Pingolar: Arktik Topraklarının Buz Devleri

Saha jeolojisi derslerinde karşımıza çıkan pingolar, Arktik ve yarı Arktik bölgelerde rastlanan, permafrostun (sürekli donmuş toprak) altında bulunan buz kütleleridir. Buzulların erimesi ve donmasıyla oluşan bu höyükler, jeomorfoloji ve periglasyal jeoloji gibi alanlarda önemli bir araştırma konusudur.

Pingolar: Arktik Topraklarının Buz Devleri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Saha jeolojisi derslerinde karşımıza çıkan pingolar, Arktik ve yarı Arktik bölgelerde rastlanan, permafrostun (sürekli donmuş toprak) altında bulunan buz kütleleridir. Buzulların erimesi ve donmasıyla oluşan bu höyükler, jeomorfoloji ve periglasyal jeoloji gibi alanlarda önemli bir araştırma konusudur. Bu makalede pingoların jeolojik oluşumunu, morfolojisini, sınıflandırılmasını ve jeolojik önemini inceleyeceğiz.

 

Pingoların Oluşumu

Zamanla, buz mercekleri büyür ve birleşerek pingoları oluşturur. Pingolar, tipik olarak 3 ila 70 metre yüksekliğe ve 30 ila 600 metre çapa sahip olan koni şeklindeki höyüklerdir. Pingoların tepesinde genellikle bir krater bulunur. Bu krater, pingonun merkezindeki buzun erimesi ve çökmesi sonucu oluşur. Pingo yamaçları genellikle diktir ve periglasyal eğimlerle karakterize edilir.

 

Pingoların Oluşumu
Pingoların Oluşumu

 

Pingo oluşum süresi, yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak değişir. Genellikle pingoların oluşması yüzlerce veya binlerce yıl sürer.

 

Permafrost ve Mevsimsel Erime

Pingoların oluşumu, permafrostun mevsimsel olarak eriyen ve tekrar donan üst katmanıyla yakından ilişkilidir. Permafrost, en az iki yıl boyunca sürekli donmuş halde kalan toprak veya kayaç tabakasıdır. Arktik ve yarı Arktik bölgelerde yaygın olarak bulunur. Yaz aylarında, permafrostun üst kısmı güneş ışınlarının ısısıyla erimeye başlar. Eriyen buz, yeraltında bir su tabakası oluşturur. Bu su tabakası, pingoların oluşumunun temelini oluşturur.

 

Buz Mercekleri ve Büyüme

Kış aylarında, permafrostun üst kısmı tekrar donar. Bu donma, yeraltındaki su tabakasının da donmasına neden olur. Donan su, buz mercekleri olarak adlandırılan lens şeklinde buz kütleleri oluşturur. Buz mercekleri, permafrostun içinde yukarı doğru büyür. Bu büyüme, yeraltındaki suyun basıncı ve permafrostun donma-çözülme döngüleri tarafından yönlendirilir.

 

Pingoların Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Pingoların oluşumunu etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Permafrostun kalınlığı: Permafrost ne kadar kalınsa, pingoların oluşma olasılığı da o kadar yüksektir.
 • Yeraltı suyu basıncı: Yeraltı suyu basıncı ne kadar yüksekse, pingoların büyüme hızı da o kadar hızlı olur.
 • Kış aylarında donma şiddeti: Kış aylarında donma ne kadar şiddetli olursa, buz mercekleri o kadar büyük ve hızlı büyür.
 • Yaz aylarında erime miktarı: Yaz aylarında erime ne kadar fazla olursa, yeraltında o kadar fazla su birikir ve bu da pingoların oluşma olasılığını artırır.

 

Pingoların Morfolojisi

Pingoların Morfolojisi
Pingoların Morfolojisi

 

Krater

Pingoların tepesinde bulunan krater, pingonun en belirgin morfolojik özelliğidir. Kraterler, pingonun merkezindeki buzun erimesi ve çökmesi sonucu oluşur. Kraterlerin çapı 10 ila 100 metre arasında değişebilir. Kraterlerin derinliği ise 5 ila 30 metre arasında olabilir.

 

Yamaçlar

Pingoların yamaçları genellikle diktir ve periglasyal eğimlerle karakterize edilir. Periglasyal eğimler, donma-çözülme döngüleri, eğim kaymaları ve solifluksiyon gibi periglasyal süreçler tarafından şekillendirilir. Pingoların yamaçlarında genellikle taş ve toprak kaymaları görülür.

 

Bitki Örtüsü

Pingoların bitki örtüsü, bulunduğu bölgenin iklimine ve coğrafi koşullarına bağlı olarak değişir. Genellikle pingoların yamaçlarında tundra bitki örtüsü bulunur. Tundra bitki örtüsü, likenler, yosunlar, cılız çalılar ve otlardan oluşur.

 

Pingoların Sınıflandırılması

Pingoların Sınıflandırılması
Pingoların Sınıflandırılması

 

Pingolar, oluşumlarına ve morfolojilerine göre farklı sınıflara ayrılabilir. Bu sınıflandırma, pingoların daha iyi anlaşılmasına ve jeolojik geçmişleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olur.

 

Ana Sınıflar

Pingoların sınıflandırılmasında kullanılan en yaygın sistem, pingoların oluşum mekanizmalarına dayanır. Bu sisteme göre pingolar dört ana sınıfa ayrılır:

 

Hidrostatik Pingolar

Hidrostatik pingolar, kapalı bir sistemde yeraltı suyu basıncı ile oluşur. Bu pingolarda, yeraltı suyu permafrostun içinde bir buz merceği oluşturur. Buz merceğinin büyümesi, yeraltı suyu basıncını artırır. Bu basınç, pingonun yukarı doğru büyümesine neden olur. Hidrostatik pingolar genellikle permafrostun nispeten derin olduğu alanlarda bulunur.

 

Hidrolik Pingolar

Hidrolik pingolar, açık bir sistemde yeraltı suyu akışı ile oluşur. Bu pingolarda, yeraltı suyu permafrostun içinde bir buz merceği oluşturur. Buz merceğinin büyümesi, yeraltı suyu akışını engeller. Bu engel, pingonun yukarı doğru büyümesine neden olur. Hidrolik pingolar genellikle permafrostun nispeten sığ olduğu alanlarda bulunur.

 

Buzul Pingoları

Buzul pingoları, buzul örtüsünün altında oluşur. Bu pingolarda, buzul tabakasının altındaki permafrostta bir buz merceği oluşur. Buz merceğinin büyümesi, buzul tabakasını yukarı doğru iter. Bu da pingonun oluşmasına neden olur. Buzul pingoları genellikle buzul örtüsünün kenar bölgelerinde bulunur.

 

Karma Pingolar

Karma pingolar, hem hidrostatik hem de hidrolik süreçlerin etkisiyle oluşur. Bu pingolarda, hem yeraltı suyu basıncı hem de yeraltı suyu akışı pingonun oluşmasına katkıda bulunur. Karma pingolar genellikle permafrostun karmaşık jeolojik geçmişi olan alanlarda bulunur.

 

Diğer Sınıflandırma Kriterleri

Pingolar, morfolojilerine göre de sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma sisteminde pingolar, kraterlerinin varlığına veya yokluğuna, yamaçlarının dikliğine ve yüksekliklerine göre gruplara ayrılır.

 

Pingolar ve Tundra Ekosistemi

Arktik ve yarı Arktik bölgelerde permafrostun hakim olduğu tundralarda, pingolar olarak bilinen buz höyükleri yükselir. Bu devasa oluşumlar sadece jeolojik açıdan değil, aynı zamanda tundra ekosisteminin işleyişinde de önemli bir rol oynar.

 

Pingo
Pingo

 

Pingoların Etkisi

Habitat Oluşturma

Pingolar, tundra ekosisteminde çeşitli bitki ve hayvan türleri için habitat sağlar. Pingonun yamaçları ve tepesi, likenler, yosunlar, cılız çalılar ve otlar gibi tundra bitkileri için ideal bir ortam sunar. Bu bitkiler, lemmings, kar tavşanı ve kutup ayısı gibi herbivorlar için besin kaynağı oluşturur.

 

Pingoların Habitat Oluşturma İşlevini Etkileyen Faktörler

Pingoların habitat oluşturma işlevini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Pingonun boyutu ve şekli: Büyük ve karmaşık pingolar, daha fazla habitat çeşidi sunar.
 • Pingonun bulunduğu coğrafi konum: Farklı coğrafi koşullarda bulunan pingolar, farklı habitatlar sunar.
 • İklim değişikliği: Küresel ısınma ve permafrostun erimesi, pingoların habitat oluşturma işlevini tehdit etmektedir.

Su Kaynağı

Yaz aylarında pingonun tepesindeki buz eridiğinde, etrafındaki toprağa su sağlar. Bu su, su kıtlığı çeken tundra bitkileri ve hayvanları için hayati önem taşır.

 

Mikroklima Oluşturma

Pingolar, etrafındaki mikroiklimayı etkileyerek daha sıcak ve nemli bir ortam oluşturabilir. Bu durum, tundra ekosisteminde daha fazla bitki türünün büyümesini ve gelişmesini sağlayabilir.

 

Pingoların Mikroklima Oluşturma İşlevinin Etkileri

Pingoların mikroklima oluşturma işlevi, tundra ekosisteminde birçok önemli etkiye sahiptir. Bu etkiler şunlardır:

 • Daha fazla bitki türünün büyümesi ve gelişmesi: Sıcak ve nemli ortam, tundra ekosisteminde daha fazla bitki türünün büyümesini ve gelişmesini sağlayabilir.
 • Vegetasyon örtüsünün artması: Bitki türlerinin artması, tundra ekosisteminde vegetasyon örtüsünün artmasına neden olabilir.
 • Biyolojik çeşitliliğin artması: Vegetasyon örtüsünün artması, tundra ekosisteminde biyolojik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunabilir.

Toprak Oluşumu

Pingolar, donma-çözülme döngüleri ve periglasyal süreçler ile aşınarak toprağa katkıda bulunur. Oluşan toprak, tundra bitkileri için gerekli besinleri sağlayarak ekosistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

 

Karbon Depolama

Pingolar, permafrostun içinde büyük miktarda organik karbon depolayabilir. Permafrost eridiğinde bu karbon atmosfere salınabilir ve küresel ısınmayı hızlandırabilir. Pingo korunması, bu riski azaltmak için önemlidir.

 

Pingoların Karbon Depolama Mekanizması

Karbon depolama mekanizması şu şekildedir:

 • Bitki Örtüsü: Pingoların üzerinde ve etrafında bulunan bitki örtüsü, fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksiti alır ve organik maddeye dönüştürür.
 • Toprak Oluşumu: Pingolar aşındıkça, organik madde bakımından zengin toprak oluşur. Bu toprak, atmosferden gelen karbondioksiti hapsederek depolayabilir.
 • Permafrost: Permafrost, donmuş toprak ve buz tabakasıdır. Organik madde permafrostta uzun süre korunabilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular