşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır.

 

Deltalar

Denizel kırıntılı çökel ortamları arasında deltalar, önemli bir yere sahiptir. Deltalar, akarsuların deniz veya göle döküldüğü yerlerde, akarsuların taşıdığı kırıntılı malzemelerin birikmesiyle oluşan arazi şekilleridir. Deltalar, akarsuyun akış hızına, denizin su seviyesine ve dalga gücüne göre farklı tiplere ayrılır. Deltaların başlıca tipleri şunlardır:

 

 • Avan deltalar: Akarsuyun deniz veya göle döküldüğü yerde, akarsuyun taşıdığı kırıntılı malzemelerin birikmesiyle oluşan, geniş ve düz arazi şekilleridir. Avan deltalar, genellikle kum ve çakıldan oluşur.
 • Çığ deltaları: Akarsuyun taşıdığı kırıntılı malzemelerin, deniz veya göl tabanına ani bir şekilde çökelmesiyle oluşan, dik eğimli arazi şekilleridir. Çığ deltaları, genellikle çakıl ve bloklardan oluşur.
 • Kum tepecikleri deltaları: Akarsuyun taşıdığı kum tanelerinin, deniz veya göl tabanında rüzgarın etkisiyle birikmesiyle oluşan, tepecik şeklindeki arazi şekilleridir. Kum tepecikleri deltaları, genellikle kumdan oluşur.

 

Deltalar
Deltalar

 

Deltalarda oluşan kırıntılı çökellerin özellikleri, akarsuyun akış hızına, denizin su seviyesine ve dalga gücüne bağlı olarak değişir.

 • Akarsuyun akış hızı yüksek olan deltalarda, kırıntılı malzemeler daha ince tane boyutlarında olur.
 • Akarsuyun akış hızı düşük olan deltalarda, kırıntılı malzemeler daha iri tane boyutlarında olabilir.
 • Deniz suyu seviyesi yüksek olan deltalarda, kırıntılı malzemeler daha ince tane boyutlarında olur.
 • Deniz suyu seviyesi düşük olan deltalarda, kırıntılı malzemeler daha iri tane boyutlarında olabilir.
 • Dalgalar güçlü olan deltalarda, kırıntılı malzemeler daha ince tane boyutlarında olur.
 • Dalgalar zayıf olan deltalarda, kırıntılı malzemeler daha iri tane boyutlarında olabilir.

 

Deltalarda oluşan kırıntılı çökellerin dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Akarsuyun akış hızının yüksek olduğu durumlarda, kırıntılı malzemeler daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.
 • Akarsuyun akış hızının düşük olduğu durumlarda, kırıntılı malzemeler daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.

 

Deltalarda oluşan diğer kırıntılı çökel kayaçlar arasında silttaşı, marn ve kiltaş sayılabilir.

 

Denizel kıyıların engel adaları

Denizel kırıntılı çökel ortamları arasında engel adaları, önemli bir yere sahiptir. Deniz kıyılarında, rüzgar ve dalgaların etkisiyle oluşan, uzun ve dar arazi şekilleridir. Engel adaları, genellikle çakıl, kum ve siltten oluşur. Engel adalarının oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıya paralel olarak eserek, kırıntılı malzemeleri biriktirir.
 • Dalgalar: Dalgalar, kıyıyı aşındırarak, kırıntılı malzemeleri biriktirir.
 • Akıntılar: Akıntılar, kırıntılı malzemeleri kıyıya taşır ve biriktirir.

 

Denizel kıyıların engel adaları
Denizel kıyıların engel adaları

 

Engel adalarının özellikleri, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

 • Rüzgar hızı: Rüzgar hızı yüksek olan yerlerde, engel adaları daha uzun ve dar olur.
 • Dalgalar hızı: Dalga hızı yüksek olan yerlerde, engel adaları daha kısa ve geniş olur.
 • Akıntı hızı: Akıntı hızı yüksek olan yerlerde, engel adaları daha geniş ve düz bir görünüme sahip olur.

 

Engel adalarının dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Rüzgarın etkisiyle oluşan engel adalarında, kırıntılı malzemeler daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.
 • Dalgaların etkisiyle oluşan engel adalarında, kırıntılı malzemeler daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.

 

Engel adaları, kırıntılı çökel ortamları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür.

 

Denizel kıyıların engel adaları, aşağıdaki gibi farklı şekillerde olabilir:

 • Düz engel adaları: Bu tip adalarda, kırıntılı malzemeler düz bir şekilde biriktir.
 • Kavisli engel adaları: Bu tip adalarda, kırıntılı malzemeler bir kavis şeklinde biriktir.
 • Ayrık engel adaları: Bu tip adalarda, kırıntılı malzemeler birbirinden ayrık bir şekilde biriktir.
 • Sığ engel adaları: Bu tip adalarda, kırıntılı malzemeler sığ bir su derinliğinde biriktir.
 • Derin engel adaları: Bu tip adalarda, kırıntılı malzemeler derin bir su derinliğinde biriktir.

 

Denizel kıyıların engel adaları, önemli bir jeolojik oluşumdur. Bu oluşumlar, denizel kıyıların şekillenmesine ve kırıntılı çökel kayaçların oluşumuna katkıda bulunur.

 

Plajlar

Plajlar, deniz ve okyanus kıyılarında, dalgaların ve rüzgarın etkisiyle oluşan, çakıl, kum ve siltten oluşan arazi şekilleridir. Plajların oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Dalgalar: Dalgalar, kıyıyı aşındırarak, kırıntılı malzemeleri biriktirir.
 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıya paralel olarak eserek, kırıntılı malzemeleri biriktirir.
 • Akıntılar: Akıntılar, kırıntılı malzemeleri kıyıya taşır ve biriktirir.

 

Plajlar
Plajlar

 

Plajların özellikleri, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

 • Dalgalar hızı: Dalga hızı yüksek olan yerlerde, plajlar daha geniş ve sığ olur.
 • Rüzgar hızı: Rüzgar hızı yüksek olan yerlerde, plajlar daha uzun ve dar olur.
 • Akıntı hızı: Akıntı hızı yüksek olan yerlerde, plajlar daha pürüzlü bir yüzeye sahip olur.

 

Plajların dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Dalgaların etkisiyle oluşan plajlarda, kırıntılı malzemeler daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.
 • Rüzgarın etkisiyle oluşan plajlarda, kırıntılı malzemeler daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.

 

Plajlar, aşağıdaki gibi farklı şekillerde olabilir:

 • Kum plajları: Bu tip plajlarda, kırıntılı malzemelerin çoğu kum tanelerinden oluşur.
 • Çakıl plajları: Bu tip plajlarda, kırıntılı malzemelerin çoğu çakıl tanelerinden oluşur.
 • Silt plajları: Bu tip plajlarda, kırıntılı malzemelerin çoğu silt tanelerinden oluşur.
 • Kil plajları: Bu tip plajlarda, kırıntılı malzemelerin çoğu kil tanelerinden oluşur.

 

Plajlar ile engel adaları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar:

Benzerlikler:

 • Denizel kırıntılı çökel ortamlardır.
 • Dalgaların ve rüzgarın etkisiyle oluşur.
 • Çakıl, kum ve silt gibi kırıntılı malzemelerden oluşur.

 

Farklılıklar:

 • Plajlar, genellikle daha uzun ve dar, engel adaları ise daha kısa ve geniş olur.
 • Plajlar, genellikle daha düz bir yüzeye sahipken, engel adaları daha pürüzlü bir yüzeye sahip olabilir.

 

Gelgit düzlükleri

Gel-git düzlükleri, deniz ve okyanus kıyılarında, gelgitler tarafından şekillendirilen, çakıl, kum ve siltten oluşan arazi şekilleridir. Gelgit düzlükleri, genellikle deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte bulunur ve gelgitlerin etkisiyle sürekli olarak şekil değiştirir. Gelgit düzlüklerinin oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Gelgitler: Gelgitler, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek gelgit düzlüklerinin oluşumuna neden olur.
 • Akıntılar: Akıntılar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek gelgit düzlüklerinin oluşumuna katkıda bulunur.
 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek gelgit düzlüklerinin oluşumuna katkıda bulunur.

 

Gelgit düzlükleri
Gelgit düzlükleri

 

Gelgit düzlüklerinin özellikleri, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

 • Gelgitlerin genliği: Gelgitlerin genliği yüksek olan yerlerde, gelgit düzlükleri daha geniş olur.
 • Akıntıların hızı: Akıntıların hızı yüksek olan yerlerde, gelgit düzlükleri daha pürüzlü bir yüzeye sahip olur.
 • Rüzgarın hızı: Rüzgarın hızı yüksek olan yerlerde, gelgit düzlükleri daha düzenli bir şekilde birikir.

 

Gelgit düzlüklerinin dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Gelgitlerin etkisiyle oluşan gelgit düzlüklerinde, kırıntılı malzemeler daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.
 • Akıntıların ve rüzgarın etkisiyle oluşan gelgit düzlüklerinde, kırıntılı malzemeler daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.

 

Gelgit düzlükleri, kırıntılı çökel ortamları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür.

 

Örnek:

Gelgit düzlüklerinde oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan biri, kumtaşıdır.  Kumtaşı, gelgit düzlüklerinde dalgaların ve rüzgarın etkisiyle oluşan kum tanelerinin birikmesiyle oluşur.

Gelgit düzlükleri, aşağıdaki gibi farklı şekillerde olabilir:

 • Kumlu gelgit düzlükleri: Bu tip gelgit düzlüklerinde, kırıntılı malzemelerin çoğu kum tanelerinden oluşur.
 • Çakıl gelgit düzlükleri: Bu tip gelgit düzlüklerinde, kırıntılı malzemelerin çoğu çakıl tanelerinden oluşur.
 • Siltli gelgit düzlükleri: Bu tip gelgit düzlüklerinde, kırıntılı malzemelerin çoğu silt tanelerinden oluşur.

 

Gelgit düzlükleri, önemli bir jeolojik oluşumdur. Bu oluşumlar, denizel kıyıların şekillenmesine ve kırıntılı çökel kayaçların oluşumuna katkıda bulunur.

 

Körfezler

Körfezlerde, deniz ve okyanus kıyılarında, dalgaların ve rüzgarın etkisiyle oluşan, genellikle yarım ay şeklindeki arazi şekilleridir. Genellikle deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte bulunur ve dalgaların ve rüzgarın etkisiyle sürekli olarak şekil değiştirir. Körfezlerin oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Dalgalar: Dalgalar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek körfezlerin oluşumuna neden olur.
 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek körfezlerin oluşumuna katkıda bulunur.

 

Körfezler
Körfezler

 

Körfezlerin dokusu, çökelmenin gerçekleştiği koşullara bağlı olarak değişir.

 • Dalgaların etkisiyle oluşan körfezlerde, kırıntılı malzemeler daha düzensiz bir şekilde birikir ve düz tabakalanma oluşur.
 • Rüzgarın etkisiyle oluşan körfezlerde, kırıntılı malzemeler daha düzenli bir şekilde birikir ve çapraz tabakalanma oluşur.

 

Körfezler, aşağıdaki gibi farklı şekillerde olabilir:

 • Kumlu körfezler: Bu tip körfezlerde, kırıntılı malzemelerin çoğu kum tanelerinden oluşur.
 • Çakıl körfezler: Bu tip körfezlerde, kırıntılı malzemelerin çoğu çakıl tanelerinden oluşur.
 • Siltli körfezler: Bu tip körfezlerde, kırıntılı malzemelerin çoğu silt tanelerinden oluşur.

 

Körfezler, önemli bir jeolojik oluşumdur. Bu oluşumlar, denizel kıyıların şekillenmesine ve kırıntılı çökel kayaçların oluşumuna katkıda bulunur. Kırıntılı çökel ortamları arasında bulunan “Körfezler” ile “Gelgit düzlükleri” arasındaki benzerlikler ve farklılıklar:

 

Benzerlikler:

 • Denizel kırıntılı çökel ortamlardır.
 • Her ikisi de dalgaların ve rüzgarın etkisiyle oluşur.
 • Her ikisi de çakıl, kum ve silt gibi kırıntılı malzemelerden oluşur.

 

Farklılıklar:

 • Yarım ay şeklinde olurken, gelgit düzlükleri genellikle düz bir yüzeye sahiptir.
 • Körfezler, daha geniş ve sığ olurken, gelgit düzlükleri genellikle daha dar ve yüksek olur.
 • Genellikle daha yavaş bir şekilde şekil değiştirirken, gelgit düzlükleri genellikle daha hızlı bir şekilde şekil değiştirir.

 

Körfezler ve gelgit düzlükleri, hem doğal hem de insan faaliyetleri için önemli oluşumlardır. Doğal bir liman görevi görebilir ve insan yerleşimleri için uygun alanlar sağlayabilir. Gelgit düzlükleri ise, balıkçılık ve rekreasyon gibi faaliyetler için önemli alanlar sağlayabilir.

 

Sığ denizel şelfler

Sığ denizel şelfler, kara ve okyanus arasında yer alan, sığ sularla kaplı arazi şekilleridir. Bu alanlar genellikle 100 metreden daha sığdır ve genellikle 10 ila 100 kilometre genişliğindedir. Dünyanın en verimli ekosistemlerinden bazılarıdır ve deniz yaşamı için önemli bir yaşam alanı sağlar.

 

Sığ denizel şelfler
Sığ denizel şelfler

 

Sığ denizel şelfler, kırıntılı çökel ortamları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür. Sığ denizel şelflerde oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan bazıları şunlardır:

 • Kumtaşı: Kum tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır.
 • Çakıl taşı: Çakıl tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.
 • Silt taşı: Silt tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır.

 

Sığ denizel şelflerin oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Okyanus akıntıları: Okyanus akıntıları, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek sığ denizel şelflerin oluşumuna neden olur.
 • Dalgalar: Dalgalar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek sığ denizel şelflerin oluşumuna katkıda bulunur.
 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek sığ denizel şelflerin oluşumuna katkıda bulunur.

 

Sığ denizel şelflerin özellikleri, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

 • Okyanus akıntılarının hızı: Okyanus akıntılarının hızı yüksek olan yerlerde, sığ denizel şelfler daha geniş olur.
 • Dalgalar hızı: Dalgaların hızı yüksek olan yerlerde, sığ denizel şelfler daha pürüzlü bir yüzeye sahip olur.
 • Rüzgar hızı: Rüzgarın hızı yüksek olan yerlerde, sığ denizel şelfler daha düzenli bir şekilde birikir.

 

Sığ denizel şelfler, hem doğal hem de insan faaliyetleri için önemli oluşumlardır. Bu alanlar, deniz yaşamı için önemli bir yaşam alanı sağlar ve petrol, doğal gaz ve diğer mineral kaynakların önemli bir kaynağıdır.

 

İç denizler

İç denizler, karaların içinde yer alan, tuzlu sularla kaplı arazi şekilleridir. Bu alanlar genellikle okyanuslara bağlantılıdır, ancak bu bağlantı dar bir boğaz veya kanalla sınırlıdır. İç denizler, genellikle tektonik hareketler, buzullaşma veya insan faaliyetleri gibi faktörler tarafından oluşur. İç denizler, kırıntılı çökel ortamları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür. İç denizlerde oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan bazıları şunlardır:

 • Kumtaşı: Kum tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır.
 • Çakıl taşı: Çakıl tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.
 • Silt taşı: Silt tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır. İnşaat, yol yapımı ve seramik üretimi gibi birçok alanda kullanılır.

 

İç denizler
İç denizler

 

İç denizlerin oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Tektonik hareketler: Tektonik hareketler, iç denizlerin oluşumuna neden olan en önemli faktördür. Tektonik hareketler, karaları yükselterek veya alçaltarak, iç denizlerin oluşmasını sağlar.
 • Buzullaşma: Buzullaşma, iç denizlerin oluşumuna neden olan diğer bir önemli faktördür. Buzullar, karaları aşındırarak, iç denizlerin oluşmasını sağlar.
 • İnsan faaliyetleri: İnsan faaliyetleri, iç denizlerin oluşumuna neden olan diğer bir faktördür. İnsan faaliyetleri, barajlar ve kanallar inşa ederek, iç denizlerin oluşmasını sağlar.

 

İç denizlerin kırıntılı çökel ortamları ile ilişkisi:

İç denizler, kırıntılı çökel ortamlarının oluşumu için önemli bir rol oynar. Dalgalar, akıntılar ve rüzgar gibi faktörler, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, kırıntılı çökel kayaçların oluşumuna neden olur. İç denizlerde oluşan kırıntılı çökel kayaçların özellikleri, iç denizlerin özelliklerine bağlı olarak değişir. Örneğin, dalgaların hızı yüksek olan iç denizlerde, kırıntılı çökel kayaçlar daha düzensiz bir şekilde birikir.

 

Kıta yamaçları

Kıta yamaçlarının, karaların okyanuslara doğru uzanan, eğimli arazi şekilleridir. Genellikle 100 ila 5000 metreden daha eğimlidir ve genellikle 10 ila 100 kilometre genişliğindedir. Kıta yamaçları, deniz yaşamı için önemli bir yaşam alanı sağlar ve petrol, doğal gaz ve diğer mineral kaynakların önemli bir kaynağıdır.

 

Kırıntılı çökel ortamları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür. Kıta yamaçlarında oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan bazıları şunlardır:

 • Ooze: Ooze, çok küçük deniz canlılarının kalıntılarından oluşan bir çökel kayaçtır.
 • Turbidite: Turbidite, dalgalar ve akıntılar tarafından taşınan kırıntılı malzemelerden oluşan bir çökel kayaçtır.
 • Konglomerat: Konglomerat, büyük çakıl tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır.

 

Kıta yamaçları
Kıta yamaçları

 

Kıta yamaçlarının oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Tektonik hareketler: Tektonik hareketler, karaları yükselterek veya alçaltarak, kıta yamaçlarının oluşmasını sağlar.
 • Dalgalar ve akıntılar: Dalgalar ve akıntılar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, kıta yamaçlarının oluşmasına katkıda bulunur.
 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, kıta yamaçlarının oluşmasına katkıda bulunur.

 

Kıta yamaçlarının kırıntılı çökel ortamları ile ilişkisi:

Kıta yamaçları, kırıntılı çökel ortamlarının oluşumu için önemli bir rol oynar. Dalgalar, akıntılar ve rüzgar gibi faktörler, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, kırıntılı çökel kayaçların oluşumuna neden olur. Kıta yamaçlarında oluşan kırıntılı çökel kayaçların özellikleri, kıta yamaçlarının özelliklerine bağlı olarak değişir. Örneğin, dalgaların hızı yüksek olan kıta yamaçlarında, kırıntılı çökel kayaçlar daha düzensiz bir şekilde birikir.

 

Kıta yamaçları, kırıntılı çökel ortamlarının oluşumunu inceleyen bilim insanları için önemli bir araştırma alanıdır. Kıta yamaçlarının kırıntılı çökel ortamları hakkındaki bilgiler, bu ortamlarda oluşan kırıntılı çökel kayaçların oluşumunu ve özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

 

Derin denizler

Derin denizler, karaların okyanusların ortasında bulunan, sığ denizel şelflerin ötesinde yer alan, derin sularla kaplı arazi şekilleridir. Bu alanlar genellikle 200 metreden daha derindir ve genellikle 100 kilometre genişliğindedir. Derin denizler, deniz yaşamı için önemli bir yaşam alanı sağlar ve petrol, doğal gaz ve diğer mineral kaynakların önemli bir kaynağıdır. Derin denizlerde oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan bazıları şunlardır:

 • Ooze: Ooze, çok küçük deniz canlılarının kalıntılarından oluşan bir çökel kayaçtır.
 • Turbidite: Turbidite, dalgalar ve akıntılar tarafından taşınan kırıntılı malzemelerden oluşan bir çökel kayaçtır.
 • Konglomerat: Konglomerat, büyük çakıl tanelerinden oluşan bir çökel kayaçtır.

 

Derin denizler
Derin denizler

 

Derin denizlerin oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Tektonik hareketler: Tektonik hareketler, karaları yükselterek veya alçaltarak, derin denizlerin oluşmasını sağlar.
 • Dalgalar ve akıntılar: Dalgalar ve akıntılar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, derin denizlerin oluşmasına katkıda bulunur.
 • Rüzgar: Rüzgar, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, derin denizlerin oluşmasına katkıda bulunur.

 

Derin denizlerin kırıntılı çökel ortamları ile ilişkisi:

Derin denizler, kırıntılı çökel ortamlarının oluşumu için önemli bir rol oynar. Dalgalar, akıntılar ve rüzgar gibi faktörler, kıyıdaki kırıntılı malzemeleri taşıyarak ve biriktirerek, kırıntılı çökel kayaçların oluşumuna neden olur. Derin denizlerde, kırıntılı çökel kayaçlardan oluşan dağlar ve platolar oluşabilir. Bu oluşumlar, deniz tabanında meydana gelen tektonik hareketler veya depremler sonucunda oluşabilir. Derin deniz dağları ve platoları, deniz canlıları için önemli bir yaşam alanı sağlar ve petrol, doğal gaz ve diğer mineral kaynakların önemli bir kaynağıdır.

 

Örneğin, Pasifik Okyanusu’ndaki Mariana Çukuru, derin deniz dağlarından biridir. Mariana Çukuru, Dünya’nın en derin noktasıdır ve deniz seviyesinden yaklaşık 11 kilometre derinliğe sahiptir. Mariana Çukuru, deniz canlıları için önemli bir yaşam alanı sağlar ve petrol, doğal gaz ve diğer mineral kaynakların önemli bir kaynağıdır.

 

Buzul ortamlar

Buzul ortamları, buzulların bulunduğu arazi şekilleridir. Buzullar, genellikle karaların yüzeyinde bulunan, katı buz ve kardan oluşan büyük kütlelerdir. Buzullar, eriyerek, aşındırarak ve taşıyarak, kırıntılı çökel ortamlarının oluşumunda önemli bir rol oynar.

 

Buzul ortamlarında oluşan kırıntılı çökel kayaçlar, jeolojik kayıtlarda yaygın olarak görülür. Bu kayaçlar, genellikle çakıl, kum ve silt gibi kırıntılı malzemelerden oluşur. Buzul ortamlarında oluşan kırıntılı çökel kayaçlardan bazıları şunlardır:

 • Buzul çökeltisi: Buzul çökeltisi, buzullardan eriyerek gelen kırıntılı malzemelerden oluşan bir çökel kayaçtır.
 • Till: Buzulların hareketi sırasında aşındırılarak ve taşınarak oluşan bir çökel kayaçtır.
 • Morain: Morain, buzulların eriyerek geri çekilmesi sırasında oluşan bir çökel kayaçtır.

 

Buzul ortamlar
Buzul ortamlar

 

Buzul ortamlarının oluşumu, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • İklim: Kış aylarında kar yağışının fazla olduğu yerlerde, buzullar daha kolay oluşur.
 • Yeryüzü şekilleri: Dağlık alanlarda, buzullar daha kolay oluşur.

 

Buzul ortamlarının özellikleri, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

 • Buzulların büyüklüğü: Büyük buzullar, daha fazla kırıntılı malzeme taşıyabilir.
 • Buzulların hareket hızı: Hızlı hareket eden buzullar, daha fazla kırıntılı malzeme taşıyabilir.

 

Buzul ortamları, kırıntılı çökel ortamlarının oluşumu için önemli bir rol oynar. Bu ortamlarda, buzulların eriyerek, aşındırarak ve taşıyarak oluşturduğu kırıntılı malzemeler, biriktirilerek, kırıntılı çökel kayaçlarının oluşumuna neden olur.

 

Buzullar, kırıntılı malzemeleri taşıyarak, dünyanın farklı yerlerine taşıyabilir. Buzullar tarafından taşınan kırıntılı malzemeler, farklı iklimlerde ve farklı ortamlarda birikerek, kırıntılı çökel kayaçlarının oluşumuna neden olabilir. Örneğin, Antarktika’dan kopan buzullar, Kuzey Amerika’ya kadar ulaşabilir. Bu buzullar tarafından taşınan kırıntılı malzemeler, Kuzey Amerika’da birikerek, kırıntılı çökel kayaçlarının oluşumuna neden olabilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular