Hidrojeoloji Araştırmalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemler

Hidrojeoloji araştırmalarında kullanılan jeofizik yöntemler, yeraltı sularının dağılımını, derinliğini, kalitesini ve özelliklerini belirlemek için kullanılan tekniklerdir. Bu yöntemler, yer yüzeyinin tarama ve ölçümleri yoluyla yeraltı sularını incelemeye yarar.

Hidrojeoloji Araştırmalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemler
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Hidrojeoloji, yeraltı sularının oluşumunu, dağılımını, hareketini ve kalitesini inceleyen bir bilim dalıdır. Hidrojeoloji araştırmaları, yeraltı su kaynaklarının belirlenmesi, korunması ve yönetilmesi için gereklidir. Araştırmalarda kullanılan jeofizik yöntemler, yeraltı sularını incelemek için kullanılan çeşitli tekniklerdir. Bu yöntemler, yer yüzeyinin tarama ve ölçümleri yoluyla yeraltı sularının dağılımını, derinliğini, kalitesini ve özelliklerini belirlemeye yardımcı olur.

 

Yüzeysel Jeofizik Yöntemler

Yüzeysel jeofizik yöntemler, yer yüzeyinin yakınında yapılan ölçümlere dayanır. Bu yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Yüzeysel jeofizik yöntemlerin başlıca türleri şunlardır:

 

Yüzeysel Jeofizik Yöntemler
Yüzeysel Jeofizik Yöntemler

 

Doğru Akım Elektriksel Özdirenç (DC Resistivity) Yöntemi

Doğru Akım Elektriksel Özdirenç (DC Resistivity) Yöntemi, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için kullanılan yaygın bir jeofizik yöntemdir. Bu yöntem, yeraltı sularının iletkenliğini ölçerek çalışır. Yöntem, yer yüzeyine yerleştirilen iki elektrot arasında bir elektrik akımı uygulanarak ve bu akımın yeraltında nasıl yayıldığı ölçülerek çalışır. Elektrik akımının yeraltında yayılma hızı, yeraltı sularının iletkenliği ile orantılıdır.

 

Doğru akım elektriksel özdirenç yöntemi, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Elektrotların yerleştirilmesi: Yer yüzeyine, elektrik akımının uygulanacağı ve gerilimin ölçüleceği elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların sayısı ve aralıkları, taranacak alanın boyutuna ve derinliğine göre belirlenir.
 • Elektrik akımının uygulanması: Elektrotlar arasında bir elektrik akımı uygulanır.
 • Gerilimin ölçülmesi: Elektrotlar arasındaki gerilim ölçülür.
 • Ölçümlerin analizi: Ölçüm sonuçları, yeraltı sularının iletkenliğini belirlemek için kullanılır.

 

Doğru akım elektriksel özdirenç yönteminin avantajları şunlardır:

 • Yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir yöntemdir.
 • Nispeten düşük maliyetlidir.
 • Kısa sürede sonuç verir.

 

Doğru akım elektriksel özdirenç yönteminin dezavantajları şunlardır:

 • Yeraltı sularının derinliğini belirlemede sınırlıdır.
 • Yeraltı sularının kalitesini belirlemede sınırlıdır.

 

Elektromanyetik İletkenlik (EM) Yöntemi

Elektromanyetik İletkenlik (EM) Yöntemi, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için kullanılan yaygın bir jeofizik yöntemdir. Bu yöntem, yeraltının elektromanyetik özelliklerini ölçerek çalışır. Yöntem, yer yüzeyine yerleştirilen iki elektrot arasında bir elektromanyetik dalga gönderilerek ve bu dalganın yeraltında nasıl yayıldığı ölçülerek çalışır. Elektromanyetik dalganın yeraltında yayılma hızı, yeraltı sularının iletkenliği ile orantılıdır.

 

Elektromanyetik iletkenlik yöntemi, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Elektrotların yerleştirilmesi: Yer yüzeyine, elektromanyetik dalganın gönderileceği ve alınacağı elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların sayısı ve aralıkları, taranacak alanın boyutuna ve derinliğine göre belirlenir.
 • Elektromanyetik dalganın gönderilmesi: Elektrotlardan birinden diğerine bir elektromanyetik dalga gönderilir.
 • Elektromanyetik dalganın alınması: Elektrotlardan birinden diğerine gelen elektromanyetik dalga alınır.
 • Ölçümlerin analizi: Ölçüm sonuçları, yeraltı sularının iletkenliğini belirlemek için kullanılır.

 

Elektromanyetik iletkenlik yönteminin avantajları şunlardır:

 • Yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir yöntemdir.
 • Yeraltı sularının derinliğini belirlemede daha iyidir.
 • Yeraltı sularının kalitesini belirlemede daha iyidir.

 

Elektromanyetik iletkenlik yönteminin dezavantajları şunlardır:

 • Doğru akım elektriksel özdirenç yöntemine göre daha pahalıdır.
 • Doğru akım elektriksel özdirenç yöntemine göre daha karmaşıktır.

 

Sismik Yöntemler

Sismik yöntemler, yeraltının deprem dalgalarını yansıtma ve kırma özelliklerini ölçerek çalışır. Bu yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

 

Sismik yöntemler, iki ana kategoriye ayrılır:

 • Tek boyutlu sismik yöntemler: Bu yöntemler, yer yüzeyine gönderilen bir deprem dalgasının yeraltında nasıl yayıldığı ölçülerek çalışır. Yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
 • Çok boyutlu sismik yöntemler: Bu yöntemler, yer yüzeyine farklı yönlerden gönderilen deprem dalgalarının yeraltında nasıl yayıldığı ölçülerek çalışır. Yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve dağılımını belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

 

Tek Boyutlu Sismik Yöntemler

Tek boyutlu sismik yöntemler, yer yüzeyine gönderilen bir deprem dalgasının yeraltında nasıl yayıldığı ölçülerek çalışır. Yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Tek boyutlu sismik yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Deprem dalgasının oluşturulması: Yer yüzeyine bir deprem dalgası oluşturulur. Bu dalga, bir patlama, bir hava patlaması veya bir sismik dürtü cihazı kullanılarak oluşturulabilir.
 • Deprem dalgasının yayılmasının ölçülmesi: Yer yüzeyinde, deprem dalgasının yayılmasını ölçmek için jeofonlar kullanılır. Jeofonlar, deprem dalgasının neden olduğu titreşimi ölçerek çalışır.
 • Ölçümlerin analizi: Ölçüm sonuçları, yeraltı sularının tabakalı yapısını belirlemek için kullanılır.

 

Tek boyutlu sismik yöntemin avantajları şunlardır:

Yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir yöntemdir.
Nispeten düşük maliyetlidir.
Kısa sürede sonuç verir.

 

Tek boyutlu sismik yöntemin dezavantajları şunlardır:

Yeraltı sularının derinliğini belirlemede sınırlıdır.

 

Çok Boyutlu Sismik Yöntemler

Çok boyutlu sismik yöntemler, yer yüzeyine farklı yönlerden gönderilen deprem dalgalarının yeraltında nasıl yayıldığı ölçülerek çalışır. Yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve dağılımını belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Çok boyutlu sismik yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Deprem dalgalarının oluşturulması: Yer yüzeyine farklı yönlerden deprem dalgaları oluşturulur. Bu dalgalar, bir patlama, bir hava patlaması veya bir sismik dürtü cihazı kullanılarak oluşturulabilir.
 • Deprem dalgalarının yayılmasının ölçülmesi: Yer yüzeyinde, deprem dalgasının yayılmasını ölçmek için jeofonlar kullanılır. Jeofonlar, deprem dalgasının neden olduğu titreşimi ölçerek çalışır.
 • Ölçümlerin analizi: Ölçüm sonuçları, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve dağılımını belirlemek için kullanılır.

 

Çok boyutlu sismik yöntemin avantajları şunlardır:

 • Yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemede daha iyidir.
 • Yeraltı sularının kalitesini belirlemede daha iyidir.

 

Çok boyutlu sismik yöntemin dezavantajları şunlardır:

 • Tek boyutlu sismik yönteme göre daha pahalıdır.
 • Tek boyutlu sismik yönteme göre daha karmaşıktır.

 

Yer Radarı ve Manyetometre Araştırmaları

Yer radarı araştırmaları, yeraltının elektromanyetik dalgaları yansıtma ve kırma özelliklerini ölçerek çalışır. Bu yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

Yer radarı araştırmaları, iki ana kategoriye ayrılır:

 • Yüksek frekanslı yer radarı: Bu yöntemler, yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılarak çalışır. Yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve dağılımını belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
 • Düşük frekanslı yer radarı: Bu yöntemler, düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılarak çalışır. Yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve derinliğini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

 

Yüksek Frekanslı Yer Radarı

Yüksek frekanslı yer radarı, yeraltının elektromanyetik dalgaları yansıtma ve kırma özelliklerini ölçerek çalışır. Bu yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve dağılımını belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Yüksek frekanslı yer radarı, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Elektromanyetik dalganın oluşturulması: Yer yüzeyine yüksek frekanslı bir elektromanyetik dalga gönderilir. Bu dalga, bir radar vericisi kullanılarak oluşturulabilir.
 • Elektromanyetik dalganın yayılmasının ölçülmesi: Yer yüzeyinde, elektromanyetik dalganın yayılmasını ölçmek için bir radar alıcısı kullanılır. Radar alıcısı, elektromanyetik dalganın neden olduğu yansımayı ölçerek çalışır.
 • Ölçümlerin analizi: Ölçüm sonuçları, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve dağılımını belirlemek için kullanılır.

 

Yüksek frekanslı yer radarının avantajları şunlardır:

 • Yeraltı sularının tabakalı yapısını belirlemede daha iyidir.
 • Yeraltı sularının derinliğini belirlemede daha iyidir.

 

Yüksek frekanslı yer radarının dezavantajları şunlardır:

 • Yer radarına göre daha pahalıdır.
 • Yer radarına göre daha karmaşıktır.

 

Düşük Frekanslı Yer Radarı

Düşük frekanslı yer radarı, yeraltının elektromanyetik dalgaları yansıtma ve kırma özelliklerini ölçerek çalışır. Bu yöntem, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve derinliğini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Düşük frekanslı yer radarı, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Elektromanyetik dalganın oluşturulması: Yer yüzeyine düşük frekanslı bir elektromanyetik dalga gönderilir. Bu dalga, bir radar vericisi kullanılarak oluşturulabilir.
 • Elektromanyetik dalganın yayılmasının ölçülmesi: Yer yüzeyinde, elektromanyetik dalganın yayılmasını ölçmek için bir radar alıcısı kullanılır. Radar alıcısı, elektromanyetik dalganın neden olduğu yansımayı ölçerek çalışır.
 • Ölçümlerin analizi: Ölçüm sonuçları, yeraltı sularının tabakalı yapısını ve derinliğini belirlemek için kullanılır.

 

Avantajları şunlardır:

 • Düşük frekanslı yer radarına göre daha ucuzdur.
 • Düşük frekanslı yer radarına göre daha kolaydır.

 

Dezavantajları şunlardır:

 • Yeraltı sularının tabakalı yapısını belirlemede daha kötüdür.
 • Yeraltı sularının derinliğini belirlemede daha kötüdür.

 

Gravite ve Havadan Manyetik Yöntemler

Gravite Yöntemi

Yer çekimi kuvvetinin yeraltında nasıl değiştiğini ölçerek çalışır. Bu yöntem, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Gravite yöntemi, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Gravite ölçümlerinin yapılması: Yer yüzeyinde, yer çekimi kuvvetinin ölçümleri yapılır. Bu ölçümler, bir gravimetre kullanılarak yapılır.
 • Gravite ölçümlerinin analizi: Gravite ölçümleri, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için kullanılır.

 

Gravite yönteminin avantajları şunlardır:

 • Yaygın olarak kullanılan ve güvenilir bir yöntemdir.
 • Nispeten düşük maliyetlidir.
 • Kısa sürede sonuç verir.

 

Gravite yönteminin dezavantajları şunlardır:

 • Yeraltı sularının derinliğini belirlemede sınırlıdır.
 • Yeraltı sularının kalitesini belirlemede sınırlıdır.

 

Havadan Manyetik Yöntemler

Havadan manyetik yöntemler, yeraltının manyetik özelliklerini ölçerek çalışır. Bu yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Havadan manyetik yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için aşağıdaki aşamaları içerir:

 • Manyetik ölçümlerinin yapılması: Bir uçak veya helikopterden, yeraltının manyetik özelliklerinin ölçümleri yapılır. Bu ölçümler, bir manyetometre kullanılarak yapılır.
 • Manyetik ölçümlerinin analizi: Manyetik ölçümleri, yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için kullanılır.

 

Havadan manyetik yönteminin avantajları şunlardır:

Geniş alanları hızlı bir şekilde taramak için kullanılabilir.
Yeraltı sularının dağılımını belirlemede etkilidir.

 

Havadan manyetik yönteminin dezavantajları şunlardır:

Yeraltı sularının derinliğini belirlemede sınırlıdır.
Yeraltı sularının kalitesini belirlemede sınırlıdır.

 

Yüzeysel jeofizik yöntemler, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılan ve güvenilir yöntemlerdir. Bu yöntemler, farklı özelliklerden yararlanarak yeraltı sularının dağılımını ve derinliğini belirlemek için kullanılabilir.

 

Kuyu Jeofiziği

Kuyu Jeofiziği, yeraltı sularının dağılımını ve özelliklerini belirlemek için sondaj kuyuları kullanılarak yapılan jeofizik yöntemlerdir. Bu yöntemler, yeraltı sularının akış hızını, sıcaklığını, kalitesini ve kirlilik seviyesini belirlemek için kullanılabilir.

 

Kuyu Jeofiziği
Kuyu Jeofiziği

 

Aşağıdaki başlıca kategorilere ayrılır:

 • Kuyu içi elektriksel özdirenç yöntemi: Bu yöntem, kuyu içine yerleştirilen elektrotlar kullanılarak yeraltı sularının iletkenliğini ölçer.
 • Kuyu içi manyetometre yöntemi: Bu yöntem, kuyu içine yerleştirilen bir manyetometre kullanılarak yeraltı sularının manyetik özelliklerini ölçer.
 • Kuyunun iç sıvı örnekleme yöntemi: Bu yöntem, kuyudan alınan sıvı örnekleri analiz edilerek yeraltı sularının kalitesi ve kirlilik seviyesi belirlenir.
 • Kuyu içi sıcaklık ölçüm yöntemi: Bu yöntem, kuyudan alınan sıcaklık ölçümleri kullanılarak yeraltı sularının sıcaklığı belirlenir.
 • Kuyunun iç akış hızı ölçüm yöntemi: Bu yöntem, kuyudan alınan akış hızı ölçümleri kullanılarak yeraltı sularının akış hızı belirlenir.

 

Kuyu Jeofizik Yöntemlerinin Avantajları

Kuyu jeofizik yöntemlerinin avantajları şunlardır:

 • Doğru ve güvenilir sonuçlar verir.
 • Yeraltı sularının özelliklerini ayrıntılı olarak belirlemek için kullanılabilir.
 • Kuyulardan alınan veriler, diğer jeofizik yöntemlerle elde edilen verilerle birleştirilebilir.

 

Kuyu Jeofizik Yöntemlerinin Dezavantajları

Kuyu jeofizik yöntemlerinin dezavantajları şunlardır:

 • Diğer jeofizik yöntemlerine göre daha pahalıdır.
 • Daha fazla zaman ve çaba gerektirir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular