Anasayfa » Yazar Arşivi: Servet Uludağ (sayfa 2)

Yazar Arşivi: Servet Uludağ

Deprem Enerjisinin Diğer Boşalım Şekilleri

Deprem Enerjisinin Diğer Boşalım Şekilleri Deprem aktivitesi bazen ana şok dışında değişik şekillerde gözlenebilir. Bunlar; Öncü Şok (Foreshocks) Ana depremden önce genellikle magnitüdü küçük olan depremler oluşmaktadır. Bunlar günlerce veya haftalarca sürebilmektedir. Aşağıda 17 Ağustos Kocaeli depreminden önce bölgede gözlenen mikro deprem ve öncü şok aktivitesi verilmiştir. Bu aktiviteler izlenerek depremlerin önceden kestirilebilmesi için çalışmalar yapılabilmektedir.     Artçı Şok ... Devamını Oku »

Petrol nereden gelir, en çok nerede bulunur ve nasıl oluşur?

Petrol nereden gelir ve nasıl oluşur? Ham petrol, doğal olarak oluşan bir fosil yakıttır. Yani ölü organizmaların kalıntılarından gelir. Ham petrol yatağında hidrokarbon karışımının, hidrojen ve karbon atomları bulunur. Sedimanter kayaçlar içindeki minik boşluklarda yeraltı rezervuarlarında sıvı halde bulunur.   Petrol en çok nerede bulunur? Petrol rezervleri neredeyse tüm dünyada bulunur ve çoğu ülkelerde de az veya çok rezerv oranlarında tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bazı ... Devamını Oku »

Elek analizinin amacı nedir? Kaç çeşit elek var?

Elek analizinin amacı nedir? Elek analizi tasarımı, üretim kontrol gereksinimleri ve doğrulama özelliklerine uygunluğu belirlemek için (belli bir örnek içinde, boyutuna göre, agrega parçacıklarının dağılımı) derecelenme belirler. Yaygın olarak elek olarak da bilinen ince gözlü bir süzgeç, istenen öğeleri istenmeyen malzemeden ayırmak veya tipik olarak bir ağ veya metal gibi dokuma bir elek kullanarak bir numunenin parçacık boyutu dağılımını karakterize etmek için kullanılan bir ... Devamını Oku »

Mineraloji Nedir? Mineraloji Neden Bu Kadar Önemlidir?

Mineraloji Nedir? Mineroloji, bilim dalı olan kimyasal bileşim, iç kristal yapısı, oluşum ve dağıtım doğası ve oluşumu fizikokimyasal koşulları açısından kökenlerine, fiziksel özellikleri dahil olmak üzere, minerallerin tüm yönleri ile ilgili bilgi edinme aracıdır. Ayrıca mineraloji, mineral kristalografisi, özellikleri, sınıflandırılması ve onları ayırt etme yollarıyla ilgilenen bir bilim dalı olup, bir alanın, bir kayanın veya bir kaya oluşumunun mineralojik özellikleri belirlenmesi de mineralojinin ... Devamını Oku »

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama

Konglomeraları bileşim ve dokusal özelliklere göre sınıflama Konglomera, genellikle silis, kalsit veya demir oksit ile bir arada tutulan (çimentolanan) yuvarlak çakıl ve kumdan oluşan tortul bir kayadır. Konglomera, genellikle nehir yataklarında oluşan iri taneli bir kayadır. İsim Konglomera Doku Kırıntılı ; İri taneli (2-64 mm) Kompozisyon Kuvars , Feldispat Renk Kahverengiye Çeşitli İnce ila orta taneli bir matriste yuvarlak; Olgunlaşmamış Konglomeraları bileşimsel özelliklerine göre sınıflama ... Devamını Oku »

Kontak veya Termal Metamorfizma

Kontak veya termal metamorfizmada kayalar ergimiş magma kütlesi tarafından ısıtılıp köken kaybolduğunda gelişir. Değişen kaya magma kütlesinin etrafını saran kontak kuşağı veya zonu dediğimiz bir alanda belirlenir (aşağıdaki görselde yer almaktadır). Ufak dayk veya sill etrafında santimetre genişliğinde bir zonu olursa da esas kontak metamorfik zonlar kilometrelerce boyunca büyük batolitler (magmatik kütleler) etrafında izlenebilir.     Magma kütlesinin boyutundan bağımsız ... Devamını Oku »

Sedimanter Ortam Nedir? Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması

Sedimanter ortam nedir? Belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullara sahip olan, bu özellikleri ile bitişik alanlardan ayırt edilebilen ve tortuların çökelmesine uygun su üstü veya su altındaki jeomorfolojik bölgeye sedimanter ortam denir.   Sedimanter Ortamın Sınıflandırılması Sedimanter ortamların sınıflandırılmasını şu tabloda rahatlıkla gösterebiliriz;   Tortul (Sediman) kayaçların oluştuğu ortamlar Tortul kayaçlar (sediman), magmatik ve metamorfik kayaların yanı sıra üç ana kaya türünden biridir. ... Devamını Oku »

Regresyon nedir? Bir regresyon analizi size ne anlatır?

Regresyon nedir? Regresyon, bir bağımlı değişken (genellikle Y ile gösterilir) ve bir dizi başka değişken (bağımsız değişkenler olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü ve karakterini belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.   Bir regresyon analizi size ne anlatır? Bir dizi bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkileri tanımlamak için regresyon analizini kullanılır. Regresyon analizi, katsayıların her bağımsız değişken ... Devamını Oku »

Tortul yapıları oluşturan prosesler

Tortul yapıları oluşturan prosesler Tortul yapılar akışkan akması, tortu gravite akması, yumuşak-tortu deformasyonu ve biyolojik aktivite gibi çeşitli tortulaşma prosesleri tarafından oluşturulur.   Tortul yapılar çökelme esnasındaki veya çökelmeden hemen sonraki ortamsal koşulları yansıtmaları nedeniyle eski çökelme ortamlarının yorumlanması için sedimantologlarca yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bunlar, eski tortul ortamlara ait tortu taşınma mekanizmaları, paleoakıntı yönleri, göreceli su derinliği ve göreceli ... Devamını Oku »

Kireçtaşlarının ana bileşenleri

Kireçtaşlarının ana bileşenler nelerdir? Kireçtaşları, çok basit mineralojiye sahip olmasına karşın, çok çeşitli bileşen içeriğine sahiptirler. Bunlarda dört ana bileşen tanımlanmaktadır: İskeletsel-olmayan taneler Zarflı taneler (ooidler, pisoidler, onkoidler, mikro-onkoidler) Peloidler Kırıntılar (intra- ve litoklastlar) İskeletsel (biyoklastik) taneler (kireçli bitki ve hayvanların kalıntıları) Matriks Çimento (spari kalsit)   Ooidler Bir çekirdek (genellikle bir karbonat parçası veya bir kuvars kırıntısı) etrafında bir ... Devamını Oku »