Yazlık Dere Kireçtaşı

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Dağılımı ve Konumu. Gürüz tepenin kuzey yamacı, Koca tepe zirveleri ve Naldöken tepe güneyinde yüzeylemektedir. Bu kireçtaşlarının alt sınırı Dargüney Alg Pizolitli-Oolitli Kireçtaşları’yla, üst sınırı ise, Naldöken Tepe Çörtleri ve Lalelitaş Tepe Kireçtaşları’yla geçişlidir. Kalınlık. En büyük kalınlığı, Naldöken tepe güneyinde göstermekte olup, yaklaşık 350 m dir.

Litoloji.

Mavi renkli, çok fazla ince ve düzensiz kalsit damarlı, oldukça iyi ve ince katmanlanmalı (katman kalınlı- ğı 5-60 sm), yer yer yeşil-gri renkli çört ve radyolarit şerit ve banklarıyla ardalı, karışık mikrofasiyesli (oobiyopelsparit) dir.

Fosil Topluluğu

Foram.: Trocholina cf. elongata (D’Archiac), Trocholina cf. alpına Leupold, Protopeneroplis sp., Ammobaculites sp. Algler: Cayeuxia sp., Cladocropsis.

Yaş.

Orta-Üst Juraı. Ortamsal Yorum. Yazlık Dere Kireçtaşları’nm gerek Radiolaria içeren çört şeritleri ve banklarıyla ardalı oluşu, gerekse karışık bir mikrofasiyes (oobiyopelsparit) göstermesi, oluştukları denizel ortamın tabanının duraysız olduğunu kanıtlamaktadır. Düşey devinimlerin, bu kireçtaşlannın oluşumları sırasında egemen olduğu, bu nedenle de denizin zaman zaman sığlaşıp derinleştiği kuvvetle olasıdır.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular