Son Konular
Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

İncelenen her iki toprak derinliğinde de kil bünyeli tekstüre sahip olan araştırma alanı topraklarının kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Çalışma alanı içerisinde her iki toprak derinliğinde de pH düşük, Ca ise orta konumsal değişkenlikler gösterirken, OM ve N 0-30 cm derinlikte orta, 30-60 cm derinlikte yüksek konumsal değişkenlikler göstermişlerdir. İncelenen diğer kimyasal özelliklerin tamamı ise, her iki toprak derinliğinde yüksek konumsal değişkenlikler göstermişlerdir (Mulla and McBartney, 2000).

Toprak Özelliklerinin Tanımlanması

Basıklık katsayılarına bakıldığında ise EC, K, Na ve SAR’ın her iki toprak derinliğinde de aşırı dik dağılımlar gösteren özellikler olduğu görülmektedir. Yine basıklık katsayılarına göre Zn ve Mn 0-30 cm toprak derinliğinde, OM ise 30-60 cm toprak derinliğinde aşırı dik dağılımlar gösterirken bu özelliklerin diğer derinlikteki dağılımları normal dağılıma yakın diklikte veya daha basık olarak gerçekleşmiştir. Diğer özelliklerin tamamı ise basıklık katsayılarına göre normal dağılıma yakın diklikte veya daha basık dağılımlar sergilemişlerdir.

 

Yine toprak özelliklerine ait çarpıklık katsayıları ve ortalamaları incelendiğinde toprak derinliğine göre en fazla değişikliğin OM’de gerçekleştiği, artan toprak derinliğiyle birlikte ortalamasının önemli şekilde azaldığı ve çarpıklık katsayısının da arttığı görülmektedir.

 

Çarpıklık katsayısının artması ve dağılımının sola yatık olması, OM’nin 30-60 cm toprak derinliğinde ortalamadan çok daha düşük değerler aldığını açıklamaktadır. Zn’ya ait çarpıklık katsayılarına ve ortalamalara bakıldığında, Zn ortalamasının artan toprak derinliğiyle birlikte azaldığı buna karşın 30-60 cm toprak derinliğinde Zn değerlerinin ortalamaya daha yakın değerler alarak daha homojen bir dağılım sergilediği görülmektedir. Bunun yanında diğer toprak özelliklerinin de ortalama değerleri artan toprak derinliğine göre farklı yönlerde değişmiş ancak bu değişimlerinin çarpıklık ve basıklık değerlerine yansıması OM ve Zn’ya ait ortalama değerlerdeki değişimler kadar yüksek olmamıştır.

Bir önceki yazımız olan Regresyon Analiz Sorusu başlıklı makalemizde jeoistatistik ders notları, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgi Çekici

kuvars

Diadohi, Polimorfi, Kamuflaj ve Paramorfi Tanımları

Diadohi: Bir bileşikte (kristalde mineraller) eğer bir element başka bir elementin yerini alıyorsa, bu yer alma …

%d blogcu bunu beğendi: