Son Konular

Sındırgı – Kavaklıdüz’ün Jeolojisi

Yapılan literatür ve saha çalışmaları sonucu çalışma alanında görünen birimler,
Senozoyik öncesi temel kayaları, Riyolit birimi, Alt İgnimbirit ve Üst İgnimbiritler birimleridir. (Aşağıda bulunan şekil 1'de görebilirsiniz.)

 

Şekil 1. Karadüz-Kavaklıdüz sahasının jeoloji, yapısal ve damar haritası

 

Simav grabeni, Kavaklıdüz sahasının güneyinde yer alır. Grabeni oluşturan
tektonik aktivitenin izleri çalışma alanında da gözlenmektedir. Simav fayı, Simav –
Mumcu (Sındırgı'nın 50 km doğusu) arasında genel olarak tek bir ana kırık şeklinde
ve yaklaşık olarak BKB – DGD doğrultusunda uzanım sunarken, Sındırgı – Kavaklıdüz civarında çeşitli uzunluklarda kollara ayrılılarak daha geniş bir zonda
uzanım sunar.

 

Fay zonu genişliği değişiminin yanı sıra doğrultusunda da değişiklik göstererek,
KB – GD' ya doğru giderek artan derecelerde dönme gösterir. Doğrultuda ki bu
değişimin sebebi, Sındırgı'yı batıdan sınırlayıp, Simav fayını kesen ve bu faya göre daha genç yaşlı olan Akhisar ının mekanizması olarak
gösterilebilir.

 

Akhisar doğrultu atımlı fayı yaklaşık olarak Paleosen yaşlı aktif bir faydır. Batı
Anadolu tektonik evriminin son ürünleri olan yaklaşık K – G doğrultulu transform
fayların Sındırgı bölgesindeki örneğidir. Kavaklıdüz çalışma sahasında da bu faya
paralel olarak gelişen faylar ve kırıklar tespit edilmiştir (Oygür, 1997a) (Şekil 2).

 

Şekil 2. Karadüz-Kavaklıdüz sahasının topoğrafik, yapısal ve damar haritası

 

Kepez köyü ve Kavaklıdüz köyleri arasındaki yol boyunca İzmir-Ankara sütur
zonunun tersiyer öncesi temel kayaları bulunur. Bunlar mafik volkanikler,
serpantinitleşmiş ultramafik kayalar, kumtaşları ve çamurtaşları ile nadir olarak
kireçtaşı bloklarıdır. Çalışma alanıda temel kayalarını birleştiren önemli litolojiler;
kum ve çamur matriks içideki yırtılma diskleri ve uyumsuzluk budinleridir (Şekil 3).

 

Şekil 3. Karadüz – Kavaklıdüz sahasının genelleştirilmiş kolon kesiti

 

Çalışma alanı içerisinde birinci volkanik birim olarak Alt ignimbirit birimi
bulunur. Rengi kırmızıdan griye değişen Kristal ignimbirit fasiyesi Sındırgı – Simav
karayolu ile Çaygören Baraj gölü arasında geniş alanlarda izlenir ve Alt ignimbirit
biriminin alt kısmını oluşturur. Alt ignimbirit biriminin üst kısmını ise breşik
ignimbirit birimi oluşturur.

 

Alt ignimbirit birimi baskın olarak kuvars, potasyum feldspat, plajioklast, biyotit,
az oranda kristal amfibol kırıntıları, kristal kırıntıları, daha az oranda kaya kırıntıları ve ender pümis kırıntılarından oluşan kristal ignimbiritlerden yapılıdır (Şekil 4 ve Şekil 5). Ortalama tane bileşimi şu şekildedir: Quartz 20-40 %, potasyum feldspar 20-40%, plajioklas 0-15%, biyotit 0-15 %, amfibole 0-5 %, kaya kırıntıları 0-5 %, pümis kırıntıları 0-5 % ve matriks 10-30%.

 

Şekil 4. Kristalce zengin ignimbirit birimi

 

Şekil 5. Kristal ignimbiritlerin tane bileşimini gösteren fotoğrafları. Kuvars, potasyum
feldspar ve plajioklas kırıntıları ve biyotit, az orandada amfibol kırıntıları. (A) ve (B) tek nikol, (C) ve
(D) çift nikoldur

 

Alt ignimbirit birimi içinde gelişmiş kuvars damarları 13-14 nolu damarlardır. 13 –
14 nolu damarların birbölümü riyolit biriminde yer almaktadır.

 

-kalın-ortaç katmanlanmalı, ince kül matriks içinde çok yüksek tane konsantrasyonlu ve yer yer hafif-ortaç kaynaklanma izleri gösteren kristal ignimbirit
fasiyesi kayaları üste doğru kristal ignimbirit matriks içinde yine aynı fasiyese ait
breşlerin yeraldığı breşik fasiyeslere dereceli olarak geçer.

 

Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ekonomik Jeoloji Anabilim Dalı – KAVAKLIDÜZ SAHASI (SINDIRGI-BALIKESİR) ALTIN MİNERALİZASYONUNUN JEOLOJİ, VE JEOKİMYASI

Bir önceki yazımız olan Muratdağı Melanjı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Hakkında Servet Uludağ

Lisans Eğitimi : Karadeniz Teknik Üniversitesi - Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi : Çukurova Üniversitesi - İş Güvenliği İrtibat & Mail : uludag@servet.org mail adreslerinden soru / sorun, öneri veya telif haklarıyla ilgili ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlere ulaşacağım.
%d blogcu bunu beğendi: