Magmaların Fiziksel Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Magmaların Fiziksel Özellikleri ve Oluşum Süreçleri
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Magmaların Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Magmaların fiziksel özellikleri; magmalar, yer kabuğunun altındaki sıcak ve erimiş kayaçlardan oluşan magma odaklarında birikerek oluşurlar. Bu magma odaklarındaki magma, yüksek sıcaklık ve basınç altında erimiş haldedir ve genellikle volkanik patlamalarla yeryüzüne çıkarlar. Magmalar, genellikle silikat mineralleri, oksitler, elementler ve gazlardan oluşan kompleks kimyasal bileşimlere sahiptirler. Bu nedenle, magmaların fiziksel özellikleri değişken olabilir.

 

Magmanın sıcaklığı, basıncı, viskozitesi ve yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerini, kimyasal bilişimi belirler. Magmaların fiziksel özellikleri bazik (yani silisçe fakir ve manto peridotitinin ergimesi sonucu oluşmuş) ve asidik (yani silisçe zengin ve kıtasal kabuğun ergimesiyle oluşmuş) karakterlerine göre incelenecektir.

 

Magma Türleri

Magmalar, bileşimlerine, sıcaklıklarına, kristal oranlarına ve viskozitelerine bağlı olarak farklı türlerde sınıflandırılabilir. Genellikle, magmaların bileşimleri silikat minerallerinin oranlarına bağlı olarak değişir. Basaltik magmalar, daha düşük silikat içeriklerine sahipken, andezitik ve riyolitik magmalar daha yüksek silikat içeriklerine sahiptir.

 

Magmaların Bileşimi

Magmanın bileşimi, magma kristalleşmesi sırasında sıcaklığa, basınca ve difüzyona bağlı olarak değişebilir. Magma bileşimleri, silikat minerallerinin oranlarına bağlı olarak değişir. Magmaların ana bileşenleri, silisyum, oksijen, alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyumdur.

 

Magmaların Fiziksel Özellikleri
Magmaların Fiziksel Özellikleri

 

Sırayla magmanın fiziksel özelliklerini yazacak olursak:

+ Sıcaklık

+ Uçucu Bileşenler

+ Basınç

+ Viskozite

+ Yoğunluk

 

Magmaların Fiziksel Özellikleri : Yoğunluk

Magmanın yoğunluğu, magma bileşimi ve sıcaklığına bağlıdır. Genellikle, magma yoğunluğu, katı kayaçlardan daha düşüktür, ancak yine de genellikle suyun yoğunluğundan daha yüksektir. Magmanın yoğunluğu, magma lavalarının hareketini etkileyen önemli bir faktördür. Daha yoğun magmalar, daha az hareketli olacaklardır ve bu nedenle daha yavaş akan lavlar üreteceklerdir. Bununla birlikte, daha az yoğun magmalar, daha akıcı ve hızlı akan lavlar üretirler.

 

Magmanın Viskozitesi

Magmanın viskozitesi, magmanın bileşimine, sıcaklığına ve kristal içeriğine bağlıdır. Viskozite, sıvının akışkanlığını ölçen bir ölçüttür. Magmanın viskozitesi ne kadar yüksek olursa, akışkanlığı o kadar düşük olacaktır. Bu nedenle, daha viskoz magmalar daha yavaş akan lavlar üretirler. Magmanın viskozitesi, magmanın kristal içeriği arttıkça artar. Magmanın sıcaklığı da viskoziteyi etkiler; daha sıcak magmalar, daha az viskoz olma eğilimindedir.

 

Magmaların Fiziksel Özellikleri : Sıcaklık

Magmanın sıcaklığı, magma kristalleşmesi sırasında kristallerin büyüklüğüne ve magma viskozitesine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, magmanın sıcaklığı yaklaşık 700 °C ila 1300 °C arasındadır. Sıcaklığın yüksek olması, magmanın daha akışkan olmasına neden olur.

 

Magmaların Basıncı 

Basınç, bir yüzey üzerine etki eden kuvvetin yüzey alanına bölünmesi ile hesaplanır. Basınç, genellikle Pascal (Pa) birimi ile ifade edilir. Birim alan başına düşen kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak, basınç artabilir veya azalabilir. Basınç, magmaların fiziksel özellikleri için önemlidir, çünkü magmaların basıncı, volkanik aktivitelerin oluşumunu etkileyebilir.

 

Magmaların basıncı, yer kabuğunun altındaki derinliğe, sıcaklığa, magmanın bileşimine ve diğer faktörlere bağlıdır. Genellikle, magmaların basıncı arttıkça, erime sıcaklığı da artar. Ayrıca, magmanın bileşimi de basınç değerlerini etkileyebilir. Örneğin, magmanın silis oranı arttıkça, magmanın viskozitesi de artar ve bu da basınç değerlerini etkileyebilir.

 

Magmaların basınç değerleri genellikle gigapascal (GPa) cinsinden ifade edilir. Derinlik arttıkça, magmanın basıncı da artar. Örneğin, kabuk altındaki magmaların basıncı genellikle 0.1-1 GPa arasında değişirken, magmanın mantodan gelmesi durumunda basınç değerleri 1-5 GPa arasında olabilir. Magmanın basıncı, volkanik patlamaların oluşumunu da etkileyebilir. Yüksek basınç değerleri, volkanik patlamaların daha şiddetli olmasına neden olabilir.

 

Magmaların Uçucu Bileşenleri

Uçucu bileşenler, yüksek sıcaklıklarda hızla buharlaşabilen veya gaz haline geçen bileşenlerdir. Magmaların uçucu bileşenleri, genellikle su buharı, karbondioksit, azot oksitler, hidrojen klorür ve florür gibi gazlardan oluşur. Bu bileşenler, magmanın fiziksel özelliklerini ve volkanik aktivitelerin oluşumunu etkiler.

 

Magmanın uçucu bileşen değerleri, genellikle magmanın bileşimine, sıcaklığına ve basıncına bağlıdır. Su buharı, magmanın en yaygın uçucu bileşenidir ve genellikle magmanın %1 ila %10’u arasında değişen oranlarda bulunur. Diğer uçucu bileşenler, magmanın bileşimine ve kaynaklandığı derinliğe bağlı olarak değişebilir.

 

Magmaların uçucu bileşen değerleri, volkanik patlamaların şiddetini ve karakterini de etkiler. Örneğin, yüksek uçucu bileşen değerleri olan magmalar, volkanik patlamaların daha şiddetli olmasına neden olabilir. Uçucu bileşen değerleri ayrıca, magmanın hareketi ve volkanik aktivitelerin oluşumu üzerinde de etkilidir.

 

Magmaların Fiziksel Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Magmaların fiziksel özellikleri, magma oluşum sürecine bağlıdır. Magmalar, yüksek sıcaklık ve basınç altında yerkabuğunun altında bulunan kaya kütlelerinin erimesi sonucu oluşurlar. Bu erime, farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Örneğin, kabukta yükselen sıcak manto malzemesi kabuğun altındaki kayaçları eriterek magmaların oluşmasına neden olabilir. Benzer şekilde, levha çarpışmaları sonucu da magmalar oluşabilir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular