Gabro Nedir? Gabro Özellikleri ve Kullanım Alanları

 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Gabro Nedir?

Gabro, magmanın derinliklerde kristalleşmesi sonucu oluşan bir magmatik kayaç türüdür. Bu kayaç türü, plütonik kayalar olarak da bilinir ve volkanik kayaçların aksine, magma yeryüzüne ulaşmadan önce soğur ve kristalleşir. Gabrolar, magma soğudukça yavaş yavaş kristalleşirler ve genellikle büyük kristaller içerirler. Gabroların mineralojik bileşimi, granitik kayalarla benzerlik gösterir ancak daha yoğun ve koyu renklidirler.

 

Gabro ; amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya.

Gabro — ultrabazik kayaçlar grubuna giren kayaçlar maden cevheri bakımından zengindirler. Demir, magnezyum, nikel, platin, krom gibi madenler ihtiva ederler. Bu kayaçlann hepsine birden ofiolitler denir. Bunlar hidratasyon olayı sonucu yeşil renkli serpantin’e dönüştüklerinden yeşil kayaçlar olarak da isimlendirilirler.

 

Gabro (magmatik kayaç)
Gabro (magmatik kayaç)

Gabroların Özellikleri

Gabrolar, dayanıklı ve yoğun kayaçlardır. Mineralojik bileşimleri, plajioklas feldspat, piroksen ve olivin gibi mafik mineraller içerir. Bazı gabroların içinde kuvars ve ortofeldspat gibi granitik kayalardan daha yüksek miktarda mineral de bulunabilir. Gabroların rengi, siyah, gri, yeşilimsi siyah ve koyu yeşil olabilir. Gabroların yoğunluğu ortalama olarak granitik kayalardan daha yüksektir ve aynı zamanda granitik kayalardan daha serttirler. Gabrolar, magmanın soğuma hızına ve kristalleşme koşullarına bağlı olarak çeşitli yapılar ve şekiller alabilir.

 

Gabro grubu

Bu grupta yer alan kayaçlar da, diorit grubundakiler gibi, plajyoklaz tipi feldspatlar içerirler. Fakat bunlar diorit grubunda olduğu gibi sodyumlu değil kalsiyumludurlar.

 

Grubun derinlik kayaçlan gabro larla diyabaz ‘lardır. Bunlardan gabrolar granüler dokulu kayaçlardır. Porfirik dokulu olanları azdır. Hakim minerallerini anortit ve labrador gibi kalsiyumca zengin olan plajyoklazlarla ojitler teşkil eder. içlerinde aynca az miktarda hornblend, olivin ve biyotit de bulunabilir.

 

Diyabazlar ise kimyasal bileşimleri gabroya benzeyen fakat onlardan daha ince unsurlu olan kayaçlardır. Unsur boyutları bakımından gabrolarla bazaltlar arasında yer alırlar. Bu kayaca dolerit ismi de verilir. Grubun yüzey kayaçlannı ise bazalt‘lar teşkil ederler.

 

Bunlar çok ince unsurlu, ağır ve koyu renkli (koyu gri, yeşilimsi siyah ve siyah ) kayaçlardır Esas minerallerini anortit ve labrador gibi plajyoklaz tipi feldspatlarla piroksenler meydana getirir. Aynca olivin ihtiva edebilir. Bazaltlar bazen soğuma sırasında kütleden aynlan gaz kabarcıklannın yerlerine tekabül eden gözenekler ihtiva ederler. Bunlar sonradan kalsit, agat, ametist ve zeolit gibi minerallerle doldurulmuş bulunabilir.

 

Gabro Kullanım Alanları

Gabroların kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Gabroların mafik mineralleri, bazalt gibi ince taneli volkanik kayaların minerallerine benzer. Ancak, gabrolar daha büyük ve çarpıcı kristaller içerebilir, bu nedenle daha estetik kullanımlar için tercih edilebilirler. Gabrolar, inşaat malzemesi olarak kullanılır ve özellikle yol yapımında agrega olarak kullanılır. Ayrıca, süs taşı olarak da kullanılırlar. Gabroların endüstriyel kullanımı arasında madencilik, taş ocağı işletmeciliği, deniz duvarları ve çevre düzenlemesi de yer alır.

 

Gabro, magma soğudukça yavaş yavaş kristalleşmesi sonucu oluşan bir magmatik kayaç türüdür. Gabrolar, dayanıklı ve yoğun kayaçlardır ve genellikle büyük kristaller içerirler. Gabroların kullanım alanları oldukça çeşitlidir ve özellikle inşaat, yol yapımı ve süs taşı olarak kullanılırlar

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular