Metamorfik Petrografi Test Soruları

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Aşağıdaki gördüğünüz sınav soruları geçmişte çıkmış veya gelecekte çıkabilecek sınav sorularıdır. Ezberlemek yerine sorularda geçen konuları öğrenin. 

 1-) Birden fazla orojenik olayın ve magmatik faaliyetin eşlik ettiği çok fazlı başkalaşıma ne ad verilir?

A) Bölgesel başkalaşım B) Gömülme başkalaşımı C) Dinamik başkalaşım D) Dinamotermal başkalaşım E) Dokanak başkalaşımı

2-) Aşağıdaki metamorfik kayaç dizilerinden hangisi azalan başkalaşım derecesine göre sıralanmıştır?

A) Kayrak, Şist, Fillit, Gnays B) Kayrak, Fillit, Gnays, Şist C) Gnays, Fillit, Şist, Kayrak D) Kayrak, Fillit, Şist, Gnays E) Gnays, Şist, Fillit, Kayrak

3-) Aşağıdaki metamorfik kayaç dizilerinden hangisi artan başkalaşım derecesine göre sıralanmıştır?

A) Kayrak Şist, Fillit, Gnays B) Kayrak, Fillit, Gnays, Şist C) Gnays, Fillit, Şist, Kayrak D) Kayrak Fillit, Şist, Gnays E) Gnays, Şist, Fillit, Kayrak

4-) Bir milimetreden 1 santimetreye varan kalınlıkta foliasyon düzlemine sahip başkalaşım kayacı hangisidir?

A) Gnays B) Kayrak C)Şist D) Fillit E) Mermer

5-) Kolay ayrılabilir foliasyona sahip başkalaşım kayacı hangisidir?

A) Gnays B) Arduvaz C) Şist D) Fillit E) Mermer

6-) Foliasyon düzlemi en kalın ve zor ayrılabilen başkalaşım kayacı hangisidir?

A) Gnays B) Arduvaz C) Şist D) Fillit E) Mermer

7-) Aşağıdakilerden hangisi bir kontakt metamorfik kayaçtır?

A) Gnays B) Eklojit C) Milonit D) Boynuztaşı E) Migmatit

😎 Aşağıdakilerden hangisi mineral şekline göre tanımlanan kristaloblastik doku türünden biri değildir?

A) Granoblastik B) Nematoblastik C) Lepidoblastik D) Fibroblastik E) Hetroblastik

9-) Dinamometamorfik kayaçların oluşumu derinlikleri dikkate alındığında, en sığ bölgelerde oluşan kayaç türü hangisidir?

A) Milonit B) Fay breşi C) Kataklazit D) Psoydotakilit E) Gözlü gnays

10-) Dinamometamorfik kayaçların oluşum derinlikleri dikkate alındığında, orta derinlikte oluşan kayaç türü hangisidir?

A) Milonit B) Fay breşi C) Kataklazit D) Benekli şist E) Hornfels

11-) Aşağıdakilerden hangisi minerallerin sınır ilişkilerine göre adlandırılan kristaloblastik doku türlerinden değildir?

A) Mörter B) Mozayik C) Girift D) İmplikasyon E) Epitaksiyal

12-) Aşağıdakilerden hangisi amfibolitin ilksel kayacı olabilir?

A) Kumtaşı B) Peridotit C) Granit D) Bazalt E) Kireçtaşı

13-) Aşağıdakilerden hangisi eklojit fasiyesini karakterize eden mineral birlikteliğidir?

A) Klorit – Albit – Kuvars

B) Glokofan – Epidot – Kuvars

C) Piroksen – Plajiyoklas – Kuvars

D) Garnet – Piroksen – Kuvars

E) Biyotit – Plajiyoklas – Kuvars

14-) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en düşük sıcaklık ve basın serisi metamorfik kayaçtır?

A) Zeolit B) Amfibolit C) Prehnit – Pumpellit D) Mavişist E) Yeşilsişt

15-) Aşağıdakilerden hangisi bir kontakt metamorfik kayaçtır?

A) Sanidinit B)Amfibolit C) Milonit D) Migmatit E) Serpantinit

16-) Aşağıdaki metamorfik kayaç türlerinden hangileri en yüksek P-T dereceli başkalaşımı temsil eder?

A) Yeşilşist – Mavişist B)Mavişist – Granülit C) Granülit – Eklojit D) Amfibolit ve Eklojit E) Amfibolit ve Yeşilşist

17-) Aşağıdaki metamorfik kayaçlardan hangisi yapraklanma (Foliasyon) göstermeyebilir?

A) Fillit B) Amfibolit C) Şist D) Sleyt E) Milonit

18-) Aşağıdaki metamorfik kayaçlardan hangisi kısmi ergime izi taşımaktadır?

A) Gnays B) Migmatit C) Horfels D) Serpantinit E) Milonit

19-) Aşağıdakilerden hangisi gnaysın ilksel kayacı olabilir?

A) Kumtaşı B) Peridotit C) Şeyl D) Bazalt E) Kireçtaşı

20-) Kalk – silikat kayaçlarının ilksel kayacını aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

A) Kiltaşı B) Marn C) Kireçtaşı D) Kumtaşı E) Çamurtaşı

21-) Metamorfik kayaç gruplarına göre, aşağıdakilerden hangisi metaultrabazik veya metaultramafik kayaçlar grubuna dahil değildir?

A) Serpantinitler B) Talkşistler C) Metakümülatlar D) Antofillit Şistler E) Metakarbonatitler

22-) Aşağıdakilerden hangisi mavişist fasiyesini karakterize eden mineral birlikteliğidir?

A) Glokofan + Lavsonit + Epidot

B) Kuvars + Klorit + Epidot

C) Piroksen + Amfibol + Plajiyoklas

D) Piroksen + Garnet + Epidot

E) Garnet + Hornblend + Plajiyoklas

23-) Aşağıdakilerden hangisi yeşilşist fasiyesini karakterize eden mineral birlikteliğidir?

A) Zeolit + Prehnit + Pumpellit

B) Klorit + Albit + Epidot

C) Hornblend + Plajiyoklas + Kuvars

D) Kuvars + Plajiyoklas + Biyotit

E) Olivin + Piroksen + Plajiyoklas

24-) Aşağıdakilerden hangisi dinamik olayların etkili olduğu bir metamorfik kayaçtır?

A) Amfibolit B) Granülit C) Milonit D) Eklojit E) Gnays

25-) Yeşilşist, amfibolit ve eklojit genellikle bazaltik bileşimli magmatik kayaçların başkalaşımından oluşurlar. Bunlardan hangisi/hangileri en yüksek dereceli başkalaşım koşullarını temsil eder?

A) Yeşilşist B) Amfibolit C) Eklojit D) Amfibolit ve Yeşilşist E) Amfibolit ve Eklojit

Not: Cevapların doğruluğu kesin değil lütfen araştırın.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular