Son Konular

Mineraloji

Diopsit Nedir? Diopsit Kimyasal Formülü ve Kullanım Alanları

Diopsit Nedir? Diopsit Kimyasal Formülü ve Kullanım Alanları

Diopsit Nedir? Diopsit feldspat grubuna ait bir mineral türünü ifade eden bir terimdir. Genellikle beyaz veya soluk gri renktedir ve camsı veya incimsi bir parlaklığa sahiptir. Diopsid nispeten düşük bir erime noktasına sahiptir ve nispeten yumuşaktır, bu da onu seramik ve diğer uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir. Ancak, yaygın bir mineral değildir ve yaygın olarak kullanılmaz. Diyopsit özellikle nadir bir …

Devamını Oku »

Molibdenit Nedir? Molibdenit Oluşumu ve Kullanım Alanları

Molibdenit Nedir? Molibdenit Oluşumu ve Kullanım Alanları

Molibdenit Nedir? Molibdenit, yüksek mukavemetli çeliklerde önemli bir element olan molibden en önemli kaynağıdır. Molibdenitin başlangıçta kurşun olduğu düşünülüyordu ve adı Yunanca kurşun anlamına gelen molibdos kelimesinden türetilmiştir. 1778’de İsveçli kimyager Carl Scheele tarafından ayrı bir mineral olarak kabul edildi. Molibdenit yumuşak, opak ve mavimsi gridir. Tabular altıgen kristaller, yapraklanmış kütleler, pullar ve dağınık taneler oluşturur. Ayrıca masif veya pullu …

Devamını Oku »

Mineraloji Nedir? Mineraloji Neden Bu Kadar Önemlidir?

Mineraloji Nedir? Mineroloji, bilim dalı olan kimyasal bileşim, iç kristal yapısı, oluşum ve dağıtım doğası ve oluşumu fizikokimyasal koşulları açısından kökenlerine, fiziksel özellikleri dahil olmak üzere, minerallerin tüm yönleri ile ilgili bilgi edinme aracıdır. Ayrıca mineraloji, mineral kristalografisi, özellikleri, sınıflandırılması ve onları ayırt etme yollarıyla ilgilenen bir bilim dalı olup, bir alanın, bir kayanın veya bir kaya oluşumunun mineralojik özellikleri belirlenmesi de mineralojinin …

Devamını Oku »

Doğal Taşlarda Görülen “Mineraloji Kaynaklı” Jeolojik Sorunlar

Doğal taş sektöründe, güncel durum değerlendirmesi yapmak ve geleceğe ilişkin tahminler de bulunmak amacıyla; rezerv, üretim, kalite (malzeme özellikleri), ihracat ve ithalat ile ilgili güvenilir verilere ulaşmak çok önemlidir. Günümüzde, doğal taş üretim ve işleme tesislerinin kurulmasının, blok taş ocaklarının işletmeye açılmasının maliyetinin milyon dolarlarla ifade edildiği düşünülürse, bu konuyla ilgili bilimsel yaklaşımların ve araştırmaların kaçınılmazlığı ve gerekliliği bu alanda …

Devamını Oku »

Bor Nedir? Bor Özellikleri Nelerdir?

Bor Nedir? Bor Özellikleri Nelerdir?

Bor Nedir? Metal – ametal arası yarı iletken özelliğe sahip olan bor periyodik çizelgede B simgesi ile gösterilir. Bor‘un atam numarası 5, atam ağırlığı ise 10,81 g/mol‘dür. Bor Özellikleri Nelerdir? Her ne kadar bor bileşiklerinin binlerce yıldır bilinmese de, elementel bor; bor oksidin potasyum ile ısıtılması sonucunda GayLussac, Louis Jacques Thenard ve Sir Davy tarafından, 1808 yılında keşfedilmiştir. Saf kristal …

Devamını Oku »

Granit Blok Taş Ocağındaki Üretim Kalitesini Etkileyen Jeolojik Sorunlar

Magmatik kökenli kayaçların işletildiği blok taş ocaklarında başlıca üretimi ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyen bazı jeolojik yapılar ve oluşuklar bulunabilmektedir. “Jeolojik sorunlar (defects/flaws)” olarak tanımlanan bu yapılar ve oluşuklar, blok taş üretimi yapılan kayacın oluşumu sırasında kazanmış olduğu “birincil (primer)” ve/veya oluşumu sonrasında kazandığı “ikincil (sekonder)” özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Birincil jeolojik sorunlar arasında başlıca; anklavlar, kuvars-aplit damarları ve pegmatit cepleri …

Devamını Oku »

Doğal taşların jeo-litolojik olarak sadeleştirilmiş sınıflaması

Yerkabuğundan farklı yöntem ve tekniklerle çıkarılarak çeşitli amaçlar için kullanılan endüstriyel hammaddeler içinde “doğal taşlar” önemli bir yere sahiptir. Doğal taşlar, işlenebilirlik, dayanıklılık, koruyuculuk, yalıtıcılık özellikleri, iyi parlatılabilmesi, farklı renk ve desen çeşitliliği ile taşıdığı estetik görünümü sayesinde insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar her zaman yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 1800’lü yıllara kadar blok taş olarak çıkarılıp “masif” eleman olarak kullanılan …

Devamını Oku »

Mineral Crystals

mineral kristali

Minerals are crystalline solids in which the self-forming atoms are arranged in a regular, three-dimensional roof like halite minerals. Under ideal conditions, such as in the void, mineral crystals develop, forming crystalline crystals under planar conditions, creating perfect crystals with planar surfaces (crystal faces), sharp corners, and flat cavities. In other words, a well-formed mineral crystal with a smooth geometric …

Devamını Oku »

Eksolüsyon

eksolüsyon

Katı eriyik konusunda belirtildiği gibi, boyutları çok farklı olan iki iyonun (veya atomun) birbirinin yerini alması sınırlı ölçüde mümkündür. Ayrıca sıcaklığın artması da farklı boyutlardaki iyonların yer almalarını kolaylaştırır. Diğer bir ifadeyle, yüksek sıcaklıklarda mineralin yapısı genişler ve atomların titreşim genliği daha büyük olur.   Sıcaklık arttıkça, daha öne büyüklükleri bakımından farklı olan atomik konumlar birbirlerine benzerler ve sonuçta bu …

Devamını Oku »

Mineral Kristalleri

mineral kristali

Mineraller, kendini oluşturan atomlarının, halit minerallerindeki gibi düzenli, üç boyutlu bir çatıda dizildiği kristalin katılardır. Boşluktaki gibi ideal koşullar altında mineral kristalleri gelişerek düzlemsel koşullar altında mineral kristalleri gelişerek düzlemsel yüzeyler (kristal yüzleri), keskin köşelere ve düz kenerlara sahip mükemmel kristaller oluşturur. Bir başka deyişle düzgün geometrik şekilli iyi oluşmuş bir mineral kristali, düzenli bir iç atomik yapının dışa yansımasıdır. …

Devamını Oku »