Olay Stratigrafisi

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Katastrofik olayların ürünleri jeolojik olarak bir anda oluştururlur / biriktirilirler ve bu yüzden stratigrafik kolonda zaman çizgilerini göstermek için kullanılabilecek sıçramaları temsil ederler. Bu türe zaman seviyeleri olay seviyeler olarak bilinirler. Bunların çalışılması ise olay stratigrafisi adını alır.

 

Olay seviyelerin değeri, bunların yayılım gösterdikleri alan boyunca aynı zamanda ve bir anda çökelmiş olmasından kaynaklanır. Bazı olay çökeller, neredeyse anlıktır, saat veya dakikalar ölçeğinde çökelirler veya kendilerini meydana getirici olaydan kısa bir zaman sonra oluşurlar (volkanik patlama sonrası küllerin düşerek birikmesinde oldu u gibi). Bir patlamada iri parçalar önce birikirken, ince parçaların asılı halden birikmeye geçmesi için daha çok zaman gerekir. Ancak iri ve ince partiküllerin birikmesi arasındaki zaman farkı ihmal edilebilir ölçüdedir.

 

O halde, jeolojik olarak bu tür seviyeler eş zamanlı (isochronous) olarak düşünülebilir, ve ayet geni bir alana yayılmış halde bulunuyorlarsa, bir jeolojik kesitin daha uzaktaki bir başkası ile deneştirilmesinde kullanılabilir.

 

Bazı durumlarda, bu deneştirmenin en iyi biyozon deneştirmesinden daha hassas olduğu belirtilmektedir. Volkanik kül döküntüleri bazı olay seviyeler jeolojik kayıtta kolayca tanınabilirler ve geni alanlara yayılırlar. Kül döküntüsü, çok farklı ortamlarda (deniz, kara ya da göl) birikebilir. Bu seviyenin deneştirilmesi böylece, çökelme sırasındaki farklı ortamların deneştirilmesinde kullanılabilir. Bu sonuncuyu fosiller vasıtasıyla yapmak zordur, çünkü her ortamda uygun nitelikte fosil bulunmaz. Bu, deneştirme amacıyla yaygın olarak kullanılır. Bunda her bir volkanik kül seviyesinin apayrı jeokimyasal bileşime sahip olmasından yararlanılır.

 

Olaylar kökenlerine göre sınıflanabilir;

1) Fiziksel olaylar,

2) Kimyasal olaylar,

3) Biyolojik olaylar,

4) Bileşik (kompozit) olaylar.

 

Fiziksel olay seviyelerinin açık örnekleri volkanik patlamalarla üretilen tefra (veya kül) tabakalarıdır. Fırtınaların, tsunamilerin, meteorit çarpmalarının ve kütle hareketlerinin ürünleri hep fiziksel olay tabaka örneklerini oluştururlar. Daha az, fakat daha düzenli bir fiziksel olay olarak yer manyetik alanının terslenmesi de sedimanter ve magmatik kayaçların oluşumu sırasında onlarda bazı izler bırakır. Manyetostratigrafi, bu terslenmeleri korelasyon ve yağlandırma amacıyla kullanılır.

 

Kimyasal olay seviyeler, ayrıntılı teknik olanaklar bulunmadıkça kolay tanımlanabilir seviyeler değildir. Bu seviyeler kendini, alt ve üstündeki seviyelerin ortalama değerlerinden aşırı ölçüde sapan kararlı izotop konsantrasyonları ile belli ederler.

Kemostratigrafi, stratigrafide bu tür seviyeleri incelemesidir. Biyolojik olaylar belirli ortamların bazı türler tarafından hızla işgal edilmesiyle veya tersine bir ortamda bulunan türlerin yokolması ile karakterize edilirler.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular