Jeolojik Haritalar ve Kesitler – Mostra Paternleri

Jeolojik haritalar mostraları (kayaların yüzeye çıktığı yerleri) gösterirler. Mostraların şekli topoğrafik yüzeyin ve kaya yapısının şekline bağlıdır. Yüzey şekli (topoğrafik konturlardan) bilindiğinden, kaya yapısı yorumlanabilir.

Jeolojik Haritalar ve Kesitler - Mostra Paternleri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Jeolojik haritalar mostraları (kayaların yüzeye çıktığı yerleri) gösterirler. Mostraların şekli topoğrafik yüzeyin ve kaya yapısının şekline bağlıdır. Yüzey şekli (topoğrafik konturlardan) bilindiğinden, kaya yapısı yorumlanabilir. Önemli bir kural: Birden fazla yorumlamanın mümkün olduğu yerlerde, genellikle en basit olanı doğrudur. Bu nedenle, sistematik olarak ele alındığı takdirde, harita yorumlaması basit ve mantıklı bir işlem olur. Haritalar, kaya yapısını kağıt üzerinde üç boyutlu tasvir etmenin en iyi araçlarıdır.

 

Jeolojik haritalar, belirli bir bölgenin yer kabuğunun bileşimini ve yapısını gösteren önemli araçlardır. Bu haritalar, kayaların yüzeye çıktığı yerleri, yani mostraları göstererek jeolojik geçmişe dair değerli bilgiler sunar. Mostraların şekli, topografik yüzeyin ve kaya yapısının şeklinden etkilenir. Topoğrafik konturlardan yola çıkarak yüzey şekli bilinir ve bu sayede kaya yapısı yorumlanabilir.

 

Jeolojik harita yorumlamasında önemli bir kural, birden fazla yorumlama mümkün olduğunda, en basit olanının doğru olma ihtimalinin daha yüksek olduğudur. Bu nedenle, sistematik bir yaklaşımla ele alındığında, harita yorumlaması basit ve mantıklı bir hale gelir. Jeolojik haritalar, kaya yapısını kağıt üzerinde üç boyutlu olarak tasvir etmenin en iyi araçlarından biridir. Bu sayede, jeolojik yapılar ve süreçler daha kolay anlaşılır ve yorumlanabilir.

 

Jeoloji mühendisliği, yeraltının ve yerkabuğunun incelenmesi ve bu bilginin mühendislik projelerinde kullanımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu disiplinin temel taşlarından biri, kayaçların ve jeolojik yapıların yüzeydeki izdüşümlerini gösteren jeolojik haritalardır. Jeolojik haritalarda gösterilen “mostra” olarak adlandırılan bu izdüşümler, jeolojik geçmişe dair önemli bilgiler sunar ve mühendislik projelerinin güvenli ve ekonomik bir şekilde tasarlanmasında kritik rol oynar.

 

Altı temel kavram tüm mostra paternlerini kapsar ve çoğu jeolojik haritaların başarılı bir şekilde yorumlanmasına olanak verir.

 

Yatay Tabakalar

Topografik konturları takip eden mostralara sahiptir. Bu durum, tabakaların sabit bir kotta bulunmasından kaynaklanır. Örneğin, Scar Hill jeolojik haritasında kireçtaşı tabakaları yatay mostra paterni gösterir.

 

Yatay Tabakalar
Yatay Tabakalar

 

Yatay Tabakaların Oluşumu

Aşağıdaki gibi çeşitli mekanizmalar sonucu oluşabilir:

 • Tortullaşma: Tortular, su, rüzgar veya buzul gibi etkenlerle taşınarak yatay bir yüzeyde birikir. Bu birikim zamanla katmanlaşarak yatay tabakaları oluşturur.
 • Sıkışma: Yer kabuğunun yatay bir şekilde sıkışması, kayaçların tabakalaşmasına ve yatay tabakaların oluşmasına neden olabilir.
 • Magmatik akış: Sıvı magma, yer kabuğunun içinde yatay bir şekilde aktığında, soğuyup katılaşarak yatay tabakalar oluşturabilir.

 

Yatay Tabakaların Örnekleri

 • Tortul kayaçlar: Kireçtaşı, kumtaşı ve şeyl gibi tortul kayaçlar genellikle yatay tabakalar halinde bulunur.
 • Volkanik kayaçlar: Bazalt gibi volkanik kayaçlar, lav akıntıları yatay bir şekilde yayıldığında yatay tabakalar oluşturabilir.
 • Buzul tabakaları: Buzullar, kar ve buzun birikmesi ve sıkışması sonucu yatay tabakalar oluşturabilir.

 

Düşey Tabakalar

Topografik konturlardan bağımsız olarak gösterilen mostralara sahiptir. Bu, tabakaların eğimin dik olması ve topografik değişimlerden etkilenmemesinden kaynaklanır. Tan Vale jeolojik haritasındaki dayk, dikey mostra paterni gösteren bir örnektir.

 

Düşey Tabakalar
Düşey Tabakalar

 

Düşey Tabakaların Oluşumu

Aşağıdaki gibi düşey tabakalar çeşitli mekanizmalar sonucu oluşabilir:

 • Tektonik sıkışma: Yer kabuğunun tektonik kuvvetler tarafından dikey olarak sıkışması, kayaçların tabakalaşmasına ve dikey tabakaların oluşmasına neden olabilir.
 • Kayma hareketleri: Fay hatları boyunca meydana gelen kayma hareketleri, kayaçların dikey olarak yer değiştirmesine ve dikey tabakaların oluşmasına neden olabilir.
 • Magmatik dayk: Sıvı magma, yer kabuğunun çatlaklarından dikey olarak yukarı doğru yükseldiğinde, soğuyup katılaşarak dikey tabakalar oluşturabilir.

 

Düşey Tabakaların Örnekleri

 • Metamorfik kayaçlar: Gneis ve şist gibi metamorfik kayaçlar genellikle dikey tabakalar halinde bulunur.
 • Volkanik dayklar: Bazalt gibi volkanik kayaçlar, magmanın dikey olarak yukarı doğru yükselmesiyle dikey tabakalar oluşturabilir.
 • Fay zonları: Fay hatları boyunca yer alan kayaçlar, dikey tabakalar halinde bulunabilir.

 

Eğimli Tabakalar

Topografik yüzeyin aşınması sonucu eğim kazanmış mostralara sahiptir. Bu mostra tipi, konturları keser ve topografik değişimlere göre tepki verir. Her iki haritada da görülen kumtaşı tabakaları eğimli mostra paterni gösterir.

 

Eğimli Tabakalar
Eğimli Tabakalar

 

Eğimli Tabakaların Oluşumu

Aşağıdaki gibi eğimli tabakalar çeşitli mekanizmalar sonucu oluşabilir:

 • Tortullaşma: Tortullar, eğimli bir arazide birikerek eğimli tabakalar oluşturabilir.
 • Kıvrılma: Tektonik kuvvetler, kayaç katmanlarını kıvırarak eğimli tabakalar oluşturabilir.
 • Faylanma: Fay hatları boyunca meydana gelen hareketler, kayaç katmanlarını eğimli hale getirebilir.
 • Aşınma: Eğimli arazilerde aşınma, kayaç katmanlarının eğimli hale gelmesine neden olabilir.

 

Eğimli Tabakaların Örnekleri

 • Tortul kayaçlar: Kumtaşı, şeyl ve kireçtaşı gibi tortul kayaçlar genellikle eğimli tabakalar halinde bulunur.
 • Kıvrımlı dağlar: Kıvrımlı dağlarda kayaç katmanları genellikle eğimlidir.
 • Fay zonları: Fay hatları boyunca yer alan kayaçlar eğimli tabakalar halinde bulunabilir.

 

Eğim Yönü

Vadide V şekli kuralı ile belirlenir. Eğimli bir tabaka vadi içlerinde V şeklinde mostra verir ve V’nin sivri ucu eğim yönüne işaret eder. Bu yöntem, mostra vadi tabanını kestiği yerde en düşük noktasına doğru kaydığı için işe yarar. Tan Vale haritası ve diyagramı bu yöntemi açıkça gösterir.

 

Vadi Şekli Eğim Yönü
Vadi Şekli Eğim Yönü

 

Eğim Yönünü Belirleme Yöntemleri

Çeşitli yöntemler kullanılarak eğim yönü belirlenebilir:

 • Topografik harita: Topografik haritalarda kotlar ve eğim çizgileri gösterilir. Eğim çizgileri, eğimin yönünü ve eğiminin derecesini gösterir.
 • Jeolojik harita: Jeolojik haritalarda mostra paterni, eğimin yönünü belirlemede yardımcı olabilir.
 • Jeolojik pusula: Jeolojik pusula, eğimin yönünü ve eğiminin derecesini doğrudan ölçmek için kullanılır.
 • Vadi şekli: Vadi tabanında V şekli, eğimin yönünü gösterir. V’nin sivri ucu, eğim yönüne işaret eder.

 

Eğim Yönünün Önemi

Eğim yönü, jeolojide çeşitli açılardan önemlidir:

 • Jeolojik yapıların yorumlanması: Eğim yönü, kaya tabakalarının katlanma ve faylanma gibi jeolojik olaylardan nasıl etkilendiğini gösterir.
 • Jeolojik geçmişin belirlenmesi: Eğim yönü, tortulların birikim yönü ve jeolojik süreçlerin zaman içindeki değişimini gösterir.
 • Mühendislik jeolojisi: Eğim yönü, heyelan riski ve yamaç stabilite analizlerinde kullanılır.

 

Katman Sıralanması

Daha genç kayaların eğim yönünde ortaya çıkmasıyla katman sıralanması belirlenir. Tersine, katman sıralanması biliniyorsa, eğim genç katmanların bulunduğu yöne doğrudur. Jeolojik haritalarda eğim yönü en kolay bu şekilde bulunur.

 

Katman Sıralanması
Katman Sıralanması

 

Katman Sıralanması Türleri

 • Normal katman sıralaması: Bu tipte, alttaki katmanlar en yaşlı, üstteki katmanlar ise en gençtir. Tortulların yatay bir şekilde birikmesi ve zamanla katmanlaşması sonucu oluşur.
 • Ters katman sıralaması: Bu tipte, alttaki katmanlar en genç, üstteki katmanlar ise en yaşlıdır. Tektonik kıvrılma veya faylanma gibi jeolojik olaylar sonucu oluşur.

 

Katman Sıralanmasını Belirleme Yöntemleri

Katman sıralanması, çeşitli yöntemler kullanılarak belirlenebilir:

 • Fosiller: Farklı jeolojik dönemlere ait fosiller, kaya tabakalarının yaş sırasını belirlemede kullanılır.
 • Stratigrafi: Stratigrafi, kayaç katmanlarının incelenmesi ve yaş sırasının belirlenmesidir.
 • Jeofizik yöntemler: Jeofizik yöntemler, kayaç katmanlarının yaşını ve özelliklerini yeraltında da belirlemek için kullanılır.

 

Mostra Genişliği

Tabakanın kalınlığı ve eğiminin bir fonksiyonu mostra genişliği olarak bilinir. Kalın tabakalar ve az eğimli katmanlarda mostra genişliği daha fazladır.

 

Mostra Genişliğini Etkileyen Faktörler

 • Tabaka kalınlığı: Kalın tabakalar, ince tabakalara göre daha geniş mostralara sahiptir.
 • Eğim: Eğimli tabakalar, yatay tabakalara göre daha geniş mostralara sahiptir.
 • Topografik yüzey: Arazinin engebeliği, mostra genişliğini etkileyebilir.
 • Jeolojik yapılar: Kıvrılma ve faylanma gibi jeolojik yapılar, mostra genişliğini değiştirebilir.

 

Mostra Genişliğinin Önemi

Mostra genişliği, jeolojide çeşitli açılardan önemlidir:

 • Jeolojik haritalama: Mostra genişliği, jeolojik haritalarda kaya tabakalarının sınırlarını belirlemek için kullanılır.
 • Jeolojik kesit çizme: Mostra genişliği, jeolojik kesitlerde kaya tabakalarının doğru şekilde temsil edilmesi için önemlidir.
 • Hacim hesaplama: Mostra genişliği, kaya tabakalarının hacmini hesaplamak için kullanılır.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular