Mezozoik Dönem: Dinozorların Altın Çağı – Dünya’nın Dönüşümü

Mezozoik dönem, Dünya tarihinin sondan bir önceki jeolojik dönemidir. Bu dönemde, dinozorlar, Dünya'nın karasal ekosistemlerinde baskın hale geldi ve memeliler ilk ortaya çıktı.

Mezozoik Dönem: Dinozorların Altın Çağı - Dünya'nın Dönüşümü
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Mezozoik dönem, yaklaşık 252 milyon ila 66 milyon yıl önce gerçekleşen, Dünya tarihinin sondan bir önceki jeolojik dönemidir. Bu dönem, triyas, jura ve kretase olmak üzere üç alt döneme ayrılır. Mezozoik dönem, dinozorların ve diğer sürüngenlerin dünyayı ele geçirdiği ve memelilerin ilk ortaya çıktığı zaman olarak bilinir.

 

Mezozoik Dönem Tektonik Aktiviteler

Dünya’nın tektonik tarihinde önemli değişikliklerin yaşandığı bir zamandı. Triyas döneminde, Pangea süperkıtası, Laurasia ve Gondwana olmak üzere iki kıtaya bölünmeye başladı. Jura döneminde, bu iki kıta daha da parçalandı ve günümüzde bilinen kıtalara dönüştü. Kretase döneminde, Dünya’nın kıtaları nispeten sabit kaldı.

 

Tektonik Aktiviteler
Tektonik Aktiviteler

 

İklim

Mezozoik dönem, genel olarak sıcak ve nemli bir iklime sahipti. Triyas döneminde, Dünya’nın iklimi, Permiyen dönemindeki büyük yok oluşun ardından nispeten soğuk ve kuru bir iklimden daha sıcak ve nemli bir iklime dönmeye başladı. Jura döneminde, Dünya’nın iklimi daha da sıcak ve nemli hale geldi. Kretase döneminde, Dünya’nın iklimi, Kretase-Paleojen yok oluşuna kadar nispeten sabit kaldı.

 

Mezozoik Dönem Bitkiler ve Hayvanlar

Mezozoik dönem, bitki ve hayvanların evriminde önemli değişikliklerin yaşandığı bir zamandı. Triyas döneminde, ağaçlı yosunlar ve eğrelti otları, Dünya’nın dominant bitki grupları olmaya devam etti. Jura döneminde, ilk çiçekli bitkiler ortaya çıktı ve hızla yayılmaya başladı. Kretase döneminde, çiçekli bitkiler, Dünya’nın bitki örtüsünün önemli bir bölümünü oluşturmaya başladı.

 

Mezozoik dönem, dinozorların altın çağıydı. Triyas döneminde, dinozorlar, Dünya’nın karasal ekosistemlerinde baskın hale geldi. Jura döneminde, dinozorlar çeşitlilik ve boyut olarak artmaya devam etti. Kretase döneminde, dinozorlar Dünya’nın ekosistemlerinin neredeyse tüm katmanlarını işgal etti.

 

Mezozoik dönemde, memeliler de ilk ortaya çıktı. Triyas döneminde, memeliler, küçük, kemirgen benzeri hayvanlardı. Jura döneminde, memeliler daha büyük ve çeşitli hale geldi. Kretase döneminde, memeliler, daha soğuk ve daha kuru iklimlere uyum sağlamaya başladı.

 

Kretase-Paleojen Yok Oluşu

Mezozoik dönemin sonu, Kretase-Paleojen yok oluşu ile işaretlendi. Bu yok oluş, Dünya’daki yaşamın yaklaşık %75’ini yok etti. Dinozorlar, yok oluştan etkilenen en önemli gruplardan biriydi. Dinozorlar, Kretase-Paleojen yok oluşundan sonra tamamen ortadan kayboldu. Kretase-Paleojen yok oluşunun nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaygın olarak bir göktaşı çarpması veya volkanik patlamalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu olaylar, Dünya’nın iklimini ve çevresini önemli ölçüde değiştirerek, birçok canlı türünün yok olmasına neden oldu.

 

Mezozoik Dönemin Önemli Olayları

Triyas döneminde:

 • Pangea süperkıtası, Laurasia ve Gondwana olmak üzere iki kıtaya bölünmeye başladı.
 • İlk çiçekli bitkiler ortaya çıktı.
 • Dinozorlar, Dünya’nın karasal ekosistemlerinde baskın hale geldi.

 

Jura döneminde:

 • Pangea süperkıtası, daha da parçalandı.
 • Dinozorlar, çeşitlilik ve boyut olarak artmaya devam etti.

 

Kretase döneminde:

 • Dünya’nın kıtaları nispeten sabit kaldı.
 • Çiçekli bitkiler, Dünya’nın bitki örtüsünün önemli bir bölümünü oluşturmaya başladı.
 • Memeliler, daha büyük ve çeşitli hale geldi.
 • Kretase-Paleojen yok oluşu gerçekleşti.

 

Triyas Dönemi (252-201 milyon yıl önce)

Mezozoik dönemin ilk dönemi olan Triyas, yaklaşık 252 milyon yıl önce başladı ve 201 milyon yıl önce sona erdi. Bu dönemde, Pangea süperkıtası, Laurasia ve Gondwana olmak üzere iki kıtaya bölünmeye başladı. Bu kıta bölünmeleri, Dünya’nın ikliminde ve bitki örtüsünde önemli değişikliklere neden oldu.

 

Coelophysis, Plateosaurus, Stegosaurus
Coelophysis, Plateosaurus, Stegosaurus

 

Triyas döneminde, Dünya’nın iklimi, Permiyen dönemindeki büyük yok oluşun ardından nispeten soğuk ve kuru bir iklimden daha sıcak ve nemli bir iklime dönmeye başladı. Bu iklim değişikliği, ağaçlı yosunlar ve eğrelti otları gibi soğuk iklimli bitkilerin yerini, daha sıcak iklimlere uyum sağlayan iğne yapraklı ağaçların almasına neden oldu.

 

Triyas döneminde, dinozorlar, Dünya’nın karasal ekosistemlerinde baskın hale geldi. Bu dönemde, dinozorlar, küçük, kertenkele benzeri hayvanlardan, büyük, otçul ve etobur hayvanlara kadar çeşitlilik göstermeye başladı. Triyas döneminde yaşayan bazı önemli dinozorlar arasında, Coelophysis, Plateosaurus ve Stegosaurus sayılabilir.

 

Triyas döneminde, memeliler de ilk ortaya çıktı. Bu dönemdeki memeliler, küçük, kemirgen benzeri hayvanlardı. Memeliler, dinozorların baskın olduğu bir ekosistemde hayatta kalmak için geceleri aktif olmak gibi çeşitli adaptasyonlar geliştirdiler.

 

Jura Dönemi (201-145 milyon yıl önce)

Mezozoik dönemin ikinci dönemi olan Jura, yaklaşık 201 milyon yıl önce başladı ve 145 milyon yıl önce sona erdi. Bu dönemde, Pangea süperkıtası, daha da parçalandı ve günümüzde bilinen kıtalara dönüştü. Bu kıta bölünmeleri, Dünya’nın ikliminde ve bitki örtüsünde önemli değişikliklere neden oldu.

 

Brachiosaurus, Tyrannosaurus rex, Triceratops, pterosaur, plesiosaur, mosasaur
Brachiosaurus, Tyrannosaurus rex, Triceratops, pterosaur, plesiosaur, mosasaur

 

Jura döneminde, Dünya’nın iklimi, daha da sıcak ve nemli hale geldi. Bu iklim değişikliği, iğne yapraklı ağaçların yerini, daha sıcak iklimlere uyum sağlayan geniş yapraklı ağaçların almasına neden oldu. Dinozorlar, çeşitlilik ve boyut olarak artmaya devam etti. Bu dönemde, dinozorlar, kuşlar, uçan pterosaurlar ve denizlerde yaşayan plesiosaurlar ve mosasaurlar gibi çeşitli gruplara ayrıldı. Jura döneminde yaşayan bazı önemli dinozorlar arasında, Brachiosaurus, Tyrannosaurus rex ve Triceratops sayılabilir.

 

Jura döneminde, memeliler de daha büyük ve çeşitli hale geldi. Bu dönemdeki memeliler, otçul, etobur ve omnivor hayvanlardan oluşuyordu.

 

Kretase Dönemi (145-66 milyon yıl önce)

Mezozoik dönemin son dönemi olan Kretase, yaklaşık 145 milyon yıl önce başladı ve 66 milyon yıl önce sona erdi. Bu dönemde, Dünya’nın kıtaları nispeten sabit kaldı. Kretase döneminde, Dünya’nın iklimi, nispeten sabit kaldı. Bu dönemde, çiçekli bitkiler, Dünya’nın bitki örtüsünün önemli bir bölümünü oluşturmaya başladı.

 

Velociraptor, Archaeopteryx, Spinosaurus, megalodon, Quetzalcoatlus, trilobit
Velociraptor, Archaeopteryx, Spinosaurus, megalodon, Quetzalcoatlus, trilobit

 

Kretase döneminde, dinozorlar, Dünya’nın ekosistemlerinin neredeyse tüm katmanlarını işgal etti. Bu dönemde, dinozorlar, küçük, uçan kelebek benzeri pterosaurlardan, büyük, otçul Brachiosaurus’lara kadar çeşitlilik gösterdi. Kretase döneminde, memeliler, daha soğuk ve daha kuru iklimlere uyum sağlamaya başladı. Bu dönemdeki memeliler, otçul, etobur ve omnivor hayvanlardan oluşuyordu.

 

Mezozoik dönemin önemi

Mezozoik dönem, Dünya tarihinin önemli bir dönemidir. Bu dönemde, Dünya’nın tektonik yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve hayvan yaşamı önemli değişiklikler geçirdi. Mezozoik dönem, dinozorların altın çağıydı ve memelilerin ilk ortaya çıktığı zamandı. Mezozoik dönemin tektonik aktiviteleri, Dünya’nın modern görünümünü şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Pangea süperkıtasının parçalanması, günümüzde bilinen kıtaların oluşumuna yol açtı. Bu kıta bölünmeleri, Dünya’nın iklimini ve bitki örtüsünü de etkiledi.

 

İklimi, genel olarak sıcak ve nemliydi. Bu iklim, dinozorların ve diğer sürüngenlerin gelişmesine uygundu. Mezozoik dönemin sonundaki Kretase-Paleojen yok oluşu, Dünya’nın iklimini ve çevresini önemli ölçüde değiştirdi. Bu yok oluş, dinozorların ve diğer birçok canlı türünün yok olmasına neden oldu.

 

Bitki örtüsü, çeşitlilik açısından zengindi. Bu dönemde, ağaçlı yosunlar, eğrelti otları, iğne yapraklı ağaçlar ve geniş yapraklı ağaçlar gibi çeşitli bitki grupları vardı. Mezozoik dönemin sonundaki çiçekli bitkilerin ortaya çıkışı, Dünya’nın bitki örtüsünün önemli bir değişimine neden oldu.

 

Mezozoik dönemin hayvan yaşamı, dinozorların ve memelilerin altın çağıydı. Dinozorlar, Dünya’nın karasal ekosistemlerinde baskın hale geldi. Bu dönemde, dinozorlar, küçük, kertenkele benzeri hayvanlardan, büyük, otçul ve etobur hayvanlara kadar çeşitlilik gösterdi. Memeliler de bu dönemde ilk ortaya çıktı. Bu dönemdeki memeliler, küçük, kemirgen benzeri hayvanlardı. Memeliler, dinozorların baskın olduğu bir ekosistemde hayatta kalmak için geceleri aktif olmak gibi çeşitli adaptasyonlar geliştirdiler.

 

Mezozoik dönemin günümüze etkileri

Mezozoik dönemin tektonik aktiviteleri, günümüzde bilinen kıtaların oluşumuna yol açtı. Bu kıta bölünmeleri, Dünya’nın iklimini ve bitki örtüsünü de etkiledi. Örneğin, Pangea süperkıtasının parçalanması, Dünya’nın kuzey ve güney yarım kürelerinin daha farklı iklimlere sahip olmasına neden oldu.

Mezozoik dönemin günümüze etkileri, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kıtaların oluşumu: Pangea süperkıtasının parçalanması, günümüzde bilinen kıtaların oluşumuna yol açtı. Bu kıta bölünmeleri, Dünya’nın iklimini ve bitki örtüsünü de etkiledi.
 • İklim değişikliği: Mezozoik dönemin iklimi, genel olarak sıcak ve nemliydi. Bu iklim, dinozorların ve diğer sürüngenlerin gelişmesine uygundu. Mezozoik dönemin sonundaki Kretase-Paleojen yok oluşu, Dünya’nın iklimini ve çevresini önemli ölçüde değiştirdi. Bu yok oluş, dinozorların ve diğer birçok canlı türünün yok olmasına neden oldu.
 • Bitki örtüsü: Mezozoik dönemin bitki örtüsü, çeşitlilik açısından zengindi. Bu dönemde, ağaçlı yosunlar, eğrelti otları, iğne yapraklı ağaçlar ve geniş yapraklı ağaçlar gibi çeşitli bitki grupları vardı. Mezozoik dönemin sonundaki çiçekli bitkilerin ortaya çıkışı, Dünya’nın bitki örtüsünün önemli bir değişimine neden oldu.
 • Hayvan yaşamı: Mezozoik dönemin hayvan yaşamı, dinozorların ve memelilerin altın çağıydı. Dinozorlar, Dünya’nın karasal ekosistemlerinde baskın hale geldi. Bu dönemde, dinozorlar, küçük, kertenkele benzeri hayvanlardan, büyük, otçul ve etobur hayvanlara kadar çeşitlilik gösterdi. Memeliler de bu dönemde ilk ortaya çıktı. Bu dönemdeki memeliler, küçük, kemirgen benzeri hayvanlardı. Memeliler, dinozorların baskın olduğu bir ekosistemde hayatta kalmak için geceleri aktif olmak gibi çeşitli adaptasyonlar geliştirdiler.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular