Son Konular

Servet Uludağ

Jeoloji Mühendisi & İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunu

İndis Mineralleri ve Metamorfizma Derecesi

İndis Mineralleri ve Metamorfizma Derecesi Metamorfizma derecesi arttıkça dokusal değişimlerin yanında kayaların mineral birlikteliğinde de değişmeler olduğunu gözlemekteyiz. Bu bağlamda şeyl kayasının ilerleyen metamorfizma karşısında değişen mineralojisi aşağıdaki görselde de gösterilmiştir. İlk yeni oluşan metamorfik mineral sleyt içinde klorittir.     Daha yüksek sıcaklıkta, kaya içinde, biyotit ve muskovitin egemen olduğunu görüyoruz. En yüksek derecede bu kez granat stavrolit kristalleri …

Devamını Oku »

Laminer ve Türbülant akmalar hangi tortu çökelimini sonuçlar

Laminer (düzenli) ve türbilant (çevrintili) akmalar hangi iç düzenlenmeli tortuların çökelimini sonuçlayabilir? Laminer (düzenli) akmalar laminalı ve masif katmanların, temiz (çamur içermeyen) kumların, Türbülant (çevrintili) akmalar ise kirli (çamur bakımından zengin) kumların çökelimini sonuçlayabilir.   Laminer akışın özellikleri Laminar, pürüzsüz akış çizgileri ve yüksek düzenli hareket ile karakterizedir. Düz dairesel bir borunun tam gelişmiş bölgesinde sabit özelliklere sahip sıkıştırılamaz bir sıvının sürekli laminer …

Devamını Oku »

Tortuların farklı çökel ortamına taşınması hangi ortamlarla sağlanır

Tortuların farklı çökel ortamlarına taşınması hangi ortamlar (akışkanlar) tarafından sağlanmaktadır? Ayrışma sonucu oluşan ve yüksek kara alanlarından aşındırılan kalıntılar ile piroklastik malzemeler değişik süreçlerle çökelme havzalarına doğru taşınırlar. Bu taşınmalar; Su Kara üzerinde akma, kanal akma Dalgalar, gelgit’ler, okyanus akıntıları vs. Hava (rüzgâr) Buz Gravite (Yer çekimi) Kaya düşmesi (taşınma ortamı gerekmez) Moloz akmaları, türbidit akıntıları (su gerektirir) gibi ortamlar …

Devamını Oku »

Kayaçların ayrışmasında donma-çözülme ve biyolojik faktörler

Kayaçların ayrışmasında donma-çözülme ve biyolojik faktörler nasıl bir etkiye sahiptir? Donma ve çözülmenin ayrışma üzerindeki etkisi; Su +4 °C de en büyük yoğunluğa ve en küçük hacme sahiptir. 1cm3 su 1 gram ağırlığındadır. 0 °C de 1 gram su 1,00013 cm3 hacim işgal ederken, 0 °C de 1 gram buz ise 1,09083 cm3 lük bir hacim işgal eder. Böylece su …

Devamını Oku »

Yeraltı suları nasıl oluşur?

Yeraltı suyu ne kadar önemlidir? Yer yüzeyinin altındaki akiferlerde bulunan yeraltı suları, Ulusun en önemli doğal kaynaklarından biridir. Yeraltı suyuna erişim yüzey suyunun aksine genellikle daha fazla iş ve maliyet gerektirir, ancak kara yüzeyinde çok az su olduğunda yeraltı suları insanların su ihtiyaçlarını karşılayabilir.   Yeraltı suları nasıl oluşur? Yağmur yere düştüğünde, bir kısmı kara yüzeyi boyunca akarsulara, nehirlere veya göllere akar, bir kısmı da toprağı nemlendirir. Bu …

Devamını Oku »

Yeraltı suyu hidrolojisi nedir?

Yeraltı suyu hidrolojisi nedir? Yeraltı suyu, toprak gözenek boşluklarında ve kaya oluşumlarının çatlaklarında Dünya yüzeyinin altında bulunan sudur. Dağıtımı ve hareket çalışması gerçekleşen ve yeraltı içinde bulunan su kısımlarının incelenmesine hidrojeoloji yada yeraltı suyu hidrolojisi olarak adlandırılır.   Yeraltı suyu ne kadar derine gider? ABD Jeolojik Araştırmalarına (USGS) göre, yeraltı suyu Dünya yüzeyine yakın veya 30.000 fit kadar derin olabilir.   Yeraltı suyunun ana kaynağı …

Devamını Oku »

CBS’yi kim kullanır ve neden bu kadar değerlidir?

CBS’yi kim kullanır ve neden bu kadar değerlidir? Küresel olarak, aynı araç seti şehir planlama, epidemiyoloji, demografi, yaban hayatı yönetimi ve sismoloji gibi çok çeşitli konulara uygulanabilir. CBS ayrıca değerlidir. Çünkü karmaşık fikirlerin iletilmesine yardımcı olur, çünkü haritanın güçlü aracını kullanır ve bu, yüzyıllardır bağlantıları açıklamaya yardımcı olur.   CBS’yi kim kullanır? CBS yazılımı hemen hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. CBS yazılımları; bireysel kullanıcı, …

Devamını Oku »

Deprem nedir ve depreme ne sebep olur?

Deprem kısa cevap nedir? Kısa cevap deprem bir yırtılma (kesme) yüzeyi boyunca, kaya ani yanal ve dikey hareketini hataya neden olmasıdır. Diğer bir kısa tanımı ise; deprem, sismik dalgaların yeryüzündeki kayalardan geçişinin neden olduğu ani yer sarsıntısı olarak bilinir. Deprem, kırılan kayadan yayılan sarsıntıdır. Elbette insanlar binlerce yıldır depremleri biliyorlardı, ama bunlara neyin sebep olduğunu bilmiyorlardı.   Depreme ne sebep olur? …

Devamını Oku »

Kriging ne anlama geliyor? Kriging ne için kullanılır?

Kriging ne anlama geliyor? En küçük kareler tahmini anlamına gelen Kriging , verilerin en küçük kareler tahminini veren bir regresyon türüdür. Remy ve Doğrusal regresyon veya ters mesafe ağırlıklı enterpolasyondan farklı olarak, kriging enterpolasyonu temelde deneysel gözlemlere, gözlenen örnek veri noktalarına dayanır.   Kriging ne için kullanılır? Kriging , bir dizi ölçüm verilen bir coğrafi alandaki değeri tahmin eden bir …

Devamını Oku »

Jeokimya Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Jeokimya Nedir? Jeokimya, kaya oluşturan minerallerde bulunan kimyasal elementlerin ve ondan elde edilen ürünlerin yanı sıra canlılarda, suda ve atmosferde bulunan kimyasal elementlerin kökenini, evrimini ve dağılımını inceler.   Jeokimya ne için kullanılır? Kullanılan petrol ve mineral sistemler nasıl çalıştığını anlayabilecek ve yeraltı, deniz ve kıyı habitatlarının, ve diğer çevresel konuların çalışmada ve daha birçok araştırmalar için jeokimya kullanılır.   …

Devamını Oku »