Metamorfik Kayaçlarda Yük Basıncı ve Yönlü Basıncın Etkileri

Metamorfik kayaçlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan kayaçlardır. Yük basıncı ve yönlü basınç, metamorfik kayaç oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu makalede, metamorfik kayaçlarda yük basıncı ve yönlü basıncın etkileri ele alınmaktadır.

Metamorfik Kayaçlarda Yük Basıncı ve Yönlü Basıncın Etkileri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Metamorfik kayaçlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan kayaçlardır. Bu kayaçlar, magmatik kayaçlar ve tortul kayaçlardan oluşur. Metamorfik kayaçlar, jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak oluşur. Bu süreçler arasında tektonik hareketler, volkanik patlamalar ve metamorfizma yer alır. Metamorfizma, kayaçların sıcaklık ve basınç altında kimyasal ve mineralojik bileşimlerinin değiştiği bir süreçtir.

 

Metamorfizma, kayaçların sertliğini, dayanıklılığını ve görünümünü değiştirebilir. Yük basıncı ve yönlü basınç, metamorfik kayaç oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu basınçlar, kayaçtaki minerallerin yeniden kristalleşmesine neden olur.

 

Metamorfik Kayaçlarda Yük Basıncı

Metamorfik kayaç oluşumunda önemli bir rol oynar. Yük basıncı, kayaçtaki minerallerin yeniden kristalleşmesine neden olur. Yük basıncı altında, mineraller daha küçük ve daha sıkı bir şekilde paketlenir. Bu, kayacın sertliğini ve dayanıklılığını artırır.

 

 

Yük basıncının etkileri

Metamorfik kayaç oluşumundaki yük basıncının etkileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kayacın sertliği ve dayanıklılığı artar: Yük basıncı altında, mineraller daha küçük ve daha sıkı bir şekilde paketlenir. Bu, kayacın sertliğini ve dayanıklılığını artırır. Örneğin, kil taşı, yük basıncı altında mermer haline gelir. Mermer, kil taşından daha sert ve daha dayanıklıdır.
 • Kayaç daha küçük ve daha sıkı bir şekilde paketlenir: Yük basıncı altında, mineraller daha küçük ve daha sıkı bir şekilde paketlenir. Bu, kayacın gözenekliliğini azaltır. Gözeneklilik, kayacın suyu emebilme ve geçirebilme yeteneğidir. Gözeneklilik azalırsa, kayacın suyu emebilme ve geçirebilme yeteneği de azalır.
 • Kayacın rengi değişebilir: Yük basıncı altında, minerallerin renkleri değişebilir. Örneğin, kireçtaşı, yük basıncı altında mermer haline gelir. Mermer, kireçtaşından daha koyu renklidir.

 

Mmetamorfik kayaç türlerinin oluşumunda da önemli bir rol oynar. Yük basıncı ve yönlü basıncın etkisine bağlı olarak, çeşitli metamorfik kayaç türleri oluşur.

 

Yük basıncının Etkisiyle Oluşan Metamorfik Kayaçlar

Oluşan metamorfik kayaç türleri şunlardır:

 • İnce taneli metamorfik kayaçlar: Bu kayaçlar, küçük minerallerden oluşur. Yük basıncı, bu kayaçların sertliğini ve dayanıklılığını artırır. Örneğin, kil taşı, yük basıncı altında mermer haline gelir. Mermer, kil taşından daha sert ve daha dayanıklıdır.
 • Kalın taneli metamorfik kayaçlar: Bu kayaçlar, büyük minerallerden oluşur. Yük basıncı, bu kayaçların yönsel özelliklerini oluşturur. Örneğin, kireçtaşı, yük basıncı altında mermer haline gelir. Mermer, kireçtaşından daha koyu renklidir ve kristalleri daha büyüktür.
 • Katmanlı metamorfik kayaçlar: Bu kayaçlar, katmanlar halinde oluşur. Yük basıncı ve yönlü basınç, bu kayaçların katmanlarının yönünü değiştirebilir. Örneğin, şist, yük basıncı ve yönlü basınç altında oluşur. Şist, katmanlı bir yapıya sahiptir ve katmanları genellikle yönlüdür.

 

Yük basıncı, metamorfik kayaç oluşumunda önemli bir jeolojik süreçtir. Bu süreç, kayaçların sertliğini, dayanıklılığını, görünümünü ve yönsel özelliklerini değiştirebilir.

 

Metamorfik Kayaçlarda Yönlü Basınç

Yönlü basınç, metamorfik kayaç oluşumunda önemli bir rol oynar. Yönlü basınç, kayaçtaki minerallerin yönlü olarak yeniden kristalleşmesine neden olur. Bu, kayacın yönsel özelliklerini oluşturur.

 

Metamorfik kayaçlarda yönlü basınca uğrayarak oluşmuş şist
Metamorfik kayaçlarda yönlü basınca uğrayarak oluşmuş şist

 

Yönlü Basıncın Etkileri

Yönlü basıncın metamorfik kayaç oluşumundaki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kayacın yönsel özellikleri oluşur: Yönlü basınç altında, mineraller belirli bir yöne doğru yeniden kristalleşir. Bu, kayacın yönsel özelliklerini oluşturur. Örneğin, şist, yönlü basınç altında oluşur. Şist, katmanlı bir yapıya sahiptir ve katmanları genellikle yönlüdür.
 • Kayaç daha dayanıklı hale gelir: Yönlü basınç, kayaçtaki mineralleri daha sıkı bir şekilde bağlar. Bu, kayacın dayanıklılığını artırır. Örneğin, yönlü basınç altında, gnays gibi dayanıklı metamorfik kayaçlar oluşur.
 • Kayacın rengi değişebilir: Yönlü basınç altında, minerallerin renkleri değişebilir. Örneğin, yönlü basınç altında, eklogit gibi yeşil renkli metamorfik kayaçlar oluşur.

 

Metamorfik kayaç türlerinin oluşumunda da önemli bir rol oynar. Yük basıncı ve yönlü basıncının etkisine bağlı olarak, çeşitli metamorfik kayaç türleri oluşur.

 

Yönlü Basıncın Etkisiyle Oluşan Metamorfik Kayaçlar

Oluşan metamorfik kayaç türleri şunlardır:

 • Şist: Katmanlı bir yapıya sahip olan ve mineralleri genellikle yönlü olan bir metamorfik kayaçtır. Şist, genellikle kil taşı, kum taşı veya marn gibi tortul kayaçlardan oluşur. Yönlü basınç altında, bu kayaçlardaki mineraller, katmanların yönüne paralel olarak yeniden kristalleşir. Bu, şist’in katmanlı bir yapıya sahip olmasını sağlar. Şist, genellikle sert ve dayanıklı bir kayaçtır.
 • Gnays: Tane boyutu genellikle 1 mm’den daha büyük olan ve mineralleri yönlü olan bir metamorfik kayaçtır. Gnays, genellikle granit, diyabaz veya gabro gibi magmatik kayaçlardan oluşur. Yönlü basınç altında, bu kayaçlardaki mineraller, belirli bir yöne doğru yeniden kristalleşir. Bu, gnays’in yönsel bir yapıya sahip olmasını sağlar. Gnays, genellikle sert ve dayanıklı bir kayaçtır.
 • Eklogit: Yeşil renkli ve mineralleri yönlü olan bir metamorfik kayaçtır. Eklogit, genellikle ultramafik kayaçlardan oluşur. Yönlü basınç altında, bu kayaçlardaki mineraller, yeşil renkli mineraller olan olivin ve granattan oluşur. Eklogit, genellikle sert ve dayanıklı bir kayaçtır.

 

Yük Basıncı ile Yönlü Basınç Arasındaki Farklar

Yük basıncı ve yönlü basınç arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yönlendirme: Yük basıncı, kayacın üzerine her yöne eşit olarak etki eder. Yönlü basınç, kayacın üzerine belirli bir yöne etki eder.
 • Etki: Yük basıncı, kayacın sertliğini ve dayanıklılığını artırır. Yönlü basınç, kayacın yönsel özelliklerini oluşturur.
 • Kaynak: Yük basıncı, yerçekimi kuvveti tarafından oluşturulur. Yönlü basınç, genellikle tektonik hareketler tarafından oluşturulur.

 

Yük Basıncı ile Yönlü Basınç Arasındaki Benzerlikler

Yük basıncı ve yönlü basınç arasındaki benzerlikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Hem yük basıncı hem de yönlü basınç, metamorfik kayaç oluşumunda önemli bir rol oynar.
 • Yük basıncıve yönlü basınç, kayaçtaki minerallerin yeniden kristalleşmesine neden olur.
 • Hem yük basıncı hem de yönlü basınç, kayacın sertliğini ve dayanıklılığını artırabilir.

 

Yük basıncı ve yönlü basınç, genellikle birlikte bulunur. Örneğin, bir dağ oluşumu sırasında, derinlik arttıkça yük basıncı artar. Bu, kayaçtaki minerallerin daha küçük ve daha sıkı bir şekilde paketlenmesine neden olur. Aynı zamanda, tektonik hareketler, kayaç üzerinde belirli bir yöne etki eden yönlü basınç oluşturabilir. Bu, kayaçtaki minerallerin belirli bir yöne doğru yeniden kristalleşmesine neden olur.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular