Son Konular

Optik Mineraloji

Diopsit ve Kullanıldığı Sistemler

Diopsit, CaO-MgO-SiO2 üçlü sisteminde kristalleşen bir fazdır. Diopsit kristalinin kimyasal ve kristal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Diopsit piroksen grubuna aittir. Piroksenler basit SiO4 tetraederiyle bağlanmış SiO3 zincirlerinden oluşur. Genelde Si’in yerinde az miktarda Al ve diğer küçük katyonlar yer alır. Monokilinik latiste kristalleşen diopsit, silikat zincirinin düzensiz oktahedral tabakalar Ca la doldurulur. Düzenli oktahedral tabakalarda ise Mg atomları bulunur. Şekil …

Devamını Oku »

Kristal İkizleri

Aynı mineralin iki veya daha çok sayıdaki kristal bireyi belli yasalara (ikiz yasası) uyarak yapışık olarak büyürse bunlara kristal ikizi denir. İkizlerde yapışık büyüyen birey sayısı iki olursa bunlara basit ikiz, ikiden fazla olursa üçüz, dördüz ve genel olarak çokuz adı verilir. Basınç ikizlerine daha çok dilinimin iyi geliştiği kristallerde rastlanır. Çünkü, dilinim düzlemleri kristallerde zayıf düzlemlerdir. İkizlerin birleştiği yüzeyi …

Devamını Oku »

Çift Nikolde Yapılan İncelemeler

Çift nikolde minerallere ait şu özellikler tayin edilir: 1-) İzotropluk İzotrop cisimlerde ışık, her yönde aynı hızda yayılır, yani ışık hızı istikamete bağlı olarak değişmez. Ayrıca, bunlara gelen bir ışın kırılmış bir tek ışın verir. Bütün gazlar ve adi sıvılar, cam halindeki (kristalleşmemiş) katılar ve küp sisteminde kristalleşmiş cisimler izotrop ve tek kırıcıdırlar. Analizör, polarizöre dik olarak devreye sokulduğunda göze …

Devamını Oku »

Tek Nikolde Yapılan Tayinler

Tek Nikolde Yapılan Tayinler

Bu nikolde polarizör devrededir ve polarizör devredeyken minerallere ait şu özellikler tayin edilir: 1-) Şefaflık Derecesi veya Opaklık İnce kesit kalınlığında minerallerin büyük bir kısmı ışığı geçirirler yani şeffaf olurlar. Bazı mineraller ise hangi incelikte olursa olsunlar ışığı geçirmezler. Bunlara opak mineraller denir ve teknikolde devamlı siyah olmalarıyla tanınırlar. Ne tam şeffaf ne de tam opak olan minerallere de “yarı …

Devamını Oku »

Becke Çizgisi Nedir? Becke Çizgisi Oluşumu ve Belirleme Yöntemi

Becke Çizgisi Nedir? Becke çizgisi, moleküllerdeki bağ enerjisi, tepkime mekanizmaları ve kimyasal reaktivitenin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, atomik orbital bazlı bir yaklaşımdır ve moleküllerin elektronik yapılarını, atomlar arasındaki bağların güçlerini ve moleküllerin özelliklerini belirlemede kullanılır. Bu makalede, Becke çizgisi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.   Farklı ancak birbirine yakın optik engebesi olan minerallerin sınırlarındaki tam yansıma olayına dayanır. Minerallerden …

Devamını Oku »

Renk Pleokroizma Nedir? Pleokroizma Oluşumu ve Özellikleri

Renk Pleokroizma Nedir? Pleokroizma Oluşumu ve Özellikleri

Renk Pleokroizma Nedir? Bir mineralin ortoskop konum ve tek nikolde yönlere göre renk değiştirmesi özelliğine renk pleokroizma denir. Renk pleokroizma, bazı minerallerin farklı ışın yönleriyle farklı renklerde görünmesi durumudur. Bu optik özellik, mineralin moleküler yapısına bağlıdır ve ışığın mineral içinde farklı yönlere doğru yayılmasıyla ilgilidir. Renk pleokroizması, mineralin kristal yapısı ve bileşimi hakkında önemli bilgiler sağlar ve mineral tanımlama sürecinde …

Devamını Oku »

Rölyef (Optik Engebe) Nedir? Rölyef Oluşumu ve Sınıflaması

rölyef optik engebe

Rölyef (Optik Engebe) Nedir? Rölyef (Optik Engebe) : Mineralin kırılma indisinin içerisinde bulunduğu ortamın kırılma indisi ile olan göreceli ilişkisi. ► Bir mineralin kırılma indisinin içinde bulunduğu ortamla aynı olması durumunda, bu kristalin ortamla olan sınırlarını görmek mümkün değildir. ► Ortam ile mineral arasındaki kırılma indisi değeri farkı büyüdükçe sınır netleşmekte ve koyulaşmaktadır. ► Farkın çok büyük olduğu durumlarda tane …

Devamını Oku »

Optik Mineralojide Objektif Nedir? Cismin Objektif Görünümü

Optik Mineralojide Objektif Nedir? Cismin Objektif Görünümü

Objektif; cisme yakındır, cismin büyütülmüş ters görüntüsünü verir. Optik mineraloji, minerallerin ışıkla etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alan, optik mikroskop gibi araçlar kullanarak minerallerin özelliklerini analiz eder. Optik mikroskoplar, cisimleri büyütür ve optik özelliklerini belirleyerek detaylı analizler yapılmasına izin verir. Bu nedenle, optik mineraloji minerallerin tanımlanması, sınıflandırılması ve karakterizasyonu için önemli bir araçtır.   Objektif : Cisme Yakınlık Optik …

Devamını Oku »

Optik Oküler : Gözlük ve Kontakt Lenslerin Temel İlkeleri

Optik Oküler : Gözlük ve Kontakt Lenslerin Temel İlkeleri

Optik Oküler, birçok kişinin göz kusurlarını düzeltmek için kullandığı gözlük ve kontakt lenslerin temel ilkelerini kapsayan bir alandır. Bu cihazlar, gözlerin ışığı odaklama yeteneğini arttırmak veya azaltmak suretiyle göz kusurlarını düzeltirler. İlk gözlükler yaklaşık 700 yıl önce Çin’de icat edildi ve o zamandan beri gözlük teknolojisi sürekli olarak gelişti.   Optik Oküler : Gözlük ve Kontakt Lenslerin Temel İlkeleri Farklı …

Devamını Oku »

Optik Düzlem : Işığın Yönelimi ve Davranışı

Optik Düzlem : Işığın Yönelimi ve Davranışı

Optik Düzlem Nedir? Optik düzlem, ışığın düzgün bir şekilde hareket ettiği varsayılan düzlem olarak tanımlanır. Bu düzlem, özellikle aynalar, lensler ve diğer optik cihazlar gibi birçok optik bileşenin tasarımında önemli bir rol oynar. Optik düzlem genellikle, ışınların düzgün bir şekilde hareket edebileceği en kolay yoldur ve çoğu optik sistem, ışığın bu düzlem üzerinde hareket etmesi varsayımına dayanır.   Dairesel kesit …

Devamını Oku »