Son Konular

Servet Uludağ

Lisans Eğitimi : Karadeniz Teknik Üniversitesi - Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi : Çukurova Üniversitesi - İş Güvenliği İrtibat & Mail : uludag@servet.org mail adreslerinden soru / sorun, öneri veya telif haklarıyla ilgili ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlere ulaşacağım.

Adana Deprem Riski Hangi Bölgelerde Yüksek

Adana Deprem Riski

Türkiye, fay hatları üzerinde bulunan birçok deprem riski yüksek bölgeye sahip bir ülkedir. Bu bölgelerin başında ise Adana deprem bölgesi gelmektedir. Adana, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilimizdir ve deprem riski yüksek bir bölgededir. Peki, Adana’da deprem risk bölgeleri nelerdir?   Adana deprem riski hangi bölgelerde yüksek? Adana, Akdeniz bölgesinde yer aldığı için farklı fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Bu …

Devamını Oku »

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Madencilikte jeoistatistik nedir? Neden Jeoistatistik?

Merak edilen jeostatistik coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Jeostatistik, coğrafik bilgi sistemleri (CBS) ve coğrafik bilgi işleme (GIS) gibi teknolojileri de kullanır.   Jeostatistik, çeşitli birçok alanlarda kullanılır. Örneğin, jeostatistik, çevre bilimleri, sağlık bilimleri, ekonomi, …

Devamını Oku »

Diopsit Nedir? Diopsit Kimyasal Formülü ve Kullanım Alanları

Diopsit Nedir? Diopsit Kimyasal Formülü ve Kullanım Alanları

Diopsit Nedir? Diopsit feldspat grubuna ait bir mineral türünü ifade eden bir terimdir. Genellikle beyaz veya soluk gri renktedir ve camsı veya incimsi bir parlaklığa sahiptir. Diopsid nispeten düşük bir erime noktasına sahiptir ve nispeten yumuşaktır, bu da onu seramik ve diğer uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir. Ancak, yaygın bir mineral değildir ve yaygın olarak kullanılmaz. Diyopsit özellikle nadir bir …

Devamını Oku »

Molibdenit Nedir? Molibdenit Oluşumu ve Kullanım Alanları

Molibdenit Nedir? Molibdenit Oluşumu ve Kullanım Alanları

Molibdenit Nedir? Molibdenit, yüksek mukavemetli çeliklerde önemli bir element olan molibden en önemli kaynağıdır. Molibdenitin başlangıçta kurşun olduğu düşünülüyordu ve adı Yunanca kurşun anlamına gelen molibdos kelimesinden türetilmiştir. 1778’de İsveçli kimyager Carl Scheele tarafından ayrı bir mineral olarak kabul edildi. Molibdenit yumuşak, opak ve mavimsi gridir. Tabular altıgen kristaller, yapraklanmış kütleler, pullar ve dağınık taneler oluşturur. Ayrıca masif veya pullu …

Devamını Oku »

Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon Arasındaki Fark Nedir?

Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon Arasındaki Fark Nedir?

Ekstrapolasyon, bilinen bir değerler veya gerçekler dizisinin genişletilmesine dayalı olarak bilinmeyen bir değerin tahmin edilmesi anlamına gelir. Tahmin yapmak, mevcut bilgilerden açıkça belirtilmeyen bir şey çıkarmaktır. Enterpolasyon, bir değerler dizisi içinde var olan bilinen iki değer içindeki bir değeri tahmin etme eylemidir.   Ekstrapolasyonu ve Enterpolasyonu anlama Hem ekstrapolasyon hem de enterpolasyon, diğer veri noktalarının gözlemine dayalı olarak bilinmeyen bir …

Devamını Oku »

Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

İncelenen her iki toprak derinliğinde de kil bünyeli tekstüre sahip olan araştırma alanı topraklarının kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Çalışma alanı içerisinde her iki toprak derinliğinde de pH düşük, Ca ise orta konumsal değişkenlikler gösterirken, OM ve N 0-30 cm derinlikte orta, 30-60 cm derinlikte yüksek konumsal değişkenlikler göstermişlerdir. İncelenen diğer kimyasal özelliklerin tamamı ise, her iki toprak derinliğinde …

Devamını Oku »

Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Çeşitleri Nelerdir?

Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Çeşitleri Nelerdir?

Su döngüsü, suyun Dünya’nın karası, okyanusu ve atmosferi aracılığıyla nasıl değiştirildiğini (döndüğünü) açıklar. Su her zaman üç yerde ve göller ve nehirler, buzullar ve buz tabakaları, okyanuslar ve denizler, yeraltı akiferleri ve hava ve bulutlardaki buhar gibi birçok biçimde bulunur.   Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Yağış Su döngüsü üç ana süreçten oluşur: buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış.   buharlaşma Buharlaşma, bir sıvının …

Devamını Oku »

Coğrafyada Litoloji Nedir? Litoloji Bilimi Ne Demek?

Coğrafyada Litoloji Nedir? Litoloji Bilimi Ne Demek?

İnsanlık var olduğu günden beri içinde yaşadığı bu Dünya ismi verilen gezegeni anlamaya çalışmış ve bu emel doğrultusunda pek çok bilim alanı ve alt bilim kısmı kurmuştur. Yer kabuğunda neler olup bittiğini tarihî ve bilimsel istikametten araştırarak aydınlatmayı hedefleyen jeoloji yani yer biliminin pek çok alt kısmından biri olan litoloji ya da öteki ismiyle taş bilimi, etrafımızdaki taş ve kayaçları …

Devamını Oku »

Magmatik Kayaların Sınıflandırılması

Şekil 3: Büyük kristalleri olan pegmatitik bir kaya

Daha önce açıklandığı gibi, magmatik kayaçlar, kimyalarına veya mineral bileşimlerine göre felsik, orta, mafik ve ultramafik olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Şekil 1‘deki diyagram, magmatik kayaçları mineral bileşimlerine göre sınıflandırmaya yardımcı olmak için kullanılabilir.   Bu diyagramda dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik, sol alttaki ferromagnezyen olmayan silikatları (K-feldispat, kuvars ve plajiyoklaz feldispat) sağ üstteki ferromagnezyen silikatlardan (biyotit, amfibol, piroksen …

Devamını Oku »

YÜK BASINCI VE YÖNLÜ BASINÇ

Metamorfik etmenlerden yük basınç ve yönlü basınç

Yer içinde basınç da sıcaklık gibi derine gittikçe artmaktadır. Üsteki kaya katmanlarının ağırlığıyla gömülen kayalar üzerine (su basıncına benzer) her yönden eşit bir yük basınçı egemen olur.   Üstelik daha da derinlere inildiğinde yüksek basınç daha sıkı, kafes yapılı yeni minerallerin rekristalizasyonunu kolaylaştırmaktadır. Yük basıncına eklenti olarak kayalar diğer yandan yönlü basınçtan da etkilenir. Bu durum özellikle litosfer levhalarının çarpıştığı …

Devamını Oku »