Son Konular

Maden Jeolojisi

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Merak edilen jeostatistik coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Jeostatistik, coğrafik bilgi sistemleri (CBS) ve coğrafik bilgi işleme (GIS) gibi teknolojileri de kullanır.   Jeostatistik, çeşitli birçok alanlarda kullanılır. Örneğin, jeostatistik, çevre bilimleri, sağlık bilimleri, ekonomi, …

Devamını Oku »

Çörtlerin renk, inklüzyon ve doku sınıflaması

Çörtlerin renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak yapılan ve resmi olmayan sınıflaması Renk, inklüzyon ve dokuya bağlı olarak çörtlere birkaç resmi olmayan isim uygulanmaktadır. Bunlar:   Flint Flint terimi hem çörtün eş anlamlısı hem de Kretase tebeşirlerinde görülen bir çört çeşidi (özellikle çört nodülleri) için kullanılmaktadır. Çakmaktaşı taneciklerin boyutu 0.5 ila 20 mikrometre arasındadır (Knauth, 1994). Büyük çakmaktaşı yumrularında küçük kuvars …

Devamını Oku »

Cam Seramik Oluşumu, Kullanım Alanları ve Sistemleri

Cam Seramik Oluşumu Cam seramikler, camların kontrollü kristalizasyonu ile elde edilen polikristalin katılardır. Kristalleşme, uygun camlara kontrollü ısıl işlem uygulanması ile, camda çekirdeklenme oluşturması ve bu çekirdeklerin etrafında ana kristallerin büyütülmesi şeklinde gerçekleşir. Bu işlemler sırasında genellikle camın tamamı kristalleştiği halde bazen az miktarda cam fazı da kalabilir.   Cam Seramik Kullanım Alanları Cam-seramikler genel olarak düşük termal genleşme katsayısına, …

Devamını Oku »

Bor Nedir? Bor Özellikleri Nelerdir?

Bor Nedir? Bor Özellikleri Nelerdir?

Bor Nedir? Metal – ametal arası yarı iletken özelliğe sahip olan bor periyodik çizelgede B simgesi ile gösterilir. Bor‘un atam numarası 5, atam ağırlığı ise 10,81 g/mol‘dür. Bor Özellikleri Nelerdir? Her ne kadar bor bileşiklerinin binlerce yıldır bilinmese de, elementel bor; bor oksidin potasyum ile ısıtılması sonucunda GayLussac, Louis Jacques Thenard ve Sir Davy tarafından, 1808 yılında keşfedilmiştir. Saf kristal …

Devamını Oku »

Bor mineralleri – Borun kimyasal ve fiziksel özellikleri

Bor mineralleri Bor minerallerinin sayısı oldukça fazladır. Bor minerallerinin, kimyasal bileşimleri ve bulundukları yerler Çizelge 1‘de verilmiştir.     Borun kimyasal ve fiziksel özellikleri Borun atomik yapısı, kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri sırasıyla Çizelge 2, Çizelge 3 ve Çizelge 4‘de gösterilmiştir.   Borun morfolojisine ve tane büyüklüğüne bağlı olarak kimyasal özellikleri değişir. Amorf bor (mikron boyutunda) kolaylıkla tepkimeye girerken; kristalin …

Devamını Oku »

Altın (Au) ve Özellikleri

Genel olarak %10 – 15 Ag içerir ve Ag içeriğinin artmasıyla beyazlaşır. %20’den fazla Ag içeren altın elektrum olarak bilinir. %20’ye kadar bakır içeren altın avrikuprit, %5 – 11 paladyum ve %4 kadar gümüş içeren altın porpetiz adın alır. Altın, düzgün küp sisteminde kristalleşir. Kristallerine ender rastlanır. Rengi ve çizgi rengi sarıdır. 1063 ºC’da ergir. Yoğunluğu 15,5 – 19,3 ve …

Devamını Oku »

Diyorit Mineralojik Bileşimi, Diyoritin Bulunuş ve Oluşumu

diyorit

Diyoritlerle, gabroları ayırt etmede renk indisi ayırtman bir kriter olmayıp, sadece içerdikleri plasjiyoklasın % anortit içeriği esas alınmaktadır. Buna göre diyoritlerde plajiyoklasın anortit içeriği %50’den düşüktür. Daha önceki “Diorit ve özellikleri”  konumuzda bahsetmiştik. Dileyen diğer konumuzda da diyoritlerin özelliğine bakabilir. Bu konumuzda diyoriti biraz daha detaylıca inceleyeceğiz. Diyoritlerin dokusu, mineralojik bileşimi, alterasyonu, ekonomik önemi, bulunuşu ve oluşumu gibi başlıklara ayırarak diyoriti …

Devamını Oku »

Anortozitin Bulunuşu, Oluşumu ve Anortozitin Ekonomik Önemi

anortozit

Anortozitlerin ana mineralleri olarak plajiyoklaslar ve az oranda piroksenler oluşturmaktadır. Plajiyoklaslar protoklastik doku (interlocking texture) göstermektedir. “Magmatizma ve Yeryuvarının Gelişimi  konusunda anortozitler hakkında kısaca bahsetmiştik. Bu konumuzda anortozitler hakkında daha detaylı bilgiye yer vererek anortozit nerede bulunur ve anortozit nasıl oluşur gibi sorulara hep birlikte cevaplar arayarak daha da derinlere inerek mantık süzgecinden geçirip bulunuş ve oluşum koşullarını kafamızda canlandıracağız.   …

Devamını Oku »

Anortozit Dokusu ve Mineralojik Bileşimi

anortozit foto

Bu kayaçlar, anortoklas ve ortoklas içermezler fakat plajiyoklas içerirler. Ortoklas içermediklerini belitmek için “anortozit” ve sadece plajiyoklas içerdikleri için “plajiyoklasit” olarak isimlendirilirler.   Anortozit Dokusu: Genellikle iri taneli, panksenomorf veya yarıözşekilli bir doku gösterirler. Bununla beraber içlerinde birçoğu protoklastik veya ortoklastik doku denilen bir özelliğe sahiptirler. Bunda kırılmış veya deforme olmuş kristaller daha sonra neoformasyon minerali ile yeniden birbirlerine lehimlenmişlerdir. Bunun …

Devamını Oku »

Kalk Alkali Trakitler ve Çeşitleri

trakit

Petrografik yönden çeşitlilik arzeden kalk alkali trakitler K-feldispat (genellikle sanidin) ve plajiyoklas oranına göre başlıca dört gruba ayrılır:   Subalkali trakitler  K-feldispat > Plajiyoklas Latitler  K-feldispat = Plajiyoklas Traki andezitler  K-feldispat > Plajiyoklas (An<50) Trakibazaltlar K-feldispat < Plajiyoklas (An>50)     Kalk alkali trakitlerin soğuma öncesi ve soğuma esnasında hüküm süren fiziko kimyasal koşulların sonucu olarak, bunlar mafik mineral olarak …

Devamını Oku »