Son Konular

Sedimenter Kayaçlar

Coğrafyada Litoloji Nedir? Litoloji Bilimi Ne Demek?

Coğrafyada Litoloji Nedir? Litoloji Bilimi Ne Demek?

İnsanlık var olduğu günden beri içinde yaşadığı bu Dünya ismi verilen gezegeni anlamaya çalışmış ve bu emel doğrultusunda pek çok bilim alanı ve alt bilim kısmı kurmuştur. Yer kabuğunda neler olup bittiğini tarihî ve bilimsel istikametten araştırarak aydınlatmayı hedefleyen jeoloji yani yer biliminin pek çok alt kısmından biri olan litoloji ya da öteki ismiyle taş bilimi, etrafımızdaki taş ve kayaçları …

Devamını Oku »

Sedimanter Ortam Nedir? Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması

Sedimanter ortam nedir? Belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullara sahip olan, bu özellikleri ile bitişik alanlardan ayırt edilebilen ve tortuların çökelmesine uygun su üstü veya su altındaki jeomorfolojik bölgeye sedimanter ortam denir.   Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması Sedimanter ortamların sınıflandırılmasını şu tabloda rahatlıkla gösterebiliriz;   Tortul (Sediman) kayaçların oluştuğu ortamlar Tortul kayaçlar (sediman), magmatik ve metamorfik kayaların yanı sıra üç ana kaya türünden biridir. …

Devamını Oku »

Kireçtaşlarının ana bileşenleri

Kireçtaşlarının ana bileşenler nelerdir? Kireçtaşları, çok basit mineralojiye sahip olmasına karşın, çok çeşitli bileşen içeriğine sahiptirler. Bunlarda dört ana bileşen tanımlanmaktadır: İskeletsel-olmayan taneler Zarflı taneler (ooidler, pisoidler, onkoidler, mikro-onkoidler) Peloidler Kırıntılar (intra- ve litoklastlar) İskeletsel (biyoklastik) taneler (kireçli bitki ve hayvanların kalıntıları) Matriks Çimento (spari kalsit)   Ooidler Bir çekirdek (genellikle bir karbonat parçası veya bir kuvars kırıntısı) etrafında bir …

Devamını Oku »

Laminer ve Türbülant akmalar hangi tortu çökelimini sonuçlar

Laminer (düzenli) ve türbilant (çevrintili) akmalar hangi iç düzenlenmeli tortuların çökelimini sonuçlayabilir? Laminer (düzenli) akmalar laminalı ve masif katmanların, temiz (çamur içermeyen) kumların, Türbülant (çevrintili) akmalar ise kirli (çamur bakımından zengin) kumların çökelimini sonuçlayabilir.   Laminer akışın özellikleri Laminar, pürüzsüz akış çizgileri ve yüksek düzenli hareket ile karakterizedir. Düz dairesel bir borunun tam gelişmiş bölgesinde sabit özelliklere sahip sıkıştırılamaz bir sıvının sürekli laminer …

Devamını Oku »

Seramik Sır Nedir? Seramik Sır Nasıl Yapılır?

Seramik Sır Nedir? Nihai ürünlere teknik ve estetik özellikler sağlayan seramik sırlar seramik üretim prosesinde çok önemli rol oynar. Yer ve duvar karosu sektöründe gerek dekoratif gerekse çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerin eldesi açısından çok çeşitli sır kompozisyonları kullanılmaktadır.   Seramik Sır Özellikleri Özellikle yer karosu sırlarının yüksek basma mukavemeti ve çizilme dayanımlarının yanı sıra çeşitli aşındırıcılara karşı kimyasal karalılıklarının …

Devamını Oku »

Sepiyolit (Lületaşı) Özellikleri Nelerdir?

Sepiyolit, ortorombik sistemde kristalleşir. Taban oksijen düzlemlerinden aşağı veya yukarı doğru yönelik şeklinde düzenlenmiş Si-O tetrahedronları ile brusit benzeri oktahedral (sekiz yüzlü) tabakalardan oluşan bir kristal yapıya sahiptir. Sepiyolit (lületaşı) özellikleri sıralanacak olursa 7 başlıkta belirtebiliriz. Sırasıyla şu şekildedir; Mineralojik özellikleri Fiziksel özellikleri Fizikokimyasal özellikleri Kolloidal özellikleri Reolojik özellikleri Absorpsiyon özelliği Katalitik özellik Sepiyolit (Lületaşı) Mineralojik özellikleri Sedimanter tabakalar halinde …

Devamını Oku »

Sepiyolit (Lületaşı) Nasıl Oluşur?

Sepiyolit lifli, sulu bir magnezyum silikat olup, Si12O30 Mg8 (OH)4 (H20)4 8H20 yapısal formüle sahiptir. Sepiyolitler 3 piroksen tipi zincir içerir. Oksijenlerin bağlı olduğu zincirler birbirlerine çift olarak bağlıdır. Yapısı zeolit tipi kanallardan meydana gelir. Sepiyolit, şerit benzeri uzun yapılar boyunca bir araya gelip sıkışarak lifleri oluşturan talk bezleri tabakalardan oluşmaktadır. Bu tabakalar 2-tetrahedral silika tabakası ve Mg içeren 1 …

Devamını Oku »

Derin Deniz Tabanında Çökelme ve Çökeller

Buz kaynaklı deniz çökelleri

Derin deniz çökelleri, kaba taneli çökelleri (kum ve çakıl) karadan uzağa taşıyacak çok az mekanizma olduğu için çoğunlukla silt ve kil boyutunda tanelerden oluşmuş ince taneli çökelleri içerir. Bununla beraber buz dağlarının okyanus havzalarına kaba taneli çökelleri taşıdığı ve Antartika ve Grönland‘a komşu geniş bir buzul kaynaklı denizel çökel bandının olduğu bilinir. Derin denizdeki ince taneli sedimanların çoğu, kıtalar ve …

Devamını Oku »

Tortul Kayaçlar Nasıl Oluşur?

kirintili tortullar

Yeryüzünü oluşturan kayaçlar dış kuvvetler (akarsular, rüzgârlar, buzullar, dalga ve akıntılar gibi )tarafından ufalanır ve taşınır. Taşınan malzemeler akarsu, göl, deniz ve okyanus tabanları ile çukur alanlarda tabakalar halinde biriktirilir. Bu tabakala zaman içinde sıkışarak tortul kayaçlara dönüşür. Tortul kayaçların en önemli özelliği, oluştukları dönemlere ait bitki ve hayvan kalıntıları olan fosillere sahip olmasıdır.   Bitki parçaları kalın ve geçirimsiz tortullar …

Devamını Oku »

Toprak Bozulması ve Toprak Aşınması

toprak bozulması, toprak aşınması

Tümüyle olgun bir toprağın oluşması yüzlerce ya da binlerce yıl alırken, oluşumun hızını aşan her toprak kayına tehlike olarak bakılır. Benzer biçimde toprak verimliliğinde olan bir azalma, özellikle toprakların yalnızca alt sınırlara yakın olduğu dünyanın kimi bölgelerinde endişe kaynağıdır.   Fiziksel ya kimyasal olgunlardan kaynaklanan aşınmayla toprak kaybı ya da toprak verimliliğinde olan bir azalmaya birlikte toprak bozulması denir.   …

Devamını Oku »