Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Molibdenit Nedir? Molibdenit Oluşumu ve Kullanım Alanları

Molibdenit Nedir? Molibdenit Oluşumu ve Kullanım Alanları

Molibdenit Nedir? Molibdenit, yüksek mukavemetli çeliklerde önemli bir element olan molibden en önemli kaynağıdır. Molibdenitin başlangıçta kurşun olduğu düşünülüyordu ve adı Yunanca kurşun anlamına gelen molibdos kelimesinden türetilmiştir. 1778’de İsveçli kimyager Carl Scheele tarafından ayrı bir mineral olarak kabul edildi. Molibdenit yumuşak, opak ve mavimsi gridir. Tabular altıgen kristaller, yapraklanmış kütleler, pullar ve dağınık taneler oluşturur. Ayrıca masif veya pullu …

Devamını Oku »

Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon Arasındaki Fark Nedir?

Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon Arasındaki Fark Nedir?

Ekstrapolasyon, bilinen bir değerler veya gerçekler dizisinin genişletilmesine dayalı olarak bilinmeyen bir değerin tahmin edilmesi anlamına gelir. Tahmin yapmak, mevcut bilgilerden açıkça belirtilmeyen bir şey çıkarmaktır. Enterpolasyon, bir değerler dizisi içinde var olan bilinen iki değer içindeki bir değeri tahmin etme eylemidir.   Ekstrapolasyonu ve Enterpolasyonu anlama Hem ekstrapolasyon hem de enterpolasyon, diğer veri noktalarının gözlemine dayalı olarak bilinmeyen bir …

Devamını Oku »

Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

İncelenen her iki toprak derinliğinde de kil bünyeli tekstüre sahip olan araştırma alanı topraklarının kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Çalışma alanı içerisinde her iki toprak derinliğinde de pH düşük, Ca ise orta konumsal değişkenlikler gösterirken, OM ve N 0-30 cm derinlikte orta, 30-60 cm derinlikte yüksek konumsal değişkenlikler göstermişlerdir. İncelenen diğer kimyasal özelliklerin tamamı ise, her iki toprak derinliğinde …

Devamını Oku »

Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Çeşitleri Nelerdir?

Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Çeşitleri Nelerdir?

Su döngüsü, suyun Dünya’nın karası, okyanusu ve atmosferi aracılığıyla nasıl değiştirildiğini (döndüğünü) açıklar. Su her zaman üç yerde ve göller ve nehirler, buzullar ve buz tabakaları, okyanuslar ve denizler, yeraltı akiferleri ve hava ve bulutlardaki buhar gibi birçok biçimde bulunur.   Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Yağış Su döngüsü üç ana süreçten oluşur: buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış.   buharlaşma Buharlaşma, bir sıvının …

Devamını Oku »

Coğrafyada Litoloji Nedir? Litoloji Bilimi Ne Demek?

Coğrafyada Litoloji Nedir? Litoloji Bilimi Ne Demek?

İnsanlık var olduğu günden beri içinde yaşadığı bu Dünya ismi verilen gezegeni anlamaya çalışmış ve bu emel doğrultusunda pek çok bilim alanı ve alt bilim kısmı kurmuştur. Yer kabuğunda neler olup bittiğini tarihî ve bilimsel istikametten araştırarak aydınlatmayı hedefleyen jeoloji yani yer biliminin pek çok alt kısmından biri olan litoloji ya da öteki ismiyle taş bilimi, etrafımızdaki taş ve kayaçları …

Devamını Oku »

Magmatik Kayaların Sınıflandırılması

Şekil 3: Büyük kristalleri olan pegmatitik bir kaya

Daha önce açıklandığı gibi, magmatik kayaçlar, kimyalarına veya mineral bileşimlerine göre felsik, orta, mafik ve ultramafik olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Şekil 1‘deki diyagram, magmatik kayaçları mineral bileşimlerine göre sınıflandırmaya yardımcı olmak için kullanılabilir.   Bu diyagramda dikkat edilmesi gereken önemli bir özellik, sol alttaki ferromagnezyen olmayan silikatları (K-feldispat, kuvars ve plajiyoklaz feldispat) sağ üstteki ferromagnezyen silikatlardan (biyotit, amfibol, piroksen …

Devamını Oku »

YÜK BASINCI VE YÖNLÜ BASINÇ

Metamorfik etmenlerden yük basınç ve yönlü basınç

Yer içinde basınç da sıcaklık gibi derine gittikçe artmaktadır. Üsteki kaya katmanlarının ağırlığıyla gömülen kayalar üzerine (su basıncına benzer) her yönden eşit bir yük basınçı egemen olur.   Üstelik daha da derinlere inildiğinde yüksek basınç daha sıkı, kafes yapılı yeni minerallerin rekristalizasyonunu kolaylaştırmaktadır. Yük basıncına eklenti olarak kayalar diğer yandan yönlü basınçtan da etkilenir. Bu durum özellikle litosfer levhalarının çarpıştığı …

Devamını Oku »

METAMORFİK ETMEN OLARAK SICAKLIK

Jeotermal gradyan ve metamorfizma oluşumundaki rolü gösteren resim

Metamorfizmanın başlıca etmeni sıcaklıktır, çünkü kimyasal reaksiyonların işleyişindeki enerjiyi sağlar ve var olan minerallerde rekristalizasyon veya neokristalizasyon gerçekleştirir.   Magmatik kayalardan hatırlayacağınız üzere sıcaklık artışında mineral içindeki iyonların titreşimleri de hızlanmaktadır. Katı bir kristalin yapıda bile tekçe atomlar kafes yapısında göç ederek yer değiştirebilirler.   SICAKLIK KAYNAKLI DEĞİŞİMLER Isı özellikle düşük sıcaklık ortamında bulunan yer malzemelerini iki yolla etkilemektedir. Birinci …

Devamını Oku »

Delta Oluşumu ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

Bir deltanın oluşumu ve gelişiminin bağlı olduğu parametreler Kıyı morfolojisi, kıyı çizgisinin durumu ve şelfin eğimi, Gel-git periyodu Dalgaların ve akıntıların kuvveti ve yönü, Denizin derinliği (Deltaların çoğu sığ sularda gelişmiştir), Tortulaşma ve deniz yüzeyindeki yükselme oranları gibi faktörler tarafından kontrol edilmektedir.   Delta nedir? Düşük alana sahip, düz arazi ve üçgen, şeklinde olup denize girmeden önce birkaç kol ile …

Devamını Oku »

Metamorfik Foliasyon Dokuları

Foliasyon Dokuları Köken kayanın mineralojisine ve metamorfizma derecesine bağlı olarak gelişen çeşitli foliasyon görünüşleri vardır. Bunlardan üçünü ele alacağız: arduaz klivajı, şistozite ve gnays bantları.   Kaya veya Arduaz Klivajı Kaya klivajı ile sık aralıklı düzlemsel ayrılma özelliği anlaşılır. Burada çekiç ve keski yardımıyla kaya ince levhalara ayrılabilmektedir (bazen ½ cm kalınlığında). Birçok kayada bulunmasına rağmen en yaygın ve mükemmel …

Devamını Oku »