Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

Sındırgı – Kavaklıdüz’ün Jeolojisi

Yapılan literatür ve saha çalışmaları sonucu çalışma alanında görünen birimler, Senozoyik öncesi temel kayaları, Riyolit birimi, Alt İgnimbirit ve Üst İgnimbiritler birimleridir. (Aşağıda bulunan şekil 1’de görebilirsiniz.)     Simav grabeni, Kavaklıdüz sahasının güneyinde yer alır. Grabeni oluşturan tektonik aktivitenin izleri çalışma alanında da gözlenmektedir. Simav fayı, Simav – Mumcu (Sındırgı’nın 50 km doğusu) arasında genel olarak tek bir ana kırık …

Devamını Oku »

Seramik Sır Nedir? Seramik Sır Nasıl Yapılır?

Seramik Sır Nedir? Nihai ürünlere teknik ve estetik özellikler sağlayan seramik sırlar seramik üretim prosesinde çok önemli rol oynar. Yer ve duvar karosu sektöründe gerek dekoratif gerekse çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerin eldesi açısından çok çeşitli sır kompozisyonları kullanılmaktadır.   Seramik Sır Özellikleri Özellikle yer karosu sırlarının yüksek basma mukavemeti ve çizilme dayanımlarının yanı sıra çeşitli aşındırıcılara karşı kimyasal karalılıklarının …

Devamını Oku »

Frit Nedir Frit Nasıl Üretilir ve Frit Oluşumu

Frit Nedir? Frit; camın özel olarak üretilmiş, kırık haldeki formudur ve sırın ana bileşenini oluşturur. Frit Nasıl Üretilir? Çeşitli hammaddelerin toz halde karıştırılması ve özel frit fırınlarında frit pişirme yöntemi ile viskoz sıvı haline dönüştürülmesi ile üretilirler. Bu işlemden sonra su veya hava yardımıyla hızla soğutulan frit, granül veya camsı ince parçalar halini alır. Sırın ana bileşenini oluşturan frit, özel …

Devamını Oku »

Viskozite Analizi Nasıl Yapılır?

Viskozite Nedir? Bir akışkanın akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Kuyudaki kesitlerin yüzeye çıkarılması, pompalama basıncı ve kuyu dengesine direk etki eder. Çeşitli polimerler (CMC vs.) eklenerek çamurun viskozitesi artırılabilir (Barry M.M.ve ark., 2015). Viskozite ölçmekte ve viskozite analizi için birçok cihaz kullanılmaktadır. Aşağıda yer verdiğimiz görselde Ofite-model 800 marka FANN viskozimetresi görünümü bulunmaktadır.     Fan viskozimetresi ile ölçüm …

Devamını Oku »

Cam Seramik Oluşumu, Kullanım Alanları ve Sistemleri

Cam Seramik Oluşumu Cam seramikler, camların kontrollü kristalizasyonu ile elde edilen polikristalin katılardır. Kristalleşme, uygun camlara kontrollü ısıl işlem uygulanması ile, camda çekirdeklenme oluşturması ve bu çekirdeklerin etrafında ana kristallerin büyütülmesi şeklinde gerçekleşir. Bu işlemler sırasında genellikle camın tamamı kristalleştiği halde bazen az miktarda cam fazı da kalabilir.   Cam Seramik Kullanım Alanları Cam-seramikler genel olarak düşük termal genleşme katsayısına, …

Devamını Oku »

Carnivora Dişleri

Carnivorların çeneleri otçulların aksine, daha yuvarlak bir condyle sahiptir ve çene hareketini birkaç farklı kasla sağlamasına karşın, en önemlisi temporal kastır. Bu kasın en güçlü olduğu türler köpek ve sırtlan gibi kemik kırmak için özelleşmiş dişlere sahip olan türlerdir (Hillson, 1990). Eti sıyırarak beslenen (özellikle leşlerden parça koparan) türler için dişler özelleşerek kırma, kesme ve saplama gibi hareketleri yapmaya yönelik …

Devamını Oku »

Yoğunluk (ağırlık) analizi (Çamur Terazisi)

Sondaj çamurunun yoğunluğuna genellikle çamur ağırlığı denir ve birimi g/cm3 , lb/gal, Psi/1000ft olarak ifade edilir. Çamurun yoğunluğu sondajın ilerleme hızını etkiler. Farklı formasyonlarda farklı yoğunluk gerekebilir. Kil oranı % 6-7 arasında olduğu zaman hazırlanan çamurların yoğunluğu yaklaşık olarak 1,125 g/cm3 ‘tür. Yüksek basınçlı formasyonların delinmesinde yoğunluk 2,5 g/cm3 ‘e çıkarılmalıdır. Düşük basınçlı formasyonların delinmesinde yoğunluk 1 g/cm3 in altına düşürülmelidir. …

Devamını Oku »

Doğal Taşlarda Görülen “Mineraloji Kaynaklı” Jeolojik Sorunlar

Doğal taş sektöründe, güncel durum değerlendirmesi yapmak ve geleceğe ilişkin tahminler de bulunmak amacıyla; rezerv, üretim, kalite (malzeme özellikleri), ihracat ve ithalat ile ilgili güvenilir verilere ulaşmak çok önemlidir. Günümüzde, doğal taş üretim ve işleme tesislerinin kurulmasının, blok taş ocaklarının işletmeye açılmasının maliyetinin milyon dolarlarla ifade edildiği düşünülürse, bu konuyla ilgili bilimsel yaklaşımların ve araştırmaların kaçınılmazlığı ve gerekliliği bu alanda …

Devamını Oku »

Sepiyolit (Lületaşı) Özellikleri Nelerdir?

Sepiyolit, ortorombik sistemde kristalleşir. Taban oksijen düzlemlerinden aşağı veya yukarı doğru yönelik şeklinde düzenlenmiş Si-O tetrahedronları ile brusit benzeri oktahedral (sekiz yüzlü) tabakalardan oluşan bir kristal yapıya sahiptir. Sepiyolit (lületaşı) özellikleri sıralanacak olursa 7 başlıkta belirtebiliriz. Sırasıyla şu şekildedir; Mineralojik özellikleri Fiziksel özellikleri Fizikokimyasal özellikleri Kolloidal özellikleri Reolojik özellikleri Absorpsiyon özelliği Katalitik özellik Sepiyolit (Lületaşı) Mineralojik özellikleri Sedimanter tabakalar halinde …

Devamını Oku »

Diopsit ve Kullanıldığı Sistemler

Diopsit, CaO-MgO-SiO2 üçlü sisteminde kristalleşen bir fazdır. Diopsit kristalinin kimyasal ve kristal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Diopsit piroksen grubuna aittir. Piroksenler basit SiO4 tetraederiyle bağlanmış SiO3 zincirlerinden oluşur. Genelde Si’in yerinde az miktarda Al ve diğer küçük katyonlar yer alır. Monokilinik latiste kristalleşen diopsit, silikat zincirinin düzensiz oktahedral tabakalar Ca la doldurulur. Düzenli oktahedral tabakalarda ise Mg atomları bulunur. Şekil …

Devamını Oku »