Diskordans (Uyumsuzluk) Çeşitleri Nelerdir?

diskordans uyumsuzluk cesitleri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Tortul kayaçların çökelimi sırasında, tortulaşmada bir ara verme veya duraksama olduğunda, kaya birimlerinin çökelimleri süreklilik göstermez. Böylece tabakalar arasında normal oluşması gereken sıranın dışında bir eksiklik veya bir boşluk ortaya çıkar. Bu boşluk veya eksiklik kaya birimleri arasında bir uyumsuzluk (diskordans) oluşturur. Bu tür serilere uyumsuz seri adı verilir. Bu iki seriyi ayıran yüzeye uyumsuzluk düzlemi (diskordans düzlemi) denir.

diskordans uyumsuzluk cesitleri
diskordans uyumsuzluk cesitleri

Diskordans (uyumsuzluk) çeşitleri dörde ayrılmaktadır. Bunlar; Açılı diskordans, Parakonformiti, Diskonformiti ve Nonkonformiti‘dir. Diskordans (uyumsuzluk) çeşitlerinin neler olduğunu sınavda soracakları gibi diskordans (uyumsuzluk) çeşitlerinin açıklamalarını da hocalarınız isteyecektir. Kısaca diskordans (uyumsuzluk) çeşitleri şu şekilde açıklanabilir;

 

açılı diskordans
açılı diskordans

Açılı Diskordans: Bir diskordans yüzeyinin farklı eğilimlere sahip iki konkordan sedimanter seriyi ayırdığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda iki seri arasında belirgin bir konum farklılığı bulunur.

 

 

 

parakonformiti
parakonformiti

Parakonformiti: Bu iki seri arasında sadece sedimanter süreçlerin duraklamasıyla meydana gelmiş bir çökelmemezlik varsa, bu durumda parakonformite oluşur. Sadece zaman boşluğu söz konusudur.

 

 

 

diskonformiti
diskonformiti

Diskonformiti: Bir erozyon yüzeyiyle birbirinden ayrılan, konumları aynı iki farklı sedimanter seri arasında meydana gelir. Bu durumda hem aşınmış birimler hem de zaman boşluğu vardır.

 

 

 

nonkonformiti
nonkonformiti

Nonkonformiti: Sedimanter kayaç serilerinin daha yaşlı magmatik ve/veya metamorfik kayaçları üzerlediği durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda daha genç olan sedimanter birimlerde, daha yaşlı magmatik veya metamorfik kayaçlara ait kayaç parçacıkları bulunur.

 

 

 

Uyumsuzluk, büyük tektonik olaylardan sonra meydana gelen aşınma ve yeniden çökelme şartlarını yansıtan bir jeolojik kavramdır. Uyumsuzluk yüzeyi üzerindeki tortullar, genelde alttaki yaşlı kayaçlardan türemiş çakıllardan oluşan bir taban konglomerası ile başlar. Şayet uyumsuzluk düzleminin her iki tarafındaki tabaka serileri; birbirlerine ve uyumsuzluk düzlemine hemen hemen paralel bir konumdaysa boşluklu diskordanstan, şayet tabakaların eğimleri arasında belirli bir açı bulunuyorsa, bu takdirde açısal diskordanstan bahsedilir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular