izograd nedir? izograd kullanımı ve metamorfik izogradlar

İzograd Nedir?
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

izograd nedir?

Bir izograd, haritalarda birbirine eşit değerlere sahip noktaları birleştiren çizgilere verilen addır. İzograd, belirli bir özelliğin (sıcaklık, basınç, nem vb.) aynı değere sahip olduğu noktaların birleştirilmesiyle oluşur. İzogradlar, meteoroloji, hidroloji, jeoloji ve diğer bilimsel alanlarda kullanılır. İzogradlar, verilerin analiz edilmesini ve keşfedilmesini kolaylaştırır.

Artan metamorfizma derecesi nedeniyle harita üzerinde bir indeks mineralin ilk ortaya çıktığı alanı sınırlayan çizgiye izograd denir.

 

Seismograf, genellikle harekete duyarlı bir kalem veya bir kayıt cihazı ile donatılmış bir ölçüm aletidir. Bu cihazlar, yeryüzündeki zemin hareketlerini ölçer ve kaydeder. Seismografın harekete duyarlı kısmı, sismik dalgalardan kaynaklanan hareketleri ölçer ve bunları elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyaller, verilerin kaydedilmesi için bir kayıt cihazına veya bilgisayara gönderilir.

 

Seismograf, sismik dalga hareketlerini ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir alettir. Bu cihazlar, sismik dalgaların farklı bileşenlerini ölçebilirler. İki farklı bileşen ölçen cihazlara iki bileşenli seismograf denir. Bu tür seismograf, genellikle yatay (Kuzey-Güney ve Doğu-Batı) hareketleri ve dikey hareketleri ölçmek için kullanılır. Üç bileşenli seismograf ise, aynı zamanda dikey hareketleri ve ayrıca yeryüzünde herhangi bir yöne hareket eden yatay hareketleri ölçmek için kullanılır.

 

izograd kullanımı

İzogradlar, haritalarda farklı renkler veya çizgilerle gösterilir. Harita üzerinde, izogradlar birbiriyle paralel veya kesişen çizgiler olarak görünebilir. İzogradlar, belirli bir değeri gösteren noktaların yerini gösterir. Örneğin, sıcaklık izogradları, harita üzerinde belirli bir sıcaklık değerine sahip olan noktaların yerini gösterir. İzogradlar, verilerin dağılımını görselleştirerek, belirli bir bölgenin özelliklerini kolayca anlamamıza yardımcı olur.

 

izograd nedir?
izograd nedir?

 

İzogradlar, meteoroloji alanında sıkça kullanılır. Örneğin, basınç izogradları, hava basıncının bölgesel olarak nasıl değiştiğini gösterir. Rüzgar izogradları ise, rüzgarın bölgesel olarak nasıl değiştiğini gösterir. Bu bilgiler, hava tahminlerinin yapılması için önemlidir.

 

İzogradlar ayrıca hidroloji alanında da kullanılır. Örneğin, nehir debisi izogradları, bir nehrin belirli bir noktada suyunun ne kadar olduğunu gösterir. Bu bilgi, nehirlerin taşkın risklerinin belirlenmesi için önemlidir.

 

izograd metamorfik kayaların haritalanmasında nasıl yardımcı olur?

Aynı basınç ve sıcaklık koşulları altında kayaların metamorfizmasının meydana geldiği Dünya üzerindeki noktaları birleştiren bir harita üzerinde bir çizgi. Bu çizgiler, indeks minerallerin dağılımı temelinde oluşturulur ve belirli bir bölgenin tektonik tarihinin yeniden yapılandırılmasında faydalıdır. Belirli bir kütle bileşimindeki kayalara yeni mineraller katan reaksiyonlara mineral görünüm izogradları denir. İzogradlar, metamorfik mineral topluluğunun değiştiği çizgiler olarak arazide haritalanabilir.

 

Bir izograd nasıl kullanılır?

Bir izograd, metamorfik kayaçların incelenmesinde kullanılan bir kavramdır. Böyle bir kayanın metamorfik derecesi, belirli indeks minerallerin mevcudiyeti ile karakterize edildiği gibi, geçirdiği metamorfizma derecesinin kaba bir ölçüsüdür.

 

izograd terimini kim icat etti?

CE Tilley, Barrow’un Highlands’deki öncü çalışmasını takiben, haritalanabilir sınır ayırma bölgeleri için izograd (sabit eğim) terimini türetti.

 

Metamorfik İzogradlar neyi gösterir?

Bir metamorfik izograd, Dünya yüzeyindeki bir kaya örneğinde metamorfik bir mineralin ilk görünümünü temsil eden bir harita üzerinde çizilen bir çizgidir. gerçekten bir izograd yüzeyi: haritadaki çizgi, erozyon düzleminin izograd yüzeyiyle kesişmesiyle oluşur.

 

Metamorfik İzograd

Metamorfik izograd, Dünya yüzeyindeki bir kaya örneğinde metamorfik bir mineralin ilk görünümünü temsil eden bir harita üzerinde çizilen bir çizgidir.

  • Gerçekten bir izograd yüzeyi : haritadaki çizgi, erozyon düzleminin izograd yüzeyi ile kesişmesiyle oluşur.
  • Tüm yüzeyi boyunca eşdeğer bir metamorfik dereceyi temsil ettiği varsayılmaktadır.
  • Anahtar metamorfik indeks minerallerinin görünümü, Basınç, Sıcaklık ve Akışkan Basıncındaki (P H2O , P CO2 , vb.)

 

Örnek: Çamur Kayalarının İlerleyen Metamorfizması

Klorit zonu ® Biyotit zonu ® Garnet zonu ® Staurolit zonu ® Kiyanit zonu ® Sillimanit zonu ( ® metamorfik derecenin artma yönü)Her bölge, kimyasal reaksiyonun sonucu olarak önceki toplulukta bulunmayan bir mineralin görünümünü işaretler.

Muskovit + Kuvars ® Kiyanit + Alkali Feldspat + H 2 OKAlSi 3 O 10 (OH) 2 + SiO ® Al 2 SiO 5 + KAlSi 3 O 8 + H 2 O

 

Metamorfik Fasiyes Serisi

Tek bir metamorfik arazi içinde birbirine bitişik görünen, artan metamorfik dereceli bir metamorfik kaya dizisi.

  • Şimdi erozyonla açığa çıkan eski bir PT-akışkan “alanı” içinden geçen bir düzlemi temsil eder.
  • Eski bir jeotermal gradyanı veya tek tek kayaların gerçek PT yolunu temsil etmez .

En iyi şekilde “Metamorfik Alan Gradyan (MFG)” olarak anılır

  • Belirli bir arazide sığ veya derin kabuk seviyelerinde yüksek Ts’ye ulaşılıp ulaşılmadığını göstermek için grafiksel bir araç olarak kullanılır.

 

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular