Son Konular

Saha Jeolojisi

Türkiye ve Civarının Levha Tektoniği ve Sismisitesi

Sismik olarak aktif olan Alpin kuşağı üzerinde yer alan Türkiye ve civarında gözlenen tektonizma; Afrika, Ege, Arap, Anadolu, Karadeniz ve Avrasya levhaları  ile İran ve Hazar levhalarının birbirlerine göre relatif hareketlerine bağlı olarak meydana gelmiştir.   Bölgedeki önemli tektonik yapılar, Ege yitim zonu, Batı Anadolu graben sistemi (Zanchi ve Angelier, 1993), Kuzey ve Doğu  Anadolu  fayları,  Bitlis-Zagros (Perinçek ve Çemen, …

Devamını Oku »

Karbonatların diyajenetik ortamı ve ana diyajenetik ürünler

Karbonatların ana diyajenetik ortamları ve bu ortamlarda gelişen ana diyajenetik ürünler Karbonatların ana diyajenezi Denizel, Meteorik, Yüzeyaltı. gibi üç ana rejim veya bölgede meydana gelir.   Denizel bölge Deniz tabanı ve çok sığ denizel yüzeyaltını içerir. Diyajenetik ortam burada deniz suyu sıcaklıkları ve normal tuzluluklardaki deniz suyu ile karakterizedir. Bu ortamdaki ana diyajenetik prosesler: Tortuların biyotürbasyonu, Delici organizmalar tarafından karbonatlı …

Devamını Oku »

Sındırgı – Kavaklıdüz’ün Jeolojisi

Yapılan literatür ve saha çalışmaları sonucu çalışma alanında görünen birimler, Senozoyik öncesi temel kayaları, Riyolit birimi, Alt İgnimbirit ve Üst İgnimbiritler birimleridir. (Aşağıda bulunan şekil 1’de görebilirsiniz.)     Simav grabeni, Kavaklıdüz sahasının güneyinde yer alır. Grabeni oluşturan tektonik aktivitenin izleri çalışma alanında da gözlenmektedir. Simav fayı, Simav – Mumcu (Sındırgı’nın 50 km doğusu) arasında genel olarak tek bir ana kırık …

Devamını Oku »

Muratdağı Melanjı

Muratdağı Melanjı Tanım ve Yayılım Allokton ofiyolitik karmaşıktan ve ultramafik kütlelerden meydana gelen birim Bingöl (1977) tarafından adlandırılmıştır. Ultramafik kütleler ve diğer kaya türleri birbirlerinden ayrılmamış, Muratdağı Melanjı olarak birlikte haritalanmıştır. Muratdağı Melanjı, farklı araştırmacılar tarafından Ovacık Grubu (Kaya, 1972), Afyon ile Kütahya arasında çalışmalar yapmış Özcan vd. (1989) tarafından Çöğürler Karışığı, Afyon batısında Bloklu İstif (Metin vd., 1987), Akhisar …

Devamını Oku »

Tonya Düzköy Yöresinin Jeolojisi

tonya düzköy bölgesinin jeolojik haritası

Tonya – Düzköy yöresi Trabzon ilinin güneybatısında yer alır. Bölgede Üst Kretase – Tersiyer volkanizmasının yaygın olmasına karşılık, yer yer çok iyi gelişmiş tortul istifler yüzeyler. Bu yöre Jura‘dan başlayarak Tersiyer sonuna kadar tüm Pontidleri karakterize eden istiflerin varlığı ile dikkat çeker. Aşağıda inceleme alanında yüzeylenen Üst Kretase ve Tersiyer yaşlı birimlerin ayrıntılı litolojik tanımlamaları verilmiştir.     Düzköy Formasyonu …

Devamını Oku »

Kıvrımlar ve Kıvrım Eksenleri

izoklinal kivrim

Kıvrımlar, tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarıdır. Arazi çalışmaları ve jeolojik harita yapımlarında, kıvrımlarla ilgili çeşitli çizim ve yorum problemleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Arazide kıvrımlar, çoğunlukla belli istikamette gidildiğinde, birimlerdeki tekrarlanmalar görülmesiyle kolayca anlaşılır. Benzer şekilde jeolojik haritalara bakan bir kişi, belli istikamette birim tekrarlanmaları varsa, harita alanında kıvrımların olabileceğini düşünmelidir.   Kıvrımlı bölgelerde kıvrım eksenleri önemlidir. Kıvrım ekseni esasında bir …

Devamını Oku »