Yeraltı Suyu Hakkında Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

Bu sorular ve cevapları, Hidrojeoloji dersinde sınavlara hazırlık için faydalı olabilir. Soruların kapsamı, dersin temel kavramlarını ve konularını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Yeraltı Suyu Hakkında Deneme Sınavı Soru ve Cevapları
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Bu sorular ve cevapları, Hidrojeoloji dersinde sınavlara hazırlık için faydalı olabilir. Soruların kapsamı, dersin temel kavramlarını ve konularını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

 

Jeoloji Dersi

Hidrojeoloji

 

Sınav Konusu

Yeraltı Suları

 

Sınav Türü

Yazılı (Klasik)

 

Soru sayısı ve Zorluk Seviyesi

20 adet soru – cevap şeklinde. Zorluk seviyesi: orta-ileri düzey.

 

Yeraltı Suyu Hakkında Deneme Sınavı
Yeraltı Suyu Hakkında Deneme Sınavı

 

1. Yeraltı suyu nedir?

Yeryüzüne yakın bulunan ve yer kabuğunun gözenekli ve geçirgen tabakaları içinde bulunan sudur. Yeraltı suyu, su tablası olarak da bilinen doymuş bölge içinde bulunur.

 

2. Yeraltı suyu, nehir ve göllerden nasıl farklıdır?

Yeraltı suyu, nehir ve göllerden farklı olarak, yer kabuğunun içinde bulunur. Bu nedenle, yeraltı suyu, yeryüzü şekillerini etkilemez ve doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaz.

 

3. Yeraltı suyu oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?

Yeraltı suyu oluşumunu etkileyen faktörler şunlardır:

 • Yağış miktarı ve dağılımı
 • Toprak örtüsü ve bitki örtüsü
 • Topoğrafya
 • Kayaç özellikleri

 

4. Yeraltı suyu rezervlerini belirleyen faktörler nelerdir?

Yeraltı suyu rezervlerini belirleyen faktörler şunlardır:

 • Akifer boyutları
 • Akiferin geçirgenliği
 • Akifer doygunluğu
 • Yeraltı suyu basıncı

 

5. Yeraltı suyu akiferleri nelerdir?

Yeraltı suyu akiferleri, yeraltı suyunu depolayan ve ileten tabakaları ifade eder. Akiferler, geçirgen ve doygun tabakalar olarak iki gruba ayrılır.

 

6. Geçirgen akiferler nelerdir?

Geçirgen akiferler, suyun içinden kolayca geçebildiği tabakaları ifade eder. Kum, çakıl, karst ve volkanik tüf gibi tabakalar geçirgen akiferlere örnek olarak verilebilir.

 

7. Doygun akiferler nelerdir?

Doygun akiferler, boşluklarının tamamen su ile dolu olduğu tabakaları ifade eder. Bu tabakaların üzerinde bulunan su tablası, yeraltı suyunun yüzeysel görünümünü oluşturur.

 

8. Yeraltı suyu akışının temel prensipleri nelerdir?

Yeraltı suyu akışı, yeraltı suyu basıncı ve hidrolik eğimden etkilenir. Yer altı suyu basıncı, yeraltı suyu seviyesinin yüksekliğini ifade eder. Hidrolik eğim, yeraltı suyu seviyesinin bir noktadan diğerine olan eğimi ifade eder.

 

9. Yeraltı suyu akışını etkileyen faktörler nelerdir?

Yeraltı suyu akışını etkileyen faktörler şunlardır:

 

10. Yeraltı suyu akışını ölçme yöntemleri nelerdir?

Yeraltı suyu akışını ölçmek için kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

 • Akımmetre
 • İzleme kuyuları
 • Jeofizik yöntemler

 

11. Yeraltı suyu akışı ile ilgili kavramlar nelerdir?

Yeraltı suyu akışı ile ilgili kavramlar şunlardır:

 • Akım çizgisi
 • Akımın yönü
 • Akım hızı
 • Akım debisi

 

12. Yeraltı suyu akışı ile ilgili problemler nelerdir?

Yer altı suyu akışı ile ilgili başlıca problemler şunlardır:

 • Yeraltı suyu kirliliği
 • Yer altı suyu seviyesinin düşmesi
 • Yeraltı suyu kaynaklarının aşırı kullanımı

 

13. Yeraltı suyu kirliliğini önlemek için neler yapılabilir?

Yeraltı suyu kirliliğini önlemek için yapılabilecekler şunlardır:

 • Atık suların arıtılması
 • Kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanımının azaltılması
 • Yer altı suyu kaynaklarının korunması

 

14. Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi nasıl önlenebilir?

Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi, yeraltı suyu kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelebilir. Yer altı suyu seviyesinin düşmesini önlemek için yapılabilecekler şunlardır:

 • Yeraltı suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması
 • Yeraltı suyu kaynaklarının korunması
 • İklim değişikliği ile mücadele

 

15. Yeraltı suyu kaynaklarının aşırı kullanımının sonuçları nelerdir?

Yer altı suyu kaynaklarının aşırı kullanımının başlıca sonuçları şunlardır:

 • Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi: Yer altı suyu seviyesinin düşmesi, yeraltı suyu kaynaklarının beslenememesi ve yeraltı suyu kirliliğinin yayılması gibi sorunlara yol açabilir.
 • Yeraltı suyu kirliliği: Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi, yeraltı suyu kirliliğini önlemek için kullanılan arıtma tesislerinin etkisini azaltabilir. Bu durum, yeraltı suyu kirliliğinin yayılmasına ve yeraltı suyu kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
 • Yeraltı suyu kaynaklarının yok olması: Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi ve yeraltı suyu kirliliğinin artması, yeraltı suyu kaynaklarının yok olmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle su kıtlığı olan bölgelerde ciddi sorunlara yol açabilir.

 

16. Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi nasıl önlenebilir?

Yeraltı suyu seviyesinin düşmesi, yeraltı suyu kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelebilir. Yer altı suyu seviyesinin düşmesini önlemek için yapılabilecekler şunlardır:

Yeraltı suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması: Yeraltı suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması için şu önlemler alınabilir:

 • Sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi
 • Su kayıplarının azaltılması
 • Yer altı suyu kaynaklarının kullanım miktarının belirlenmesi ve buna göre planlama yapılması

 

Yeraltı suyu kaynaklarının korunması: Yeraltı suyu kaynaklarının korunması için şu önlemler alınabilir:

 • Yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesi
 • Yer altı suyu akiferlerinin korunması

 

İklim değişikliği ile mücadele: İklim değişikliği ile mücadele için şu önlemler alınabilir:

 • Karbon emisyonlarının azaltılması
 • İklim değişikliğine uyum için önlemler alınması

 

17. Yeraltı suyu kirliliğini önlemek için neler yapılabilir?

Yeraltı suyu kirliliğini önlemek için yapılabilecekler şunlardır:

 • Atık suların arıtılması: Atık sular, yeraltı suyu kirliliğinin en önemli kaynağıdır. Atık suların arıtılması, yeraltı suyu kirliliğini önlemede önemli bir rol oynar.
 • Kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanımının azaltılması: Kimyasal gübre ve pestisitler, yeraltı suyu kirliliğine neden olabilir. Bu nedenle, kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanımının azaltılması önemlidir.
 • Yeraltı suyu kaynaklarının korunması: Yeraltı suyu kaynaklarının korunması, yeraltı suyu kirliliğini önlemede önemli bir adımdır. Bu amaçla, yeraltı suyu akiferlerine zarar verecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

 

18. Yeraltı suyu kirliliği nasıl giderilebilir?

Yeraltı suyu kirliliği, arıtma tesisleri kullanılarak giderilebilir. Ancak, yeraltı suyu kirliliğinin giderilmesi zor ve pahalı bir süreçtir. Bu nedenle, yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesinden daha önemlidir.

 

19. Yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı nasıl sağlanabilir?

Yer altı suyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için şu önlemler alınabilir:

 • Yeraltı suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması: Yeraltı suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması, yeraltı suyu kaynaklarının aşırı kullanımını önleyerek sürdürülebilir kullanımını sağlar.
 • Yeraltı suyu kaynaklarının korunması: Yeraltı suyu kaynaklarının korunması, yeraltı suyu kaynaklarının gelecek nesiller için de kullanılabilir olmasını sağlar.
 • İklim değişikliği ile mücadele: İklim değişikliği ile mücadele, yeraltı suyu kaynaklarının korunmasına katkı sağlar.

 

20. Yeraltı suyu kaynaklarının yönetimi nasıl yapılmalıdır?

Yer altı suyu kaynaklarının yönetimi, yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için önemlidir. Yeraltı suyu kaynaklarının yönetimi için şu adımlar atılabilir:

 • Yeraltı suyu kaynaklarının araştırılması: Yer altı suyu kaynaklarının araştırılması, yeraltı suyu kaynaklarının miktarının ve kalitesinin belirlenmesini sağlar.
 • Yer altı suyu kaynaklarının planlanması: Yer altı suyu kaynaklarının planlanması, yeraltı suyu kaynaklarının nasıl kullanılacağının belirlenmesini sağlar.
 • Yeraltı suyu kaynaklarının kontrolü: Yeraltı suyu kaynaklarının kontrolü, yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasını sağlar.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular