Son Konular

Maden Hukuku

Buluculuk Hakkı Nedir?

Buluculuk Hakkı Nedir? Ruhsat sahibi, arrama ve/veya işletme ruhsatı süresine hazırlanan teknik raporlar ile görünür rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir. Bir başkası tarafından işletildiğinde, maden için tahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl haziran ayı sonuna kadar, üretim yapan kişiler tarafından hak sahibine ödenir.   Buluculuk hakkı, yıllık ocak başı satış …

Devamını Oku »

Sevk Fişi Hangi Bilgileri İçerir ve Önemi Nedir?

Üretilen madenin sevkiyatı sevk fişi ile mümkündür. Sevk fişinde; madenin çıktığı yer, taşıyan vasıtanın plakası, taşıyanın adı soyadı, güzergahı, sorumlu kişinin ismi, kaç tür maden taşındığı, sevk tarihi, firma adı ve sorumlunun imzası. Sevk fişi olmadan bir madenin sevk edilmesi halinde mülk idare amirliği tarafından sevk edilen madene el konulur ve değerinin 5 katı ceza kesilir. Sevk fişinin önemi; Devlet …

Devamını Oku »

Beyan nedir? Kimler Nasıl Sorumludur?

Herhangi bir madencilik faaliyetinde her türlü yazıyı bilgiyi verdikleri yetkili makamlara, yani maden işletme genel müdürlüğüne (MİGEM) verilen bilgilere beyan denir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar. Yani teknik işlerden mühendis, mali işlerden ruhsat sahibi sorumludur. Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların …

Devamını Oku »

Maden Arama veya İşletme Nerelerde Yapılamaz?

Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, korunması gerekli alanlar, 1. derecede askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1. derecede sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlar Genel …

Devamını Oku »