Son Konular

Genel Jeoloji

Delta Oluşumu ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

Bir deltanın oluşumu ve gelişiminin bağlı olduğu parametreler Kıyı morfolojisi, kıyı çizgisinin durumu ve şelfin eğimi, Gel-git periyodu Dalgaların ve akıntıların kuvveti ve yönü, Denizin derinliği (Deltaların çoğu sığ sularda gelişmiştir), Tortulaşma ve deniz yüzeyindeki yükselme oranları gibi faktörler tarafından kontrol edilmektedir.   Delta nedir? Düşük alana sahip, düz arazi ve üçgen, şeklinde olup denize girmeden önce birkaç kol ile …

Devamını Oku »

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları

Kırıntılı çizgisel kıyı ortamların oluşum koşulları ve kıyıdan açık denize doğru olan alt ortam ve fasiyesleri Nehirlerin denizlere taşıdıkları malzemenin yerinde çökelmesine engel olacak şiddetteki dalga, gel-git, uzun kıyı akıntıları ile okyanusal akıntılar gibi denizel-işlevler, getirilen gereci yerinden alarak kıyı çizgisine paralel zonlar halinde ve yeniden işleyerek yayarlar. Sonuçta, çoğunlukla tane boyunun yukarıya doğru giderek irileştiği fasiyes toplulukları oluşur.   …

Devamını Oku »

Menderesli akarsu çökellerine ait ana fasiyes toplulukları

Menderesli akarsu çökellerine ait ana fasiyes toplulukları Menderesli akarsu çökelleri üç ana fasiyes topluluğundan oluşmaktadır. Bunlar: Kanallar Terkedilmiş kanallar Taşkın ovaları.   Kanallar Menderesli kanalların yatay yönde yer değiştirmeleri sonucunda dış banklar aşındırılır. Aşındırılan malzeme iç banklarda çökelerek nokta barlarını (setleri) oluşturur. Nokta barlar kendine özgü bir sedimanter yapı ve tane boyu dağılımına sahiptir.   Şöyle ki; Tabandaki aşınma yüzeyi …

Devamını Oku »

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama Konglomera, genellikle silis, kalsit veya demir oksit ile bir arada tutulan (çimentolanan) yuvarlak çakıl ve kumdan oluşan tortul bir kayadır. Konglomera, genellikle nehir yataklarında oluşan iri taneli bir kayadır. İsim Konglomera Doku Kırıntılı ; İri taneli (2-64 mm) Kompozisyon Kuvars , Feldispat Renk Kahverengiye Çeşitli İnce ila orta taneli bir matriste yuvarlak; Olgunlaşmamış Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama …

Devamını Oku »

Kireçtaşlarının ana bileşenleri

Kireçtaşlarının ana bileşenler nelerdir? Kireçtaşları, çok basit mineralojiye sahip olmasına karşın, çok çeşitli bileşen içeriğine sahiptirler. Bunlarda dört ana bileşen tanımlanmaktadır: İskeletsel-olmayan taneler Zarflı taneler (ooidler, pisoidler, onkoidler, mikro-onkoidler) Peloidler Kırıntılar (intra- ve litoklastlar) İskeletsel (biyoklastik) taneler (kireçli bitki ve hayvanların kalıntıları) Matriks Çimento (spari kalsit)   Ooidler Bir çekirdek (genellikle bir karbonat parçası veya bir kuvars kırıntısı) etrafında bir …

Devamını Oku »

Çankırı Havzası Jeolojisi

Türkiye’nin en büyük Tersiyer çökel havzalarından biri olan Çankırı Havzası batıda K-G gidişli Elmadağ-Eldivan Dağı, kuzeyde D-B gidişli Ilgaz Dağı, doğuda ise yine K-G gidişli Köse Dağı gibi topoğrafik yükselimlerle sınırlanmaktadır. Çevresi bu yüksek dağ sıraları ile kuşatılmış olan ve içerisinde Kızılırmak nehrinin güneybatıdan kuzeydoğuya doğru menderesler çizerek aktığı havza oldukça düz ve yayvan topoğrafyalıdır. Bu morfolojik konumu ile Çankırı …

Devamını Oku »

Levha Tektoniğini Oluşturan Mekanizma Nedir?

Dilim - çekme, sırt - itme

Kıtaların kaymasını kabul görmesine en önemli engel kıtaların hareketlerini açıklayacak bir işletim mekanizmanın olmamasıydı. Kıtaların ve okyanus tabanların ayrı ayrı değil de beraberce hareket ettikleri ve yayılma sırtlarında yükselen magmayla yeni kabuğun oluştuğu ortaya konulunca, jeologlarla yapılan sohbet ortamlarının çoğunda levha hareketlerinden sorumlu ana süreç olarak iletici bir ısı sisteminin varlığını kabul etmiştir. Oysa sorun bugün de sürmektedir. Peki levhaları …

Devamını Oku »

Sinder Koni Nedir? Sinder Koni Özellikleri

sinder konisi nedir

Sinder koniler, sinderleri andıran piroklastik malzemelerden oluşmuş küçük, dik kenarlı volkanlardır. Piroklastik malzemeler püskürdükleri bacanın etrafında biriktiğinde oluşurlar. Sinder koniler köşeli piroklastik malzemenin miktarına bağlı olarak değişen eğim açısı 33°‘ye kadar çıkan, nadiren 400 metreden yüksek, oldukça küçük volkanlardır. Bu küçük volkanların birçoğu büyük, tabak biçimli bir kratere sahiptir ve lav akmaları çıkardıklarında genellikle dağların alt yan tabanlarını yararlar. Tüm …

Devamını Oku »

Üniformitaryanizm ~ Günümüz, geçmişe anahtardır

üniformitaryanizm

Jeolojinin mihenk taşlarından birisi günümüz süreçlerinin jeolojik zaman süresince de işler olduğu çıkarımına dayanan üniformitaryanizm ilkesidir. Bu yüzden geçmişe ait jeoloji verilerini anlamak ve bunları doğru yorumlayabilmek için günümüz olaylarının ve bunların sonuçlarının doğru anlaşılıp değerlendirilmesi gerekir. Gerçekte, üniformitaryanizm Yer’i incelemek için izlediğimiz sistem yaklaşımına tam olarak uyar.   Üniformitaryanizm nedir? Üniformitaryanizm, geçmişi yorumlama ve gelecekteki potansiyel olayları öngörmede günümüz …

Devamını Oku »

Mohs Sertlik Cetveli

mohs sertlik skalası cetveli

Mohs Sertlik (Skalası) Cetveli Nedir? Mohs sertlik cetveli diğer adı ise mohs sertlik skalası olarak bilinir. Mohs sertlik skalası minerallerin sertliğini belirlemek için sınıflandırılmış sertlik cetvelidir. Minerallerin sertliğini belirleyen cetveli Avusturyalı mineralog Friedrich Mohs tarafından 1812 yılında ortaya koymuştur. Bu skalanın adını Friedrich’in soy ismi olan Mohs‘dan almıştır. Minerallere uygulanan kuvvet ve basınçlara karşı göstermiş oldukları dayanıklılık direncine göre derecelendirilmek …

Devamını Oku »