Melanj Nedir? Kaça Ayrılır? Melanj Oluşum Mekanizmaları

Melanj, jeolojide, tabakaların ve ilişkilerin iç devamlılığı olmayan ve yerli veya dışarıdan gelen parçaların ve blokların, ince taneli malzemeden oluşan parçalı bir matriks içinde gömülü olduğu kayaç grubudur.

Melanj Nedir? Kaça Ayrılır? Melanj Oluşum Mekanizmaları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Melanj, jeolojide, tabakaların ve ilişkilerin iç devamlılığı olmayan ve yerli veya dışarıdan gelen parçaların ve blokların, ince taneli malzemeden oluşan parçalı bir matriks içinde gömülü olduğu kayaç grubudur. Karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olan melanjlar, genellikle 1/25.000 ölçekli haritalarda ayırt edilebilir.

 

Melanjın en belirgin özelliği, matriks içindeki blok yapısıdır. Bu bloklar, çeşitli boyutlarda ve kökenlerde olabilir ve ana kayacın oldukça farklı bileşimlerine sahip olabilirler. Oluşumunun temelinde, farklı jeolojik ortamlardan gelen kayaçların tektonik kuvvetler tarafından bir araya getirilmesi yatar.

 

Melanj Türleri

Melanjlar, oluşum koşullarına ve içerdikleri kayaç türlerine göre farklı şekilde sınıflandırılabilir. En yaygın melanj türleri şunlardır:

 

Melanj Türleri
Melanj Türleri

 

Sedimanter Melanj

Sedimanter melanj, çökel ilişkileri, yumuşak sediman deformasyon yapıları ve deforme olmamış matriks ile diğer melanj türlerinden ayırt edilebilen bir kayaç türüdür. Bu melanjlar, genellikle denizel ortamlarda çeşitli kütle akıntısı ürünlerinin devamlı veya aralıklı olarak bir basende birikmesinden sonra kırıntı ve matriksin tektonik deformasyona uğramasından oluşur.

 

Sedimanter melanjın ana özellikleri

 • Çökel ilişkiler: Sedimanter melanjlar, tabakalanma, çapraz tabakalanma ve çatlaklanma gibi tipik sedimanter yapıları içerir. Bu yapılar, melanj oluşumundan önceki çökel ortam hakkında bilgi verebilir.
 • Yumuşak sediman deformasyon yapıları: Sedimanter melanjlar, kıvrımlar, kırıklar ve akma gibi yumuşak sediman deformasyon yapıları içerebilir. Bu yapılar, melanj oluşumundan önce veya sırasında meydana gelen tektonik hareketleri gösterir.
 • Deforme olmamış matriks: Sedimanter melanjın matriksi, genellikle kumtaşı, çamurtaşı veya kireçtaşı gibi deforme olmamış sedimanter kayaçlardan oluşur. Matriks, melanjın diğer bileşenlerini bir arada tutan malzemedir.

 

Sedimanter melanj oluşum mekanizmaları

Sedimanter melanjlar, genellikle kütle akıntısı ve tektonik deformasyon gibi iki ana sürecin etkileşimi sonucu oluşur.

 • Kitle akıntısı: Heyelanlar, tsunami ve denizel çökmeler gibi yüksek hızlı kütle akıntıları, farklı kayaç türlerini içeren kaotik bir karışım oluşturabilir. Bu karışım daha sonra lithify olarak melanj oluşturabilir.
 • Tektonik deformasyon: Fay hatları boyunca hareket eden kayaç kütleleri, farklı jeolojik birimleri parçalayabilir ve karıştırabilir. Bu da melanj oluşumuna yol açabilir.

 

Sedimanter melanj örnekleri

Dünyanın birçok yerinde sedimanter melanj örnekleri bulunur. En bilinen örneklerden bazıları şunlardır:

 • Franciscan Melanjı (Kaliforniya, ABD): Bu melanj, Jurasik ve Kretase dönemlerinde oluşmuştur ve çamurtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve ofiyolit parçaları içerir.
 • Goda Melanjı (Hindistan): Bu melanj, Kretase ve Paleosen dönemlerinde oluşmuştur ve çamurtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve ofiyolit parçaları içerir.
 • Papua Yeni Gine Melanjı (Papua Yeni Gine): Bu melanj, Eosen ve Miyosen dönemlerinde oluşmuştur ve çamurtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve volkanik kayaç parçaları içerir.

 

Tektonik Melanj

Tektonik melanj, makaslanmış matriks ve diskordan ilişkiler ile diğer melanj türlerinden ayırt edilebilen bir kayaç türüdür. Bu melanjlar, tektonik plakaların çarpışması veya dalma zonları gibi aktif tektonik alanlarda oluşur. Farklı jeolojik geçmişlere sahip kayaçları içerir ve genellikle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. Tektonik melanjlar, ofiyolit, metamorfik kayaç ve tortul kayaç gibi çeşitli kayaç türlerini içerebilir.

 

Tektonik melanjın ana özellikleri

 • Makaslanmış matriks: Tektonik melanjın matriksi, genellikle şiddetli tektonik deformasyona uğramış ve parçalara ayrılmış kayaçlardan oluşur. Matriks, melanjın diğer bileşenlerini bir arada tutan malzemedir.
 • Diskordan ilişkiler: Tektonik melanj içindeki kayaç katmanları, genellikle birbirleriyle uyumlu olmayan bir şekilde bulunur. Bu, kayaçların farklı jeolojik geçmişlere sahip olduğunu ve tektonik kuvvetler tarafından bir araya getirildiklerini gösterir.
 • Farklı kayaç türleri: Tektonik melanjlar, ofiyolit, metamorfik kayaç ve tortul kayaç gibi çeşitli kayaç türlerini içerebilir. Bu kayaçlar, melanj oluşumundan önce farklı jeolojik ortamlarda oluşmuştur.
 • Karmaşık yapı: Tektonik melanjlar, genellikle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Kayaç katmanları kıvrılabilir, kırılıabilir ve birbirine karışabilir.

 

Tektonik melanj oluşum mekanizmaları

Tektonik melanjlar, genellikle tektonik plakaların çarpışması veya dalma zonları gibi aktif tektonik alanlarda yoğun deformasyon ve karışım sonucu oluşur. Bu süreçte, farklı jeolojik geçmişlere sahip kayaç kütleleri bir araya getirilir ve şiddetli tektonik kuvvetler tarafından parçalara ayrılır ve karıştırılır.

 

Tektonik melanj örnekleri

Dünyanın birçok yerinde tektonik melanj örnekleri bulunur. En bilinen örneklerden bazıları şunlardır:

 • Himalaya Melanjı (Asya): Bu melanj, Tetis Okyanusu’nun kapanması sırasında oluşmuştur ve ofiyolit, metamorfik kayaç ve tortul kayaç parçaları içerir.
 • Alpin Melanjı (Avrupa): Bu melanj, Alplerin oluşumu sırasında oluşmuştur ve ofiyolit, metamorfik kayaç ve tortul kayaç parçaları içerir.
 • Franciscan Melanjı (Kaliforniya, ABD): Bu melanj, Pasifik Okyanusu’nun batı kenarındaki subduction zonu boyunca oluşmuştur ve çamurtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve ofiyolit parçaları içerir.

 

Ofiyolitik Melanj

Ofiyolitik melanj, ofiyolit parçaları içeren bir melanj türüdür. Ofiyolitler, okyanus kabuğunun kalıntılarından oluşan kayaç topluluklarıdır. Ofiyolitik melanjlar, genellikle yaklaşan kıta kenarlarında ve sütur zonlarında oluşur. Bu alanlarda, okyanus kabuğu parçaları tektonik kuvvetler tarafından parçalara ayrılır ve karıştırılır ve yığışım prizması içinde birikerek ofiyolitli melanjları oluşturur.

 

Ofiyolitik melanjın ana özellikleri

 • Ofiyolit parçaları: Ofiyolitik melanjlar, serpantin, bazalt ve gabro gibi ofiyolit kayaçlarından oluşan parçalar içerir. Bu parçalar, okyanus kabuğunun farklı katmanlarından gelir.
 • Karmaşık yapı: Ofiyolitik melanjlar, genellikle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Kayaç parçaları kıvrılabilir, kırılıabilir ve birbirine karışabilir.
 • Matriks: Ofiyolitik melanjın matriksi, genellikle çamurtaşı, kumtaşı ve kireçtaşı gibi sedimanter kayaçlardan oluşur. Matriks, ofiyolit parçalarını bir arada tutan malzemedir.
 • Genellikle denizel ortamlarda oluşur: Ofiyolitik melanjlar, genellikle okyanus kabuğunun parçalandığı denizel ortamlarda oluşur.

 

Ofiyolitik melanj oluşum mekanizmaları

Ofiyolitik melanjlar, yaklaşan kıta kenarlarında ve sütur zonlarında tektonik kuvvetler tarafından okyanus kabuğunun parçalanması ve karıştırılması sonucu oluşur. Bu süreçte, okyanus kabuğu parçaları fay hatları boyunca hareket eden kayaç kütleleri tarafından parçalara ayrılır ve karıştırılır. Daha sonra bu parçalar yığışım prizması içinde birikerek ofiyolitli melanjları oluşturur.

 

Ofiyolitik melanj örnekleri

Dünyanın birçok yerinde ofiyolitli melanj örnekleri bulunur. En bilinen örneklerden bazıları şunlardır:

 • Oman Melanjı (Oman): Bu melanj, Tetis Okyanusu’nun kapanması sırasında oluşmuştur ve serpantin, bazalt ve gabro parçaları içerir.
 • Troodos Melanjı (Kıbrıs): Bu melanj, Tetis Okyanusu’nun kapanması sırasında oluşmuştur ve serpantin, bazalt ve gabro parçaları içerir.
 • Franciscan Melanjı (Kaliforniya, ABD): Bu melanj, Pasifik Okyanusu’nun batı kenarındaki subduction zonu boyunca oluşmuştur ve çamurtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve ofiyolit parçaları içerir.

 

Melanj Oluşum Mekanizmaları

Melanjlar, jeolojide karmaşık ve ilgi çekici bir kayaç türüdür. Farklı jeolojik geçmişlere sahip kayaç parçalarının bir araya gelmesiyle oluşurlar. Bu parçalar, ana kayaçtan oldukça farklı bileşimlere sahip olabilir. Oluşumunun temelinde, farklı jeolojik ortamlardan gelen kayaçların tektonik kuvvetler tarafından bir araya getirilmesi yatar. Oluşumuna katkıda bulunan üç ana mekanizma vardır:

 

Melanj Oluşum Mekanizmaları
Melanj Oluşum Mekanizmaları

 

Tektonik Karışma

Tektonik karışma, farklı jeolojik geçmişlere sahip kayaç kütlelerinin tektonik kuvvetler tarafından bir araya getirilmesi ve karıştırılması sonucu melanj oluşumunun en yaygın ve önemli mekanizmalarından biridir. Bu mekanizma, tektonik plakaların çarpışması veya dalma zonları gibi aktif tektonik alanlarda sıklıkla görülür. Tektonik karışmanın nasıl gerçekleştiğini anlamak için, öncelikle tektonik plakaların hareketlerini ve bu hareketlerin kayaç kütleleri üzerindeki etkilerini inceleyelim:

 

Dünyamızın dış kabuğu, tektonik plakalar adı verilen ve sürekli hareket halinde olan devasa kaya levhalarından oluşmaktadır. Bu plakalar, manto üzerinde yüzer ve birbirleriyle etkileşime girerek jeolojik faaliyetlerin temelini oluşturur. Tektonik plakaların hareketleri, tektonik kuvvetler tarafından yönlendirilir. Bu kuvvetler, Dünya’nın içinden gelen ısı ve plakalar arasındaki sürtünmeden kaynaklanır.

 

Tektonik Plakalar

 • Büyüklük ve şekil: Tektonik plakalar, boyut ve şekil bakımından oldukça farklılık gösterir. En küçük plaka olan Juan de Fuca plakası 0.02 milyar kilometrekarelik bir alana sahipken, Pasifik plakası 103 milyon kilometrekarelik bir alana sahiptir. Plakaların şekli de oldukça çeşitlidir. Bazı plakalar dikdörtgen veya kare şeklindedir, bazılar ise düzensiz bir şekle sahiptir.
 • Sınırlar: Tektonik plakalar, birbirleriyle üç ana tip sınırda temas halindedir: yakınsak sınırlar, ıraksak sınırlar ve dönüşüm sınırları. Yakınsak sınırlarda plakalar birbirine yaklaşır ve çarpışabilir veya birinin diğerinin altına dalması (dalma) meydana gelebilir. ıraksak sınırlarda plakalar birbirinden uzaklaşır ve yeni okyanus kabuğu oluşabilir. Dönüşüm sınırlarında ise plakalar birbirlerine paralel olarak hareket eder ve sürtünme meydana gelir.
 • Hareket: Tektonik plakalar, manto üzerinde yüzen ve sürekli hareket halinde olan katı kaya levhalarıdır. Plakaların hareketleri, mantodan gelen ısı ve plakalar arasındaki sürtünme gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Plakalar yılda birkaç santimetre hızla hareket edebilir.

 

Tektonik Kuvvetler

 • Mantodan gelen ısı: Dünya’nın çekirdeğinden gelen ısı, mantoda konveksiyon akımları oluşturur. Bu akımlar, plakaları hareket ettirmeye yardımcı olan itici bir kuvvet görevi görür.
 • Plakalar arasındaki sürtünme: Plakalar birbirleriyle temasa girdiğinde, sürtünme kuvveti oluşur. Bu kuvvet plakaları yavaşlatabilir veya yönünü değiştirebilir.
 • Yerçekimi: Yerçekimi kuvveti de plakaların hareketini etkileyebilir. Örneğin, bir plaka diğerinin altına daldığında, yerçekimi kuvveti dalma sürecini hızlandırır.

 

Tektonik Plakaların ve Tektonik Kuvvetlerin Etkileri

Tektonik plakaların ve tektonik kuvvetlerin etkileri, Dünya’nın jeolojisi üzerinde oldukça önemlidir. Bu etkilerden bazıları şunlardır:

 • Dağ oluşumu: Yakınsak sınırlarda plakalar çarpıştığında, dağ oluşumu meydana gelir. Himalayalar ve Alpler gibi dünyanın en yüksek dağ zincirleri, tektonik plakaların çarpışması sonucu oluşmuştur.
 • Depremler ve volkanlar: Tektonik plakaların hareketleri, fay hatları boyunca gerilme ve gevşemeye neden olur. Bu gerilme ve gevşeme, depremlere ve volkanik faaliyetlere yol açabilir.
 • Okyanus oluşumu: ıraksak sınırlarda plakalar birbirinden uzaklaştığında, yeni okyanus kabuğu oluşur. Atlantik Okyanusu, plakaların ıraksadığı bir sınırda oluşmuştur.
 • Kıtaların hareketi: Tektonik plakaların hareketleri, kıtaların da hareket etmesine neden olur. Milyonlarca yıl önce, tüm kıtalar Pangea adı verilen tek bir süper kıtada birleşikti. Zamanla plakaların hareketi kıtaları ayırdı ve bugünkü konumlarına taşıdı.

 

Yüksek Hızlı Kütle Akıntıları

Yüksek hızlı kütle akıntıları, jeolojide önemli bir rol oynayan ve melanj oluşumuna katkıda bulunan güçlü doğal olaylardır. Heyelanlar, tsunami ve denizel çökmeler gibi bu akıntılar, farklı kayaç türlerini içeren kaotik bir karışım oluşturabilir. Bu karışım, zamanla çökelerek ve lithify olarak melanj adı verilen bir kayaç türüne dönüşebilir.

 

Yüksek hızlı kütle akıntılarının türleri

 • Heyelanlar: Heyelanlar, yamaçlarda yer alan kayaç ve toprak kütlelerinin ani ve hızlı bir şekilde aşağıya doğru hareket etmesidir. Heyelanlar, yağmur, deprem ve volkanik patlamalar gibi çeşitli faktörlerden tetiklenebilir.
 • Tsunami: Tsunami, deniz tabanındaki depremler, volkanik patlamalar veya heyelanlar gibi olaylar sonucu oluşan dev dalgalardır. Tsunamiler, karaya ulaştıklarında büyük yıkıma neden olabilir.
 • Denizel çökmeler: Deniz tabanındaki çökeltilerin ani ve hızlı bir şekilde çökmesidir. Denizel çökmeler, depremler, deniz seviyesindeki değişimler veya aşırı sediment birikimi gibi faktörlerden tetiklenebilir.

 

Yüksek hızlı kütle akıntılarının melanj oluşumuna etkisi

Yüksek hızlı kütle akıntıları, farklı kayaç türlerini karıştırarak ve taşıyarak melanj oluşumuna katkıda bulunur. Bu akıntılar, yamaçlardan aşağıya doğru hareket eden kaya parçaları, deniz tabanındaki çökeltiler ve okyanus kabuğu parçaları gibi çeşitli kayaç türlerini içerebilir. Akıntılar bu kaya parçalarını karıştırarak kaotik bir karışım oluşturur. Bu karışım, zamanla çökelerek ve lithify olarak melanj adı verilen bir kayaç türüne dönüşebilir.

 

Yüksek hızlı kütle akıntılarının örnekleri

 • Franciskan Melanjı (Kaliforniya, ABD): Bu melanj, 100 milyon yıl önce meydana gelen büyük bir heyelan sonucu oluşmuştur. Heyelan, milyonlarca ton kaya ve toprak kütlesini denize taşımış ve bu kütleler zamanla çökelerek melanj oluşumuna katkıda bulunmuştur.
 • Goda Melanjı (Hindistan): Bu melanj, 66 milyon yıl önce meydana gelen bir asteroid çarpması sonucu oluşmuştur. Çarpma sonucunda oluşan tsunami, büyük miktarda kaya ve toprak kütlesini denize taşımış ve bu kütleler zamanla çökelerek melanj oluşumuna katkıda bulunmuştur.
 • Papua Yeni Gine Melanjı (Papua Yeni Gine): Bu melanj, milyonlarca yıl boyunca devam eden tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Tektonik hareketler, farklı jeolojik ortamlardan gelen kayaçları bir araya getirmiş ve bu kayaçlar zamanla çökelerek melanj oluşumuna katkıda bulunmuştur.

 

Aktif Fay Hatları

Aktif fay hatları, jeolojide önemli bir rol oynayan ve melanj oluşumuna katkıda bulunan yapılardır. Fay hatları boyunca hareket eden kayaç kütleleri, farklı jeolojik birimleri parçalayabilir ve karıştırabilir. Bu da melanj oluşumuna yol açabilir. Oluşan melanjlar genellikle dar bantlar halinde bulunur ve “fay melanjı” olarak adlandırılır.

 

Fay hatlarının özellikleri

 • Tanım: Fay hatları, Dünya’nın kabuğundaki kırıklar veya zayıflık bölgeleridir. Bu kırıklar boyunca kayaç kütleleri hareket edebilir.
 • Türleri: Fay hatları, üç ana türe ayrılır: normal faylar, ters faylar ve yatay kaymalı faylar.
 • Hareket: Fay hatları boyunca kayaç kütleleri, yatay, dikey veya her iki yönde de hareket edebilir.
 • Depremler: Fay hatları boyunca hareket eden kayaç kütleleri, fay hattı boyunca gerilme ve gevşemeye neden olur. Bu gerilme ve gevşeme, depremlere yol açabilir.

 

Aktif fay hatlarının melanj oluşumuna etkisi

Aktif fay hatları boyunca hareket eden kayaç kütleleri, farklı jeolojik birimleri parçalayabilir ve karıştırabilir. Bu da melanj oluşumuna yol açabilir. Fay hatları boyunca oluşan melanjlar genellikle dar bantlar halinde bulunur ve “fay melanjı” olarak adlandırılır. Okyanus kabuğu, kıtasal kabuk, metamorfik kayaç ve sedimanter kayaç gibi farklı kayaç türlerini içerebilir.

 

Fay melanjı örnekleri

 • Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca bulunan melanjlar: Bu melanjlar, fay hattı boyunca hareket eden kayaç kütlelerinin parçalanması ve karıştırılması sonucu oluşmuştur.
 • San Andreas Fay Hattı (Kaliforniya, ABD) boyunca bulunan melanjlar: Bu melanjlar da fay hattı boyunca hareket eden kayaç kütlelerinin parçalanması ve karıştırılması sonucu oluşmuştur.
 • Himalayalar’da bulunan melanjlar: Bu melanjlar, Hindistan plakasının Avrasya plakasıyla çarpışması sonucu oluşan fay hatları boyunca oluşmuştur.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular