Son Konular

Mühendislik Jeolojisi

Kaya Oyma Yapılar

Kayadan oyma mekânlar bir kaya kütlesinin çeşitli amaçlara hizmet edecek bir boşluk yaratmak için oyularak şekillendirilmesiyle meydana getirilmektedir. İnsan gücü ile açılmış yeraltı boşlukları kaya oyma yapı sınıfına girerken, doğal yollarla oluşmuş mağaralar veya oyuklar bu sınıfa girmemektedir.   Kaya oyma yapılar, farklı jeolojik koşullara ve iklimsel özelliklere sahip dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilen bir yapı türü olarak karşımıza çıkmaktadır. …

Devamını Oku »

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

maden arama tetkik

1935’de Atatürk’ün irşatları ve 2804 sayılı yasa ile kurulmuş olan bu Enstitünün görevleri aşağıdaki bilgiler doğrultusunda belirlenmiş ve hukuka uygun hale getirilmiştir.   Uzun vadeli madencilik etüdleri Uzun vadeli madenciliğe dayalı olarak edütler; jeolojik, jeofizik harita yapılması, uzaktan algılama, paleomanyetik ve hidrojeolojik etüdler olmak üzere bunlara ek olarak minerallerin envanterleri ile personelin yetişmesi ve mineral dökümantasyonu gibi sıralanacak uygulamalar uzun …

Devamını Oku »

İstanbul Metro Projesinin Teknik Özellikleri

istanbul metro

Otogar-Bağcılar (Kirazlı 1) Raylı Sistemi ve Bağcılar (Kirazlı 1)-İkitelli (Başak Konutları 4) Raylı Sistemi ile Olimpiyat Kötü Bağlantısı metro inşaatı işi sahipliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. Proje Mühendisliğini Tekfen Mühendislik A.Ş. yapmakta olup, yüklenicisi Gülermak-Doğuş Adi Ortak Girişimidir. İncelenen güzergah olan Otogar-Bağcılar (Kirazlı 1) hafif metro sistemi yaklaşık 5.5 km. uzunlukta olup, TBM tünel açma teknolojisi …

Devamını Oku »

İstanbul Metrosu ve Önceki Çalışmalar

istanbul metrosu

Son yüzyıllarda dünyadaki ekonomik düzen değişmiş, sömürgeciliğin gelişmesi ile birlikte sermaye birikimi artmış, bazı bölgeler ticaret ve ekonomi merkezi haline dönüşmüştür. Kontrolsüz nüfus artışı ve yoğun yapılaşma bu yerlerde bir ulaşım sorununu doğurmuştur.   Ulaşım sorununu çözmek amacıyla kullanılan, 1860 yılında yapımına başlanan ve 1863 yılında tamamlanan 6 km. uzunluğundaki Londra’da ki yeraltı demiryolu sistemi dünyanın ilk metrosu ve daha …

Devamını Oku »

Foça Tüflerinin Mühendislik Jeolojisi

foça mühendislik jeolojisii

Tüfler, Türkiye’nin batısında Foça ve İzmir çevresinde geniş yayılım sunar. Tüfler genellikle pümeks dokusuna sahiptir. Foça yöresinde ve Ege Bölgesi’nin farklı yerlerinde mevcut ana mühendislik yapıları tüfler üzerinde yer almaktadır. Tüfler genellikle dayanım açısından sert zemin-zayıf kaya sınırındadırlar.   Ayrıca, yüzeysel koşullarda ve atmosferik etkilerle de dağılabilmektedirler. Bu açıdan tüfler, ayrışmış ve boşluklu yapıya sahip olup mühendislik uygulamalarında sorunlu malzemeler …

Devamını Oku »

Burdur Karaçal Barajı

karaçal dolusavak

Bu baraj Burdur’un yaklaşık 35 km batısında, Karaçal Köyünün 1,5 km. doğusunda ve Bozçay üzerine kurulmuştur. Sulama amaçlı kurulan bu barajın, dolgu hacmi 5 x 106  m3, drenaj alanı 154 km2 ve  talvegten yüksekliği 6290 m.’dir. Ayrıca zonlu bir tipe sahip olan bu barajın kret kotu 971.60 m., kret uzunluğu 476 m. ve kret genişliği ise 10 m.dir.   Baraj …

Devamını Oku »