Oluşumlarına Göre Zemin Tipleri ve Grupları Sınav Soruları

Zemin mekaniği ders notlarını kapsayan oluşumlarına göre zemin tipleri ve zemin grupları konuları hakkında  20 adet soru - cevap şeklinde sınava hazırlık olması açısından hazırlanmıştır. Sınav sorularının zorluk seviyesi, orta-ileri düzey seviyesindedir.

Oluşumlarına Göre Zemin Tipleri ve Grupları Sınav Soruları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Zemin mekaniği ders notlarını kapsayan oluşumlarına göre zemin tipleri ve zemin grupları konuları hakkında  20 adet soru – cevap şeklinde sınava hazırlık olması açısından hazırlanmıştır. Sınav sorularının zorluk seviyesi, orta-ileri düzey seviyesindedir.

 

Jeoloji Dersi

Zemin Mekaniği

 

Sınav Konusu

Oluşumlarına Göre Zemin Tipleri ve Zemin Grupları 

 

Sınav Türü

Test

 

Soru sayısı ve Zorluk Seviyesi

20 adet soru – cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: orta-ileri düzey.

 

Oluşumlarına Göre Zemin Tipleri ve Grupları Sınav Soruları
Oluşumlarına Göre Zemin Tipleri ve Grupları Sınav Soruları

 

Soru 1: Bir zemin, aşağıdakilerden hangisi sonucunda oluşur?

A. Kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışması

B. Kayaçların erimesi ve tekrar katılaşması

C. Kayaçların basınç altında değişime uğraması

D. Kayaçların aşınması ve taşınması

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışması

Zemin, kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşur. Fiziksel ayrışmada kayaçların parçacıkları boyut olarak küçülürler, ancak kimyasal ayrışmada kayaçların kimyasal bileşimi değişir. Kayaçların erimesi ve tekrar katılaşması sonucunda volkanik zemin oluşur. Kayaçların basınç altında değişime uğraması sonucunda metamorfik zemin oluşur. Aşınması ve taşınması sonucunda ise çökel zemin oluşur.

 

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi, oluşumlarına göre zemin tiplerinden değildir?

A. Çökel zemin

B. Volkanik zemin

C. Organik zemin

D. Metamorfik zemin

 

Açıklama ve Cevap:

D. Metamorfik zemin

Oluşumlarına göre zemin tipleri, çökel zemin, volkanik zemin ve organik zemindir. Metamorfik zemin ise başka bir zemin tipinin değişimi sonucunda oluşur, bu nedenle oluşumlarına göre zemin tiplerinden değildir.

 

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi, çökel zeminlerden değildir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Çakıl

 

Açıklama ve Cevap:

D. Çakıl

Çökel zeminlerden bazıları şunlardır: kum, kil, silt, çakıl, marn, breş, konglomera. Çakıl, çökel zeminlerden değildir. Çakıl, bir volkanik zemin türüdür.

 

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi, organik zeminlerden değildir?

A. Turba

B. Bataklık

C. Kömür

D. Kumtaşı

 

Açıklama ve Cevap:

D. Kumtaşı

Organik zeminlerden bazıları şunlardır: turba, bataklık, kömür. Kumtaşı ise mineral kökenli bir zemindir.

 

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi, volkanik zeminlerden değildir?

A. Bazalt

B. Andezit

C. Riyolit

D. Kumtaşı

 

Açıklama ve Cevap:

D. Kumtaşı

Volkanik zeminlerden bazıları şunlardır: bazalt, andezit, riyolit, tüf. Kumtaşı ise mineral kökenli bir zemindir.

 

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi, en düşük geçirimliliğe sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

B. Kil

Geçirgenlik, bir zemindeki suyun akış hızını ifade eder. Kil, en küçük tane boyutuna sahip zemin türüdür ve bu nedenle en düşük geçirimliliğe sahiptir.

 

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi, en yüksek geçirimliliğe sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kum

Kum, en büyük tane boyutuna sahip zemin türüdür ve bu nedenle en yüksek geçirimliliğe sahiptir.

 

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi, en az dayanıklı zemin türüdür?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kum

Dayanıklılık, bir malzemenin bir kuvvete karşı gösterdiği dirençtir. Zeminlerin dayanıklılığı, tane boyutuna bağlı olarak değişir. Tane boyutu küçüldükçe, zeminlerin dayanıklılığının da azaldığı görülür. Bu nedenle, en küçük tane boyutuna sahip olan kum, en az dayanıklı zemin türüdür.

 

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi, en yüksek dayanıma sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

D. Taş

Taş, en büyük tane boyutuna sahip zemin türüdür ve bu nedenle en yüksek dayanıma sahiptir.

 

Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi, en düşük deformasyona sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

D. Taş

Deformasyon, bir zemine uygulanan bir kuvvete karşı gösterdiği şekil değişikliğidir. Taş, en yüksek dayanıma sahip zemin türüdür ve bu nedenle en düşük deformasyona sahiptir.

 

Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi, en yüksek deformasyona sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

B. Kil

Kil, en küçük tane boyutuna sahip zemin türüdür ve bu nedenle en yüksek deformasyona sahiptir.

 

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi, en az şişme ve çekme özelliğine sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kum

Şişme ve çekme, bir zemine uygulanan suyun etkisiyle oluşan şekil değişiklikleridir. Kum, en büyük tane boyutuna sahip zemin türüdür ve bu nedenle en az şişme ve çekme özelliğine sahiptir.

 

Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi, en fazla şişme ve çekme özelliğine sahiptir?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

B. Kil

Kil, en küçük tane boyutuna sahip zemin türüdür ve bu nedenle en fazla şişme ve çekme özelliğine sahiptir.

 

Soru 14: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, temel inşaatı için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kum

İyi bir drenaj sağlar ve bu nedenle temel inşaatı için en uygun zemin türüdür. Kum, temelin altındaki suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar ve bu da temelin stabilitesini artırır.

 

Soru 15: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, yapı inşası için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

D. Taş

En yüksek dayanımı sağlar ve bu nedenle yapı inşası için en uygun zemin türüdür. Taş, yapının ağırlığını desteklemek için gerekli olan dayanımı sağlar.

 

Soru 16: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, yol inşaatı için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kum

İyi bir drenaj sağlar ve bu nedenle yol inşaatı için en uygun zemin türüdür. Kum, yolun altındaki suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar ve bu da yolun stabilitesini artırır. Ayrıca, kum, yolun altındaki havalandırmayı da sağlar.

 

Soru 17: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, baraj inşaatı için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

B. Kil

Dayanım sağlar ve bu nedenle baraj inşaatı için en uygun zemin türüdür. Kil, barajın ağırlığını ve su basıncını desteklemek için gerekli olan dayanımı sağlar. Ayrıca, kil, barajın geçirgenliğini azaltarak suyun barajdan sızmasını önler.

 

Soru 18: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, temel altındaki toprak için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

D. Taş

En yüksek dayanımı sağlar ve bu nedenle temel altındaki toprak için en uygun zemin türüdür. Taş, temelin altındaki toprakta oluşabilecek çökme ve kayma gibi problemleri önler. Ayrıca, taş, temelin altındaki suyu tahliye ederek temelin ömrünü uzatır.

 

Soru 19: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, bitki yetiştirmek için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama:

C. Silt

Drenaj ve dayanım karışımına sahiptir ve bu nedenle bitki yetiştirmek için en uygun zemin türüdür. Silt, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu ve besinleri sağlar. Ayrıca, silt, bitkilerin köklerinin büyümesi için uygun bir ortam sağlar.

 

Soru 20: Aşağıdaki zeminlerden hangisi, çöp depolamak için en uygundur?

A. Kum

B. Kil

C. Silt

D. Taş

 

Açıklama ve Cevap:

A. Kum

Drenaj sağlar ve bu nedenle çöp depolamak için en uygun zemin türüdür. Kum, çöplerin altındaki suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar ve bu da çöplerin sızmasını önler. Ayrıca, kum, çöplerin parçalanmasını da kolaylaştırır.

 

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular