Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Konglomeraları dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomera, genellikle silis, kalsit veya demir oksit ile bir arada tutulan (çimentolanan) yuvarlak çakıl ve kumdan oluşan tortul bir kayadır. Konglomera, genellikle nehir yataklarında oluşan iri taneli bir kayadır.

İsim Konglomera
Doku Kırıntılı ; İri taneli (2-64 mm)
Kompozisyon Kuvars , Feldispat
Renk Kahverengiye
Çeşitli İnce ila orta taneli bir matriste yuvarlak; Olgunlaşmamış

 

Konglomeraların dokusal özellikleri, konglomeranın oluşumunu ve jeolojik tarihini belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, kaba, yuvarlak taneli konglomeralar, genellikle su veya buz tarafından taşınan taneler tarafından oluşan nehir yataklarında veya sahillerde oluşur. Köşeli, küçük taneli konglomeralar ise, genellikle kayaların çarpışması veya parçalanması sonucu oluşan volkanik patlamalarda oluşur.

 

Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama

Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama
Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama

 

Kaynak kayaçlara ve çökelme koşullarına bağlı olarak bir konglomera içerisinde magmatik, metamorfik veya tortul kayaçların her çeşidi bulunabilir. Bazı konglomeraları sadece duraylı ve dayanıklı parçalardan oluşur (örneğin Kuvarsit, çört, damar kuvarsı vs.). Yalnızca tek bir çakıl türünden oluşan duraylı konglomeralar oligomikt konglomera olarak adlandırılır. Değişik türden tane içeren konglomeralar polimikt konglomera olarak adlandırılır. Duraysız ve/veya aşırı duraysız tanelerin (örneğin, bazalt, kireçtaşı, şeyl ve fillit gibi) karışımından oluşan polimikt konglomeralar petromikt konglomera olarak adlandırılır.

 

Konglomeraları dokusal özelliklerine göre sınıflama

Konglomeraları dokusal özelliklerine göre sınıflama
Konglomeraları dokusal özelliklerine göre sınıflama

 

Çakıl boyu taneleri çok bol olan ve birbirine dokanak oluşturan epiklastik konglomeralar tane destekli, taneleri birbirleriyle dokanak oluşturmayan, kumlu-çamurlu bir matriks tarafından desteklenen ve tanece fakir olan konglomeralara da matriks destekli konglomera olarak adlandırılır.

 

Tane şekli:

 • Yuvarlak konglomeralar: Taneleri yuvarlak veya oval şekilli olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, su veya buz tarafından taşınan taneler tarafından oluşur.
 • Köşeli konglomeralar: Taneleri köşeli veya düzensiz şekilli olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, kayaların çarpışması veya parçalanması sonucu oluşan taneler tarafından oluşur.

 

Tane dağılımı:

 • Homojen konglomeralar: Tane boyutları ve şekilleri birbirine benzer olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, genellikle tek bir kaynaktan gelen taneler tarafından oluşur.
 • Heterojen konglomeralar: Tane boyutları ve şekilleri birbirinden farklı olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, farklı kaynaklardan gelen taneler tarafından oluşur.

 

Çimento:

 • Silisli konglomeralar: Çimentosu silis olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, genellikle su veya buz tarafından taşınan taneler tarafından oluşur.
 • Karbonatlı konglomeralar: Çimentosu karbonat olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, genellikle deniz ortamlarında oluşan taneler tarafından oluşur.
 • Organik konglomeralar: Çimentosu organik madde olan konglomeralardır. Bu konglomeralar, genellikle nehirler veya göllerde oluşan taneler tarafından oluşur.

 

Konglomera özellikleri nelerdir?

Temel özelliği, bir matris içinde bağlanmış, kolayca görülebilen, yuvarlatılmış klastların varlığıdır. Tokalar dokunulduğunda pürüzsüz hissetme eğilimindedir, ancak matris pürüzlü veya pürüzsüz olabilir. Sertlik ve renk arasında kaya oldukça değişkendir.

 

Konglomeraların temel özellikleri şunlardır:

 • Boyut: Konglomeralar, 2 mm’den büyük tanelerden oluşur. Tanelerin boyutu, konglomeranın oluşum ortamına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, nehir yataklarında oluşan konglomeralar, kumsallarda oluşan konglomeralardan daha büyük tanelere sahip olabilir.
 • Şekil: Konglomeraların tanelerinin şekli, oluşum ortamına bağlı olarak değişebilir. Su veya buz tarafından taşınan konglomeralar, yuvarlak veya oval şekilli tanelere sahip olabilir. Kayaların çarpışması veya parçalanması sonucu oluşan konglomeralar ise, köşeli veya düzensiz şekilli tanelere sahip olabilir.
 • Çimento: Konglomeralar, tanelerin bir arada tutulmasını sağlayan bir çimento ile bağlanır. Çimento, mineraller, organik maddeler veya sudan oluşabilir.
 • Yapı: Konglomeralar, tanelerin bir arada nasıl düzenlendiğine bağlı olarak farklı yapılara sahip olabilir. Taneler, iyi bir şekilde düzenlenmiş veya düzensiz bir şekilde düzenlenmiş olabilir.

 

Konglomera ve breş arasındaki fark nedir?

Bir konglomera yuvarlak kıvrımlara sahipken, breşin köşeli kıvrımları vardır. Su taşımacılığı büyük parçaların etrafını hızlıca yuvarladığından, breşler normalde minimum taşınmayı gösterir. Genellikle kayalıklar boyunca kaya düşmesi ve erozyon akışı birikintileri olarak ve faylar boyunca veya mağaraların çöktüğü yerlerde yeraltında oluşurlar.

 

Konglomera ve breş, her ikisi de tortul kayaç türleridir ve 2 mm’den büyük tanelerden oluşur. Ancak, bu iki kayaç türü arasındaki temel fark, tanelerin şeklidir. Konglomera, yuvarlak veya oval şekilli tanelerden oluşur. Bu taneler, su veya buz tarafından taşınırken aşınarak yuvarlak bir şekle kavuşur. Breş ise köşeli veya düzensiz şekilli tanelerden oluşur. Bu taneler, genellikle kayaların birbirleriyle çarpışması veya parçalanması sonucu oluşur.

 

Konglomera ve breş arasındaki diğer farklar şunlardır:

 • Konglomeralar genellikle daha iyi bir çimentoya sahiptir. Bu, konglomeraların daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Breşler ise genellikle daha zayıf bir çimentoya sahiptir.
 • Konglomeralar genellikle daha düzenli bir yapıya sahiptir. Breşler ise genellikle daha düzensiz bir yapıya sahiptir.

 

Konglomera ve breş örnekleri:

 • Konglomera örnekleri arasında, nehir yataklarında, kumsallarda ve çöllerde bulunan çakıl taşları yer alır.
 • Breş örnekleri arasında, volkanik patlamalar sonucu oluşan kaya parçalarından oluşan volkanik breşler yer alır.

 

En küçük tane boyutu hangisidir?

En küçük tane boyutuna sahip silt, boyutu 0.625 mm ile 0.0039 mm arasında değişen bir tortu tanesidir. Çamur, en küçük tane boyutudur ve kil olarak da bilinir.

 

En küçük tane boyutu, tanelerin boyutunu tanımlamak için kullanılan ölçeklere bağlıdır. Udden-Wentworth ölçeğine göre, en küçük tane boyutu kil olarak adlandırılır ve boyutu 0,0004-0,004 mm arasındadır. Bu, bir insan saçının kalınlığından bile daha küçük bir boyuttur. Diğer ölçeklere göre, en küçük tane boyutu silt olarak adlandırılır ve boyutu 0,004-0,063 mm arasındadır.

 

Bu, bir toz zerresinin kalınlığından daha küçük bir boyuttur. Doğal olarak oluşan en küçük tane boyutu, bir mineral veya organik madde olabilir. Bu maddeler, boyutları nanometre veya mikrometre ölçeklerinde olabilen çok küçük parçacıklardan oluşur. İnsan yapımı en küçük tane boyutu, bir toz veya nanopartikül olabilir. Bu maddeler, boyutları nanometre veya mikrometre ölçeklerinde olabilen çok küçük parçacıklardan oluşur.

 

Farklı tortu boyutları nelerdir?

Parçacık Adı Size Range Gevşek Tortu
çakıl 2 – 64 mm Çakıl
Kum 1/16 – 2 mm Kum
Silt 1/256 – 1/16 mm Silt
Kil <1/256 mm Kil

Bu sınıflandırma, Udden-Wentworth ölçeği olarak adlandırılır. Bu ölçek, tortu boyutlarını tanımlamak için en yaygın kullanılan ölçektir. Tortu boyutları, tortuların oluşum şeklini ve özelliklerini etkileyebilir. Örneğin, kaba tortular, rüzgar veya buz gibi kuvvetli kuvvetler tarafından taşınma eğilimindedir. İnce tortular ise, su gibi daha zayıf kuvvetler tarafından taşınma eğilimindedir. Tortu boyutları, tortuların kullanıldığı birçok farklı uygulamayı da etkileyebilir. Örneğin, kaba tortular, inşaat malzemeleri olarak kullanılır. İnce tortular ise, seramik ve cam üretiminde kullanılır.

 

Tortu boyutları, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

 • Kaynak materyal: Tortuların kaynağı, tanelerin boyutunu etkiler. Örneğin, aşındırılmış kayalar, daha büyük tanelere sahip tortulara yol açabilir.
 • Taşınma şekli: Tortuların taşınma şekli, tanelerin boyutunu etkiler. Örneğin, rüzgarla taşınan tortular, suyla taşınan tortulardan daha büyük tanelere sahip olabilir.
 • Çökme ortamı: Tortuların çökme ortamı, tanelerin boyutunu etkiler. Örneğin, derin denizlerde çöken tortular, sığ sularda çöken tortulardan daha küçük tanelere sahip olabilir.

 

En büyük tane boyutu hangisidir?

Tortul kayaçlar, bu çökeltiler biriktiğinde ve taşlandığında oluşur ve tanelerinin boyutuna göre sınıflandırılabilir.

 • Çakıl, 2 mm’den büyük taneli iri kayalar oluşturur.
 • Kum, tahmin edebileceğiniz gibi, kumtaşı oluşturur.
 • Silt, 1/16 mm ile 1/256 mm arasında parçalara sahip ince taneli silttaşı oluşturur.

 

En büyük tane boyutu, tanelerin boyutunu tanımlamak için kullanılan ölçeklere bağlıdır. Udden-Wentworth ölçeğine göre, en büyük tane boyutu blok olarak adlandırılır ve boyutu 256 mm’den (10,1 inç) büyüktür. Bu, bir kum torbası veya bir kova dolusu çakıl taşı kadar büyük bir boyuttur. Diğer ölçeklere göre, en büyük tane boyutu parke olarak adlandırılır ve boyutu 64-256 mm arasındadır.

 

Bu, bir futbol topu veya bir çocuk küpü kadar büyük bir boyuttur. Doğal olarak oluşan en büyük tane boyutu, bir meteor veya asteroit olabilir. Bu gök cisimleri, boyutları kilometrelerce ulaşabilen büyük kaya parçalarıdır. İnsan yapımı en büyük tane boyutu, bir kaya parçası veya beton blok olabilir. Bu yapılar, boyutları tonlarca ulaşabilen büyük kaya veya beton parçalarından oluşur.

 

Özetle, en büyük tane boyutu, tanelerin boyutunu tanımlamak için kullanılan ölçeklere bağlı olarak değişebilir. Doğada veya insan yapımı olarak, boyutları kilometrelerce veya tonlarca ulaşabilen büyük tane parçaları bulunabilir.

 

Plaj çakıl taşı kaç yaşında?

Plaj çakıl taşı kaç yaşında?
Plaj çakıl taşı kaç yaşında?

 

Dolayısıyla, bazı yerlerde çakıl taşları oluşturan kayalar 3 milyar yıldan daha eski olabilir, ancak gerçek çakıl taşları muhtemelen sadece birkaç bindir. Tuğlaların yuvarlatıldığı herhangi bir kıyı şeridinde görebileceğiniz gibi, dere taşımacılığının yuvarlak çakıl taşlarına ulaşması yalnızca birkaç yıl alır.

 

Volkanik plajlarda bulunan çakıl taşları, volkanik patlamalarla oluşan kaya parçalarından oluşur. Bu çakıl taşları, patlamalardan hemen sonra plaja ulaşabilir veya yıllarca hava ve suyun etkisiyle aşınarak yuvarlak bir şekle kavuşabilir. Volkanik plajlarda bulunan çakıl taşlarının yaşı, patlama tarihine bağlıdır.

 

Tortul plajlarda bulunan çakıl taşları, eski zamanlardan beri su, rüzgar veya buz tarafından taşınan kaya parçalarından oluşur. Bu çakıl taşları, milyonlarca yıl boyunca aşınarak yuvarlak bir şekle kavuşabilir. Tortul plajlarda bulunan çakıl taşlarının yaşı, kayaların kaynağına ve taşınma şekline bağlıdır.

 

Buzul plajlarında bulunan çakıl taşları, buzulların taşıdığı kaya parçalarından oluşur. Bu çakıl taşları, buzulların hareket ettiği süre boyunca aşınarak yuvarlak bir şekle kavuşabilir. Buzul plajlarında bulunan çakıl taşlarının yaşı, buzulların hareket tarihine bağlıdır.

 

Plaj çakıl taşlarının yaşını belirlemek için kullanılan birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler arasında radyometrik tarihleme, izotop tarihleme ve jeolojik tarihleme yer alır.

Kaya ile çakıl taşı arasındaki fark nedir?

Çakıl taşı, özellikle suyun etkisiyle yuvarlanan küçük bir taş anlamına gelirken; kaya, yer kabuğunun önemli bir bölümünü oluşturan, doğal olarak oluşan katı mineral madde toplamı anlamına gelir.

 

Kaya, boyutu 2,5 cm’den büyük, genellikle katı ve sert bir kayaç türüdür. Kayaçlar, mineraller, mineral agregaları ve organik malzemelerden oluşabilir. Kayaçlar, volkanik, tortul veya metamorfik olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. Çakıl taşı, boyutu 2,5 cm’den küçük, genellikle yuvarlak veya oval şekilli bir kayaç türüdür. Su, rüzgar veya buz tarafından taşınan ve biriktirilen kaya parçalarından oluşur. Çakıl taşları, genellikle çakıl, kum ve silt gibi diğer küçük kaya parçalarıyla birlikte bulunur.

 

Kaya ve çakıl taşı arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Boyut: Kayalar, çakıl taşlarından daha büyüktür.
 • Şekil: Kayalar, çakıl taşlarından daha düzensiz bir şekle sahip olabilir.
 • Yapı: Kayalar, çakıl taşlarından daha sert ve daha yoğundur.
 • Oluşumu: Kayalar, çakıl taşlarından farklı yollarla oluşabilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular