Metamorfik Kayaçların Oluşumuna Neden Olan Tektonik Süreçler

Metamorfik Kayaçların Oluşumuna Neden Olan Tektonik Süreçler
 - 
Arabic
 - 
ar
Azerbaijani
 - 
az
Bengali
 - 
bn
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Indonesian
 - 
id
Kyrgyz
 - 
ky
Latin
 - 
la
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Tajik
 - 
tg
Turkish
 - 
tr
Uzbek
 - 
uz

Metamorfik kayaçların oluşumuna neden olan tektonik süreçler, kayaçtaki mineralleri yeniden kristalleştiren ve hatta yeni mineraller oluşturan yüksek basınç ve sıcaklık koşullarını oluşturur. Bu süreçler, kıtaların çarpışması (orojenez), derinlemesine kayma zonları ve volkanik patlamalar gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bu tektonik süreçleri ayrıntılı bir şekilde anlatmaya başlayalım…

 

Kıtaların Çarpışması (Orojenez)

Orojenez, kıtaların çarpışması sonucunda oluşan dağ oluşum sürecidir. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalır. Bu süreç, metamorfik kayaçların oluşumu için en yaygın tektonik mekanizmadır.

 

Orojenez sırasında, kayaçlar genellikle 20-100 kilometre derinliğe kadar gömülür. Bu derinliklerde, basınç 100-2000 megapaskal (MPa) arasında değişebilir. Yüksek basınç, kayacın minerallerini sıkıştırarak yeniden kristalleşmesine neden olur. Ayrıca, yüksek basınç, kayaçtaki minerallerin kimyasal bileşimini değiştirebilir. Orojenez sırasında oluşan metamorfik kayaçlar, genellikle yüksek dereceli metamorfizma ile karakterize edilir. Bu, kayacın minerallerinin tamamen değiştiği anlamına gelir. Orojenez sırasında oluşan yaygın metamorfik kayaçlar şunlardır:

 

gnays
Makro gnays

Gnays: Yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında oluşan, büyük boyutlu minerallerden oluşan bir metamorfik kayaçtır. Gnays, genellikle orojenez sırasında oluşur. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalır.

 

Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve gneis oluşur. Gnays, genellikle kuvars, feldspat ve mika minerallerinden oluşur. Bu mineraller, kayaca gri, beyaz, pembe, mavi veya yeşil gibi çeşitli renkler verir. Gnays, yapraklanma gösteren bir dokuya sahiptir. Bu, kayacın minerallerinin yönlü bir şekilde yeniden kristalleşmesinden kaynaklanır.

 

Eklogit (Eklojit)
Makro örnek: Eklogit (Eklojit)

 

Eklogit: Yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında oluşan, piroksen minerallerinden oluşan bir metamorfik kayaçtır. Eklogit, genellikle orojenez sırasında oluşur. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalır. Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve eklogit oluşur.

 

Eklogit, genellikle granat, omfacit ve vezuvianit minerallerinden oluşur. Bu mineraller, kayaca yeşil, mavi veya kırmızı gibi çeşitli renkler verir. Aynı zamanda eklogit, yapraklanma göstermeyen, yoğun bir dokuya sahiptir. Eklogit, genellikle derin okyanus kabuğunda ve mantonun üst kısmında bulunur. Eklogit, ayrıca, orojenez sırasında yüzeye çıkarılan metamorfik kayaçlarda da bulunabilir.

 

Derinlemesine kayma zonları

Derinlemesine kayma zonları, yerkabuğunun plakalarının birbirine göre hareket ettiği bölgelerdir. Bu bölgelerde, kayaçlar sıkışma ve kayma nedeniyle yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalabilir. Derinlemesine kayma zonlarında oluşan metamorfik kayaçlar, genellikle orta dereceli metamorfizma ile karakterize edilir. Bu, kayacın minerallerinin kısmen değiştiği anlamına gelir. Derinlemesine kayma zonlarında oluşan yaygın metamorfik kayaçlar şunlardır:

 

şist
Makro örnek: şist

 

Şist: orta derecede basınç ve sıcaklık koşullarında oluşan, yapraklanma gösteren bir metamorfik kayaçtır. Şist, genellikle orojenez sırasında oluşur. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve orta derecede basınç ve sıcaklığa maruz kalır. Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve şist oluşur.

 

Şist, genellikle kuvars, mika ve feldispat minerallerinden oluşur. Bu mineraller, kayaca gri, beyaz, pembe veya mavi gibi çeşitli renkler verir. Şist, yapraklanma gösteren bir dokuya sahiptir. Bu, kayacın minerallerinin yönlü bir şekilde yeniden kristalleşmesinden kaynaklanır.

 

amfibolit
Örnek: amfibolit

 

Amfibolit: Yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında oluşan, amfibol minerallerinden oluşan bir metamorfik kayaçtır. Amfibolit, genellikle orojenez sırasında oluşur. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalır. Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve amfibolit oluşur.

 

Amfibolit, genellikle hornblend, aktinolit ve tremolit minerallerinden oluşur. Bu mineraller, kayaca gri, yeşil veya siyah gibi çeşitli renkler verir. Amfibolit, yapraklanma gösteren bir dokuya sahiptir. Bu, kayacın minerallerinin yönlü bir şekilde yeniden kristalleşmesinden kaynaklanır.

 

Volkanik patlamalar

Volkanik patlamalar sırasında, magma yerkabuğunun yüzeyine çıkar. Magma soğurken, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle metamorfik kayaçlar oluşabilir. Volkanik patlamalar esnasında oluşan metamorfik kayaçlar, genellikle düşük dereceli metamorfizma ile karakterize edilir. Bu, kayacın minerallerinin çok fazla değişmediği anlamına gelir. Volkanik patlamalar sırasında oluşan yaygın metamorfik kayaçlar şunlardır:

 

kuvarsit
kuvarsit makro örneği

 

Kuvarsit: Yüksek dereceli metamorfizma sonucunda oluşan, kuvars mineralinden oluşan bir metamorfik kayaçtır. Genellikle orojenez sırasında oluşur. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve yüksek dereceli metamorfizme maruz kalır. Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve kuvarsit oluşur.

 

Kuvarsit, kuvars mineralinden oluşur. Bu mineral, kayaca gri veya beyaz bir renk verir. Kuvarsit, yapraklanma göstermeyen, yoğun bir dokuya sahiptir. Genellikle dağ sıralarında ve metamorfik kayaç kuşaklarında bulunur. Kuvarsit, ayrıca, volkanik patlamalar sırasında da oluşabilir.

 

kalkşist
kalkşist

 

Kalkşist: Düşük dereceli metamorfizma sonucunda oluşan, kalsit mineralinden oluşan bir metamorfik kayaçtır. Genellikle orojenez sırasında oluşur. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve düşük dereceli metamorfizme maruz kalır. Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve kalkşist oluşur.

 

Kalkşist, kalsit mineralinden oluşur. Bu mineral, kayaca beyaz veya gri bir renk verir. Kalkşist, yapraklanma gösteren bir dokuya sahiptir. Bu, kayacın minerallerinin yönlü bir şekilde yeniden kristalleşmesinden kaynaklanır. Kalkşist, genellikle dağ sıralarında ve metamorfik kayaç kuşaklarında bulunur. Kalkşist, ayrıca, volkanik patlamalar sırasında da oluşabilir.

 

Metamorfik kayaçların oluşumu, yerkabuğunun evriminde önemi

Metamorfik kayaçların oluşumu, yerkabuğunun evriminde önemli bir rol oynar. Önceden var olan kayaç türlerinin, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında yeniden kristalleşmesi sonucunda oluşur. Bu koşullar, genellikle orojenez sırasında ortaya çıkar. Orojenez sırasında, kıtaların çarpışması sonucunda kayaçlar derinlere gömülür ve yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalır. Bu koşullar altında, kayacın mineralleri yeniden kristalleşir ve metamorfik kayaç oluşur.

metamorfik kayaç oluşumu
metamorfik kayaç oluşumu

Bahse konu olan metamorfik kayaçların oluşumu, yerkabuğunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Metamorfik kayaçların oluşumu sırasında, kayacın mineral bileşimi değişebilir. Bu, kayacın fiziksel özelliklerini, örneğin sertliğini, dayanıklılığını ve yoğunluğunu değiştirebilir. Metamorfik kayaçların oluşumu sırasında, kayacın içinde bulunan mineraller arasında yeni kimyasal bağlar kurulabilir. Bu, kayacın kimyasal özelliklerini, örneğin bileşimini ve reaktivitesini değiştirebilir.

 

Metamorfik kayaçların oluşumu, yerkabuğunun evriminde aşağıdaki önemli rolleri oynar:

  • Yerkabuğunun yeniden şekillenmesine yardımcı olur. Metamorfik kayaçların oluşumu, kıtaların çarpışması ve dağ oluşumu gibi jeolojik süreçlerde önemli bir rol oynar.
  • Yerkabuğunun kimyasal bileşimini değiştirir. Metamorfik kayaçların oluşumu sırasında, kayacın içinde bulunan mineraller arasında yeni kimyasal bağlar kurulabilir. Bu, kayacın kimyasal özelliklerini, örneğin bileşimini ve reaktivitesini değiştirebilir.
  • Yerkabuğunun mineral kaynağıdır. Metamorfik kayaçlar, değerli minerallerin önemli bir kaynağıdır. Örneğin, demir, krom, bakır ve altın gibi mineraller, metamorfik kayaçlarda bulunur.

 

Metamorfik kayaçlar, yerkabuğunun önemli bir parçasıdır. Metamorfik kayaçların oluşumu, yerkabuğunun evriminde önemli bir rol oynar.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et İlgili Konular