Son Konular

Sınav Soruları

Kayaçların ayrışmasına neden olan oksidasyon ve redüksiyon

Kayaçların kimyasal yolla ayrışmasına neden olan oksidasyon ve redüksiyon tanımlarını ve detaylı bilgileri şu şekilde açıklayabiliriz;   Oksidasyon Çözünen madde ile element halindeki oksijenin  birleşmesi sonucu meydana gelir. Örnek olarak; Atmosferdeki kimyasal olarak aktif oksijen Fe ile reaksiyona girer ve demir okside olur (paslanır).   4 Fe   +    3 O2   =    2 Fe2O3 Demir     Oksijen       Hematit    Redüksiyon Yükseltgenmenin tersine, …

Devamını Oku »

Tortuların farklı çökel ortamına taşınması hangi ortamlarla sağlanır

Tortuların farklı çökel ortamlarına taşınması hangi ortamlar (akışkanlar) tarafından sağlanmaktadır? Ayrışma sonucu oluşan ve yüksek kara alanlarından aşındırılan kalıntılar ile piroklastik malzemeler değişik süreçlerle çökelme havzalarına doğru taşınırlar. Bu taşınmalar; Su Kara üzerinde akma, kanal akma Dalgalar, gelgit’ler, okyanus akıntıları vs. Hava (rüzgâr) Buz Gravite (Yer çekimi) Kaya düşmesi (taşınma ortamı gerekmez) Moloz akmaları, türbidit akıntıları (su gerektirir) gibi ortamlar …

Devamını Oku »

Kayaçların ayrışmasında donma-çözülme ve biyolojik faktörler

Kayaçların ayrışmasında donma-çözülme ve biyolojik faktörler nasıl bir etkiye sahiptir? Donma ve çözülmenin ayrışma üzerindeki etkisi; Su +4 °C de en büyük yoğunluğa ve en küçük hacme sahiptir. 1cm3 su 1 gram ağırlığındadır. 0 °C de 1 gram su 1,00013 cm3 hacim işgal ederken, 0 °C de 1 gram buz ise 1,09083 cm3 lük bir hacim işgal eder. Böylece su …

Devamını Oku »

Diskordans (Uyumsuzluk) Çeşitleri Nelerdir?

diskordans uyumsuzluk cesitleri

Tortul kayaçların çökelimi sırasında, tortulaşmada bir ara verme veya duraksama olduğunda, kaya birimlerinin çökelimleri süreklilik göstermez. Böylece tabakalar arasında normal oluşması gereken sıranın dışında bir eksiklik veya bir boşluk ortaya çıkar. Bu boşluk veya eksiklik kaya birimleri arasında bir uyumsuzluk (diskordans) oluşturur. Bu tür serilere uyumsuz seri adı verilir. Bu iki seriyi ayıran yüzeye uyumsuzluk düzlemi (diskordans düzlemi) denir. Diskordans …

Devamını Oku »

Maden Yatakları Klasik Sorular

sınav soruları

Jeoloji mühendisliği dersleri ile alakalı soru paylaşmaya devam ediyoruz. 20 soru ve cevaptan oluşan maden yatakları soruları genellikle kısa cevaplardır. Maden yatakları sınavında karşınıza çıkacak muhtemel sınav sorularıdır. Aynısı çıkmasa bile benzer sınav soruları olacaktır. Çünkü bu sorular önemli konulardan derlenerek ve geçmiş sınavlardan seçilerek hazırlanmıştır. İlk etapta 40 soru bulunmaktadır. Şuan ilk 20 soruyu sizinle paylaşıyoruz. İlerleyen zamanda diğer …

Devamını Oku »

Maden Yatakları Test Soruları

sınav soruları

Aşağıda belirtilen sınav soruları çalışma amacıyla paylaşılmış olup ön bilgi niteliğindedir. Öğrenci arkadaşlara başarılar dileriz. 1-) Batı Anadolu Bölgesinde mevcut Au – Ag yatakları ne şekilde yataklanır? A) Manto B) Katmansı C) Ağsal – Saçınımlı D) Katman E) Yığın 2-) Nodüler yapı aşağıdaki maden yataklarından hangisi için karakteristiktir? A) Skarn B) Podifrom Cr C) Porfiri Cu D) Pegmatitik E) Epitermal 3-) Saçınımlı …

Devamını Oku »

Metamorfik Petrografi Test Soruları

sınav soruları

Aşağıdaki gördüğünüz sınav soruları geçmişte çıkmış veya gelecekte çıkabilecek sınav sorularıdır. Ezberlemek yerine sorularda geçen konuları öğrenin.   1-) Birden fazla orojenik olayın ve magmatik faaliyetin eşlik ettiği çok fazlı başkalaşıma ne ad verilir? A) Bölgesel başkalaşım B) Gömülme başkalaşımı C) Dinamik başkalaşım D) Dinamotermal başkalaşım E) Dokanak başkalaşımı 2-) Aşağıdaki metamorfik kayaç dizilerinden hangisi azalan başkalaşım derecesine göre sıralanmıştır? A) Kayrak, Şist, …

Devamını Oku »